Riv upp beslutet gällande buss 620!

Kommentarer

#2

Ifall beslutet står fast måste våra tre barn gå 1,2 km till och från bussen på farlig 70-väg som är väldigt dåligt belyst.

Johanna Falklöf (Landvetter , 2023-10-24)

#3

Bor inte där längre, men det är så viktigt att den bussen finns! Dels för barn och unga som pendlar till skolan och de som pendlar till jobbet, men bara att ha möjligheten att kunna ta sig över allt är så viktigt. Hur ska de utan körkort och egen bil annars ta sig någonstans?

Elin Sjöberg (Karlshamn, 2023-10-24)

#4

Min pappa bor i Stjärnås utanför Eskilsby. Tas bussen bort, kommer jag inte att kunna besöka honom, eftersom jag inte har körkort och bil. Gör om gör rätt!

Susanne Adielsson (Malmö, 2023-10-24)

#7

Hur ska våra barn kunna ha ett hälsosamt liv när de inte kommer kunna ta sig till och från aktiviteter?
Hur ska de som inte har körkort ta sig till sina jobb. Detta är inte hållbart beslut i dessa tider.
Ni utvecklar inte samhället, ni avvecklar.
Otroligt dåligt av er, ingen framförhållning för att ens ha möjlighet att hinna ta körkort, köpa bil, hitta nytt jobb, hitta alternativ för att ta sig till gymnasiet eller vad som behövs göras för att styra upp sin situation.
Trafiksäkerheten kan komma bli sämre om fler moppebilar ska ut på vägarna då bussar slutar gå. Det har ni inte tänkt på i er diskussion om trafiksäkerhet.

Fortsätt gör det möjligt att ha en vardag även för oss som vill bo på landet.
Tänk om tänk rätt!.

Anna Johansson (Eskilsby , 2023-10-24)

#12

Våra barn behöver en buss för att ta sig till skola och aktiviteter

Jim Robertsson (Härryda , 2023-10-24)

#15

Vi behöver en busslinje även på landsbygden. Här har alltid gått bussar, åtminstone sedan 40-talet. Det har också erbjudits flera sätt att lösa eventuella problem men Västtrafik har inte varit intresserade.
Landsbygden har också rätt till kollektivtrafik.

Ronny Sjöberg (Härryda , 2023-10-24)

#17

Bussen behövs för en levande landsbygd!

Tobias Falklöf (Eskilsby, 2023-10-24)

#18

Jag gärna skulle vilja ha möjligheten att åka kollektivt för att kunna hälsa på min bror och hans familj!

Therese Wennsten (Göteborg, 2023-10-24)

#19

Jag vill ha en enkel väg till skolan, vilket alla skolungdomar (även över 18) borde ha rätt till. Vill inte fråga mina föräldrar om skjuts hela tiden

Alva Sjöberg (Härryda, 2023-10-24)

#22

Boende i Eskilsby!

Ewa Fransson (Landvetter , 2023-10-24)

#34

Mina barn och deras vänner kommer att behöva ta bussen.

Therese Elmgren (HÄRRYDA, 2023-10-25)

#35

Behöver buśsen dagligen

Gerda Hekkema-Dagerås (Härryda , 2023-10-25)

#39

Det är inte gjort någonbarnkonsekvensanalys innan beslutet togs.

Kajsa Lackovic (Vrestaby, 2023-10-25)

#43

Jag/vi berörs av detta beslut.

Lennart Rönnblad (Landvetter, 2023-10-25)

#45

Det är beklagligt, att inte en tanke på utvecklingen går framåt, utan man strävar bakåt.

Catharina Hellström (Landvetter , 2023-10-25)

#46

Min fina kollega är beroende av denna bussen för att kunna ta sig till arbetet

Alexandra Hylén (Göteborg , 2023-10-25)

#48

Buss 620 utgör en unik o miljövänlig möjlighet för att ta sig till Landvetter i syfte att handla mat. Den bör minst finnas kvar som ett taxialternativ, dvs man ringer o bokar.

Wiktoria Wittboldt (Sanserhult , 2023-10-25)

#50

Jag med familj och grannar blir drabbade av den indragna buss linjen 620

Linda Hellström (Landvetter , 2023-10-25)

#51

Med stigande ålder kanske det inte längre är aktuellt att köra bil.
Önskar även kunna ta mig till tätort eller annan kommunikation med buss .

Kicki Karlsson (Härryda, 2023-10-25)

#58

Jag skriver under på grund av att regionen och kommunen steg för steg för alla som vill leva på landsbygden

Anders Reinhold (Landvetter , 2023-10-25)

#60

Jag bor längs den berörda sträckan.

Helen Aasa (Härryda , 2023-10-25)

#65

Demokrati

Charlotte Eriksson (Göteborg, 2023-10-25)

#75

Barn ska gå till skolan

Mihai Gradinariu (Härryda, 2023-10-25)

#78

Vi bor här och vill att mitt barn kan använda bussen när de behövs.

Ross Maginnis (Sandsbacka, 2023-10-25)

#79

Upphandlingen med det nya bolaget är helt orimlig då det har ställts krav på större bussar trots att vägen och vändhållplatsen sett ut som den gör utan åtgärder innan upphandlingen gick igenom.

Eva Lind (Eskilsby , 2023-10-25)

#80

Jag jobbar i Eskilsby o använder bussen från och till. Har även. många gånger åkt till Stora Övattnet o sen åkt vidare till Eskilsby från Vägskillnsden. Tycker det är viktigt att bussen finns kvar för oss som pendlar o för de som är bosatta.

Pia Osbahr (Härryda , 2023-10-25)

#82

Att jag besöker ofta Bertshult

Erica Bertilsson (Pixbo , 2023-10-25)

#83

Mina barn kommer behöva åka med Buss 620

Mattias Larsson (Vrestaby , 2023-10-25)

#84

Befängt att stänga ned en busslinje pga de i som nämns. Detta kommebjr enbart resultera till att samhället utanför staden dör ut mer. Vad är härnäst? Linjen mellan björröd och eskilsby pga för få resande? Eller att vägen mellan eskilsby och inseros är för farlig pga smal och sjönära?

Robin Samuelsson (Bertshult , 2023-10-25)

#86

Västtrafik...gör om och gör rätt! Kan inte gå 5.3 km för att komma till en fungerande busslinje!

Eva Schulz (Härryda, 2023-10-25)

#87

Jag vill inte bli av med bussen som går utanför oss!

Malin Linnér (Landvetter, 2023-10-25)

#89

Jag & mina barn åker denna buss

Veronica Olsson (Härryda , 2023-10-25)

#91

Jag ser att det är omöjligt för mig att kunna besöka släktingar pga ni tänker dra in linjen.

Eva Dovmalm (Vänersborg, 2023-10-25)

#92

Det är helt befängt att västtrafik drar in busslinje 620. Dålig ursäkt att det är för lite folk som åker med. Fler turer hade genererat mer resenärer. Dessutom - vad är det för idioti att påstå att bussen inte kan vända vid Sandsbacka ? Den har alltid kunnat vända innan. Låt bussen gå till vägskillnaden istället så fler kan nyttja bussen. Att vända i Inseros - inga som bor i Inseros behöver 620. De åker bussen från Lindome/ Mölndal.

Anna Thoresson (Landvetter , 2023-10-25)

#93

Min son kommer inte längre kunna ta sig till och från skolan. Han är 11 år gammal.

Beatrice Svensson (Härryda , 2023-10-25)

#97

Bussen är viktig för min ort. Storleken på den är av mindre betydelse. Viktigast är att den finns för alla som bor här. Anpassa storleken efter antalet resenärer. Döda inte landsbygden!

Kerstin Gudmundsson (Landvetter , 2023-10-25)

#98

Jag har familj i eskilsby

Julia Ageflod (Landvetter, 2023-10-25)

#99

Jag vill absolut ha min kollektivtrafik kvar längs med 620-bussen. Jag har emellanåt använt den till jobbpendling, när så tillåter. Mina barn använder den till skolpendling både till Landvetter och vidare till Göteborg. Om stoppet vore vid Stora Övattnet skulle våra pendlingsmöjligheter öka avsevärt. Jag har också använt den vid fritidsaktiviteter såsom dans i stan och då bokat "taxibussen" på kvällarna vilket också fungerat bra.

Ylva Sundell (Härryda, 2023-10-25)

#101

Jag åker kollektivt till och från jobbet och nedläggningen påverkar mig negativt.

Emma Rajala (Härryda, 2023-10-25)

#107

Jag skriver under på grund av att flera hushåll Bond andra mina bonuspojkar och deras mamma är beroende av denna linje. Det är verkligen märkligt att låta nya bussar vara en investering som försvårar snarare än hjälper de som bor i Bertshult södra

Malin Essborg (Mölndal, 2023-10-25)

#108

Jag åker buss för att hälsa på vänner i Eskilsby

Ann-Sofie Lundberg (Landvetter , 2023-10-25)

#115

Busslinje 620 behövs så vi kan åka kollektivt och tänka på miljön

Gunilla Thim (Landvetter , 2023-10-25)

#116

Jag skriver under pga att bussens nya rutt gör det svårare för mig att åka buss till Landvetter resecentrum och även för folk som känner sig otrygga med att åka bil att ta sig hem till mig.

Elis Holmgren (Landvetter, 2023-10-25)

#117

Varför ta bort bussar på landsbygden ska de som bor bortanför stan inte kunna åka säkert utan behöva traska i mörkret på småvägar för att komma till en buss?

Malin Roos (Uddevalla , 2023-10-25)

#120

Jag bor utmed sträckan som dras in och har barn som precis börjat åka bussen själv till kompisar och träningar. Det är en frihet för dem att kunna göra detta och blir mycket krångligt för dem att fortsätta med sina idrotter om bussen dras in.

Josefine Brohammer (Landvetter, 2023-10-25)

#127

Lös problemet istället för att dra in busslinjen!

Lisa Löfqvist (Billdal , 2023-10-25)

#130

Ja älskar buss rösten

Zlatan Gustafsson (Bertshult , 2023-10-25)

#136

På grund av Indragen av buss 620

Jan Lisleby (Landvetter , 2023-10-26)

#142

Jag skriver under för att landsbygden ska leva vidare. Alla har inte bil och körkort, speciellt inte barn och ungdomar

Katrin Altrov (Härryda , 2023-10-26)

#145

Bussen behövs för både barn och vuxna för att ta sig till skola och arbeten.

Madelene Mattsson (Landvetter , 2023-10-26)

#146

Bussen är en förutsättning för boende i trakten att ha ett fungerande arbetsliv, vardagsliv och liv på fritiden som inte bygger på att alla måste vara bilburna. Den är också en förutsättning för bygdens barn och ungdomar och deras rätt till social gemenskap och aktiviteter utanför skoltid trots att de inte råkar bo centralt i en större tätort. Den är också en förutsättning för att vi alla ska kunna välja mer klimatsmarta resealternativ och att Västtrafik väljer att dra ner trafiken ligger inte i linje med ansvaret som vi alla har att bidra till en mer hållbar framtid på den här planeten. Det vore intressant att få ta del av barnkonsekvensanalysen som bör ha föregått detta beslut och då framför allt de delar som handlar om barnens rätt till en meningsfull fritid och möjligheten att kunna delta i kulturella aktiviteter.

Sofie Särmalm (Landvetter , 2023-10-26)

#156

För att vi SJÄLVKLART ska fortsätta ha en fast bussförbindelse !!

Sven Dagerås-Hekkema (Härryda , 2023-10-28)

#158

Bussarna behövs för att man skall kunna åka kommunalt!

Niclas Allansson (Hindås , 2023-10-29)

#160

Jag kommer få svårt att avsluta min gymnasieutbildning utan tillgång till buss.

Elin Rönnblad (Landvetter, 2023-10-29)

#163

Ofattbart att ni drar in vår enda busslinje. Förläng linjen istället till Stora Övattnet för att matcha med 300 bussen mot GBG.

Julia Forsberg (Härryda, 2023-10-30)

#171

Det är viktigt att alla har tillgång till lokaltrafik i kommunen.

Mirja Björklund (Göteborg, 2023-10-30)

#173

Familjens ungdomar behöver bussen för att ta sig till gymnasium/universitet. Utan buss behöver vi skaffa var sin bil eller annat boende, men hur går det för dom som inte ens har den möjligheten? Utmed vägen bor flera ungdomar och vuxna som inte har körkort, och så många barnfamiljer som kommer att påverkas av detta beslut inom några år. Att göra en så stor förändring med så kort varsel är orimligt!

Johanna Rönnblad (Eskilsby , 2023-10-30)

#174

Jag är uppväxt i Eskilsby, och jag vill det bästa för området, människorna samt miljön. Därför skriver jag under detta.

Robin Gustafsson (Lund, 2023-10-30)

#182

Jag skriver under då 620 kommer att bli en extremt viktig busslinje för mig under vinter, eftersom utan den så kommer jag att bli tvungen att gå circa 3km till Huvdaby varenda Måndag genom kylan.

Alf Dagerås (Härryda, 2023-10-31)

#184

Kollektivtrafik är viktigt för stora och små.

Stina Gustafsson (Eskilsby, 2023-10-31)

#186

Om busslinjen slutar gå till Sandsbacka så påverkar det väldigt människor som bor på landsbygden väldigt negativt. Ska vi behålla en levande landsbygd så måste samhället satsa på bla att kollektivtrafiken även gynnar dem som bor utanför centrum.

Sofia Rohlén (Landvetter, 2023-10-31)

#191

Jag vill ha ett öppnare samhälle där vi på landet kan förflytta oss med kollektiva medel

Therese Nyberg (Landvetter, 2023-11-01)

#197

Mina vänner kan ju inte komma och hälsa på om inte bussen går hit!

Anne-Louise Holmberg (Härryda, 2023-11-02)