Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

Kommentarer

#1

Detta är ett hot mot demokratin

Per Svenberg (Bodafors , 2023-09-18)

#3

Folkbildningen är grunden till ett demokratiskt samhälle!

Kaijsa Keusch (Tyresö , 2023-09-18)

#4

Bevara folkbildningen

Carina Jallinder (Grebbestad , 2023-09-18)

#6

Studieförbunden är så viktiga för så många

Johanna Collin (Ed, 2023-09-18)

#7

Studieförbunden för många människors rätt till fortbildning och utbildning

Monica Jansson (Svedala, 2023-09-18)

#8

Bildning och utbildning är ett lands viktigaste byggstenar. Demokrati behöver mycket bildning!

Maria Radivoj (Nossebro, 2023-09-18)

#9

Folkbildning är viktigt och en del av vår demokrati.

Ingalill Niklasson (Nättraby, 2023-09-18)

#15

Detta kommer underminera vår demokrati

Pia Sjöberg (Sorsele, 2023-09-18)

#16

För folkbildningen och allas rätt till utbildning.

ida franzen (Karlskrona , 2023-09-18)

#18

Folkbildning är jätteviktigt!

Kerstin Ekberg Söderbom (Hasslö , 2023-09-18)

#20

Jag tror på folkbildningen som behövs

Per Bengtsson (Kallinge , 2023-09-18)

#24

Folkbildningen bidrar till att människor utbildar sig och är avgörande för demokratin.

Hillevi Larsson (Malmö, 2023-09-18)

#26

Sluta skär ner på utbildningar.
Är högern så rädda för att folket ska vara utbildade?

Anette Berggren (Billeberga , 2023-09-18)

#27

Det får vara nog nu

Liselott Olauzon (Uddevalla, 2023-09-18)

#28

Tycker inte om dessa nedskärningar!

Susanne Nilsson (Sollefteå , 2023-09-18)

#29

Jag har aldrig läst ett dummare förslag eller mer insiktslöst någonsin. Detta kommer från en disputerad minister. Det visar på kvaliten på universitetsutbildningarna!

Jörgen Olsson (Malmö, 2023-09-18)

#30

Inga nedtagningar på kunskap!

Ulf Härstedt (Karlskrona , 2023-09-18)

#31

Det hotar vår jämställdhet och att alla ska kunna studera på lika villkor.

Ramona Gullholm (Grebbestad , 2023-09-18)

#33

Att minska finansieringen till studieförbunden är motsatsen till att garantera att befolkningen håller en hög kunskapsstandard.
Studieförbunden är också en garant för yttrandefrihet/politisk orientering och personlig utveckling vilket kan vara avgörande för personer med svår uppväxt eller missad skolgång.

Vi vill väl ha medborgare med kunskap som mår bra och vågar utvecklas och skapa sina liv??

Helena Collert (Stockholm, 2023-09-18)

#34

Folkbildningen har alltid varit och är viktig.

Alf Jörlind (Trollhättan , 2023-09-18)

#36

Allas möjlighet till utbildning är grunden i en fungerande demokrati!

Karina Gren (Tibro, 2023-09-18)

#38

För jag vill inte ha någon nerskärnong

Jens Abrahamsson (Karlskrona , 2023-09-18)

#43

Vår tradition av folkbildning har bildat svenskarna i ett sekel, det har gjort att vi har kunnat växa som människor och bidra till vårt demokratiska samhälle i stort och i smått. Folkbildnignen spelar fortfarande stor roll i samhället och åtskilliga människor har via studieförbunden kunnat växa som människor, fördjupa sig i vitt skilda ämnen - både teoretiska och rent praktiska - och framförallt fått redskap att se sammanhang i vårt demokratiska samhälle. För min egen personliga del var det olika studiecirklar i ABF:s regi gällande styrelsearbete, arbetarerörelsens historia och kvinnligt ledarskap som fick mig att som 45-åring säga upp mig från jobbet och börja studera på högskola. M a o folkbilning bidrar i allra högsta grad till att människor vågar ta steget till högre utbildning = bra för samhället.

Helene Gustafsson (Karlskrona, 2023-09-18)

#44

Jag vill inte att man drar ner på studieförbundens bidrag.

Johan Bergman (Falun, 2023-09-18)

#45

För att rädda folkbildningen

Michael Hjortstierna (Göteborg , 2023-09-18)

#46

Folkbildningen är ett måste i ett modernt samhälle.
Vi lär hela livet!

Lisbeth Snitting (Sankt Olof, 2023-09-18)

#47

Studieförbunden har en väldigt viktig roll för personlig utveckling och hälsa för människor i alla åldrar. Deras arbete bidrar till att ungdomar ges möjligheter till kontakter och nya kunskaper, äldre kan bibehålla sociala nätverk och odla intressen. Sammantaget ger detta minskade kostnader för staten när färre ungdomar hamnar i kriminalitet och fler äldre behåller sin hälsa.

Mats Eriksson (Trollhättan , 2023-09-18)

#48

Folkbildningen ska inte nedmonteras utan utvecklas!

Joakim Warnemann (Bollnäs , 2023-09-18)

#51

Det är en skam att hindra människors möjlighet att vidarbilda dig. Sådant förekommer enbart i diktaturer.

Roland Melin (Nossebro , 2023-09-18)

#56

Folkbildning i alla former måste värnas och skyddas från den hemska regeringen vi har

Yvonne Karlsson (Göteborg, 2023-09-18)

#61

Folkbildning är en mycket viktig del i den svenska modellen som har byggt och utvecklat Sverige till det goda samhället att leva i.

Roland Andreasson (Karlskrona , 2023-09-18)

#65

Folkbildning är demokrati!

Joakim Granlund (Växjö, 2023-09-18)

#66

Folkbildning är bland det finaste och det bästa jag vet, därför finner jag just nu inga ord för hur ledsen, arg och bekymrad jag är över det här beslutet som regeringen kommer med.

Det är ett dråpslag mot den fria och frivilliga bildningen, folkrörelse- och bildningssverige som byggts upp under mer än hundra år. Det går fort att rasera men ännu svårare att bygga upp.

Veronica Lagerman Lindblom (Stockholm, 2023-09-18)

#67

Alla bör ha rätt till utbildning! Även de som misslyckats i den ordinära skolan.

Sara Axelsson Gustafsson (Arboga, 2023-09-18)

#73

Folkbildningen är en viktigt inslag i en demokrati för att alla ska ha möjlighet till utbildning.

Peter Lydell (Uppsala , 2023-09-18)

#74

Folkbildning är en förutsättning för en stark och levande demokrati

Carolina Fridblom (Huddinge, 2023-09-18)

#85

Folkbildningen behövs.

Jeanette Olsson (Lund, 2023-09-18)

#86

Folkbildningen ligger till grund för den höga graden av kunskap inom många områden som finns i Sverige. Må det förbli så för all framtid

Monika Vallgren Njie (Järbo , 2023-09-18)

#87

Livsviktigt med folkbildning

Petra Ahlroth Sjögren (Stockholm , 2023-09-18)

#88

Folkbildningen - demokratins viktigaste utpost. I 100 år har Sverige gått i spetsen för att alla ska få tillgång till utbildning, fortbildning, folkbildning. Monterar vinner den nu går den aldrig att bygga upp igen. Gör en annan värld möjlig!

Natte Högberg (Stockholm , 2023-09-18)

#91

Jag tycker folkbildningen är jätteviktig !

Therese Lagerman (Stockholm , 2023-09-18)

#93

Folkbildning, studieförbund och folkhögskolor är viktiga och oersättliga nav i demokratin

Ann-Mari Sternulf (Karlskrona , 2023-09-18)

#95

Rädda folkbildningen

Esbjörn Källman (Ljusne, 2023-09-18)

#96

Värna folkbildningen

Anita Skarphagen (Fårösund, 2023-09-18)

#100

Ingen folkbildning- ingen demokrati!

Elisabet Eklund (Huddinge , 2023-09-18)

#101

Folkbildningen är väldigt viktig för demokratin.

Herman Geijer (Stockholm , 2023-09-18)

#102

Att få gå studiecirkel är viktigt för många.

Laila Khalidy (Malmö, 2023-09-18)

#103

Jag skriver under på grund av att alla människor ska ha rätt till utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation, eller annat hinder som försvårar människors rätt till utveckling, utbildning och makt över att påverka sin egen omgivning.

John Sandberg Halttu (Gävle, 2023-09-18)

#106

Jag skriver under på grund av att jag ser värdet i folkbildningen och ser stora farhågor med de enorma nedskärningar som hägrar.

Mikael Jacobson (Malmö, 2023-09-18)

#108

Det är inte rättvist hur regeringen kör över oss alla!!!

Karin Nilsson (Kävlinge , 2023-09-18)

#111

Folkbildningen är någonting som är värt att bevara.

Marianne Hedkvist (Öjebyn, 2023-09-18)

#113

Jag är så trött på att behöva skriva på namnlistor som dessa men jag fortsätter såklart. Jag fortsätter för att säkerställa att folkbildningen finns kvar för flera att ta del av. Folkbildningen var med och la grunden för Sveriges demokratiska samhälle. Att göra nedskärningar känns som en mörk utveckling.

Elina Widnersson (Bandhagen , 2023-09-18)

#116

Vårt jobb är viktigare än någonsin!!!

Anna Wagner (Malmö, 2023-09-18)

#122

Vi måste värna om folkbildningen

Bengt-Olof Hedman (Söderhamn, 2023-09-18)

#125

Demokratin är i fara när Folkbildning skärs ner på.

Leila Borg (Stockholm, 2023-09-18)

#126

Folkbildning är viktigt för vårt demokratiska samhälle

Anna Kimming (Vällingby , 2023-09-18)

#127

För att rädda folkbildningen

Yvonne Andersson (Imeå, 2023-09-18)

#129

Det är fruktansvärt hur ledande partier gör allt för att skapa en obildad underklass som blir lätta att styra.

Anna Skarsjö (Göteborg , 2023-09-18)

#132

Vad kan vara viktigare än vår fortbildning?

Eva Öhman (Hasslö, 2023-09-18)

#135

Folkbildningen är väldigt viktigt för Sverige och välfärden

Lars Andersson (Kilafors, 2023-09-18)

#136

Kultur och fri bildning är viktigare än vi tror. Den lägger grunden för ett rikt liv, skapar sammanhållning och möjlighet att utvecklas hela livet, på egna villkor.

Hanna Hagström (Stockholm , 2023-09-18)

#143

Jag värnar demokratin och folkbildningen

Eva Österberg (Ålem , 2023-09-18)

#146

!!!!!

Eden Alm (Stockholm, 2023-09-18)

#147

Folkbildningen är det bästa, mest demokratiska och mest utvecklande vi har!

Katarina Lindgren (Malmö, 2023-09-18)

#152

Folkbildningen behövs för att främja utbildningsbehov i våra föreningar och stärka demokratin.

Jerry Rogerstam (Värnamo , 2023-09-18)

#153

Värna folkbildningen. Tack.

Henrik Hillerberg (Enskede , 2023-09-18)

#154

Det är förjävligt att dra ner på studieförbunden när vi märker hur mycket de faktiskt behövs och gör skillnad!

Daniel Johansson (Sköllersta, 2023-09-18)

#163

Folkbildning fostrar självtänkande och kritiska människor. Tack vare folkbildningen i landet har jag som individ kunnat utvecklas och hjälpa mina barn i deras utbildning.

Claudia Nistor-Pedrini (Angered, 2023-09-18)

#164

Det förslag som regeringen lägger innebär en katastrof för folkbildningen och därmed även för demokratin och kulturen.

Lars Wegendal (Älmhult, 2023-09-18)

#165

Folkbildning gör Sverige bättre.

Suzanne Weigl (Stockholm, 2023-09-18)

#166

Rädda folkbildningen

Lars-Gunnar Jönsson (Mölndal, 2023-09-18)

#168

Studieförbunden är ett samhällskitt som bygger bildning, som i sin tur bygger tillit. Enligt historien har folkbildningen spelat en stor roll för att Sverige befinner sig där Sverige är, och det är viktigt att fortsätt med folkbildningen då det bygger Sverige starkt!

Björn Wilhelmsson (ULRICEHAMN, 2023-09-18)

#170

Folkbildning har byggt vårat land!

Ulrika Andersson (Partille, 2023-09-18)

#172

Jag tycker att folkbildning är viktigt och trevlig lördag skall h chansen att lära sig ny saker.

Johnny Wiklund (Söderhamn , 2023-09-18)

#181

Våra studieförbund använder folkbildning på det enda sätt som når många, detta undergräver demokratin och bildningen för alla.

Susanne Simonsson (Malmö, 2023-09-18)

#184

Studieförbundens verksamhet riktar sig till alla, men spelar ofta en extra viktig roll för grupper långt från arbetsmarknaden, för integrationen, för människor med funktionsvariation och för människor som drabbats av ofrivillig ensamhet.

Birgitta Dahlqvist (Stockholm, 2023-09-18)

#185

Regeringen och SD försöker stoppa den enda utbildningen i Sverige som är fri och frivillig!

Kennet Lunderquist (Malmö , 2023-09-18)

#188

Det är sorgligt hur lätt det är att nedmontera saker som är svåra att bygga upp.

Ellinor Aaby Olsson (Hässelby strand , 2023-09-18)

#190

Utan studieförbunden hade jag inte börjat spela musik tillsammans med andra vilket gav mig min identitet och massor av kompetens inom ramen för musik och gruppdynamik. Jag hade inte varit den jag är idag utan det.

Michael Jonsson (Göteborg, 2023-09-18)

#191

jag skriver på för studieförbunden ger sån möjlighet att utveckla sig

Nisse Lindblom (Göteborg, 2023-09-18)

#192

Studieförbunden är en viktig del av civilsamhället och stärker människor med kunskap och gemenskap.

Benny Johansson (Stockholm , 2023-09-18)

#193

Jag jobbar inom folkbildningen och ser nyttan av vårat dagliga arbete.

ABF Norr stålnacke (Kiruna, 2023-09-18)

#194

Därför utbildning är det som kan stoppa eländet i världen

Wynja Lindman (Norrtälje , 2023-09-18)

#195

Folkbildning är en del av mig och så viktig för hela samhället

Linda Lundberg (Hofors, 2023-09-18)

#198

För alla människors rätt till bildning, kultur och gemenskap oavsett ålder och bakgrund!

Anna Wallentheim (Hässleholm , 2023-09-18)

#199

Folkbildning är en av grundpelarna i en demokrati och utgör en viktig infrastruktur för kultur-och föreningslivet. Nu vill regeringen bara att det ska finnas ett rikt idrottsliv, inget annat.

Susanne Alpar (Kristianstad, 2023-09-18)

#200

Protest mot nerskärande

Lennart Eriksson (Kumla , 2023-09-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...