Skänk mitt vaccin - allas rätt till överlevnad!

Detta är en namninsamling för att belysa människorätten kring Covid-19. Den uppmanar inte till att konkret avstå från vaccin utan ämnar till att uppmärksamma och sätta press på beslutsfattare. 

Alla människor har rätt att leva och framförallt överleva en pandemi som Covid-19. 

Västländerna, i ett desperat försök att säkra sin egen flyktväg ur pandemin, har gjort förhandsköp av flera miljarder vaccindoser till sina invånare. Förhandsköp av vaccin som skulle räcka för att vaccinera ländernas samtliga invånare nästan tre gånger om innan 2021 är över.

Text från Amnesty Sverige. Läs hela artikeln här - https://www.amnesty.se/aktuellt/vilka-ar-forlorarna-nar-rika-vastlander-hamstrar-covid-19-vaccin/

Medan rika länder hamstrar vaccin står miljontals människor utan vaccin samtidigt som de inte har tillgång till bra sjukvård. Inte heller har de i närheten av samma privilegier som vi har när det kommer till sjukförsäkring eller möjlighet till distansjobb. 

Istället för att rika länder med låg dödlighet vaccineras först bör vi säkra länder där dödligheten och utsattheten är som värst först. 

Låt oss vaccinera våra riskgrupper och alla som inte har möjlighet till distansjobb och sedan skänka doser vi inte akut behöver till de som akut behöver dem. 

"Jag har möjlighet att arbeta hemifrån och behöver inte utsätta mig för stora risker för att överleva. För att rädda fler människor vill jag att min vaccindos skänks till människor i länder som har ett större behov. Jag åtar mig att fortsätta leva ett liv med restriktioner mot att en annan människa får chansen att överleva."

Detta är en namninsamling för att belysa människorätten kring Covid-19. Den uppmanar inte till att konkret avstå från vaccin utan ämnar till att uppmärksamma och sätta press på beslutsfattare. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nikki Svärdsén överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...