Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

IMG_4737.jpg

Västra Götalandsregionen föreslår i budgeten för 2022 besparingar och förändringar på området missbruk och beroende. En del av besparingarna handlar om att ta bort och minska utbudet av insatser specifikt riktade till kvinnor med beroendeproblematik, bland annat att stänga beroendemottagningen Olskroken Team Kvinnor.

Mottagningen har specifik kompetens att möta kvinnor i utsatta livssituationer och erbjuder bland annat samtalsbehandling, läkarbedömning och läkemedelsbehandling, stöd i nedtrappning och avgiftning, återfallsprevention, par – och familjesamtal samt psykiatrisk utredning och diagnostik. Att stänga mottagningen innebär stora konsekvenser för kvinnor med beroendeproblematik.

Vi vill istället uppmana regionen att utveckla vårdinsatserna för kvinnor med beroendeproblematik! Vi vill se att det finns möjlighet till könsseparata avgiftningar och övrig inneliggande vård, traumabehandling utan krav på drogfrihet, tillgång till sprutbyte och substitutionsbehandling på skyddad plats och tid, samt fortsatt möjlighet till öppenvård på en mottagning specialiserad på att möta kvinnor med beroendeproblematik.

De som får betala priset för att beroendemottagningen Olskroken team Kvinnor försvinner är en av samhällets mest utsatta grupper, och en av de grupper som har allra sämst förutsättningar att göra sina röster hörda och bli lyssnade på.

Vi hoppas att ni som fattar beslut om budget för 2022 tar ert ansvar för att alla människor ska få den vård de behöver och har rätt till, och istället för att avveckla en livsavgörande verksamhet beslutar er för att utveckla verksamheterna riktade till kvinnor med beroendeproblematik!

 

 


Qjouren Väst, IDH Väst, #utanskyddsnät, #intedinhora    Kontakta namninsamlingens skapare