Ställ folkhälsoinstitutet, läkemedelsverket och mainstream media inför rätta för brott mot mänskligheten

När Covid 19 epidemin kom insåg läkemedelsindustrin att de här hade en potentiell guldkalv. Man kan sälja obligatoriskt vaccin till hela mänskligheten och dyra antivirala mediciner som Remdesivir och Famipavir.

Då kommer det plötsligt några kineser och ett stort antal läkare i väst och hävdar att man kan behandla Covid 19 med gamla, välkända och billiga läkemedel som hydroxykolorokin, azithromycin och zink, speciellt om man tar dem tidigt i sjukdomsförloppet. Preliminära studier visar mycket lovande resultat och likaså kliniska erfarenheter från 100-tals läkare världen över.

Vad gör då Läkemedelsverket?

Förbjuder förskrivning av hydroxyklorokin för Covid 19 patienter, förutom inom ramen för kliniska prövningar på sjukhus!!!  På sjukhusen är ofta patienterna så dåliga att det kan vara för sent att starta behandlingen. Dessutom verkar det som om man inte har gett zink, vilket är nödvändigt för att få optimal effekt.

Media fylls sedan med en desinformationskampanj om hur farliga och otestade dessa mediciner är, när sanningen är att de förskrivits till miljoner av patienter genom flera decennier utan några större problem. Bl.a. har miljoner människor tagit hydroxyklorokin som malaria profylax när de ska åka till malariasmittade områden i t.ex Afrika och miljontals patienter med reumatism har fått hydroxyklorokin.

I media har man massor med entusiastiska reportage om det hittills relativt otestade antivirala läkemedlet Remdesivir, utan att man någonsin pratar om risker och biverkningar... Här ligger det ju i läkemedelsindustrins intresse = mainstream medias intresse att måla en lovande och vacker bild.

Likaså framställs vaccin hela tiden som den slutgiltiga lösningen, trots att vetenskapliga sammanställningar av effekten av influensavaccin visat mycket tveksam effekt vad avser effekten på antal sjukdagar och sjukhusinläggningar. Dessutom har det förekommit allvarliga biverkningar som t.ex. narkolepsi hos unga personer. 

Motivet är uppenbart:

För att inte förstöra marknaden för att sälja vaccin och dyra antivirala mediciner är man beredd att offra tusentals människoliv och dessutom förstöra samhällsekonomin, med massor av konkurser, självmord och personliga tragedier som följd!!

Detta är ett brott mot mänskligheten och ingenting annat!

Jag tror vi skulle kunna behandla Covid som Malaria.
Profylax = två tabletter Plaquenil per vecka + zink 40 mg per dag.

Om människor trots detta utvecklar symptom kan dom få behandling efter den amerikanske läkaren Vladimir Zelenkos protokoll, som behandlat hundratals Covid 19 patienter i New York med mycket gott resultat:
Behandling. Plaquenil 200 mg 2x2 första dagen. Därefter 1x2.
Azithromycin 500 mg 1x1 i fem dagar.
Zinksulfat 220 mg/ dag.
Problemet löst?
Vi skulle då eventuellt kunna öppna upp Sverige igen.

I Kina och Sydkorea ger man Hydroxyklorokin och dödligheten är mycket låg. I Ryssland är dödligheten mindre än 1 %, likaså i Australien och Israel.

Jag anser att det nu är dags att ställa våra korrumperade myndigheter till svars.

Skriv under denna apell och skicka vidare!

 


Mikael Nordfors, Folkets Ting    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Mikael Nordfors, Folkets Ting kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...