Skapa ett hållbart kretslopp för det gotländska vattnet

Vi vill att styrande inom region Gotland omedelbart beslutar om att avsätta de resurser som krävs för att skapa ett fungerande kretslopp för det vatten som förbrukas eller renas i regionens anläggningar.Vi stöttar medborgarförslag RS 2022/728  som beskriver detta närmare.

Vi önskar att detta tas upp på regionfullmäktigemötet 20/6 2022

Lystring alla Gotlänningar och Gotlandsvänner.
Vet ni om att vi åderlåter vår fina ö på mellan 5 000 till 12 000 kubikmeter vatten varje dag? Det här är det vatten som pumpas in till Visby och sedan konsumeras och används, även regnvatten räknas in i siffran därav det stora spannet på volym.
Efter vattnet vi lånat från naturen har använts till dusch, matlagning, tvätt, produktion med mera så renas det i reningsverket. Det är här problemet uppstår. Istället för att leda tillbaka vattnet där vi lånade det så dumpas det renade vattnet rakt ut i Östersjön.
Detta måste ändras på. Jag anser att det är den största anledningen till den vattenbrist vi har, självklart är det även brist på regn med mera men om vi tömmer vatten i havet kan det inte rinna tillbaka ner i marken och bli nytt grundvatten. Varje villa med egen trekammarbrunn har ett fungerande kretslopp där vattnet cirkulerar, det borde vara en självklarhet att även Region Gotland eftersträvar att skapa hållbara kretslopp för innevånarnas vattenanvändning.
Jag är även övertygad med min min lekmannakunskap att den nuvarande lösningen skadar ekosystemet både på land och i Östersjön.
Jag har registrerat ett medborgarförslag där jag yrkar på att detta åtgärdas snarast och jag hoppas innerligt att det är fler av er som inser det allvarliga i situationen. Om man räknar på att vi är 60 000 personer på ön så tömmer vi alltså ut mellan 83 och 200 liter vatten per dag i havet per person. Detta vatten fattas sen i marken och gör att det blir torrare för varje dag. Detta systemfel måste åtgärdas och nuvarande bevattningsförbud förvärrar ytterligare då marken blir ännu mer uttorkad.
Hjälp mej att påverka våra politiker så att den här frågan får prioritet då vi inte har råd att fortsätta tömma ön på det viktigaste vi har.
Här är mitt medborgarförslag, om ni håller med om att det här är viktigt så gör ett eget eller skriv under på mitt. https://portalen1.gotland.se/w3d3searchport/case.aspx?diaryref=24&caseref=574415
Tack

Denna insamling avslutas 12/6

/Lotta Bogren

 

 

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lotta Bogren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...