Stå upp för grundlagar och mänskliga rättigheter. Nej till vaccinpass.

Sverige är ett av många demokratiska länder i världen. Demokrati kännetecknas främst av frihet och genom en stark grund av mänskliga rättigheter. Länder som anser sig vara demokratiska brukar stolt poängtera detta viktiga faktum samtidigt som man ofta höjer kritiska röster mot länder som är odemokratiska. Med all rätt. 

Exempel på vad som kan anses vara odemokratiskt: 

- Olika rättigheter baserat på kön. T ex att kvinnor ej har samma rättigheter som män.
- Ingen eller begränsad yttrandefrihet. T ex att man blir censurerad eller i värsta fall fängslad/mördad om man yttrycker sig kritiskt mot statsmakten. 
- Olika rättigheter baserat på ras, härkomst eller sexuell läggning. Eller förtryck pga ras, härkomst eller sexuell läggning. 
- Bristande rättsystem. T ex att man blir fängslad utan rättegång. 
Jag kan göra listan ännu längre, men jag tror ni förstår poängen. 

Ovan exempel brukar oftast förknippas med en rad länder som mer eller mindre gjort sig ökända genom bristande demokrati. 
Men vad händer när demokratin sakta men säkert börjar tas ifrån folket i länder som alltid ansett sig vara demokratiska? Kommer folk att märka detta? Kommer folk att höja sin röst i tid? Eller är tilltron till statsmakt och myndigheter så pass hög att detta blir ett avlägset scenario för de flesta? 

Vad händer i Sverige? Hur kommer du att reagera? 

I Sverige har vi fyra grundlagar. En av dessa är Yttrandefrihetsgrundlagen som jag åberopar när jag skriver den här texten. En av de andra grundlagarna är Regeringsformen. Jag citerar vad som bl a står under Regeringsformen på riksdagen.se

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati"

Utöver våra grundlagar finns andra internationella lagar som ska skydda oss medborgare samt garantera vår frihet. 

En av dessa är den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige sedan år 1995. 
Europakonventionen undertecknades 1950 i Rom och i Sveriges fall ratifierades konventionen 1952. 
Det som gäller enligt konventionen är följande: 

Envars rätt till: 
- Liv
- Personlig frihet
- Domstolsprövning och rättsäkerhet
- Skydd för privat- och hemlivet, hem och korrespondens
- Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
- Församlings- och föreningsfrihet
- Att ingå äktenskap och bilda familj
- Föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter
Föbud mot att någon utsätts för:
- Tortyr och omänsklig behandling
- Slaveri eller tvångsarbete
- Dom till straff utan stöd i lag och mot retroaktiva straffdomar
- Diskriminering

En annan viktig internationell lag är Nürnbergkonventionen. Konventionen togs fram i samband med Nûrnbergrättegångarna som ägde rum i Tyskland efter andra världskriget mot ledande personer som begått krigsförbrytelser. Det här är väldigt viktigt att känna till. Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas vid experiment som involverar människor. Konventionen innehåller tio punkter där den första punkten är den allra viktigaste: 

- " Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att individen ska ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sakfrågan för att kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som initierar experimentet.


Den sista lagen som jag vill nämna är "Unesco declaration on Bioethics and Human rights" där artikel 6 mer eller mindre upprepar ovan från Nûrnbergkonventionen. 

--

Fetmarkerad text är vad jag anser ej har efterföljts av vår regering under pandemin. 
Tycker du att jag har fått en helt fel bild så ska du inte signera denna namninsamlingen. Tycker du däremot att jag har en poäng i att vara bekymrad över att våra grundläggande mänskliga rättigheter sakta men säkert håller på att försvinna eller förändras till något annat om du så föredrar så kan du läsa vidare. 

Jag vill poängtera att denna namninsamlingen inte har för avsikt att förminska eller förkasta den medicinska vetenskapen. Undertecknad har en stor respekt för densamma. Jag vill även poängtera att detta inte handlar om att vara vaccinerad eller ovaccinerad med covid-19 vaccinet. Det sista jag vill göra är att bidra till en "vi mot dem" situation som nuvarande samhällsklimat håller på att utvecklas till. 

Men det som händer just nu med vaccinpassen är att beslutsfattarna förminskar och förkastar medicinsk vetenskap som alltid gällt. Man inför ett vaccinpass som är den största inskränkningen på våra grundläggande rättigheter i svensk historia. Detta är ett faktum vare sig man tycker det är ok eller inte. Man har lutat sig tillbaka mot pandemilagen och hävdat att den står över grundlagen och att den är tillfällig. Man har inte kunnat visa på en enda studie på att detta kommer ha en positiv effekt på smittspridning eller belastning på sjukvården. Man har inga vetenskapliga belägg på att det största ingreppet på vår demokrati faktiskt kommer ha en positiv inverkan. I alla fall inga belägg som man valt att dela med allmänheten. 

Jag är därför oroad över hur långt denna utvecklingen kan gå. I skrivande stund krävs det vaccinpass på allmänna sammankomster med över 100 personer. Det krävs även vaccinpass om man ska besöka kyrka, moské, synagoga etc där det förekommer 100 personer eller fler. Om vi går tillbaka till lagarna som ska skydda oss så vill jag citera hur religionsfriheten i Sverige gäller enligt lag: 

"Enligt reglerna i regeringsformen innefattar religionsfrihet en frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Religionsfriheten är den enda av de s.k. positiva opinionsfriheterna som över huvud taget inte kan begränsas"

Alltså. Som över huvud taget inte kan begränsas. Men det är begränsat nu. Detta är ett faktum. 

Några kanske tänker att detta är tillfälligt. Många kanske inte påverkas av nuvarande vaccinpass. Följer vi dessa så försvinner pandemin? Följer vi dessa så slipper vi snart alla restriktioner? Jag hoppas att de med det resonemanget kommer ha rätt. 

Själv är jag bekymrad att detta bara är början. Jag är bekymrad över hur lättvindigt man tar nästa steg hela tiden. 

Här kommer några exempel från länder som anses vara och som själva anser sig vara demokratiska. 

- I norra Australien blir man placerad i karantänsläger om man är smittad. Där får man sitta tills man uppvisar ett negativt test. 

- I Österrike har man stängt ner hela landet i 10 dagar för samtliga och ytterligare 20 dagar för alla ovaccinerade. Det är enbart tillåtet att lämna sitt hem för att handla nödvändigheter som mat samt ta sig till arbetet (intressant att viruset ej sprids på jobb). 
Från 1 februari kommer man införa vaccinplikt. Det innebär att om man inte vaccinerar sig så får man betala dryga böter (3200 euro såg jag som exempel). Betalar man inte sin böter får man 4 månaders fängelse för att man inte är vaccinerad. 

- Tyskland vill följa efter Österrikes exempel. Deras nya förbundskansler uttalade sig positivt till ovan. 

- I Italien får man inte gå till jobbet ovaccinerad. Man får heller inte gå till skolan ovaccinerad om man är över 12 år. Alternativet är att testa sig för 60 euro vart 48:e timme. I en familj på 4 personer hade detta inneburit 240 Euro i veckan. 

- I Grekland inför man vaccinplikt för alla över 60 år från 1 januari. Vaccinerar man sig inte får man betala böter på 100 euro för varje vecka som man är ovaccinerad.

- Utöver ovan exempel krävs det vaccinpass för det mesta man ska göra i flera EU länder idag. Gå på restaurang, nattklubb, fotbollsmatch, köpcenter etc. 

- Senast idag så uttalade sig EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Layen, att medlemsländerna bör överväga ett införande av vaccinationskrav. " Min personliga ståndpunkt är... Jag tycker att det är förståeligt och lämpligt att leda den här diskussionen nu" säger hon.

--

Är man ok med att leva i ett samhälle med ovan exempel som bryter mot flera av lagarna jag tagit upp längre upp? Vill man hamna i en situation där barnen inte får gå i skolan om de inte vaccinerar sig mot covid-19? Ska vi leva i ett samhälle där man riskerar böter och fängelse om man inte vaccinerar sig? 

I Österrike säger regeringen att det fortfarande är frivilligt för folk om de ska vaccinera sig eller inte. Man har alltså ett frivilligt val att välja mellan vaccin och fängelse. Är du av åsikten där det inte är definitionen av frihet? Är du av åsikten där alla själva ska välja? Är du av åsikten att det är viktigt att våra grundlagar och mänskliga rättigheter upprätthålls? Då är du välkommen att signera detta. 

Min intention med detta är att markera mot vikten av grundlagar, frihet samt mänskliga rättigheter. Vi lever i ett fantastiskt land, kanske ett av de bästa och mest demokratiska i världen. Låt det förbli så!

Nej tack till Vaccinpassen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att D lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )