SKYDDA VÅRA GRUNDLAGSSKYDDADE FRI- & RÄTTIGHETER

Skärmavbild_2022-03-18_kl._16_.07_.27_.pngSveriges regering vill ändra grundlagen!

Regeringen vill införa undantagstillstånd med utegångsförbud, begränsningar i rörelsefriheten, tvångsåtgärder i samband med medicinsk behandling och vaccinationsregister m.m.

För att en grundlagsändring ska ske grundlagsändring måste det röstas igenom två gånger med ett riksdagsval emellan. Regeringen skyndar* nu på denna utredning och om riksdagen bifaller den lagda propositionen i sommar och återigen bifaller förslaget efter valet i höst, så kommer en permanent "Pandemilag" vara ett faktum och våra styrande kommer att kunna införa omänskligt stränga åtgärder vi har sett i en del andra europeiska länder och i Australien och Nya Zeeland.

* Deluppdraget om extraordinära smittskyddsåtgärder ska delredovisas den 15 maj 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 aug 2023 och beräknas träda i kraft 1 januari 2023.Till särskild utredare utses Lars Hedengran, jurist och sedan år 2007 rättschef på Socialdepartementet.

 

Förslaget innebär att: 

!  regeringen kommer att ha permanent befogenhet att bestämma vilka åtgärder samhället skall följa under en pandemi (sanktioner som innebär böter eller fängelse om man inte efterlever reglerna)

!  införa totala lockdowns vid pandemier, samt kunna vidta olika tvångsåtgärder (ex. husarrest, förhindra oss från att lämna vårt kvarter, vår stadsdel, vår stad eller vår region.)

!  vid behov ha möjlighet att begränsa folksamlingar för att minska risken för smittspridning vid nya sjukdomsutbrott.

!  kunna tvinga fram testning och smittspårning på alla medborgare, ex. provtagning vid alla inrikesresor eller utöva reseförbud inom landet. (ex. poliskontroller på vägar in- och ur städer)

!  ställa krav på att särskilda boenden och isolera av smittskyddsskäl, vårda smittade separat inom särskilda boenden. (låsa in under tvång)

!  pandemivaccinationer ska inkluderas i nationella vaccinationsregistret.  

 

Här kan du läsa regeringens proposition:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/utredning-ska-se-over-smittskyddslagen-infor-framtida-pandemier/

 

Genom att regeringen då har en ändrad grundlag behöver en regering inte gå till riksdagen och be om befogenheter.

Detta innebär kraftiga inskränkningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter. 

Vi, svenska folket, måste stoppa denna ändring av vår grundlag som inom kort är på väg att genomföras. 

Skriv på NU och stöd kampen mot förslaget att ändra grundlagen.

Det är bråttom!


Skydda Grundlagen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Skydda Grundlagen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...