Bevara Lilla Fässbergsdalen

Kommentarer

#19

Bor i området och håller med ovanstående anledningar till att ha det kvar obebyggt.

Johanna Haag (Mölndal, 2023-09-17)

#21

Att bevara obebyggd mellan våra bostäder natur är så viktigt för vårt välbefinnande.

Pauline Arnesson (Mölndal , 2023-09-17)

#26

Mölndal är en växande stad där exploatering medför mycket gott. Dock vill jag bevara även den gamla charmen och hitta en balans! Låt änggårdsbergens natur och gamla Fässbergs åkermark mötas någonstans. Låt djur få beta fritt och vi människor få vila våra ögon på en liten remsa av orörd mark. Snart har hela Mölndal annars blivit bostads och industrimark.

Christina Hillerström Stein (Mölndal , 2023-09-17)

#30

Bevara vårt Eklanda som det är!

Lena Legler (Mölndal, 2023-09-17)

#33

En starkt önskan att bevara de ytterst få grönmarker som ännu finns kvar och inte inleda oåterkalleliga processer som stör djur- och naturliv.

Josefina Andersson (Mölndal, 2023-09-17)

#34

Vi behöver odlingsbar mark för framtida livsmedelsförsörjning.

Eva-Britt Larsson (Kungsbacka, 2023-09-17)

#36

Jag månar om denna del då den har ett stor natur och rekreationsvärde. Här kan kan gå året runt även den mörka årstiden. I Änggårdsbergen är inte det möjligt när det är mörkt. Den ljusa årstiden är det härligt att gå här då solljuset kommer åt hela området, både för och eftermiddag. Nyttjas av många joggare, hundägare samt för promenader av gemene man i alla åldrar. Alla kan gå här , man behöver inte vara atlet . Det är en oas och stor kontrast till närliggande industriområden.
Rikt djurliv. Rådjur och harar ses dagligen. Har även sett älg och räv här. Ekorrar håller också till här samt ett rikt fågelliv. Underbart att gå här på våren till fågelsången.

Eva Lind Grennfelt (Mölndal, 2023-09-17)

#39

Jag instämmer helt och fullt i beskrivningen som Helena Ederönn givit.

Jimmy Kjellén (Mölndal , 2023-09-17)

#40

Se ovanstående argument.

Lisbeth Lind (Mölndal, 2023-09-17)

#41

En oas i Eklanda/Fässberg för friluftsliv och vilda djur. Djuren kan inte följa skyltar för att navigera sig igenom bebyggelse. Dessutom står nuvarande hus står på lera och minsta vibration orsakar sättningar och sprickor. Ett byggnadsprojekt skulle orsaka omfattande skador på intilliggande fastigheter.

Christel Minning (Mölndal , 2023-09-17)

#43

Bevara gröna områden i tätbebyggt område

Björn Eriksen (Mölndal, 2023-09-17)

#44

Tycker verkligen att man ska vara rädd om dessa sista fina ängar som finns kvar intill Eklanda. Här finns det ju en hel del djur som också måste kunna vara nån stans.

Åsa Eriksson (Mölndal , 2023-09-17)

#46

Vill bevara den enda kvarvarande gröna förbindelsen mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka Naturreservat. Vi måste ha kvar våra gröna lungor och tänka på en hållbar framtid med biologisk mångfald.

Helena Johansson (Mölndal , 2023-09-17)

#49

Jag vill bevara lilla Fässbergsdalen i nuvarande naturområde.

Lars-Ove Kumlin (Mölndal , 2023-09-17)

#50

Önskar ett grönområde där! Ett område alla kan ra del och njuta av. Bänkar, buskar, fruktträd, promenadstråk, picknickområde, lek och spring.

Christina Almqvist (Mölndal , 2023-09-17)

#51

Lilla Fässbergsdalen ska bevaras för djurens och Änggårdsbergens naturliga balans. Det finns tillräckligt med bostäder i området.

Sophie Reppling (Mölndal , 2023-09-17)

#52

För att för framtiden kunna bevara den biologiska mångfalden och behålla ett öppet landskap.

Jan-Erik Malmstigen (Frövi, 2023-09-17)

#61

Platsen måste bevaras då den utgör en viktig roll för både djur och människor. Det är för mig ytor som denna som gör Eklanda speciellt, närheten till det lantliga. Att kunna åka längdskidor på vintern och att få se grupperna av rådjur och flyttfåglarna nu på hösten. Att kunna ta en promenad med hunden på en yta som inte är i tätbebyggt område.

Joacim Winqvist (Mölndal, 2023-09-17)

#62

Fässbergsdalen är en grön lunga och viktig för friluftsliv och rekreation tex promenader och pulkabacke.

Anna Persson (Mölndal, 2023-09-17)

#63

Bevara Lilla Fässbergsdalen

Linda Landén (Mölndal, 2023-09-17)

#65

Jag håller med om argument

Katarina Jönsson (43159, 2023-09-17)

#69

Vi måste bevara detta grönområde för natur- och djurlivet i Mölndal.

Jörgen Reppling (Mölndal, 2023-09-17)

#70

Det måste få finnas grönområden kvar inom varje bebyggelse

Gunnel Andersson (Habo, 2023-09-17)

#73

Vi behöver grönområdet, både för djurens och människorna i området.

Jörgen Johansson (Mölndal, 2023-09-17)

#74

Det är en otroligt vacker plats som har gett många minnen. Det är en del av Eklanda och ger en känsla av landet trots närheten till stan. Tycker det är sorgligt att dessa platser försvinner på fler och fler ställen.

Alva Anfinset (Mölndal , 2023-09-17)

#75

För det är mitt barndoms lekställe.

Tilde Anfinset (Mölndal, 2023-09-17)

#76

Vi måste bevara denna oas omgärdat av bebyggelse -för alla djur och människors välbefinnande!

Jenny Samsson (Mölndal, 2023-09-17)

#78

Utan åker blir det ingen mat. 2/3 av Sverige är skog, bygg där i stället.

Karl-Erik Wahlström (Mölndal, 2023-09-17)

#80

Instämmer i inlägget

Magnus Edling (Mölndal , 2023-09-17)

#83

Går där ofta med hunden, vill gärna inte att det försvinner.

Pontus Olsson (Eklanda, 2023-09-17)

#90

För att följande är oersättligt: Odlingsbar mark - Mark som bidrar till förbättrad dagvattenhantering och som kan förebygga och förhindra framtida översvämningar.
- Riksintresse för friluftsliv. - bevarande av biologisk mångfald. Markförbindelser till kulturhistoriskt värdefulla Fässbergs By och Eklanda. Betesmark för vilda djur.

Bodil Hedberg (Mölndal, 2023-09-17)

#92

Lilla Fässbetgsdalen behöver vara en öppen plats så djuren kan vandra där.

Magdalena Jakobsdon (Mölndal, 2023-09-17)

#94

Så mycket nyttjandet av dessa marker ökat på senare år. Så många vandrare i olika åldrar! Vår höst och vinter särskilt men också sommartid då inte alla åker till sommarstuga!
Många som arbetar på omkringliggande arbetsplatser vandrar på sina raster.

Agneta Samsson (Mölndal, 2023-09-17)

#95

Det är en viktig bit att bevara för att få en naturlig väg för djur att ta sig fram på. Annars blir hela Änggården omsluten av asfalt och bebyggelse.

Robert Hederhov (Mölndal , 2023-09-17)

#100

Bevara Betemark, naturen, kulturen..mm

Bahram Rahbarpor (mölndal, 2023-09-17)

#102

Området behöver öppna landskap och värdefull odlingsmark måste behållas.

Gunilla Malmstigen (Frövi, 2023-09-17)

#111

Den lilla grönska som finns kvar borde bli orörd,
Ibland måste man tänka långsiktigt.

Mikael Pettersson (Mölndal , 2023-09-17)

#112

Vi har bott i Eklanda i 29 år och sett hur området förändrats med bebyggelse. Nu räcker det. Låt det sista grönområdet vara!
Det främjar både människor och djur att få ha denna plats orörd!

Lena Paterson Olander (Mölndal, 2023-09-17)

#113

Bevara odlingsbar mark och naturområden i denna del av Mölndal! Änggårdsbergen och Sandsjöbacka måste behålla sin förbindelse! Det finns tillräckligt många bostäder i området.

Jennifer Rudolph (Mölndal, 2023-09-17)

#114

Jag vill bevara härliga strövområden med min hund i Mölndal

Catrin Marklund Marklund (Mölndal , 2023-09-17)

#115

Lilla Fässbergsdalen är länken mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacke.

Eva Rasmussen (Mölndal, 2023-09-17)

#123

Bevara Eklanda

Isak Kanljung (Mölndal, 2023-09-17)

#127

Onödigt, tror inte jag behöver säga mer än så. Av det lilla gröna som fortfarande finns kvar så känns det onödigt att bygga ännu mer.

Valdemar Ekman (Mölndal, 2023-09-17)

#129

Vi kommer att behöva all åkermark vi kan få till matproduktion, speciellt den stadsnära. Fässbergsdalens jordbruksmark är den mest bördiga i Sverige.

Louise Uddenberg (Mölndal, 2023-09-17)

#130

Dem är inte kloka!!!

Filip Giotas (Mölndal, 2023-09-17)

#131

Jag har ridit på de här åkrarna sedan 1979 och nu går jag här flera gånger i veckan med mina hundar. Det är ett andningshål, ett jätteviktigt ställe för människors hälsa och för naturen 💯💕🌹

Lotta Roos (Västra Frölunda, 2023-09-17)

#137

Vill bevara fässbergsdalen då jordbruksmark och biologisk mångfald är livsviktigt.

Sally Mattsson (Mölndal, 2023-09-17)

#138

Jag skriver under pga att jag vill att vi ser till att bevara de få grönområden som finns kvar i vår direkta närmiljö. Stråket vid Lilla Fässbergsdalen är oerhört viktigt för djurlivet och ett populärt rekreationsområde för många boende i Mölndal.

Christian Larsson (Kållered, 2023-09-18)

#142

Preserve the nature. No point in continue building apartment complex where even the new ones at pedagogues park are not sold

Davide Angeletti (Mölndal , 2023-09-18)

#148

Viktigt att bevara denna odlingsbara mark för frilufsliv och förutsättning för biologisk mångfald.

Jessica Andreason (Mölndal, 2023-09-18)

#149

En asfalterad yta är en för alltid förstörd yta. Lilla Fässbergsdalen ska bevaras på grund av naturvärde, framtida matförsörjningsmöjlighet och kulturhistoriska värde.

Jennie Rodin (Mölndal, 2023-09-18)

#152

Jag bor i området och vill få njuta av det många år till.

Lena L-NILSSON (Mölndal, 2023-09-18)

#153

Bevara djuren och naturen i området.

Hanim Hammar (Mölndal , 2023-09-18)

#154

Jag vill bevara den natur som finns mellan Eklanda och Pedagogen Park!

René Emanuelson (Mölndal, 2023-09-19)

#157

Just den lilla passagen gjorde mig alltid så lycklig när jag åkte eller cyklade till jobbet i Mölndal fr gbg...
Som en sista rest av landsbygd i stadens utkant. Gick ofta av bussen tidigare bara för att få promenera förbi just där....

Östberg Kerstin (Göteborg , 2023-09-19)

#161

Vi måste ha fria ytor. Vi kan inte bebygga all mark. Det finns tillräckligt med bostäder i Eklanda.

Linnéa Tengqvist (Skummeslövsstrand , 2023-09-19)

#162

Marken är en viktig oas för både djur och människor.

Jesper Rådegran (Mölndal, 2023-09-19)

#165

Bevara Lilla Fässbergsdalen

Ardite Llapashtica (Mölndal , 2023-09-20)

#167

Det är tillräckligt tätbebyggt som det är nu

Peter Berggren (Mölndal , 2023-09-20)

#174

Miljön har blivit allt artfattigare. Naturen har blivit allt mer fragmenterad genom mänsklig exploatering Det har lett till förluster av naturliga livsmiljöer för många arter. Om nuvarande trender i samhällsutveckling fortsätter kommer även människan att drabbas. Vi ska nyttja naturens egen förmåga att stå emot negativa effekter av ett förändrat klimat, samtidigt som den biologiska mångfalden och andra samhällsnyttor (hälsa, rekreation m.m.) främjas.
Ofta är naturbaserade lösningar kostnadseffektiva då de kan ge flerfaldiga vinster på en gång, genom att minska översvämningsrisk även öka biodiversitet, fylla vattenreserver, rena vatten, skydda vid värmeböljor, tillhandahålla livsmedel och energiproduktion och erbjuda rekreation.
Bevara Lilla Fässbergsdalen!

Inger Schale (Mölndal, 2023-09-20)

#180

Min syster bor där med man och två barn. När jag hälsade på senast så njöt vi av naturen i området med lek o promenad. Det var en viktig del i varför de valde att bo där.

Paula Wallin-Eddy (Broadalbin, 2023-09-21)

#183

Det är en plats där det finns många vilda djur. Finns inte så många gröna ängar kvar i närområdet. Vill inte få ökad trafik på Frölundagatan.

Ann-Sofie Ekeblad (Mölndal, 2023-09-21)

#184

Bevara en av de få jordbruksmarker som finns kvar inom göteborgsområdet, samt att det är skidspår på vintern

Filip Johansson (Mölndal, 2023-09-21)

#189

Det är viktigt att bevara den naturliga korridoren mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka för att inte isolera naturområdet.

Ulrika Wikenfors (Mölndal, 2023-09-24)

#192

Det är en viktig förbindelse mellan Göteborg, Mölndal och kungsbackas grönområden (Slottskogen, Änggården, sisjön och sandsjöbacka). När grönområden isoleras som öar minskar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna blir färre. Just den här marken är den sista möjligheten att bibehålla förbindelsen.
Utöver detta så är det lätt att bebygga jordbruksmark men väldigt svårt att få tillbaka när den väl exploaterats.

Åsa Krüger (Mölndal, 2023-09-24)

#196

Jag vill bevara den fina delen av mölndal

Natalie Benneteg (Mölndal , 2023-09-26)

#200

Vill bevara Lilla Fässbergsdalen

Staffan Bjerrhede (Mölndal , 2023-09-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...