Söderköpings parkering

Vi har en stad som blomstrar under sommaren med många nya ansikten som dyker upp, det ör då viktigt att göra en trivsam miljö för dem så att de vill stanna och tala gott om oss. Turismen är viktigt och just till Söderköping så är det många som kommer till över dagen.
Frågan som många ställer sig under denna sommar är vilken signal som vi signalerar våra turister när vi kräver en parkeringsskiva för att de ska få parkera. Visst är det bra med gratis parkering men eftersom att alla inte är vana vid parkeringsskivor så betyder det att många fel görs och de får böter och syften med parkeringsskivor som är för att minska långtidsparkeringar rinner ur sanden.

Dilemma två är inte för turisterna utan för de bosatta som bor i centrum inklusive mig själv. Jag tar ett personligt exempel från mitt liv.
Det är lördag och jag vaknade kl: 12 med hjärtat i halsgropen då jag inte fick stå parkerad längre till kl:10. Jag hade under fredagsnatten hämtat min sambo i Norrköping och det fanns ingen parkering ledig på de få ställen som parkeringsskiva inte gällede. Jag springer ut till bilen för att se en blöt p-bot på 300 kr fastsatt på min ruta, detta är min 3:e bot totalt i Söderköping sedan införskaffandet av p-skiva och samtliga scenarior är liknande.

Det känns som p-skivan retar turister samt boende och om syftet med skivan försvinner, då borde även p-skivan försvinna.