Stäng inte AlftaQuren för människor på flykt!!

 

                                            Till Migrationsverkets upphandlings- och inköpsenheten, Norrköping samt Mottagningsenheten i Söderhamn 

 

Vi vädjar till Migrationsverket att inte verkställa stängningen av flyktingboendet i Alfta!

160 personer, bland dessa många barn, bor sedan nästan ett år på flyktingboendet i Alfta. Många har börjat rota sig i bygden, relationer och vänskap har byggts med bygdens folk, barnen har gått ett läsår i bygdens skolor och på dagis. För en del har hoppet om ett liv i fred börjat spira. Att nu tvinga dessa att än en gång bryta upp och flytta är omänskligt. Det är att utsätta redan drabbade människor för ytterligare ett svek! Det är nog att dessa människor en gång tvingats iväg från sina hemländer!

Låt inte detaljer – om än viktiga i ett upphandlingsärende – väga tyngre än medmänsklighet och respekt för människovärdet! Vi talar om människor, inte juridik och teknikaliteter!

Det handlar om 160 individer, som försöker hitta sin plats i livet i Ovanåker eller en annan kommun. Men låt dem fatta det beslutet frivilligt, när tiden är mogen, papprena i ordning och bostad finns. Inte för ett uteblivet kryss i en ruta.

Visar det sig att det är helt omöjligt att ompröva beslutet vädjar vi att stängningen inte verkställs förrän överklagandet prövats i Förvaltningsdomstolen!