Stäng inte våra träningsbassänger i Dalarna!

Förslag på avveckling av träningsbassängen i Hedemora + övriga bassänger i länet  

Det finns ett förslag lagt på att avveckla träningsbassängen i Hedemora, som en del av den genomlysning som landstinget har gjort. Landstingsstyrelsen tar ställning till förslagen 1/6 och Landstingsfullmäktige fattar beslut 15-16 juni. Om detta förslag går igenom, innebär det att träningsbassängen stängs och att hela träningsenheten med störst sannolikhet kommer att läggas ner.  

De som jobbar på träningsenheten kommer att skicka en konsekvensbeskrivning över vad det innebär för brukarna om träningsenheten läggs ner till politikerna.  

 

Nedläggning av flera andra träningsbassänger är också föreslaget.

Vill ni kontakta politikerna direkt angående detta, kan ni gå in på http://epolo.ltdalarna.se/. Klicka på söka förtroendevalda i höger menyn och sök sedan på Landstingsfullmäktige under rubriken Nämnd/styrelse etc. Då kan man klicka vidare på namnen på politikerna för att få fram mail/telefonnummer till ledamöterna.  

 

Här kan du skriva på och visa din protest mot detta. Gör det snarast möjligt då tiden är knapp!