Signera denna namninsamling och säg nej till att bränna Koranen!

Den svenska provokatören Dan Park, som flera gånger dömts för hets mot folkgrupp, har lämnat in en ansökan till polisen om att få bränna en Koran efter fredagsbönen den 28:e Augusti i Malmö. Även den danska högerextremisten Rasmus Paludan som tidigare dömts för rasism och bränt Koraner vid olika demonstrationer, har i sociala medier sagt att han också kommer att delta.

TILLSAMMANS måste vi försöka sätta ett stopp för denna ondskefulla handling! Vi önskar ett fridfullt samhälle där hatiska handlingar som förstör den allmänna friden absolut inte bör tillåtas! Din signatur kan komma att påverka polisens, politikers och andra myndigheters beslut och denna namninsamling signalerar att vi önskar sätta stopp på detta på ett lugnt och fredligt sätt.

Signera nu och visa att ni inte accepterar denna handling. Sätt stopp för samhällsmobbning och bränning av Koranen!   

Glöm inte titta i inkorgen samt skräpposten för att bekräfta din underskrift.

 

The Swedish provocateur Dan Park, who has been convicted several times for incitement against ethnic groups, has submitted an application to the police to burn a Koran after Friday prayers on August 28 in Malmö. The Danish right-wing extremist Rasmus Paludan, who has previously been convicted of racism and burned Korans at various demonstrations, has also said on social media that he will be joining.

TOGETHER we must try to put an end to this evil act! We want a peaceful society where hateful acts that destroy public peace should not be allowed! Your signature is valuable for us and may influence the decisions of the police, politicians and other authorities. This petition gives a clear signal that we want to put an end to this disrespectful act in a calm and peaceful way.

Sign now and show that you do not accept such appalling actions . Stop the burning of the Koran!

Do not forget to look in the inbox and spam to confirm your signature.


Kvinnoföreningen Lajna Imaillah Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Kvinnoföreningen Lajna Imaillah Sverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...