Stärk vårt djurskydd NU och hårdare straff vid djurplågeri NU.

Vi kräver hårdare straff, samt ett starkare och bättre djurskydd i Sverige NU!

Möjlighet till omgående omhändertagande av djur som far illa, och i det akuta skedet skall djuret omgående tilldelas ett jourhem i trygghet bort från sin förövare och plågoande.

Även att vittnesmåls styrkta fall av vanvård misshandel tidelag eller annat som för djuret orsakat smärta och lidande, både fysiskt och psykiskt, skall innebära att djuret omgående kan hämtas för utredning  och uppföljning.

Polis/rättsväsende, länstyrelsen och övriga statliga instanser lever inte i nuläget upp till det skydd våra djur behöver, delvis av lagar och paragrafer som vi år 2016 anser är gamla och förlegade.

Vi anser att djurets ägare har mer skydd samt rättigheter. än vad djuret/djuren har.

Skattemedel i Sverige bör prioriteras om och tillfördelas på djurpoliser i närområden samt städer då Sverige nu har fler olika nationaliteter som har en annan syn och kultur på djur och djurhållning än vad gemene man i Sverige har.

Djurpoliser skall enbart fylla sin funktion. Då övriga instanser i samhället inte prioriterar, kan eller har möjlighet att lägga tid eller pengar på detta.

Vi ser att i Sverige skyddas förövaren av djuret/djuren och djuren har ingen försvarare och talesman för sig och sitt liv.

Se över våra djurskyddslagar omgående, skärp upp och maxa straffen vid djurplågeri, och tillsätt fler djurpoliser nu.

Vi som engagerar oss för dom som inte kan föra sin egen talan.