SKYDDA AMBULANSENS ARBETSTIDER

Namninsamling från ambulanspersonal (oavsett facktillhörighet eller ej) till Vårdförbundet, Kommunal och SKR, samt styrande politiker om att behålla dygnstjänstgöring och arbetstidsregler

20231213_111514.jpg

Nyligen har försämrade arbetstidsregler införts inom all regional ambulansverksamhet. Mycket personal har sagt upp sig och ambulanser ställs varje dag när besättningar saknas. Nu förhandlar Vårdförbundet och Kommunal och vill införa samma regler även för resterande entreprenörsdrivna ambulansstationer. Ofta landsbygdsstationer. Trots att både Arbetstidslagen och EU-direktivet om arbetstider tillåter avvikelser för ambulansverksamhet. Med denna protest vill vi uppmärksamma fackförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), om ambulanspersonalens vilja och förhindra att ambulansverksamheten försätts i ”fritt fall” med ständig personalbrist. Vi vill också uppmana berörda politiker att tillgodose medborgarnas tillgång till ambulanssjukvård där och när behövs. För det behövs personal med bra arbetsvillkor!

Vi anser att fackförbunden inte jobbar för
- medlemmarnas intressen utan motarbetar dem,
- ambulansens attraktivitet som arbetsplats,
- personalens hälsa, säkerhet och möjlighet till vila.

Vi vet redan resultatet av de nya arbetstidsreglerna i regionerna
- Personalflykten är stor då många har sagt upp sig (t.ex. över 50 % i Sollefteå).
- Personalen får avsevärt mer arbete och har fått mindre möjlighet att vila.
- Ambulanser ställs dagligen, utbildningstid skärs ned och patienter får vänta längre på hjälp.

Vi vill att fackförbund och SKR ska respektera personalens vilja
- Fortsatt dygnstjänstgöring inom entreprenörsdrivna ambulansstationer, utan dispenser.
- Återgå till tidigare arbetstidsregler med bl.a. dygnspass och 9h dygnsvila inom regionerna, där anställda önskar det. Så att personal vill fortsätta arbeta och de som slutat vill komma tillbaka.

Vi vill behålla
● Våra dygnspass
● Våra kollegor
● Våra ambulanser bemannade
● Patientsäkerheten

Annars överväger
● Vi att lämna facket.
● Vi att bilda ett eget fackförbund med eget kollektivavtal.
● Fler kollegor att säga upp sig.

Namninsamlingen kommer överlämnas till arbetsmarknadens parter. Dvs Vårdförbundet, Kommunal och SKR, samt berörda politiska beslutsfattare.

En särskild tyngd ligger på våra fackförbund som i synnerhet har till uppgift att värna om medlemmarnas intresse. I detta fall har de dock medverkat till nya arbetstidsregler som försämrat deras medlemmars arbetssituation och liv till den grad att många medarbetare inte kan eller vill arbeta kvar längre och därmed sagt upp sig.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Niklas Wikholm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...