Skärp straffen för sexualbrott mot barn

Vi önskar att se en skärpning av straffen mot förövare som utfört sexuella övergrepp mot barn. Vi önskar en skärpning av lagstiftningen och vill således att straffen för all typ av sexuellt övergrepp, innehav och distribution av barnpornografiskt material, och kontakt av sexuell natur gentemot barn skall skärpas. Anses den åtalade vara skyldig utom rimlig tvivel och/eller själv erkänna brottet skall denne dömas efter hårdaste tänkbara rättspraxis och därtill skall tilläggas minst 50% av straffvärdet.

Utöver detta skall alla dömda pedofiler få obligatorisk psykisk vård i den form som är i linje med det utförda brottet. Målet är att med alla medel förebygga och minska risken att den dömde skall återfalla till samma typ av brott.

Vidare vill vi att alla dömda pedofiler finns registrerade i ett system som gör det möjligt för arbetsgivare att se detta. Detta system skall vara åtkomligt för arbetsgivare som erbjuder arbete där nära och frekvent kontakt med barn är en huvudsaklig del av arbetet. Även arbete där arbetstagare bedöms ha en synnerligen överordnad position gentemot andra barn och ges möjlighet att eventuellt utnyttja sin position till exempelvis grooming eller övergrepp skall ha tillgång till detta system för att dessa barn inte ska riskera att bli sexuellt utnyttjade , ofredade eller övergripna.

Anledningen till denna önskan om skärpning är att vi anser att den rådande lagstiftning som finns inte går i linje med den skada (fysisk och främst psykisk) som offren och deras närstående utstår. En våldtäkt på ett barn lämnar stora och djupa sår i många år och ofta i en hel livstid. I kontrast till detta döms de flesta pedofiler till några enstaka år eller månader, beroende på brottets natur. Därför anser vi att straffen, som ovan nämnt, alltid bör vara hårdast möjliga efter rättspraxis och ytterligare minst 50%.


Djulijano Jovanovic    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Djulijano Jovanovic kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...