Stöd den sexåriga flickan som har blivit LVU-placerad pga övervikt

En sexårig flicka har blivit tvångsplacerad enligt LVU pga hennes övervikt. I målet har det inte framkommit att det skulle finnas några övriga brister i föräldrarnas omsorg om barnet, som skulle kunna motivera vård utanför hemmet. Detta tyder på att beslutet grundar sig enbart på flickans vikt och kammarrätten trycker på att hon har gått upp i vikt när insatsen har avslutats. 

Detta trots att vi har många decenniers forskning som visar på att medveten viktnedgång är utom räckhåll för den stora majoriteten av befolkningen!

Detta trots att mycket forskning visar på att vikten går upp MER efter en diet!

Detta trots att vården själva, enligt BORIS, inte klarar av att göra det som denna familj uppmanas/tvingas att göra!

 

Forskning bekräftar att viktuppgång efter viktnedgång är snarare regel än undantag och att kroppen har system för att motstå viktnedgång. Detta är alltså inget unikt för just denna flicka!

Föräldrarna tycker att det känns orimligt att barnet ska gå ner 12 kg på under ett år, vilket också stämmer.

 

Det saknas konsensus i målet. Socialnämnden fick avslag på sin ansökan om LVU i förvaltningsrätten och kammarrätten var oenig i domen. En kammarrättslagman och en nämndeman ville INTE att barnet skulle omhändertas.

 

Enligt de medicinska proverna så finns det inte några komplikationer kopplade till barnets vikt, bortsett från fettlever, men levervärdena har förbättrats. Det gör de via tex fysisk aktivitet. Enligt barnets läkare har hon inte tagit skada av sin övervikt. Man vet inte heller vad övervikten beror på, men att övervikt är ärftligt.

Här finns studier som visar att gener påverkar vikten upp till 70 %! 

 

Det här är en frisk och aktiv flicka med bra sociala relationer, hög närvaro i skolan och bra familjerelationer. 

Nu rycker de upp henne från sitt trygga hem, och försätter barnet i ett trauma, pga att det råder stor okunskap kring komplexiteten i kropp, vikt och hälsa. 

Skriv under och visa den utsatta familjen ditt stöd!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Angelica Ershag kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...