Flytta inte fram bygget av en ny idrottshall i Dalby!

Kommentarer

#2

Jag stödjer helhjärtat att en ny idrottshall byggs i Dalby.

Sabino Espinosa (Dalby, 2023-09-25)

#3

Jag önskar att hallen byggs så fort som möjligt!! Vi kan inte vänta längre

Linda Törnqvist (Dalby , 2023-09-25)

#6

Dalby behöver en ny idrottshall. Inomhusbad är också högt på önskelistan

Kerstin Gustavsson (Dalby, 2023-09-25)

#9

jag skjutsar mina barn varje vecka till lund för att det är fullt i dalbys gymnastikhallar.

josefin hjelm (dalby, 2023-09-25)

#10

Vi har ett akut behov av en ny idrottshall i Dalby. För att främja föreningsliv, folkhälsa och att undvika att låta våra barn och unga åka till andra orter för att utöva idrottsaktiviteter.

Sanna Rolf (Dalby, 2023-09-25)

#12

Nu kan vi inte vänta längre. Snart kan vi inte ta in fler medlemmar i föreningen.

jesper trägårdh (Dalby, 2023-09-25)

#13

Det finns inte plats i befintliga skolor och klubbarna konkurrerar med varandra om tider i dagens hall.

Det behövs verkligen en ny skola och idrottshall och behovet har funnits länge.

I anslutning till skola och idrottshall borde det också byggas en konstgräsplan. Detta då nuvarande inte räcker till för att bedriva fotbollsträning för klubbens lag. Dagens konstgräsplan delas dessutom med andra klubbar i kommunen.

Jakob Hellsten (Dalby, 2023-09-25)

#17

Idrott är för alla, men framförallt våra barn och ungdomar behöver tillgång till rörelse!

Martin Ross (Dalby, 2023-09-25)

#18

Dalby Gymnastikförening har periodvis inte kunnat starta upp nya träningsgrupper på grund av hallbrist. Dalby GIF:s fotbollsverksamhet har inte tillgång till en enda träningstid i inomhushall utan istället är samtliga lag hänvisade till att dela på konstgräsplanen under vinterhalvåret. Företräde ges till inomhusidrotterna såsom handboll och innebandy, men vad jag förstått har inte heller de tillräckligt med träningstider i Dalbys hallar.

Anders Hedenstedt (Dalby, 2023-09-25)

#19

Det behöver en ny idrottshallen. Vi alla Dalbybor vill ny idrottshallen för våra barnen.

İbrahim Sezer (Dalby , 2023-09-25)

#21

Det finns ett skriande behov av en hall till i Dalby om våra barn och unga ska kunna hålla på med sina sporter.

Annika Gottfridsson (Dalby, 2023-09-25)

#23

Mina barn är aktiva i flera föreningar som använder hallar i Dalby och det är uppenbart att det inte finns halltider i den utsträckning som behövs.
Utöver idrottshallen är Nyvångskolan överfull och jag upplever det som ett felbeslut att ytterligare skjuta upp detta försenade bygge. När vi flyttade till Dalby skulle skolan stå klar tills vårt då ofödda barn skulle börja. Han går nu i sexan!

Rasmus Grönlund (Dalby, 2023-09-25)

#25

Det finns sedan länge ett stort behov av en idrottshall, inte minst för att ge förningarna en rimlig chans att bedriva sin oerhört viktiga verksamhet.

Jan Carlsson (Dalby , 2023-09-25)

#27

Det får räcka med att bortprioritera byarna nu. Både skola och idrottshall finns det otroligt stort behov av.

Marianne Östlihn (Dalby, 2023-09-25)

#29

Det behövs fler idrottshallar så att alla barn och ungdomar som vill kan vara med och idrotta.

Malin Knutsson (Dalby, 2023-09-25)

#33

Dalby är i stort behov av en ny idrottshall

Tommy Madsen (Dalby, 2023-09-25)

#34

Våra barn och ungdomar skall få ökad möjlighet att utöva den idrott dem är intresserade av. Att föreningarna skall ges möjlighet att växa med möjligheten att erbjuda fler inomhustider

Patrik Tell (Dalby, 2023-09-25)

#35

Dalby är enormt eftersatt vad gäller kommunala satsningar på idrotten. Att inte kunna erbjuda halltider i byn innebär att många barn inte har möjlighet att ta sig till sin träning och därmed kanske slutar, när rörelse och aktivitet istället borde uppmuntras! Det var en riktig blunder att återigen bygga en liten hall på Hagalundskolan när möjligheten fanns till större, och nu fattas tydligen ytterligare ett uselt beslut när man vill stoppa bygget av ny skola och idrottshall på Påskagänget!

Jenny Gullberg (Dalby, 2023-09-25)

#36

Dalbys många föreningar är i stort behov av en ny hall för att kunna erbjuda fler barn idrott! Dalby Gymnastikförening har otroligt många barn som väntar ivrigt på en plats men pga hallbristen som finns kan vi inte ta in fler medlemmar än vad vi har nu och föreningen ges ingen möjlighet att växa. Liknande situation gissar jag att flera av de andra föreningarna också sitter i.

Ida Olsson (Malmö, 2023-09-25)

#37

I dagens samhälle där fler och fler blir mer och mer stillasittande ska samhället inte sätta stopp för utövandet av idrott pga att det inte finns tillräckligt med halltider!

Mattias Troedsson (Dalby, 2023-09-25)

#41

Har aktiva barn som behöver lämna byn för att kunna träna.

Ulrika Nilsson (Dalby, 2023-09-25)

#46

Dalby växer, både barn o föreningar för barn o vuxna behöver tillgång till idrottshall för motion. Idag är det redan trångt i Dalby, låt Dalbys befolkning få röra på sig i organiserade aktiviteter.

Anette Björkman (Södra Sandby, 2023-09-25)

#47

Det behövs mer utrymme för barnidrott i Dalby!

Siri Ramsten (Dalby , 2023-09-25)

#55

Mina barn spelar handboll och det är svårt att hinna till träningar när de sker i andra orter som Lund och Revingeby. Hade betytt mycket att kunna ha alla träningar hemma i Dalby.

Sofia Alm (Dalby, 2023-09-25)

#58

Idrotten ska vara för alla men just nu motverkar politikerna i Lund en aktiv fritid för alla Dalbys barn. Likaså trängs barnen i skolorna medan pengarna satsas inne i Lund istället. Både skola och idrottshall behövs omgående i Dalby.

Armend Avdyli (Dalby , 2023-09-25)

#62

Vi kan omöjligt bedriva idrottsverksamhet för alla Dalbybor i nuvarande hall! Vi har i tio år varit lovade en ny hall!

Niklas Harris (Dalby, 2023-09-25)

#63

Det finns ett stort underskott av idrottshallar i Lund generellt och speciellt i de östra byarna. Klubbarna i Dalby samlar fler än 2000 idrottande barn, men halltiderna räcker inte till. Att satsa på barnidrotten är av yttersta vikt och en investering i framtidens samhälle.

Magne Friberg (Södra Sandby, 2023-09-25)

#64

Idrotten fostrar goda samhällsmedborgare

Emme Adebo (Lund, 2023-09-25)

#65

Idrott är en stor stöttepelare i vårt samhälle. Barn och ungdomar lär sig hur man fungerar i grupp, dom lär sig att hantera motgångar och framgångar. Dom lär sig hur man gör sig hörd och hur man lyssnar. Idrotten håller många ungdomar borta från droger och kriminalitet. Idrotten fostrar samhällets framtid.
BYGG NU!

Johan Wijkmark (Björnstorp , 2023-09-25)

#67

Den ökande mängden barn och ungdomar i Dalby måste åtföljas av ökande tillgång till halltider

Arne Johnson (Dalby, 2023-09-25)

#71

Idrott främjar hälsa och goda hälsovanor måste börja tidigt i åldrarna. Finns vetenskapliga studier på detta. Östra kommunen är lågprioriterad jättemotiverad huvudorten som garvet flertal anläggning at

Agneta Rosberg (Dalby , 2023-09-26)

#73

Vi behöver en till hall när föreningslivet växer och byn växer. Barn ska ha samma villkor till rörelse var i kommunen man än bor.

Matti Sutinen (Dalby, 2023-09-26)

#77

Att det är stort behov av en ny idrottshall
Vi får inte glömma byarna
Många idrotter och många barn som är o full gång .

Jessica Sjöstedt (Dalby, 2023-09-26)

#80

För att vi verkligen ser behovet. Allla i Dalby ”slåss” om träningstider i Nyvångshallen. För att få ihop 2 träningstillfällen/vecka så måste barn och ungdomar köras till Lund, Revinge mm. Så hade det inte behövt vara om löftet om en ny idrottshall hade hållits.

Hanna Andersson (Genarp , 2023-09-26)

#81

Jag håller med

Lars Jensen (Dalby, 2023-09-26)

#85

För att idrottshallen behövs så fort som möjligt. Det är frustrerade att behöva sluta arbeta tidigare för att hinna till träningstiden som börjar redan kl 16.00, och att behöva köra barnen till Lund när de skulle kunna cykla till träningen om den vore i Dalby istället.

Malin Vestin (Dalby, 2023-09-26)

#88

Det ska byggas en ny idrottshall som lovat.

Rickard Klang (Dalby , 2023-09-26)

#89

Att behovet är långt större än någon politiker uppenbarligen inser.

Eric Nytomt (Dalby, 2023-09-26)

#91

Rörelse och gemenskap är bland de viktigaste sakerna för barn i alla åldrar. Just nu begränsas den möjligheten i Dalby pga brist på halltider. En ny sporthall måste prioriteras i Dalby!!!

Rebecka Werodin (Dalby, 2023-09-26)

#92

Mina barn behöver motion och träning i alla väder!

Per Wisenborn (Dalby, 2023-09-26)

#93

Jag har två barn som idrottar i Dalby GIF och jag vill gärna att de ska kunna ta sig själva till träningarna för att stärka deras självförtroende och undvika onödig bilkörning. När träningar nu förläggs i Lund är såklart detta inte möjligt. Det betyder att barnens träningar är beroende av att det finns föräldrar som kan skjutsa dem fram och tillbaka till Lund.

Nellie Rolf (Dalby, 2023-09-26)

#94

Barnen i Dalby ska få möjligheter till att röra på sig under optimala förutsättningar. Att ge föreningar rätt förutsättningar att stötta barnens i deras samspel och utveckling med andra barn i idrotten.

Josefin Wijkmark (Genarp , 2023-09-26)

#95

Det är viktigt att barn och unga får en meningsfull fritid. Idrottshallen behövs i Dalby!!

Sabina Engdahl (Furulund, 2023-09-26)

#97

Mina barn utövar fotboll och handboll i Dalby Gif. Min 8-åring går på Påskgängets skola i Dalby där de får åka skolbuss till Hagalundskolans lilla idrottshall eftersom det inte finns någon hall på skolan.

Anna Jönsson (Dalby, 2023-09-26)

#99

Barnen behöver verkligen en idrottshall till!

Daniel Björk (Dalby, 2023-09-26)

#100

Vi behöver en till idrottshall i Dalby.

Camilla Bornudd (Dalby, 2023-09-26)

#105

Som ledare och förälder inom fotboll och gymnastik upplever påverkar bristen på hallar min familjs vardag. Det blir en hel del körande till Lund och sena träningstider.

Martin Möller (Dalby, 2023-09-26)

#106

För att få barn och ungdomar att bli delaktiga i föreningsliv så krävs det tillgänglighet. Ny idrottshall är ett måste för att samtliga föreningar skall få chans till halltider för att kunna engagera fler barn och ungdomar samt föräldrar till dessa.
Om vi fångar upp barn och ungdomar i tidig ålder så dom får känna en samhörighet/gemenskap så har vi färre rastlösa ungdomar som drar runt på byn senare.
En ny idrottshall nu i Dalby kan spara pengar i framtiden.

Maria Wallin (Dalby, 2023-09-26)

#107

Bor i Dalby men får hela tiden köra barn till hallar i Lund.

Erik Rolf (Dalby, 2023-09-26)

#109

Det är rätt sak att göra. Dalby behöver en ny hall

Marcus Symreng (Dalby, 2023-09-26)

#113

Jag är uppväxt i Dalby & var med att starta IBK Dalby (innebandy) på mitten av 90-talet. Då som nu exakt samma problematik med avsaknad av tillräcklig hallkapacitet att möta idrottens behov.

Mikael Jeppsson (Malmö , 2023-09-26)

#116

Jag har 3 handbollsspelande barn & just nu skjutsar vi till såväl Lund som Revinge för att de ska kunna träna. Det finns ett skriande behov i Dalby av ny idrottshall för att kunna bedriva vettiga idrottsaktiviteter för barnen i Dalby med omnejd.

Kristin Carlwig (Dalby, 2023-09-26)

#117

Satsa på framtiden så kommer investeringen tillbaka..

Joakim Olofsson (Dalby, 2023-09-26)

#118

Det är undermåligt av styret för Lunds kommun bortprioriterar byarna inom kommunen. Här växer befolkningsantalet kraftigt och vi bidrar mycket till kommunen genom arbete, ideella engagemang och mycket annat. Förseningen av skola och idrottshall i byn är en skandal som ska åtgärdas nu!

Andrea Richkin (Dalby, 2023-09-26)

#124

Det saknas möjlighet för träning att ske fullt ut inom Dalby trots att föreningen är lokaliserad i Dalby, vilket kan hindra barn från att delta vid alla träningstillfällen eftersom inte alla föräldrar har samma möjligheter att skjutsa sina barn. I det långa loppet påverkar det deras hälsa negativt. För barnens och byns bästa behövs ytterligare en idrottshall.

Sara Ståhl (Dalby , 2023-09-26)

#125

Dalby behöver den nya hallen så att alla barn kan få fritidsaktiviteter här.

Erik Gottfridsson (Dalby, 2023-09-26)

#128

Det finns jättedåligt med tider i hallarna och detta hindrar barn från att idrotta.

Karin Engström (Dalby, 2023-09-26)

#129

Vi behöver en ny nu

Christina Lundh (Dalby, 2023-09-26)

#130

Föreningar för både barn och vuxna behöver halltider för sina aktiviteter. Har stor betydelse för hälsa och välbefinnande

Cecilia Linge (Dalby, 2023-09-26)

#136

Stort behov av ännu en Idrottshall!

Anders Sjöstedt (Dalby, 2023-09-26)

#138

Behovet av en till idrottshall är stor

Lisbeth Nilsson (Dalby , 2023-09-26)

#139

Jag håller med.

Markus Olsson (Malmö, 2023-09-26)

#142

Jag har barn som tränar handboll och jag har upplevt hur hårt tryck det är på idrottshallarna i Dalby och att halltiderna inte räcker till.

Linda Wisenborn (Dalby , 2023-09-26)

#144

En idrottshall av kvalitet är en mycket god investering för framtiden gällande ex våra barn o ungdomar! Från en fd lärare, Nyvångskolan, för elever i behov av särskilt stöd.

Per Sonesson (Klågerup, 2023-09-26)

#145

Vi måste börja hjälpa föreningarna att ta hand om våra ungdomar

Jocum Wiger (Bunkeflostrand , 2023-09-26)

#150

Flytta inte fram bygget av en ny idrottshall i Dalby!

Lucia Thomas (Dalby, 2023-09-26)

#151

Mina barn tränar hos Dalby GF

Jenny Ågren (Södra Sandby , 2023-09-26)

#153

Barnen, och vuxna mer behöver fler idrott möjligheter utan att behöva pendla...

Neal Greenspan (Södra Sandby , 2023-09-26)

#160

Jag har två barn som går på Handboll i Dalby GIF varav den ena har ganska sen träningstid inne i Lund(!) halva hösten för att de får turas med pojkarna om att ha sen tid!!! Verkar inte rimligt att barnen ska vara trötta morgonen därefter för att de har varit på träning.

Christina Larsen (Södra Sandby , 2023-09-26)

#161

Med mer än 10 år som tränare i Dalby GF ser jag att bristen på halltider har varit ett återkommande problem i flera år. I min grupp med gymnasieungdomar hinner varken tränare eller gymnaster till vår nuvarande tid kl 16, men det finns inte på kartan att byta tid då hallen är utnyttjad till max av andra grupper och föreningar.

Matilda Persson (Lund, 2023-09-26)

#163

Jag tycker verkligen att det behövs en idrottshall till i Dalby så att alla kan utöva idrott.

Katarina Kullenberg Larsson (Dalby, 2023-09-26)

#165

Svårt att få tider i hallen redan!

Jesper Sjöström (Dalby , 2023-09-26)

#166

Vi har väldigt ont om halltider för alla föreningar som är aktiva i Dalby. Det skapar dålig stämning mellan föreningar, när man upplever att någon drar över tiden o.dyl. Vi vill inte ha dålig stämning, utan en positiv och aktiv befolkning, som ser fram emot att mötas i hallarna!

Karin Landgren (Dalby, 2023-09-26)

#169

Vi måste få fler idrottshallar och idrottsplatser i Dalby

Christoffer Kullenberg Larsson (Dalby, 2023-09-26)

#171

Jag har barn som nyttjar idrottshallarna

Ylva Arnrud (Dalby , 2023-09-26)

#172

Vi behöver både hall och skola för våra barn och ungdomar

Emelie Munge (Dalby , 2023-09-26)

#181

Jag är mån om idrottsverksamheten i Dalby.

Sanna Lindesäng (Dalby, 2023-09-26)

#182

Jag vill att mina barn få en bra idrottsverkdamhet till aktiviteter och rörelse

Monika Dembińska (SÖDRA SANDBY , 2023-09-26)

#183

Jag vill att min dotter ska kunna fortsätta med truppgymnastik som hon älskar länge framöver.

Charlie Sporre (Lund, 2023-09-26)

#185

Föreningslivet är livsviktigt för barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Dalby växer och fler barn och unga behöver tillgång till ett aktivt fritidsliv.

Linda Jönsson (Dalby, 2023-09-26)

#187

Jag håller med om att Dalby behöver en ny idrottshall för att kunna utföra och utveckla mer av idrottsverksamheten på plats i Dalby

Frida Eek (Dalby, 2023-09-26)

#189

Jag skriver under för att jag har 3 barn i Dalby som ska kunna utöva sina aktiviteter på vettiga tider och för att inte alla skolor i byn har möjlighet att hyra in sig i de befintliga idrottshallar för sina ordinarie idrottslektionen.

Lisa Asp (Dalby, 2023-09-26)

#192

Vi betalar samma skatt som Lundaborna men servicen motsvarar inte det vi utanför i byarna och på Lunds kommuns landsbygd bidrar med.

Markus Berglund (Dalby, 2023-09-26)

#198

Det behövs en ny hall för att tillgodose det stora behovet

Niklas Olsson (Dalby, 2023-09-26)

#199

Dalby behöver mer idrottshallar!

Carolina Roth (Dalby, 2023-09-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...