Stopp för familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för utlandssvenskar

Bild_migrationspolitik2.jpg

En förändring i migrationspolitiken måste till och vi behöver din hjälp – både med din underskrift och din erfarenhet.

Den tillfälliga migrationslagen sätter krokben för många svenskar som vill återvända till Sverige – det land som i många fall har investerat i deras omsorg och utbildning, och som är i ett stort behov av internationell erfarenhet och kompetens för att stå sig i den globala konkurrensen. I samband med att den tillfälliga lagen ska ersättas finns nu möjlighet att ta fram lösningar som är humana, rättssäkra och effektiva.

Svenskar i Världen föreslår därför:

  • Att en icke-EU-medborgare kan vara bosatt tillsammans med sin partner i Sverige medan ärendet behandlas.
  • Att svenska medborgare undantas från försörjnings- och bostadskravet om dess nödvändighet inte kan påvisas.
  • Att Migrationsverket tar fram en ny ansökningskategori som adresserar denna grupp av hemvändande svenskar med partner och barn från icke-EU/EES-länder.  

Politikerna behöver förstå att det är många som drabbas av dagens system. Ju fler personer som skriver under desto större är chansen att politikerna lyssnar, och vi får till en ny och mer rättvis lag. Därför vill vi komplettera vårt remissvar med underskrifterna och era berättelser. 

Svenskar i Världen efterlyser nu berättelser från verkligheten! Bakom varje lagförslag finns människor av kött och blod som drabbas, och det måste politikerna förstå. Vill du bidra med din berättelse så läs här. 

Svenskar i Världen, SVIV, är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att bedriva påverkansarbete och vara remissinstans till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, studerar och bor utomlands, men också för de utlandssvenskar som återvänder till Sverige. Läs mer om oss här. Stöd oss gärna i vårt arbete genom att bli medlem här.

Svenskar i Världen

Absolut inget krav på annonsköp
Vi vill bara uppmärksamma er på att det är en inställning på ”skrivaunder.com” som reglerar rutan uppe till vänster som handlar om annonsering. Det är med andra ord inget som vi kan ta bort. Givetvis är det ingen som behöver köpa annonsering för att skriva under.

Uppdatering 2020-11-02:

  • Flera av er har efterfrågat utredningen, här kan ni läsa den.
  • Detta upprop kommer att bli en bilaga till vårt remissvar. Remissvaret kommer att innehålla ovanstående punkter och är under arbete. Det kommer tillsammans med underskrifter och exempel ur verkligheten lämnas in den 7 december 2020.

 


Svenskar i Världen    Kontakta namninsamlingens skapare