Stoppa Krossen vid Källviksvägen Trosa!

Kommentarer

#1

Denna bullrande "återvinningsanläggning" hotar naturen runt Hållsviken och orsakar farlig tung trafik på Källviksvägen. Den ligger olämpligt!

Per Kogner (Djupvik Hasseläng, Västerljung, 2024-03-24)

#19

Jag bor vid Källviksvägen och jag vill inte ha tung trafik .

Maria Forssander (Västerljung , 2024-03-24)

#23

Den planerade anläggningen skapar buller, olägenheter för boende och onödiga transporter i hela Trosa kommun. Läs mer på fb.

Göran Hylander (Västerljung, 2024-03-24)

#25

Vi bor i ett av dem närmaste fastigheter till den tänkta anläggningen och jag känner stor oro för framtiden. Hela vårt liv och tillvaro skulle förstöras av den tunga trafiken och konstanta oljudet som krossen skulle orsaka.
Jag har valt att bo på landet, med långt till service och stora vägar av en anledning; att få bo i en tyst och vilsam miljö. Det vill jag fortsätta att göra , och motsätter dessa planer det bestämdaste.

Raakel Kuusiniemi (Västerljung , 2024-03-24)

#29

Anläggningen kommer förstöra miljön för boende och företagare i Västerljung och leda till massiva transporter genom våra samhällen, från Vagnhärad, längst Studsvikvägen och Källviksvägen. Erfarenheter från andra liknande anläggningar visar på svårigheten att hantera giftiga ämnen. Verksamheten är inte i samklang med Trosa kommun ambitioner att vara en attraktiv kommun för boende och företagare och inte heller med den antagna Översiktsplanen.

Mikaela Fredriksén Tollin (VÄSTERLJUNG, 2024-03-24)

#31

Vi bor och verkar i området

Kristina & Elford Elford (Västerljung, 2024-03-24)

#37

Holmens tänkta etablering utefter källviksvägen i Trosa Kommun, är en fullständigt fel vald plats.

Jan Kogner (Västerljung , 2024-03-24)

#39

Stoppa krossen!

Patrik F (Stockholm , 2024-03-24)

#41

Jag äger fastighet utefter Källviksvägen och det skulle vara hemskt tråkigt om Holmen får etablera en verksamhet som har så stor påverkan på miljö, ljudnivå, trafik och vår vackra natur. Det finns ingen anledning att lägga sådan verksamhet utefter en mindre landsväg. Vore bättre att lägga utefter motorvägen.

Ann-Helen Jonsson (Västerljung, 2024-03-24)

#42

Jag anser att platsen för Holmens återvinningsanläggning är totalt olämplig med hänsyn till miljö, människor, djur och natur. En sådan bör läggas i närheten av E 4:an och i eller vid redan befintliga, liknande anläggningar, tex Hagby.

Simone Allertz (Västerljung, 2024-03-24)

#48

Den stora miljöpåverkan i ett känsligt område där både växt- och djurliv påverkas kraftig om förslaget genomförs.

Sven Blomberg (Huddinge , 2024-03-24)

#49

Ett naturområde med rikt djurliv som kommer att påverkas mycket och även många boende som kommer att störas av buller och tung trafik på en smal väg. Det blir stor slitage på vägen och besvärligt med möten på den smala vägen.

Christine Hedström (Trosa,Tofsö, 2024-03-24)

#51

Jag vill också protestera!

Gustaf Littorin (Stockholm, 2024-03-25)

#54

Oljudet kommer förorena och störa.

Emma McCabe (Västerljung, 2024-03-25)

#58

Sommarboende i Hållsviken och mtb-cyklist som uppskattar de vackra skogarna i området.

Mattias Liljedahl (Nacka, 2024-03-25)

#60

Vi har sommarhus i närheten. Vill inte ha denna anläggning i närheten av känslig skärgårdsnatur.

Camilla Blomberg (Huddinge , 2024-03-25)

#63

Ok

Björn Rosengren (Västerjung , 2024-03-25)

#67

Jag anser att valet av platsen för bearbetning av bergschakt är totalfel! Platsen bör ligga på kortast avstånd från schakt till återbruk!
Det är oerhört tondöft att anlägga den typen av industri i den här känsliga skärgårdsmiljön, det kommer att påverka djur och natur samt oss människor för lång tid framöver, även efter att bygget av snabbtågsbanan är slutförd! Av miljö- och trfiksäkerhetssynpunkt måste det vara av yttersta vikt att korta av transporterna maximalt!
Förvåningen är stor över att Holmen, inte kan förstå vad dom ställer till med!
Bengt Lennevald

Bengt Lennevald (Trosa, 2024-03-25)

#71

Jag skriver under på grund av att nyttjanderätten på det hus vi äger längst Källviksvägen minskar genom att vi inte kommer kunna nyttja Källviksvägen samt del av väg 219 för promenader och cykelutflykter på samma sätt som tidigare på grund av den ökade trafikmängden av tunga fordon.
Vi är också oroade över den eventuella bullerökningen som kommer ske då vi har uteplats riktad direkt mot den tilltänkta "återvinningsanläggningen".

Jonas Berglund (Huddinge, 2024-03-25)

#73

Stoppa detta i en känslig miljö och att lägga det i ett naturrservat?

Patrik Nyqvist (Trosa, 2024-03-25)

#74

Jag bor och vistas i området och anser att föreslagen placering är mycket dålig då den medför en trafik som sliter på vägar och natur och anläggningen tar inte hänsyn till naturvärden och boende. Det måste gå att hitta en plats som inte påverkar omgivningarna lika mycket om denna byggnation verkligen behövs.

Christina Gerde (Trosa, 2024-03-25)

#76

En redan känslig skärgårdsnatur i området kommer att påverkas negativt, om förslaget blir verklighet
Det kan vi inte accepterar!

Christina Bergefors (Södertälje , 2024-03-25)

#81

Jag skriver under pga att jag tycker naturen och miljön går före våra kortsiktiga behov. Självklart måste det finnas mer passande platser att ha denna kross.

Dinah Lennevald (Trosa, 2024-03-25)

#87

Krossen kommer resultera i tung trafik och oljud alldeles för nära vårt boende!

Josephine Schempp (Trosa, 2024-03-25)

#89

Vi måste värna om naturen och alla som söker sig ifrån stress och oroligheter. Det måste finnas platser där alla kan vila och hämta krafter. Att då lägga en anläggning som stressar i en miljö där alla är välkomna att njuta av tysthet och vacker natur är inte bra planering av ansvariga.

Christina Bystedt (Stockholm , 2024-03-25)

#99

Hyckleriet med "hållbarhet" och "miljöarbete" visar sitt rätta ansikte. Tillväxtkravet är till för att enskilt vinstmaximerade intressen ska få exploatera .

" Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solaritetens altare." Torsten Nothin

Niclas Thorell (Västerljung, 2024-03-25)

#103

Det vore ett stort intrång på naturen vid Källviksvägen då det är alldeles för nära vatten i sköra Östersjön. Bör fortsätta skyddas ( jord luft vatten) som viktig natur för människor och djur.

Barbro Bäck (Trosa, 2024-03-25)

#109

Området behöver inte tung trafik mer än den som är nödvändig. Välj annan tillfartsväg än Källviksvägen.

Eva Lundbäck (Solna, 2024-03-25)

#112

Jag skriver under för att jag bor mycket nära Källviksvägen och kommer drabbas av den tunga lastbilstrafiken samt för att jag byggt hus i direkt anslutning till Bergs Gårds mycket vackra friluftsområde. Jag anser mig bo i ett paradis (vacker natur, friluftsområde för cykling, vandring, svamp bärplockningansklutninmycket, rikt på djurliv). En stenkross och denna verksamhet kommer helt förändra ljudbilden och upplevelsen av denna vackra plats, det köss fruktansvärt fel att förlägga denna verksamhet just där.

Tobias kumlin (Västerljung, 2024-03-25)

#113

Är fritidsboende i närheten och ser med stor oro på hur miljön och omgivningen kommer förstöras om planerna blir verklighet. För oss med småbarn kommer möjligheterna att cykla, promenera och så små saker som att hämta tidningen vid postlådan på Källviksvägen inte kännas tryggt.
Buller har dessutom en stor negativ påverkan på hälsan både hos barn och vuxna (effekter utöver ren hörselskada tex ökad risk för hjärtkärlsjukdom hos vuxna och inlärningssvårigheter hos barn. Läs mer hos tex Folkhälsomyndigheten eller Naturvårdsverket).

Utöver oss i direkta närheten påverkas dessutom stor del av kommunen då de tunga och frekventa transporterna kommer behöva färdas långt för att till slut hamna ut på Källviksvägen.

Maja Kogner Thomke (ÅRE, 2024-03-25)

#114

Jag skriver under för att en anläggning av denna typ inte bör lokaliseras i närheten av boende.
Verksmheten blir mycket störande vad gäller buller och trafik om den förverkligas. Vägen mot Källvik är inte dimensionerad för den trafik som alstras. Gående på landsvägen löper stora risker med den trafik som redan nu finns på vägen.
Detta är ett område som sedan länge bebotts av såväl åretrunt- som sommarboende.

Bengt Guvå (Södertälje, 2024-03-25)

#121

Jag vill värna om den värdefulla miljö och fauna som Sörmland och naturreservatet står för.
Sörmlandsleden och värdefull omgivning som passar för vandring rekreation och cykling.
Våra vatten runt området behöver också värnas om
Värnar även om lantbrukarna i vår omgivning.

Yvonne Garding (Tofsö, 2024-03-25)

#122

Detta är helt orimligt och ett galet projekt på alla sätt!

Björn Källström (Tofsö, 2024-03-25)

#131

Ett känsligt område med närhet till havet. Alldeles för smal väg där tung trafik ska köra. Där cyklar vuxna och barn idag.

Barbro Schönning (Djursholm, 2024-03-25)

#132

Jag värnar den natur och mångfald som finns kvar i vår närmiljö.

Lovisa Westin (Trosa, 2024-03-25)

#137

Placeringen av den här anläggningen är otroligt illa vald! Hur har man kommit fram till att den kan vara lämplig?? Det här är ett område som har en fantastisk natur och en underbar skärgårdsmiljö, som är en sån tillgång och rikedom. Det går inte att förstöra detta för en sådan här anläggning., Det är rent vansinne!!! Vårt land är så stort och det finns många andra platser som är bättre lämpade, där intrånget på naturen inte får såna stora konsekvenser för både djur, natur och inte minst alla som vill njuta av den underbara Sörmländska naturen. Vansinnigt beslut, riv upp NU!!!

Karin Langvall (Karlstad , 2024-03-26)

#140

Rädda naturen

Anette Forssell (Trosa, 2024-03-26)

#143

nära boende längs vägen med barn!

Tomas Runnqvist (Västerljung, 2024-03-26)

#148

Som boende i området motsätter jag mig planerna på återvinningsanläggningen pga bla miljömässiga skäl samt ökad tung trafik på vägar som redan idag är tungt trafikerad.

Lova Sima (Trosa, 2024-03-26)

#155

Tung trafik och oljud. Fara för cyklister och promenerande utan trottoar och cykelbana (Källviksvägen).

Peter Schempp (Trosa, 2024-03-26)

#177

Jag skriver på för att jag vill att naturlivet ska vara kvar i Källvik samt att vägen är så smal och det blir mycket tung trafik som ej kommer gynna miljön. Vi har en kross anläggning utanför Vagnhärad mot Gnesta, det räcker med den!

Jenny Taivaloja Stafrin (Västerljung , 2024-03-26)

#179

Jag skriver under för att jag är delägare i Avlebro 1:46 som ligger i anslutning till Källviksvägen. En väg som vi går ut med tillsammans med barn och hundar. Det är läskigt som det är idag ibland då det är höga hastigheter på fordon som kommer över krönet ner mot korsningen ut på studsvikvägen. Källviskvägen är inte anpassad för mer trafik än det redan är idag. Därför kan inte denna typ av verksamhet placeras längs denna väg.

Rikard Arveden (Örebro , 2024-03-26)

#180

Permanent boende, tänker på havsmiljö, djur….. och inte minst trafiken på den smala landsvägen!! BIG NO!

Bertil Björkman (Västerljung , 2024-03-27)

#190

De är inte ok att skövla skog och mark för en så kallad ” återvinning ” samt att natur och djur skulle komma väldigt mycket till skada av både anläggningen och den ökade trafiken, samtliga som bor här vill inte ha anläggningen. Han/Hon som föreslog platts kan anlägga den på sin baksida eller sitt landställe.

Sebastian Bergholtz (Västerljung , 2024-03-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...