Nej till Färnebo Vindkraftpark!

Kommentarer

#15

Vindkraften hamnar 900meter från huset

Fredrik Bengtsson (Sala , 2024-05-07)

#21

Skulle ju vara katastrof för den fina miljö och landsbygd som finns kring tappebosjöarna där kag har stuga

Mikael Brodin (Stockholm, 2024-05-07)

#23

Jag värnar om miljön

Anders Molberg (Västerfärnebo, 2024-05-07)

#26

skulle förstöra för mycket natur och djur riket skulle påverkas negativt

Karl-Gerhard Brodin (Västerås, 2024-05-07)

#30

Jag skriver under för att jag inte tror ett dugg på vindkraft

Johan Frank (Salbohed , 2024-05-07)

#31

Jag vill inte ha några vindkraftverk i min trakt, bygg dom i städerna istället för att förstöra landsbygden

Mattias Balk (Västerfärnebo , 2024-05-07)

#36

Svartådalen är en riktig naturpärla i Västmanlands län. Området sträcker sig från Svartåns källflöden i Norbergs kommun till åns utlopp i Mälaren i Västerås. Ån med sitt slingrade fria flöde binder ihop ett sjösystem som varje år översvämmar det flacka landskapet. Dalgången passerar bl.a. Västerfärnebo, Fläckebo och Skultuna.

Här i Svartådalen finns några av Europas rikaste naturmiljöer!

Översvämningarna bildar vidsträckta våtmarker som göder marken med näringsrikt vatten och skapar en miljö som sjuder av biologiskt mångfald. Områdets artrika flora och fauna har gjort att Svartådalen skyddas enligt RAMSAR (Konvention om våtmarker av internationell betydelse) samt är i delar Bl.a. Vitmossen naturreservat, Natura 2000-områden och ingår i Nedre Dalälvens Biosfärområde. I skogarna omkring Svartådalen hittar vi på våren spelande tjäder. Här finns även flertalet häckande havsörnar och andra rödlistade arter.

Svartådalen är inte enbart en källa till rikedom för ren luft, vatten, tystnad, natur och djurliv. Svartådalen har också varit en viktig grund för bygdens välstånd genom tiderna. Bygden är sedan länge känd för sitt värdefulla jordbrukslandskap, lokala matproducenter och har en mycket aktiv besöksnäring som lockar människor från hela världen. Svartådalen pekas ut av Naturvårdsverket som riksintresse för friluftsliv på grund av dess goda förutsättningar för människors vistelse och upplevelser i dess unika natur- och kulturlandskap.

Vindkraftsverk är miljöfarligt klassad verksamhet enl miljöbalken och ska inte ske på bekostnad av naturen och den biologiska mångfalden. Grön omställning är bara grön om den sker ekologiskt ansvarsfullt. Med hänvisning till områdets höga natur- och kulturvärden är ett industribygge med miljöfarligt klassad verksamhet inte lämpligt i Svartådalens natur- och kulturlandskap!

John de Jong (Skultuna, 2024-05-07)

#42

Vindkraft på fel plats kan förstöra en hel bygd!

Tinna Lindberg Hagsköld (Västerås, 2024-05-08)

#45

Alltför stort ingrepp i landskapet för människor, djur och växter.

Bo Nyström (Göteborg, 2024-05-08)

#59

All etablering av vindkraft sker på bekostnad av miljö och natur och de som bor runt dessa områden. Det är skamligt att man får stjäla av enskilda personer och förstöra deras val av boendemiljö utan att ens försöka ge dem kompensation. De värdeminskningar å fastigheter som kommer i kölvattnet överstiger vida den påstådda samhällsnyttan vindkraft för! Hela konceptet är ett stort pyramidpel där de enskilda får stå för hela notan och blir även utan stabil elförsörjning. Alla kommuner som godkänner etableringar skall sändas och be sina invånare om ursäkt! De ska försvara sina invånares rättigheter och inte gå i storkapitalets ledband och försvara utlandsägda bolags intressen.

Görel Eldståhl Willen (Smedjebacken, 2024-05-09)

#63

Vindkraft är systemförstörande, och miljöförstörande i en naturavärd kommun.

Johan Holm (Sala, 2024-05-09)

#89

Sommarstuga vid stävresjön

Liselotte Karlsson (Västerås , 2024-05-10)

#92

Dålig avkastning för stora investeringar som dessutom är tveksamt i miljösynpunkt bättre att bygga på Södermalm där de som vill ha detta energislag bor

Jocke Blomqvist (Salbohed , 2024-05-10)

#93

Jag vill inte att djur och natur ska förstöras och fara illa av fula vindkraftverk som sen aldrig kommer tas bort när det gjort sitt.
Kommer stå som enorma skelett i skogarna och läcka olja i vår fina natur.

Christine Finnerman (Västerfärnebo, 2024-05-10)

#96

Miljön blir ful och det stör miljön.

Anneli Jonasson (Västerfärnebo, 2024-05-11)

#101

Förstör inte vårt rika fågelliv och härliga natur med vindkraftverk!

Mia Törnblom (Sala, 2024-05-11)

#103

Vi behöver bevara vår unika natur med dess viktiga flyttfågelsträck.

Leo Valentine (Västerfärnebo, 2024-05-12)

#104

Vill bevara vår fina natur och djurliv.

Evabritt Pettersson (Salbohed, 2024-05-12)

#105

Vindkraften förstör vårt djur- och naturliv. Svårt att återvinna verken när det ska tas ned. Framställning och nedmontering ger stora utsläpp och går inte att återvinna. Vems är ansvaret? Kommer ansvaret att tas den dagen det behövs? Det har inte sett ut så överallt hittills. De är dessutom oerhört fula! Det måste gå att hitta andra mer hållbara sätt!

Nina Brundin (Sala, 2024-05-12)

#107

Uppvuxen i området, familjen bor kvar

Therese von Hausswolff (Bjärnum, 2024-05-12)

#112

Det är vansinne med dessa vindkraftverk som inte gör annat än skada för miljö och djur.

Ninni Kindwall (Sala, 2024-05-12)

#113

Jag är för alternativ till kärnkraft men det här är inte något som gynnar lokal utveckling. Ljudförstöring.

Gunnar Paulson (Sala, 2024-05-12)

#116

Skyddade naturområden (bl a Natura 2000, biotopskyddsområden och naturreservat) i och strax utanför den planerade "parken" kommer störas, det finns för lite forskning om hur. Det tas för lite hänsyn till de många rödlistade arter som finns i området.

Eva Zandstra (Västerås , 2024-05-13)

#124

Vindkraften är inte det vi behöver i förstaläget, utan kärnkraft. Va rädd om naturen 🤗

Håkan Pettersson (Östervåla, 2024-05-16)

#132

Dessa vindkraftverk kommer alldeles för nära bebyggelse. Med den höjden kommer de dominera landskapsbilden fullständigt. Och att varenda kväll och natt ha dessa blinkande lampor, som dessutom kommer att reflekteras i sjön, blir olidligt.

Hans Harryson (Tappebo, 2024-05-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...