HÄV DEN OMÄNSKLIGA BLOCKADEN AV GAZA GENAST!!! !!ارفعوا الحصار اللاإنساني عن غزة فورا

Kommentarer

#1607

Medmänsklighet

Zohal Aqtash (Stockholm , 2023-11-05)

#1610

Mitt hjärta blöder, min själ kvider, min hjärna brinner och jag skriker Fria Palestina och upprätthåll regelefterlevnad och fördöm brott mot mänskligheten 🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Nacima B Jerari (Stockholm , 2023-11-06)

#1613

Jag vill stå på rätt sida historien, och jag hoppas att Sverige kommer att göra detsamma.

Palestinierna har länge utstått apartheid, strukturellt våld och många olika former av förtryck medan omvärlden har sett på.

Att stötta Israel är att stötta en ockuperande makt i deras förföljelse och kränkning av Palestinier. Israels våld har nu dessutom kulminerat i ett folkmord där krigets alla lagar tycks ha upphört att gälla.

Vi stod med Ukraina, låt oss stå lika självklart med Palestina.

Miranda Gabrielsson (Göteborg , 2023-11-06)

#1619

Jag skriver under för jag stöttar inte folkmord.

Amanda Duran Arvidsson (Stockholm , 2023-11-08)

#1625

Häv den omänskliga blockaden av Gaza

Drissia Benzliha (Solna , 2023-11-09)

#1628

Free palestine

Melin Pektas (Stockholm, 2023-11-10)

#1629

Jag skriver under för att jag vill stoppa förintelsen som pågår just nu mot palestinierna

Darius Amiri (Stockholm , 2023-11-10)

#1633

Barn dör. Barn mördas och världen ser på.

Agnes Tengstrand (Uppsala, 2023-11-12)

#1635

Jag motsätter mig all form av våld, oavsett från vilken sida den kommer. Våld skapar mera våld och jag fördömer ur djupet av mitt hjärta den Aggression som den israeliska regeringen har använd och använder mot befolkningen i Palestina. I min värld har den israeliska regeringen bara inväntat ett tillfälle att kunna framställa sig som offer och slå till. 1000 bomber om dagen på barn, kvinnor, män i sina hem, sjukhus, ambulanser- det finns inga ord för denna grymhet. Det som den israeliska regeringen utsätter befolkningen i Gaza för, strider mot allt humanitärt och är krigsförbrytelser på hög nivå.
Jag kan inte förstå att en regering till ett folk, som själva har varit utsatta för förföljelse och förintelse, nu under årtionden har praktiserat exakt den samma. Det måste ta slut.

Tina Tombrock (Grillby, 2023-11-12)

#1649

Jag är för människors rättigheter!!!!!

Mikaela Katswal (Lund, 2023-11-14)

#1652

Jag skriver under då inget! absolut inget rättfärdigar folkmordet och den etniska rensningen i Palestina.

Jasmin shaaban (Stockholm , 2023-11-15)

#1655

stoppa folkmordet på palestinier

gabriella isaksson (malmö, 2023-11-15)

#1661

Det är med en tung börda av sorg och ilska i mitt hjärta som jag skriver till dig om det fruktansvärda som utspelar sig i Gaza. Barn dör, mammor gråter, och generationer av familjer ser sina nära och kära rivas ifrån dem. Farmödrar, farfäder, faster – de alla lider med ett hål i sina hjärtan när de bevittnar sina barn och släktingar dö framför sina ögon.

Det är en skam, inte bara för dem som lider, utan för hela mänskligheten. Barn behandlas som mindre än djur, och det grymma och elaka föraktet som visas av vissa styrande makter är inget annat än en svart fläck på vår värld. Människorätter ignoreras och trampas på, och det är svårt att förstå hur vissa platser på jorden saknar medmänsklighet och respekt för livet.

Vi ser barn som dör dag och natt, och det är obegripligt att dessa tragedier sker medan världen tittar på. Det är inte bara en fråga om rättvisa, det är en fråga om grundläggande mänsklighet. Vi får inte glömma bort dem som lider, och vi får aldrig acceptera att detta fortsätter.

Israel och de länder som stöder dem, vi ser er. Varje uns av lidande, varje tår och varje droppe av oskyldigt blod är inristat i vårt medvetande. Vi kommer aldrig glömma vad dessa människor har genomgått. En dag kommer mörkret de har skapat att vända sig mot dem själva.

Jag hoppas att ni, de som är ansvariga för detta lidande, inte finner ro i era nätter. Vi, som människor, kommer att fortsätta kämpa för rättvisa och fred. Ni kan inte undkomma sanningen om ert ansvar för detta folkmord. Jag hoppas att ni aldrig sover gott, för ni har skapat en mardröm för oskyldiga människor.

Med djup sorg och ilska / Vapenvila

Engelska
It is with a heavy burden of sorrow and anger in my heart that I write to you about the appalling events unfolding in Gaza. Children are dying, mothers are crying, and generations of families are witnessing their loved ones being torn away from them. Grandmothers, grandfathers, aunts – they all suffer with a hole in their hearts as they witness their children and relatives die before their eyes.

It is a shame, not only for those who suffer but for all of humanity. Children are treated as less than animals, and the cruel and malicious contempt shown by some governing powers is nothing short of a dark stain on our world. Human rights are ignored and trampled upon, and it is hard to comprehend how certain places on Earth lack compassion and respect for life.

We see children dying day and night, and it is unfathomable that these tragedies occur while the world watches. It is not just a matter of justice; it is a matter of basic humanity. We must not forget those who suffer, and we must never accept that this continues.

Israel and the countries supporting them, we see you. Every ounce of suffering, every tear, and every drop of innocent blood are etched into our consciousness. We will never forget what these people have endured. One day, the darkness they have created will turn against themselves.

I hope that you, those responsible for this suffering, find no rest in your nights. We, as humans, will continue to fight for justice and peace. You cannot escape the truth of your responsibility for this genocide. I hope you never sleep well, for you have created a nightmare for innocent people.

With deep sorrow and unrelenting anger. Ceasefir

Sabrina. Ahmed (Göteborg , 2023-11-16)

#1663

Måste försvara internationell rätt. Oskyldiga civila får inte mördas, oavsett!

Mattias Karlström (Boden, 2023-11-16)

#1667

HÄV DEN OMÄNSKLIGA BLOCKADEN AV GAZA GENAST!!! Varje sekund som vi väntar dör ett barn i sjukhus av bombningen det omänskligt obegripligt varför ska bebebisarna dör de skriker av svält!!! De behöver kuvös!!! Barn med trasiga ben blir opererat utan bedövning vad är det vi väntar på????nog med väntande och tänkande hjälp nu!Till och med biståndspengar snålas det vad är det för skillnad mellan Ukrainas barn och Palistinas??? Båda två är lika värda för oss hur tänker politiker om detta?? Vi tänker gå vidare om det ska göras skillnad? Sveriges politiker agera nu nu nu nu!!!!

Serap Corap (Gbg, 2023-11-17)

#1669

Palestinier är människor, 75 år har dödat massor och ökat kampviljan hos resten - nog nu!

Susanna Lundberg (Malmö, 2023-11-17)

#1677

FREE PALESTINE
SAVE PALESTINE
SAVE GAZA

Sabina Pozo (Göteborg , 2023-11-18)

#1678

Palestinier ska återfå sin mark och sitt land som erövrats från dem sedan 1948! Klassificera israelerna som terrorgrupp!

Adelina Hajdini (Varberg, 2023-11-18)

#1680

Human decency

Sara Larsen (Skärholmen, 2023-11-18)

#1691

Fred

Feriz Topcagic (Spånga , 2023-11-18)

#1695

Det Israel och omvärlden utsätter Gaza för är obeskrivligt och måste få ett slut!⁹

Ann-Britt Karlsson (Karlskrona , 2023-11-18)

#1705

Omänskliga förhållanden

Rhene Ryberg (Goteborg, 2023-11-18)

#1706

Jag är oerhört upprörd över omänskliga beteende av Israel såsom slakta barn och oskyldiga med hjälp av västvärldens ledaren. Vad har hänt med allt lögn om mänskliga rättigheterna ? Eller demokratiska systemet i väst?

Fatemeh Taheri-johansson (Ljungby, 2023-11-18)

#1714

Stoppa dödandet av det förtryckta folket i Gaza! Stoppa folkmordet!!!! Världen kommer aldrig att glömma eller förlåta er!

Marian Kadra (Alvesta, 2023-11-18)

#1718

Människor världen över ska ha rätt till ett liv utan krig, oavsett var vi föds.

Anna Pettersson (Skellefteå, 2023-11-18)

#1736

Enorma mängder människor dör varje dag och vi gör inget åt det.

Elin Lund (Flen, 2023-11-19)

#1756

Tänker inte svara på den frågan för det är självklart varför !!

Fadi Fawaz (Växjö, 2023-11-21)

#1758

Jag står för mänskliga rättigheter

Hanna Nilsson (Särö, 2023-11-21)

#1764

Barn ska sluta mördas

Elisa Bryant (Göteborg , 2023-11-22)

#1768

Fria Palestina 🇵🇸

Mohamed Ibrahim (Örebro , 2023-11-22)

#1769

Jag vill att golket i Palestina ska bli fri från ockupationen!

Blue Eliasson (Liden, 2023-11-22)

#1771

Free palestine

Iman Laham (Malmö, 2023-11-23)

#1778

Fria palestina!!!!!

Sofia Kelekidis (Stockholm , 2023-11-23)

#1784

Jag är människa

Sara Mal (Malmö, 2023-11-27)

#1787

Barn ska aldrig mördadas.

Karas Ali (Helsingborg , 2023-11-27)

#1790

Jag skriver under för att den här massakern av palestinier som pågått så länge måste stoppa. Israel måste stoppas och ställas inför rätta!

Monia Nasri (Stockholm , 2023-11-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...