Slopa 65 års gränsen för personlig assistans vid allvarlig neurologisk sjukdom

Slopa 65 års gräns för assistans vid allvarlig neurologisk sjukdom

I och med att pensionsåldern kommer att höjas så behövs det även att lagen om LSS ändras. Det är inte rimligt att man ska tvingas jobba högre upp i ålder men om du drabbas av en allvarlig neurologisk sjukdom som ALS att du då ska sluta att leva om du har fyllt 65 år. Det vill säga att har du fyllt 65 år har du inte rätt till assistans.

ALS drabbar ca 300 personer per år i Sverige och ca 50% överlever 5 år eller mer. I och med sjukdomens progressiva förlopp så ökar vården och omsorgen för varje patient. Musklerna förtvivnas även runt organen så som lungorna i och med detta kan man behöva operera in en track. Har man en track så behövs det dubbel bemanning av assistans dygnet runt. I vissa fall så har man fått assistans beviljad innan man fyllt 65 år men förutsättningarna förändras med sjukdomen och har du då fyllt 65 år när en förändring sker så har du ej rätt att ansöka om ytterligare assistans, vart finns logiken för detta? Vad ger vår regering /försäkringskassa rätt att förkorta våra liv ?

Det måste bli en snabb lag ändring. Varför har du rätt att välja när du vill gå i pension när du är frisk men skulle du drabbas av en svår sjukdom som ALS har du i princip inga rättigheter alls i hur du vill leva ditt liv, hela lagen om LSS är väl ändå i grund och botten baserad på att varje människa ska ha rätten att få leva ett sånt ”normalt” liv som möjligt?

Vår befolkning blir bara äldre och äldre och för att hänga med i utvecklingen måste vår regering börja se över helheten och inte bara göra förändringar åt ett håll för att sedan glömma titta åt det andra hållet.

Vi vill Sammanfattningsvis:

· Snabb, effektiv assistanshjälp skall rättvist tilldelas alla med ALS i behov av stöd oavsett ålder.

· Tillgång till avancerad andningshjälp i hemmet efter eget val (inklusive tillgång till personlig assistans). Hjälp oss nu att samla in så många namn som möjligt så att vår regering slutar att blunda !

ALS Sverige

Tillsammans mot ALS

Stoppa ALS


Mia Möllberg Tillsammans mot ALS    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Mia Möllberg Tillsammans mot ALS kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...