Bevara Lilla Fässbergsdalen

Kommentarer

#401

Bevara natur

Lennart Almer (Göteborg , 2023-10-17)

#402

Hela området förfulas det måste finnas öppna ängar i alla områden

Danny Raucci (Göteborg , 2023-10-17)

#404

För människorna och djuren och naturen

Lena Swedenås (Onsala, 2023-10-17)

#405

Jag är uppväxt i det härliga Mölndal sedan 1968, så det lilla grönområde som finns kvar bör lämnas orört tycker jag. Under denna tid som gått börjar allt bli grått. Hälsningar Gunde Bengtsson

Gunde Bengtsson (Kungsbacka, 2023-10-18)

#407

Den unika naturen i stad mellan bebyggelse är väl värd att bevara.

Adam Claeson (Göteborg , 2023-10-18)

#410

Jag bor i området och uppskattar grönområdet, en bra grön korridor för djur.

Emelie Ekelund (Mölndal, 2023-10-18)

#411

Jag vill bevara de grönområden som finns i denna del av Mölndal.

Leif Ahlberg (Mölndal, 2023-10-19)

#417

Jag tycker att man skall bevara gammal fin jordbruksmark och ha lite öppna områden att ströva i och även vila ögonen på. Djuren behöver en fristad då det sedan gammalt är en vandringsled över Söderleden. Bygg gärna en viktbesatt över leden. Varför måste alla företag bygga i ett plan och därmed ha så stora markområden?

Barbro Carlsson (Mölndal Lindome , 2023-10-20)

#418

Vara naturen och vill inte ha mera tätbebyggt område

David Gunnar Nilsson (Mölndal, 2023-10-20)

#422

Vill bevara vildlivet och odlingsbar mark

Bo Hedenrud (Mölndal, 2023-10-21)

#424

Det räcker med byggande nu...

Mattias Lindblad (Mölndal, 2023-10-22)

#428

En oas mitt i stadslivet! Natur och landsbygd så nära stan, en lunga och Lisa för själen!

Susanne Rikner (Mölndal, 2023-10-23)

#429

Jag vill bevara lilla fässbergsdalen! Den är ett guldkorn som Mölndals kommun inte bör göra sig av med. Den kan skänka evig ro till Mölndals nuvarande och framtida invånare, stora som små, lurviga som lena, gamla som unga!

Anton Olsson (Mölndal, 2023-10-24)

#435

Vi som bor i närheten av det här vackra och omtyckta naturområdet värdesätter verkligen att kunna promenera här! Det ökar folkhälsan, välmåendet, och är en välbehövlig plats för återhämtning för både oss vuxna och våra barn!
Om kommunen vill tjäna pengar, genom att exploatera genom nybyggnation, bör de välja andra mindre attraktiva platser att bygga på i stället, som inte är lika värdefulla för ekosystemet!

Andrea Björklund (Mölndal, 2023-10-26)

#442

Jag vill ha kvar natur i närområdet

Gunnar Svantesson (Mölndal, 2023-10-26)

#444

Bevara gröna områden och reträttplatser bland all nybyggnation. Bevara också denna historiska plats utifrån skiftet!

Mikael Färdig (Vallda, 2023-10-26)

#445

Det MÅSTE finnas natur som kan kyla ner städerna
Vi MÅSTE ha större områden mellan hus som inte bebyggs, förtätning där människor bor för tätt , skapar problem vid framtida pandemier
Vi MÅSTE värna djur och natur och INTE bebygga jordbruksmark, finns områden där företag och bostäder kan etablera sig som redan är byggda och klara
Kanske kan en del tomma företagshuset renoveras, dessutom jobbar många numera hemifrån, vilket gör att nya företagshus kommer att vara överflödiga framöver
Att bygga på precis allt som görs nu, både förfular och gör stan otrivsam
Försök att göra stan trevlig, fräscha upp de områden som har dåligt rykte först
Tillåter man att bebygga Fässbergsdalrn är den förlorad gör alltid och gör kommande generationer
De kommer att fråga oss och undra HUR TÄNKTE NI ? Eller rättare sagt
VARFÖR TÄNKTE NI INTE
Sker detta inom min livstid flyttar jag ifrån kommunen

ingrid svantesson (Mölndal, 2023-10-26)

#449

Viktigt grönt stråk som binder samma ängårdsbergets naturreservat med sandsjöbacka naturreservat.

Martin Eklund (Mölndal, 2023-10-27)

#450

Önskar starkt att ängen bevaras, för den biologiska mångfaldens skull.

Agnieszka Luberek (Mölndal, 2023-10-27)

#455

Bevara det fina som finns kvar, natur mitt i Mölndals ❤️ har bott i Mölndal sedan -70 talet, då fanns inte Eklanda bara ängar o bondgårdar... tänk om och ta hand om djur och natur...

Marianne Lundberg (Mölndal , 2023-10-27)

#456

Man exploaterar sönder området genom ytterligare bebyggelse. Det är ett viktigt friluftsområde.

Hanna Annelund (Mölndal, 2023-10-27)

#459

Många anledningar att bevara den marken.

Derek Diener (Mölndal, 2023-10-28)

#467

Ingen natur inga människor!
Joachim

Joachim Sjöcrona (Mölndal, 2023-10-29)

#468

- En förutsättning för bevarande av biologisk mångfald

Fredrik Nilsson (Mölndal, 2023-10-30)

#478

Enda kvarvarande gröna förrbindelse mellan Änggårsbergen och Sandsjöbackas naturreservat.
Odlingar mark
God dagvattenhantering
God hälsa med friluftsliv
Grönområde värnas

Christin Berglöf Jörnbratt (Göteborg , 2023-11-02)

#481

Vi behöver tillgång till naturen!

Hanna Dzafic (Mölndal, 2023-11-04)

#483

Bygg inte bort allt! Låt natur med djur finnas. Det beövs

Anna Abrahamsen (Mölndal, 2023-11-05)

#487

Av två skäl. Som boende i Fässberg s by sedan början av femtiotalet är detta det sista grönområde som finns kvar. Det vore ett dråpslag för denna och kommande generation om detta bebyggs. Nästa starka skäl är djurliv som krampaktigt finner en fristad i bla min skog i Fässberg samt denna lilla Fässberg dalen Samt ängårdsbergen. På sikt har det funnits planer på en viltövergång över söderleden. Ska detta få en mening. Måste lilla Fässbergsdalen vara kvar. Då denna är foderplats speciellt nattetid för all vilda djur. Att bebygga området anser jag vara helt kriminell t . Detta är ett måste för djuren. Och en mycket viktig lunga för oss människor som bor här. Bostäder kan byggas på platser där dom inte gör så enormt mycket skada som här skulle bli fallet!!

Bertil Johnsson (Mölndal , 2023-11-07)

#491

Jag skriver under på grund av att jag tycker att det rätt nice att ha ett lite lantligt område mitt i stan, det rätt mysigt och bra för folket och naturen att inte ha så mycket bygge

Disa Berggren (Västra Frölunda, 2023-11-10)

#496

Nu får det vara slut på all förstörelse av odlingsbar mark!

Helene Carlsson (Mölndal, 2023-11-12)

#497

Stop destroying the green and stop building on farmland!

James Fussell (Mölndal, 2023-11-12)

#505

Det är viktigt att inte allt exploateras och att kontakten mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka bevaras, för den biologiska mångfaldens skull. Dessutom av stor vikt för friluftslivet.

Åslög Dahl (Västra Frölunda , 2023-11-14)

#507

Det är en underbar dal som ger både människor och djur en möjlighet för rekreation, lugn och återhämtning i ett annars så tättbebyggt område. Den nyttjas oerhört mycket och det skulle vara en enorm förlust för Mölndal att bygga bort detta!

Åsa Pedersen (Mölndal, 2023-11-15)

#508

Jag älskar att gå bredvid åkern och det är alltid en massa fina djur där

Julia Hillding (Mölndal, 2023-11-15)

#509

Jag vill bevara naturens skönhet och finner värde i skog och äng i samhället.

David Fredriksson (Mölndal, 2023-11-15)

#520

Det finns inte många grönområden kvar i Fässberg bortsett från Safjället och Änggårdsbergen. Men dessa är för många otillgängliga pga branta och långa backar för att ta sig dit. Lilla Fässbergsdalen är perfekt för äldre, rullstolsburna, barnvagnar etc. Också bra "prepp-mark" för eventuella kristider (t.ex. potatisodling).

Georg Martin (Mölndal, 2023-11-19)

#527

Den biologiska mångfalden är viktig även i ett tätbebyggt område. Det behövs grönområden och åkermark. Väldigt mycket har redan bebyggts.

Mats Fredrikson (Mölndal, 2023-11-23)

#534

Lilla Fässbergsdalen är väldigt fint och till glädje för många

Milagros Reyes (Mölndal, 2023-11-26)

#543

För att vi måste bevara natur och ytor, bostäder kommer heller inte byggas för unga vuxna, ensamstående utan kommer bli som övriga nyproduktioner inte möjligt för oss att ha råd att bo.

Jessica Parnevall (Mölndal, 2023-12-17)

#561

Jag vill att Mölndal bevarar den sista gröna korridoren mellan Änggårdsbergen och Sisjön. Vi behöver mer centralt belägen natur i Mölndal, inte mindre.

Petter Björquist (Mölndal , 2024-02-10)

#563

Unik miljö som aldrig kan återskapas. Tänk nu!!!! ..på djurlivet, människorna, kulturmiljön och historien. Bevara denna sista statsnära lantliga utpost och låt oss förbli stolta mölndalsbor!

Anna Björquist (Mölndal, 2024-02-11)

#565

Djuren ska ha kvar denna "ekodukt". Fantastiskt att kunna se att de fortfarande finns kvar djur i området och de ska inte trängas undan. Det byggs tillräckligt i Mölndal och vi som bor i Mölndal behöver tillgång till grönområden och öppna landskap. Jorden kan dessutom komma att behövas i framtiden eftersom det är bördig jordbruksmark. Både djur och människor behöver tillgång till mat. Bebyggs alla ytor finns bara hårdgjorda ytor kvar och risken för översvämningar ökar.

Kerstin Wennerholm (Mölndal, 2024-02-18)

#566

Det är viktigt att området bevaras av flera skäl. Dels som ekodukt från skogen i söder till Änggårdsbergen, dels rör det sig om mycket bördig åkermark, som är viktig inte minst ur självförsörjningssynpunkt. Det är också viktigt att bevara "levande ytor", då vi har nog av hårdgjorda ytor och hårdexploaterad mark i vårt område. Mer ihopträngda människor behövs inte heller. Det skapar bara på sikt problem och sårbarheten vid kriser och ev. krig ökar också.

Johan Björck (Mölndal, 2024-02-18)

#567

Vi är ofta uppe och går i Lilla Fässbergsdalen och njuter av den vackra naturen och dess mångfald. Fantastisk utsikt är det också. Vi vill verkligen att det ska finns kvar. Viktigt också att det är nära till stad och bostäder, det är tillgängligt för många!

Stephanie Blaxland (Göteborg , 2024-02-18)

#574

Vi behöver den gröna lungan som 3-milaskogen utgör, plus att bebyggelse inte bör utföras på denna bördiga jordbruksmark. Kommunen måste tänka på hur människor vill leva för att överleva i många aspekter…. Låt Fässbergsdalen vara orörd!! Bygg hellre på bergsmark.
🙏🏽🐦‍⬛🦆🐸🦋♥️

C*******e J*****d (M******, 2024-03-10)

#577

Jag tycker att vi måste skydda dem få grönområdena vi har kvar.

Noa Sandberg (Göteborg, 2024-03-17)

#578

Det ligger i Mölndals kommuns invånares intresse att detta område bevaras, som en del Mölndals historia såväl som lantbrukshistoria. Dessutom är gröna områden och öppna ytor ett alltmer sällsynt inslag bland växande städer, vilket endast bidrar till en mer ohållbar framtid för boende i Mölndal.

Caroline Löfqvist (Visby, 2024-03-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...