Stoppa vindkraftsutbyggnaden i Bygget

Kommentarer

#5

Ser att det påverkar natur och människor i närmiljön negativt. Blir också personligt berörd då vi bor nära.

Katarina Ludvigsson (Simlångsdalen , 2023-11-13)

#7

Stoppa byggnad av vindkraftverken

Moa Larsson (Bygget, 2023-11-13)

#8

Jag skriver på grund av att jag bor i närheten och vill inte att vår fina skog och vårt område ska bli förstört, jag vill inte att djuren ska fara illa, samt att människor runt omkring kommer få skador eller bli sjuka. Så nej tack!

Matilda Johansson (Simlångsdalen , 2023-11-13)

#9

Våran livsmiljö förstörs av vindkraftverk

Catarina Bengtsson (Bygget, 2023-11-13)

#10

Det förstör miljön i närområdet. Det är helt förkastligt.

Peter Oscarsson (Halmstad , 2023-11-13)

#14

Jag vill inte ha någon vindkraft i våran fina natur. Jag tror också att vi kommer störas av ljus och ljud.

Krister Ludvigsson (Simlångsdalen, 2023-11-13)

#15

Jeg er bekymret for människers hälse og for naturen i området.

Marie Eiland (Køge, 2023-11-13)

#16

Våra barn är uppvuxna I Simlångsdalen och vi vill att naturen ska förbli natur.

Wanja Oscarsson (Sikås, 2023-11-13)

#19

Mit fritidshus er meget tæt på vindmøllerne. De udgør en sundhedsrisiko for mennesker og dyr på flere for skellige måder + det vil ødelægge et fantastisk naturområde

Henrik Svendsen (Køge, 2023-11-13)

#25

En vindkraftsindustri med 300 meter höga verk förstör väsentligt boende- och naturmiljön för årtionden.

Lisbeth Amhag (Simlångsdalen, 2023-11-13)

#33

Vi bor alldeles för nära Bygget även om det är i en grannkommun. Jag vill inte ha det på min egen mark eller närliggande. Har bott 600 m ifrån ett vindkraftverk och det var ett himla ”floffande”. Vindkraftverk kan de bygga längs motorvägarna, i havet eller runt städerna men vår skog ska inte bli obrukbar pga ekonomiska intressen hos utländska företag. Vindkraftverk har inget med grön el eller miljö att göra- bara pengar.

Linda Bäckman (Hyltebruk, 2023-11-13)

#34

Vindkraft är ett utmärkt väl i off-grid lösningar, men blåser det inte så blir det ingen energi. För mycket oplanerbar energiproduktion i vårt svenska elnät kommer att göra det nätet mycket mycket dyrare samtidigt som vi ändå ha back-up när det inte blåser. Det finns inget grönt med att gå från Big Oil till Big Wind.

Lars Davidsson (Simlångsdalen , 2023-11-14)

#42

Att upplåta vår idylliska natur med alla dess värden och totalt ödelägga de närboendes livskvalitet och välmående för något så totalt meningslöst som vindkraft får mig att börja tappa tron på mänskligheten. Finns det verkligen någon år 2023 som tror att vindkraft kommer vara framtidens energikälla?

Rickard Björklund (Laholm, 2023-11-14)

#46

Jag skriver under pga min stora oro för påverkan på både natur och samhälle under uppbyggnad och på min och min familjs ekonomiska situation och välmående då vindkraftverken kommer vara placerade bara några hundra meter från vår gård som idag ligger i en orörd och unik natur.

Karin Blennow Diependaele (SIMLÅNGSDALEN, 2023-11-15)

#50

Vindmöllor skador fåglar och insekter mm.

Vi behöver en reel grön omläggning av våra livsstilar. Inte mer av det samma!

Flemming Hansen (Hylte, 2023-11-15)

#51

Vill inte ha skiten när min skog.

Peter Berntsson (Simlångsdalen , 2023-11-15)

#52

Jag bor i området och har vänner som bor i närheten som kommer drabbas av detta

Tina Norrby (Simlångsdalen , 2023-11-15)

#54

It destroys a unique small scale landscape and eco system with water flows. It destroys the property values,disrupts animal and plant life in an environment that länstyrelsen deems to be too sensitive. The 2 year buil-up period basically will destroy a sensitive eko with heavy load transport, roads carving through nature . Stop it!

Tom Diependaele (Simlongsdalen , 2023-11-15)

#56

Anser att vindkraftutbyggnaden är miljö-, natur- och kapitalförstörande.

Bengt Höglund (Halmstad, 2023-11-15)

#60

Jag vill inte få min hembygd förstörd och vill bevara den sista orörda naturen i Halmstad kommun.

Dessa vindkraftverk är inte miljövänliga. Elen går till export och ägarna av vindkraftsprojektet får utsläppsrätter så att de kan använda mer energi till sina fabriker.

Eva-Christin Mandegård (Torup, 2023-11-15)

#61

Viktigt att värna naturvärdena och livsmiljön för vem som bor i området.

Andreas Ahlqvist (Halmstad, 2023-11-15)

#64

Familjen bor i närheten av planerade vindkraftparken.

Fredrik Knutsson (Simlångsdalen, 2023-11-15)

#66

Jag tycker de är vansinne att bygga stora vindkraftverk förnära bebyggelse de e väl klart att dom stör i kulturlandskapet. Nej stoppa detta omedelbart.

Stefan Håkansson (Getinge , 2023-11-15)

#68

Jag inte vill ha en vindkraftsparken i bygget

Melvin Jormfeldt (Halmstad , 2023-11-16)

#71

Jag skriver under för jag vill inte våra vägar ska förstöras och massa oväsen i våra skogar. Skogsmiljön kommer bli vinkraftsparker istället för skog och djurliv

Axel Johansson (Halmstad , 2023-11-16)

#73

Naturen samt djurlivet påverkas av dessa stora vindkraftverk. Microplaster lossnar ständigt från vingarna och landar någonstans i skogen och förorenar eller så får djuren det i sig. Naturenbilden blir helt förstörd av att det står vindkraftverk utplacerat.
Sätt dem i stan där folket som vill ha dem kan titta på dem istället för att vi ska ha skiten.

Emil Prebensson (Halmstad , 2023-11-16)

#76

Detta är vansinne, så många människor som blir osams sina grannar samt egendom som mister sitt värde.
Frågan är ifall de som önskar dessa snurror skulle vilja bygga detta på sin egen tomt?

Charlotte Holm (Halmstad , 2023-11-16)

#77

Jag skriver för att jag tror inte vindkraftsutbyggnaden gör sig rätt ute i den fria naturen.
Kommunen kanske kan placera den nära stadskärnan istället? Där har jag hört att de uppskattar stora konstruktioner som är iögonfallande.

Paulina Vernersson (Halmstad , 2023-11-16)

#78

Jag känner väl till och har anknytning till trakten då jag har flera anhöriga, som har bott och bor i trakten. Jag vill också stödja de drabbade människorna i kampen mot den här förstörelsen av den fantastiska natur som finns i de berörda områdena. Det är så stora ingrepp i en mycket känslig natur och för de människor som bor i närheten.

Mariann Andersson Norrman (Mjöbäck, 2023-11-16)

#81

Lyssna på naturen och folket som valt att leva nära den samt vårda den! Detta är katastrof!

Jenny Johansson (Simlångsdalen, 2023-11-16)

#90

Jag vill inte att vi förstör miljön pga ett så kallat klimathot som inte finns.

Tony Carlsson (Bredaryd, 2023-11-17)

#92

För att detta är sån miljöförstöring vingar släpet 2 ton plast varje 10 år kolla Danmark utredningar mm sen dödar det insekter och fåglar sen sänder dom ut ljud mm

Fredrik Bouvin (Tolarp marbäck, 2023-11-17)

#93

Vet hur det trycker i öronen från vindverken även på avstånd
Inget jag önskar någon

Terje Olsson (Eldsberga , 2023-11-17)

#94

Är kritisk till att exploatera skogsmark för vindkraftsutbyggnad. Vindkraftverk kan placeras i redan exploaterade miljöer, längs större vägar etc.

Ulf Nyman (Eslöv, 2023-11-17)

#96

Stora vindkraftverk bör inte stå bostadsnära

Allan Grønborg (Oskarström, 2023-11-18)

#97

Bevara skogen och den fina naturen.

Annika Nilsson (Halmstad , 2023-11-18)

#98

Vindkraften är inte miljövänlig! Förstör naturen och miljön, stör djurlivet och oss människor både dag och natt, dödar insekter och fåglar, sprider pfas och mikroplaster genom erosion över tid. Inkräktar på känsliga biotoper och motverkar den biologiska mångfalden. Fastighetsägare får se sina fastigheter sjunka i värde och bli osäljbara, ingen vill bo i närheten av ett vindkraftverk( inte ens miljöpartisterna )!

Iréne Johansson (Halmstad , 2023-11-18)

#102

Fruktansvärt att detta ska finns i närheten av bostäder.

Johan Persson (Halmstad, 2023-11-18)

#103

Jag är en utflyttad Halmstadsbo och vindkraftverken är en mycket stor miljö-
förorening

Birgit Viktorsson (Svenljunga, 2023-11-18)

#110

Naturen är viktigare än profiten.

Jacob Silverstielk (Halmstad, 2023-11-19)

#118

Jag vill inte på något sätt se min hembygd och dess miljö förstöras för vare sig min eller kommande generationer.

Björn Carlsson (Halmstad, 2023-11-19)

#120

Jag skriver under för att det redan finns/planeras flera vindkraftsparker i skogsområdena norr om Halmstad. Det är viktigt att skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden i skogarna. Om vindkraftsparkerna står för tätt förstörs viktiga naturvärden. Miljön vid Fylleån är dessutom ett Natura 2000-område, och därmed särskilt skyddsvärt.

Cecilia Ståhl (Halmstad, 2023-11-20)

#126

Vill inte se skiten

Kent Bergquist (Smålandsstenar , 2023-11-20)

#130

Att jag inte vill ha vindkraftverk nära min mark.

Ingela Ludvigsson (Oskarström , 2023-11-20)

#138

Det måste ta ett slut. Sluta slakta landskap och boendemiljöer för människor och andra djur för en total meningslös elproduktion. Låt förnuft, vetenskap och tekniskt kunnande råda igen och sluta med den här befängda iden. Dyrt, skadligt och förfulande. Tidernas största "scam".

Lotta Liljegren (laholm, 2023-11-20)

#142

Det är inte lönsamt elförsörjning

Karl-Magnus Nilsson (Simlångsdalen , 2023-11-20)

#148

Vansinne! Vi vill ha vår miljö oförstörd! Grannsämjan på många ställen, förstörd. Är det en levande landsbygd vi vill ha eller ....förstörd den också!

Marianne Björklund (Simlångsdalen, 2023-11-21)

#149

Jag vill inte ha vindkraft

Louise Håkansson (Simlångsdalen , 2023-11-22)

#151

David kurtsson

David Kurtsson (Värnamo , 2023-11-22)

#152

Stödjer naturen och djurlivet

Hasse Johansson (Torup, 2023-11-22)

#171

Vindkraft dödar den levande svenska landsbygden!

Emil Larsson (Broaryd, 2023-11-24)

#172

Jag är rädd om miljön

Anna-Lena Wiktorsson (34193 Bolmsö, 2023-11-25)

#174

De är dåligt för hälsan och mående

Sofia Andersson (Oskarström , 2023-11-26)

#179

Familjen äger mark i Pickelsbo.

Mattias Sahlin (Göteborg, 2023-11-29)

#181

Vi behöver inte sådan instabil el, med sådan inverkan på natur och miljö.

Bengt Molin (Sjuntorp , 2023-11-29)

#182

Vindkraftsverk så här nära bebyggelse är ett stort hot mot landsbygden, äganderätten och djur/naturlivet.

Linus Bergqvist Johansson (Oskarström , 2023-11-29)

#183

NEJ till vindkraft! Om politiker så gärna vill ha dom kan dom få bygga dessa på deras tomt istället!!

Vittorio Sculac (Simlångsdalen , 2023-11-30)

#186

Ljudet kommer vara väldigt störande för närboende. Fåglar riskeras att dödas. Vindmöllor har inga funktioner när de blir begagnade. En massa onödigt avfall. Vilket är dåligt för miljön. Låt bli att bygga!

Eva Blixt (Malmö, 2023-12-09)

#190

Fruktansvärt att ödelägga vår natur på detta sätt för att inte tala om förstörelsen av omgivningen för människor och djur som bor i närheten. Och som grädde på moset får inte Sverige ut ett dyft av kakan.

David Björklund (Simlångsdalen, 2023-12-14)

#191

Jag valt att flytta från staden och dess brus. Hade jag velat se industrier när jag går på promenad hade jag valt att bo kvar i stan. Låt landsbygden vara attraktiv för dem som valt att bo där. Både djur och människor. Alla får inte plats i stan och vi har många gånger oftare möjlighet att komplettera vår uppvärmning av hus och varmvatten med att elda eller via sjö-, jord och bergvärme. Om Europa behöver mer el och den absolut måste genereras av vindkraft, placera då vindkraftverken där naturen redan är förstörd både visuellt och av föroreningar och låt den kvarvarande landsbygden få vara en levande landsbygd med bevarade naturvärden och inte vindkraftsindustri som närmaste granne.

Caroline Eng (Simlångsdalen, 2023-12-15)

#192

Strømmen skal eksporteres, men Holland må lave deres egen strøm, de har også vind i Holland.

Nikolaj Møller (Ejby, 2023-12-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...