Stadsbussar till Ekeby Almby (Örebro Län)

Dåliga avgångstider mellan Ekeby Almby och centrala Örebro, båda riktningarna. Speciellt på helger, mest kritiskt kring denna punkt är söndagarna men även lördagarna. En förfrågan och stark önskan om att byta från länsbussar till stadsbussar har pågått av boende i Ekeby Almby till Länstrafiken Örebro sedan början av 2000-talet och fått avslag varje gång av olika anledningar, då den vanligaste av dessa varit att antalet boende i området inte var tillräckligt många för att implementera stadsbussar för den sträckan. Vid den tiden var populationen av boende i Ekeby Almby inte speciellt hög, men har ökat kraftigt sedan dess för varje år som gått. I nuläget bor över 2000 stycken individer i endast Ekeby Almby (ej Norra Ormesta inräknat i den statistiken), senaste dokumenterade siffra för Ekeby Almby är 2148 st (2020), i kombination med utbyggnaden av det nybyggda området Norra Ormesta och den ökade folkmängden tillkommande även därifrån som använder samma busslinjer som boende i Ekeby Almby (Bussnummer 800 och 819) och Odensbacken (Bussnummer 800 och 820) har medfört till att bussar alltid eller nästintill alltid är fullsatta (inkl. stående) men också mer opålitliga gällande restid.

När stadsbussar går hela vägen till Hovsta, som har ungefär lika lång restid med buss som till Ekeby Almby (+/- 2-3 minuter) men detta är p.g.a. snabbare framkomlighet tack vare riksväg 50 eftersom totala sträckan förövrigt är längre till Hovsta jämfört med Ekeby Almby. En annan viktig punkt är priset för biljetter, nuvarande biljettpriset för en enkel resa inom stadstrafik är 26 kr, en resa till Norra Ormesta ligger på samma pris, då zonbytet sker efter hållplatsen Ormestagård. Därefter kostar en enkel biljett fram till Hjälmarsberg 31 kr och ska man som passagerare åka två hållplatser längre från Hjälmarsberg, d.v.s. Framnäs så kostar en enkel biljett plötsligt 35 kr, sträckan mellan de två busshållplatserna är under 500 m. Dessa priser skiljer sig flera hundralappar i månaden för de som pendlar och exempelvis betalar för en 30-dagars biljett, trots att restiden mellan busshållplatserna Ormestagård och Framnäs enligt Länstrafikens egna applikation endast är 3-4 minuter. Denna orättvisa i pris, restid och hur pass mycket zonernas indelning påverkar, som inte ändrats på alldeles för lång tid i takten med utökning av staden leder till att boende i Ekeby Almby som tätort förtjänar anslutning till att bli en del av stadsbussnätet i Örebro.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hampus Balder lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...