Stop Min Kropp! Skärp lagen om våldtäkt på BARN!

Det räcker nu!

För er som enbart läser om det och inte är berörd av ämnet pga någon i ens närhet blivit drabbad så ska ni veta hur svårt det är att faktiskt bli dömd.

Det är såå otroligt svårt att få dom högsta straffen som redan är för lite för den skada dom gör.


Ett straff ska vara greppbart & en liten tröst för den utsatte.

idag är det ett skämt, att få sin själ vådtagen, sin kropp sexuellt utnyttjad.Många får bestående fysiska men utöver dom psykiska bestående ärren.

En pedofil fick mildare straff baserat på "visste ej att barnet inte ville för den kunde ej säga nej" den utsatte var 8 mån...ja skrämmande! Men så ser dagens rättegångar ut för övergrepp på våra barn och än svårare är det att fällas för våldtäkt som äldre.

ta nyligen "taxi mordet"... 

Detta måste ändras, igår den 17 oktober så läste jag senast om en pedofil i Eslöv.

mannen har alltså påträffats med hela sin mobil full med bilder/videos med grov barnpornografi.Lagen gav honom knappt straff...väl ute igen så våldtar han ett barn i Eslöv bakom en Ica.

 

skydda våra barn! Ge oss rätten till att våra barn och våra kroppar ska betyda mer än EKO brottslingar!! 

så här ser lagen ut idag.

'Den som, med ett barn under femton år, genomför ett vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst tre och högst sex år.'

 

Våldtäkt är ett av de allvarligaste sexualbrotten

Den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt. Straffet är fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Oaktsam våldtäkt 

Den som begår en gärning som avses i 1 § (våldtäkt) och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt döms för oaktsam våldtäkt. Med grov oaktsamhet menas att gärningspersonen insåg risken att deltagandet inte är frivilligt, men genomför den sexuella handlingen trots detta. Däremot skulle gärningspersonen avstått om den vetat att deltagandet inte var frivilligt.

Vid bedömningen av om deltagandet är frivilligt eller inte ska lagen ta särskild hänsyn till om frivilligheten har framförts i ord eller handling eller på annat sätt. Samlag kan aldrig bedömas som frivilligt i följande fall:

  • deltagande är en följd av våld eller hot
  • offret är i en särskilt utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarig rädsla, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller är påverkad av droger eller alkohol
  • om den som utsatts är i en beroendeställning till gärningsmannen.

Våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn är att ha samlag med ett barn under 15 år eller att genomföra en handling som till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

Är den unge mellan 15 och 18 år och barn till gärningsmannen, står under dess fostran eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen ska det ses som våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt är lägst två och högst sex år. Är brottet att anses som grovt är straffet lägst fyra och högst tio år.

Sexuellt övergrepp

Med sexuellt övergrepp menas sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag.

Den som utsätter en person som inte deltar frivilligt för en sexuell handling döms för sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst två år.

Sexuellt ofredande

Den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller får barnet att medverka i någon form av sexuell handling, som inte är sexuellt tvång eller våldtäkt, döms för sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Till sexuellt ofredande räknas även blottning och liknande handlingar som är ägnat att väcka anstöt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linda K lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...