SIS BRÄTTEGÅRDEN

17452D30-6B7C-472D-A7A4-DD7EDE39353F.jpegBCD51829-7527-4D43-8A6B-A92E07159447.jpeg0D57DBA1-3091-413C-85D5-0D559F274C85.jpegFF4FE527-ECF1-48D6-AC05-5B2EFDE627FD.jpegE7ACCBFF-E092-41E6-92C4-DA69F6C988B5.jpegE5BC0DBB-3F28-44A0-8424-2A80E2EDFD35.jpeg702A3840-5F35-43A7-BDA3-90EBCD38A2E8.jpegE85EEBFC-8502-4971-9485-796D67C06AC7.jpeg0B79FF2C-BBAD-467B-885F-FF75EBDE716E.jpeg139D931B-AF20-4A34-8DD0-A894BFA04514.jpeg1B90B506-9CE3-41C2-971A-34A82A1B4FA4.jpeg
DED91324-89EB-4DBA-B912-871077744D1A.jpegECE2C3C6-6D53-4AE8-BFEA-22F6020F5789.jpeg8F189CA5-5CD6-4AC0-AF39-2F8C1E822477.jpeg2F459729-A34E-4A95-916B-7B9D754C465E.jpeg44EF07A4-8C7B-477A-B319-C9F909089C50.jpeg268301B7-2BEF-4A51-9B78-DDC674D9711B.jpegF0A61F76-8DFB-4D84-8577-3D801D0511B4.jpeg8FADD72F-3CA1-4302-9306-1FEA1C28A2AB.jpeg3D58A9BA-F349-41E9-9617-D60F87A409BF.jpegADC5BAED-E441-45D1-9757-6BCBD58675D0.jpeg522C4012-646D-4FB0-9C90-40F17B36BD85.jpeg
(Video inspelningen jag pratade om i chatten jag försökte lägga up den här men det gick inte)

SIS ungdomshem brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.

Vårt huvuduppdrag är att ge vård som syftar till att ge ungdomar bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv, med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Vi tar emot akut-, utrednings- och behandlingsplaceringar. Två platser är avsedda för flickor som dömts till sluten ungdomsvård, LSU.

All vård och behandling utgår från individuella planer som upprättas tillsammans med ungdomen, socialtjänsten och föräldrar/vårdnadshavare.

Vi strävar efter att skapa en trygg vistelse för ungdomen. Det gör vi genom en omsorg präglad av traumamedvetenhet (TMO-Traumamedveten omsorg) som bygger på en förståelse för ungdomens behov och beteende kopplat till dess historia. Vi bemöter ungdomarna lågeffektivt med fokus på relationsskapande samt inlärning och övning av strategier för att hantera påfrestningar. 

Tillsammans med vår egen skola, Brätte skola, erbjuder vi en välstrukturerad vardag som ytterligare bidrar till trygghetsskapande. Skolan strävar efter ett helhetsperspektiv där man utöver kunskapsutveckling samverkar med såväl behandling som hälso- och sjukvård i att utveckla färdigheter och förmågor. Institutionen har avdelningar med olika inriktning. För ungdomar med behov av anpassad vård utifrån omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende finns en särskilt förstärkt avdelning, SFA, med fyra platser.

allt som står på deras hemsida stämmer inte överens med verkligheten. Ungdomar som kommer ditt i hop om att få hjälp flyttar därifrån med ptsd och psykisk och fysikt mående. Så som ungdomar behandlas på brättegården så ska ingen behöva behandlas. Jag själv skulle inte ens kunna önska min värsta fiende att flytta dit. För det stället förstör en totalt, jag bodde på SIS ungdomshem brättegården 9 maj 2021- 4 april 2022 jag har fått uppsöka sjukhus vid minst 20 olika tillfällen både pågrund av personal och andra ungdomar, jag har fått sy 2 gånger på 2 olika ställen. Jag blev misshandlad  10 gånger av olika ungdomar vid olika tillfällen. Jag säger inte att jag är helt oskyldig för jag gjorde lika mycket själv. Men själva saken är Vart var personalen när detta hände dom ska ha ögonen på oss 24/7. Jag har fått köpa nya glassögon 3 gånger både pågrund av personal och ungdomar. När jag bodde på brättegården så kontaktade jag TTELA tidningen som befinner sig i samma kommun som brättegården. Min psykiska och fysiska ohälsa ska skrivas om brättegården ska skrivas om. Hur ungdomar tar sitt liv på SIS ska skrivas om. VART ÄR HJÄLPEN, vart är denna värld på väg. Tänk också vad dom andra ungdomar varit med om innan jag flytta ditt innan jag satte ner foten och sa i från och ska göra allt i min makt att IVO tar tag i detta och granskar stället från grunden. Jag har gjort mer än 50 IVO anmälningar angående brättegården men inget som tagits hand om

en gång jag var efterlyst jag fick sova i häktet och tro mig när jag säger detta häktet var ett lyx hotell för mig jag har aldrig mått bättre. Dom håller sig till regler dom hade rutiner och allt som jag behövde men där har dom ju inte den hjälpen jag behöver utan bara det jag behöver i vardagen sen kan man ju inte va i häktet hur som helst. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maya Leo lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...