RÄDDA KULTURSKOLAN I OCKELBO!

Kommentarer

#5

För att vi i en värld med krig, polarisering och har behöver vi mer kultur och lätt tillgång till kultur, inte mindre.
Barnen behöver en egen plats där dom kan få utöva och växa i sin kreativitet. Detta kommer hämmas av kulturskola i vanliga skolans lokaler.

Albin Åström (Ockelbo, 2024-05-11)

#8

Det måste finnas bättre sätt att stödja kulturlivet och ungdomars tid tillsammans efter skolan. Gör de renoveringar som behövs på ett smart sätt, använd lokala företag, och utveckla kulturstationen istället. Utöka med repmöjligheter för band, teatergrupper, skapande och bild, slöjd mm. Visa att Ockelbo är en plats att växa och inte avveckla. Det är vår framtid vi pratar om.

Henrik Norell (Ockelbo , 2024-05-11)

#13

Rör inte kulturskolan!

Andreas Kungsman (Ockelbo , 2024-05-11)

#21

Anser att kulturskolan och även ungdomsgården fyller ett viktigt syfte för våra barn och ungdomar i byn. Tänker också att platsen idag har ett symbolvärde för ungdomar att dom har en alldeles "egen" plats att hänga på och inte något som är integrerad med deras skolmiljö.

Karin Magnusson (Ockelbo , 2024-05-11)

#30

Jag tycker det är viktigt med kulturella och skapande aktiviteter för barn. Det gynnar all inlärning, mognad och självständighet genom hela livet.

Lena Snith Qvarford (Bollnäs, 2024-05-12)

#33

Jag är kulturskolepedagog och har tidigare jobbat på kulturskolan i Ockelbo. Kultur är för alla och kulturskolans roll är ovärderlig.

Amanda Sjöberg (Bollnäs, 2024-05-12)

#34

Kulturskolan är viktig. För många barn livsviktig. Vill man ha ungdomar som mår bra och en ett levande Ockelbo bör man satsa på Kulturskolan I lokaler som ger studiero och goda förutsättningar för inlärning.

Karin Arnland (Bergkvara, 2024-05-12)

#37

Jag tycker att det är viktigt med en musikskola i Ockelbo. Om man nu lägger ner denna, vad blir nästa som lägga ner?
För att Ockelbo ska vara en attraktiv kommun att flytta till så måste även kultur få ha en plats.

Tobias Magnusson (Ockelbo, 2024-05-12)

#38

Jag skriver under för att jag inser hur viktigt det är att barnen får spela och uppleva glädjen av att spela/sjunga ihop. Musiken har alltid varit en stor del av mitt liv och källan till mycket glädje både i arbetslivet och privatlivet!

Jonas Antesten (Ockelbo, 2024-05-12)

#42

Ockelbo har under lång tid haft ett gediget kulturliv. Att få möjlighet att utöva musik/kultur i tidig ålder har stor betydelse för det enskilda barnet/ungdomen samt att det bör vara lättillgängligt. Särskilt i en till ytan så stor kommun som Ockelbo. Innan beslut tas i frågan är det nödvändigt att ta in synpunkter från berörda lärare på kulturskolan och övriga skolan.

Gerd Olsson (Ockelbo, 2024-05-12)

#50

Det är mer värt i det långa loppet att ha kvar verksamheten som den är och spara på annat håll

Joham Olsson (Ockelbo, 2024-05-13)

#52

Kulturskolan bidrar till ett demokratiskt samhälle där människor känner gemenskap och livslust har tränat förmågor som förståelse, lyhördhet, kreativitet och öppenhet. Dessutom genererar det ekonomisk tillväxt och kan ge människor stöd och mening i livet alla skeden. DET är vad vårt samhälle behöver, särskilt idag när samtiden kan upplevas som omskakande och framtiden bjuda på existentiella och etiska utmaningar. Satsa på barnen och framtiden, det fins ingen annan väg fram.

Josefine Lindén (Arvika, 2024-05-13)

#54

Som tidigare elev på kulturskolan i Ockelbo känner jag stort och mycket för denna verksamhet! Den har format mig som person och bidragit i stor utsträckning till att jag arbetar med musik på heltid idag både som musiker och som lärare. Jag hade absolut inte varit där jag är idag utan kulturskolan, dess fantastiska lärare och de resurser/lokaler som de kunnat erbjuda mig som elev.
Det känns oerhört tråkigt att ännu en kulturverksamhet i vårt land nedprioriteras med besparingskrav. I mina ögon förenar och utvecklar kultur mer än de krockar - varför spara in på det?

Evelina Höglund Åström (Älvkarleby, 2024-05-13)

#56

Jag kommer från Ockelbo och har själv gått på kulturskolan. Jag vill självklart att den ska vara kvar och fungera för alla.

Linnea Sjöberg (Norsjö, 2024-05-13)

#57

Gillar man hockey eller fotboll finns det mycket att göra för ungdomar. Men gillar man kultur eller liknande röjs det bara bort eftersom det anses för dyrt eller att det inte finns tillräckligt med intresse. Löjligt. Stoppa diskrimineringen och stödja kulturen lika som idrotten.

Pjotr Huizinga (Åmotsbruk, 2024-05-13)

#59

Att det är bedrövligt att stänger kulturskolan.
Musik och mycket mer som de gör där är viktigt för framtiden.
Och det förstör att det är intressant och roligt att bo på landet.
Skärp er!!!

Pieter Jacobus Huizinga (Ockelbo, 2024-05-13)

#60

Jag tycker det är viktigt med kultur och speciellt ungdomar på landsbygden.
Vi och Sverige ska hålla landsbygden vid liv.

Jacqueline Huizinga-Kanitz (Ockelbo, 2024-05-13)

#63

Jag skriver under för att säga STOP till alla nedskärningar i skolorna och ungdomsverksamheter.

goran shemdin (Sandviken, 2024-05-13)

#68

Kulturskolan är enormt viktig för alla de barn som inte bor så de kan ta del av det privara utbudet som oftast finns i större tätorter.
Den komminala Kulturskolan har lagt grunden till den svenska populärmusikens framgångar världen över.

Ylva Lindgren (Gävle, 2024-05-14)

#70

Fungerande Kulturskola är otroligt viktigt.

Lars Olsson (ockelbo, 2024-05-14)

#85

Jag tror det är en stor risk att kulturskolan inte överlever det här, det kommer förmodligen bli många som slutar och musik och annan kultur är viktig. Har man ens pratat med de som arbetar i och utnyttjar kulturskolan i denna utredning?

Sofie Lindroth (Lingbo, 2024-05-16)

#89

Kulturskolan behövs.

Katarina Netscher (Gävle, 2024-05-16)

#102

Jag vill att mina och alla andras barn ska ha en möjlighet att utveckla sitt instrument och musikintresse.

Emma Ferm (ÅMOTSBRUK, 2024-05-18)

#103

Kultur är en viktig form för uttryck och glädje. Ett sätt att hitta en egen plats.
Barn som vill utvecklas inom kultur men inte ges möjlighet att göra detta hittar kanske inte denna uttrycksform. Detta är i längden mycket illa för demokratin.

Daniel Grönberg (Ockelbo, 2024-05-18)

#107

Att försvåra barnens möjligheter till kulturell utveckling och att inte höra vad barnen som berörs av förslaget själva tycker strider mot Barnkonventionen - se tex:
ARTIKEL 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
ARTIKEL 12
1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
ARTIKEL 29
1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att: (a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga

Mira Rutanen (Ockelbo, 2024-05-18)

#109

Jag tycker att musikskolan gör ett fantastiskt och engmangfullt arbete.

Annica Blomquist (OCKELBO, 2024-05-19)

#113

Kultur är viktigt!

Fredrik Lindstrand (Ockelbo, 2024-05-19)

#115

Min son spelar och för att fler barn ska få möjlighet.

Linda Hellström (OCKELBO, 2024-05-19)

#120

Kulturskolan lär inte bara ut musik. De är är också en bas för unga människor där de lär sig ödmjukhet, respekt och värdegrund. En plats att möta likasinnade och utvecklas som individer.

Linnea Holm (Ockelbo, 2024-05-19)

#122

Jag tycker att kulturen är viktig och det här är något som kommer att göra att mina barn förmodligen inte kommer att kunna fortsätta sina musiklektioner.

Linda Helsing (Ockelbo, 2024-05-20)

#127

För att min dotter spelar på kulturskolan och vill verkligen ha möjlighet att fortsätta så som det är nu utan ändringar

Marlene Forsbäck (Ockelbo, 2024-05-20)

#129

Varje kommun behöver en kulturskola! Barn som får tillgodogöra sig kultur oavsett vilken socialgrupp de tillhör är ett barn med en framtid och känner tillhörighet till samhället 🤝

Aino Calmeyer (Gävle, 2024-05-20)

#133

Kultur är viktigt!

Malin Stigenberg (Ockelbo, 2024-05-20)

#135

Vi behöver kultur i våra barns liv!

Patrik Kregert (Ockelbo, 2024-05-20)

#143

För att denna regering skär ner på allt som är viktigt för vanligt folk som kulturskolan , folkhögs skolor , skolan, sjukvården mm.

Lars-Gunnar Nyman (Åmot, 2024-05-20)

#145

Kulturen är viktigt i samhället och bör inte tas för given. Alla barn är inte intresserad av sport. Vad tycker barnen om detta? Glöm inte barnperspektivet.

Tomas Demasure (Sandviken, 2024-05-20)

#147

Helt klart skriver jag under

Håkan Dahlman (Ockelbo, 2024-05-20)

#155

Med en kommun som redan idag har mindre att erbjuda våra ungdomar i jämförelse med andra större kommuner är musiken och kulturlivet viktigt att satsa på i byn och bevara.
Under min tid på kulturskolan inom musik var främst delen av att byta miljö viktig. Separera skola, plikt och grupptryck från musik och kultur delen.
Som vuxen idag nyttjar jag fortfarande lokalerna på kulturskolan genom kreativa kurser och anser att platsen kan erbjuda byns alla invånare, vuxen som barn otroligt mycket.

Frida Ingelsson (Ockelbo, 2024-05-21)

#158

Allt ska vara stänga ner jämt. Våga utveckla istället för avekla!

Fredrik Alström (Ockelbo, 2024-05-22)

#160

Jag vet av erfarenhet från mina barn att Kulturskolan, i den form som den varit, gett dem en fantastisk grund att fortsätta utvecklas inom musik och kultur!!
Bevara Kulturskolan i Ockelbo!!!

Sten Sågström (Sandviken, 2024-05-23)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...