Skrota ELV-förslaget / Stop the ELV proposal

Vi vill skrota förslaget om ELV - End of Life Vehicle i sin helhet.

Bakgrund: I tron om att man lagt ett förslag för att rädda miljön har EU nu lagt ett förslag på en ny förordning vilket berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. I praktiken kan du om det vill sig illa få dina importerade delar eller fordon stoppade i tullen, du blir ifråntagen allt och det skickas till destruktion. Detsamma kan hända om ditt fordon skulle underkännas vid en besiktning eller om någon annan myndighetsutövare skulle få ett ont öga till din gamla knöl eller väl patinerade rod. Andemeningen i förslaget hävdar såklart att vi på detta vis ska slippa ha gamla vätskeläckande lik ståendes ute i naturen, men tolkningen av lagen kommer garanterat bli annorlunda om någon miljöivrande tjänsteman sätter sig på tvären.

Vill du också stoppa det här vansinniga förslaget? Dra ditt strå till stacken, skriv på, det är bråttom.

We want to stop the ELV - End of Life Vehicle proposal in its entirety.

Background: In the belief that a proposal was made to save the environment, the EU has now made a proposal for a new regulation which concerns the purchase, sale, right to ownership of vehicles, parts and components, repair, renovation, restoration, preservation and modification. In reality, if things goes badly, you can have your imported parts or vehicles stopped at customs, everything will be taken away from you and it will be sent for destruction. The same could happen if your vehicle were to fail an inspection or if some other authority were to get an evil eye for your old bike or well-patinated hot rod. The spirit of the proposal claims, of course, that in this way we should avoid having old fluid-leaking corpses standing out in nature, but the interpretation of the law will surely be different if some environmentalist official gets in the way.

Do you also want to stop this insane proposal? Make your statement, sign it, in a hurry clock is ticking.


The Evil Monkey Magazine    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att The Evil Monkey Magazine lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...