Bergstäkt Västra Furtan

Kommentarer

#2

För att jag är emot en bergtäkt i närheten av bostadsområdet

Martin Claeson (Brunskog , 2023-10-18)

#3

Jag tycker att det förstör miljön i området. Stövar och det kommer till bli mye ljud och buller från det. Jag har kört lastbil på anlägg. Inte trevlig och ha som granne. Värde minskar hus och gårdar rundt i området.

Yngvar Karlstad (Brunskog , 2023-10-18)

#4

Bor i direkt anslutning till den tilltänkta bergstäkten.

Joel Finstad (Brunskog , 2023-10-18)

#8

Bor i det drabbade området

Rebecka Johansson (Brunskog, 2023-10-18)

#9

Det som beskrivs ovan. Själv boende i området.

AnnaLena Olsson Fridlund (Brunskog, 2023-10-18)

#11

Finns grustag i sandbräcka , gryttom och skog . Räcker gott och väl.
Plantera skog istället.

Daniel Johansson (Arvika, 2023-10-18)

#12

Är boende i Furtan och ser negativa konsekvenser av en bergtäkt i närområdet.

Åsa Ingemarsson (Brunskog, 2023-10-18)

#15

Att jag inte gillar denna iden bor själv i östra furtan.

Linda Nilsson Jakobsson (Arvika, 2023-10-18)

#18

Har familj i området!!

Arild Karlstad (Göteborg, 2023-10-18)

#21

Jag vill inte ha någon bergstäckt i Furtan

Anette Karlsson (Brunskog, 2023-10-18)

#23

Tycker inte att man ska försämra människors livskvalitet det finns andra platser.

Robin Lundquist (Arvika, 2023-10-18)

#25

Jag skriver under pga att mitt föräldrahem/fastighet ligger i det berörda området!
Först o främst är det en störande verksamhet med allt det medföljer bergkross/sprängning och för att inte tala om vilken värdeminskning samtliga fastigheter runt hela dagbrottet, bor själv i västra Jössefors och ligger vinden på så kan man ibland höra från skog vid westom banan , hitta ett bättre ställe att förstöra naturen på!

Jörgen Liljegren (Arvika , 2023-10-18)

#27

Har familj i Brunskog.

Agneta Josefsson (Göteborg, 2023-10-18)

#30

Mina barnbarn bor alldeles bredvid. Det blir mycket tung trafik och naturligtvis oväsen och ingrepp i naturen .

Annica Öberg (Klässbol , 2023-10-18)

#33

Är helt emot allt med denna bergstäkten.
-Orolig för marknadsvärdet på vårat hus.
- Allergimässigt, då vi har en liten son med astma
-flyttat till landet för att slippa väsen, å få ha lugn å ro..
Osv osv

jessica ollenberg (Brunskog, 2023-10-18)

#35

Missnöje för den planerade bergstäkten i västra furtan.

Anders Wennerström (Arvika, 2023-10-18)

#36

Jag håller med vad som skrivs

Jörgen Andersson (Brunskog , 2023-10-18)

#37

Fin skog för promenader. Barnfamiljer i området som inte vill ha störande trafik och allt väsen som detta innebär .
Ett riktigt dumt förslag som förstör fin natur för oss små och stora som bor här.
Mvh Thomas o Veronica johansson

Thomas Johansson (Brunskog , 2023-10-18)

#38

Tycker det är skandal att man ska tvingas acceptera att det kommer bara oväsen från tidig morgon till kväll. Man väljer att bo på landet nära naturen och så ska det bestämmas något sådant rakt över huvudet på oss, vad hände med demokratin och att alla ska få ha en åsikt??

Viktoria Sjöstedt (Brunsskig, 2023-10-18)

#39

Vi bor bara 600 m bort och vill inte ha detta så nära med all sprängning, buller, föroreningar m.m som blir till följd av detta.....

Anna-Lena Alfredsson (Brunskog , 2023-10-18)

#41

Dumt påhitt

Maria Forsberg (Klässbol, 2023-10-18)

#45

Bergstäkter har visats försämra kvaliteten för människor i närområde, det finns bättre platser för en sådan som kränker människors privatliv

Mathias Granton (Brunskog, 2023-10-18)

#48

Bor i närheten och vill inte ha detta nära mig. NEJ!

Sofia Oledal (ARVIKA , 2023-10-18)

#49

Jag håller med ovan nämnda

Rasmus Bergström (Arvika, 2023-10-18)

#50

Håller fullkomligt med den som startade insamlingen.

Marcus Jansson (Arvika, 2023-10-18)

#52

Vill inte ha!

Elin Ericson (Arvika, 2023-10-18)

#55

Bor i närområdet och jag vill inte ha detta där jag bor.

Jörgen Alfredsson (Brunskog , 2023-10-18)

#56

Bor i området

Mikael Johansson (Arvika , 2023-10-18)

#57

Mitt föräldrahem ligger i västra furtan. Mina föräldrar bor fortfarande kvar och ska inte behöva ha detta oväsen så tätt inpå.

Diana Borg (Arvika , 2023-10-18)

#58

För att jag är boende här och ser inte nån anledning till att det ska behövas ha en bergtäckt i furtan.

Christer Löfqvist (Arvika , 2023-10-18)

#60

Skriver på pga det som står ovan. Vill inte bo granne med en bergtäkt.

Per-Åke Fridlund (Brunskog, 2023-10-18)

#61

Jag tycker inte det passar in så nära in på där folk med bla barn bor och det är ett störande moment som kan på verka hus priserna för dom boende

Remy Grönvall (Charlottenberg , 2023-10-18)

#63

Har barn och barn-barn som bor i området

Carina Johansson (Arvika, 2023-10-18)

#64

Bergtäkten kommer påverka barn, vuxna, djur och miljö negativt.
Dessutom påverkar det möjlighet att gå och cykla mellan Byn och Västra Furtan.

Joanna Eriksson (Arvika, 2023-10-18)

#65

Mina vänner bor några hundra meter ifrån bara. Detta vill de inte ha!

Anneli Liberg (Gunnarskog , 2023-10-18)

#66

Värnar om barn och barnbarn med familj

Dag Finstad (Arvika, 2023-10-18)

#67

Denna bergstäkt bär prövas mot miljöbalkens lokaliseringsprincip och även andra hänsynsprinciper. Berggrund finns det gott om i Sverige i mer glesbefolkade och därmed mindre känsliga områden. Då det finns andra bergstäkter i närheten så borde behovet av en ytterligare i omtådet vara mindre och därmed rimligt att kunna ställa högre krav på val av annan plats.

Lasse Modh (Arvika, 2023-10-18)

#70

Det borde finnas lämpligare platser där inte så många boenden blir drabbade.

Per Jansson (Ellös, 2023-10-18)

#72

Jag är boende i området

Heidi Gulliksen (Arvika, 2023-10-18)

#76

Att bedriva en bergstäkt på bekostnad av så många människors försämrade livskvalité är inte okej!

Ann Kristin Bråten (Koppom , 2023-10-18)

#77

Alldeles för nära bostadsområde..

Marie-Therese Thorsander (Arvika, 2023-10-18)

#80

Jag vill inte ha bergtäckt i närheten av mitt boende pga buller och annan påverkan på vår berggrund där vi har borrhål för vatten och värme

Carola König (Brunskog , 2023-10-19)

#81

Vill bevara den fred o ro som är igjen där ute samt begränsa transporten som da må färdes på vägene

Roar Gulliksen (Arvika , 2023-10-19)

#82

Måste väl finnas en bättre plats att få Sten ifrån än här.

Martin Pedersen (Arvika , 2023-10-19)

#87

Bor i det drabbade området och vill absolut inte ha detta i närheten!

Natalie Sandin (Brunskog, 2023-10-19)

#90

Absolut skriver jag under på detta. Ren idioti!!

Katarina Repa (Karlstad , 2023-10-19)

#92

Min son, hans sambo och mina barnbarn behöver inte utsättas för denna olägenhet som det kommer att innebära för dem som nära grannar till denna verksamhet.

Rose-Marie Johnsdotter (Torsby, 2023-10-19)

#95

Av alle ställe en kan bryte sten i skog å mark, varför just nära bostadshus och bostadsområde? Har ju hele kommun å välje en plats å ha sandlåde. Finns fulle backen i berg å sten. En kontorist som gått i skola för länge å har otur när han tänker? Tänk om å gör rätt....

Peter Carlsson (Klässbol, 2023-10-20)

#100

Detta kommer som många skrivit att störa omgivningen och det blir ett värdetapp på fastigheter samt ev störningar för fastigheter med bergvärme/borrhål ska de ha en bergtäkt så lägg den där ingen blir påverkad av den.

Jonas Liljegren (Västra Furtan , 2023-10-21)

#104

Då vi är en av de närmaste grannarna till den tilltänkta bergstäkten tänker vi på djur och naturlivet runt området som kommer att påverka. Även bekymrad för buller och damm.

Annika Lindgren Persson (Arvika , 2023-10-21)

#106

Jag bor i Byn och vi kommer också bli påverkade av ett stenbrott med allt vad det innebär. Vi kommer bl.a. få trafiken till och från stenbrottet på vår väg. Vi kommer inte att kunna använda den "skogsväg" som i dag går över området när vi ska ta oss till fots eller med cykel till Furtan. Den är i dag den ända möjligheten att undvika 61:an utan att behöva göra en omväg på flera kilometer.

Annika Gustafsson (Brunskog, 2023-10-22)

#107

Bergstäckten kommer att påverka omkringliggande natur och miljö mycket negativt.

Göran Carlzon (Brunskog, 2023-10-22)

#108

Då vi bor nära den tänkta bergtäckten, oroas vi för följder detta kan åsamka oss med buller och risk för sättningar via berggrund, som kan påverka fastigheter mm . I övrigt håller vi med om dom övriga åsikter som framkommit via protester mot bergtäckten.

Morgan Andersson (Brunskog, 2023-10-22)

#115

Jag tycker det förstör både naturen och för dom boende runtomkring

Lennart Fernström (Arvika , 2023-10-23)

#117

Jan Karlsson vill inte ha

Jan Karlsson (Brunskog, 2023-10-23)

#123

Boende i närheten.

Erik Persson (Arvika, 2023-10-24)

#125

Jag anser att Bergtäkten försämrar boendemiljön och förstör naturen i området.

Andrej Rosch (Brunskog , 2023-10-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...