Skriv på mot censuren av marxismen!

Den 14 maj försökte en del av ledningen för Göta Studentkår att förneka Marxistiska Studenters förnyelse av vår kårföreningsstatus. Efter protester från våra medlemmar sköts beslutsärendet upp till den 24 september.

Attacken har bara riktats mot Marxistiska Studenter, samtidigt som föreningar som Fria Moderata Studentförbundet får bedriva sin verksamhet ostört. Detta är ett försök till politisk censur av marxister på universitetet.

Vi undertecknade riktar följande krav till kårfullmäktige:

- Nej till uteslutning av marxister ur Göta Studentkår!
- Marxister har en självklar rätt som en demokratisk studentförening att få vara verksamma på Göteborgs universitet!
- Förnya Marxistiska Studenters kårföreningsstatus!30167406_184706585672248_8275011622893378595_o.jpg


Marxistiska Studenter    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Marxistiska Studenter lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...