Rädda El Sistema Motala

Kommentarer

#2

Det här är ett felaktigt beslut

Marina Krig (Motala , 2023-09-14)

#3

Jag vet vilken skillnad El Sistema gör för många familjer i Motala. Jag vet också hur lång tid det tar att bygga upp en så väl fungerande verksamhet med högutbildade och engagerade lärare och vilken stor påverkan det skulle ha för hela Motala om verksamheten läggs ner.

Sara Englund Eckerbom (Linköping, 2023-09-14)

#4

Barn i utsatta områden behöver en meningsfull fritid för att minska utanförskap.

Linnea Andersson (Lund, 2023-09-14)

#8

El sistema är viktigt och gör så mycket för våra barn!

Petra Hugo (Motala, 2023-09-14)

#9

Vi vill ha El Sistema kvar i Motala

Hoang Duc Nguyen (Motala, 2023-09-14)

#10

Jag vill gärna se att El Sistema fortsatt ska bedrivas i Motala kommun.

Elias Georges (Motala, 2023-09-14)

#12

Sverige

Jenny Glans (Motala, 2023-09-14)

#16

Jag vill rädda El Sistema.

Elias Hallén (Motala , 2023-09-14)

#18

Kultur gör människor glada tillsammans. Om dessa projekt avslutas minskar interaktionen mellan männskors olikheter.

Rickard Ling (Sandviken, 2023-09-14)

#19

El sistema är en viktig verksamhet som bygger broar och ger viktig sysselsättning för barn och skapar gemenskap över gränser för barnen och deras familjer.
Kortsiktigt att lägga ner en så välfungerande verksamhet.

Linda Korall (Motala, 2023-09-14)

#22

Sverige

Jonny Johansson (Värnamo, 2023-09-14)

#24

Vi önskar att ha kvar El Sistema !

Mary Louis (Motala , 2023-09-14)

#26

Sverige

Liisa Sköld (Motala, 2023-09-14)

#27

Jag tycker det låter dumt att ta bort något bra.

Anna Karlsson (Halmstad (fd. Skänningebo), 2023-09-14)

#29

Därför att det är viktigt för alla barn att få en meningsfull fritid. Alla har inte samma chans och möjlighet att utöva musik, därför bör El-Sistema finnas kvar.

Elin Hällman (Borlänge, 2023-09-14)

#31

En genomtänkt satsning på barnens kultur som leder till bättre resultat i skolan, livskvalitet och integration ska inte läggas ned. Att se barnens lycka att få utöva musik på sin nivå och lyckas med nya färdigheter är obetalbart. Kan inte mätas i pengar.

Nicklas Rudberg (Motala, 2023-09-14)

#32

Att barnen behöver det och det är en bra verksamhet.

Susanne Litche (Motala, 2023-09-14)

#33

Det är viktigt att barnen har möjlighet att ägna sig åt musik och får utvecklas. Särskilt de som annars inte skulle ha haft den chansen.

Linda Gerdin (Motala , 2023-09-14)

#36

Barn och ungdomar behöver kultur och något att göra annat än att driva runt på stan

Linda Salomonsson (Motala , 2023-09-14)

#37

Jag tycker att det är viktigt att barnen fortsätter med musiken och El Sistema där de lär sig gemenskapet, värdesätter kulturen. Musiken är viktigt för att hålla barnen borta från gatan, tyvärr i dagens samhälle är det massvis negativa saker som händer dagligen och därför tycker jag att de ska fortsätta med musiken med sina duktiga pedagoger/lärare.

Sandra Eriksson (Motala, 2023-09-14)

#39

Det är super riktigt att satsa på de små barnen i de socioekonomiskt utsatta områdena!

Inger Hollström Flis (Motala, 2023-09-14)

#45

Musik är så otroligt viktigt för barns utveckling. Att lägga ner en välfungerande verksamhet som Sistema är ungefär lika smart som att skjuta sig i huvudet.

Erik Sandberg (Aalborg , 2023-09-14)

#51

Utan kultur finns inget samhälle värt namnet.

Kenneth Franzén (Bohus-Björkö , 2023-09-14)

#52

Min dotter studera där och älskar spela och studera musik med alla lärare

Maryna Malyshenko (Motala, 2023-09-14)

#56

Jag skriver under för jag jobbar som lärare och själv gjort ett analysarbete/forskningsarbete kring vad för positiva effekter estetiska uttryck och musik gör för våra barn i deras måluppfyllelse och resultat. Vilket kommunen strävar efter att vi ska ha högre måluppfyllelse men väljer att ta bort ett sådant program som är en viktig och djup del i skolan som borde satsas på istället.

Joakim Linde (Motala, 2023-09-14)

#62

Kultur och gemenskap livsviktigt för alla!

Catharina Larsdotter (Motala, 2023-09-14)

#63

Jag tycker det är ett misstag att lägga ner en bra fungerande fritidsverksamhet för de som inte vill sporta på sin fritid. Musik är utvecklande. Varför ska man
stötta idrottsverksamhet men inte kultur och musik.

Anette Böckman (Motala , 2023-09-14)

#64

Att en fungerande verksamhet som betytt och betyder så mycket för så många barn inte ska läggas ned. Glöm inte varför El sistens startades! Extrema vintugt i dagens Sverige!

Helena Nordander (Norrköping , 2023-09-14)

#69

El Sistema har betytt jättemycket för mina barn och vår familj. De skulle aldrig kommit så nära musiken och alla olika instrument annars.

Ann-Kristin Elsehamn (Motala, 2023-09-14)

#73

Verksamheten måste vara kvar. Den bidrar med integration, kamratskap, glädje och få upptäcka musikens förmåga att må bra som människa.

Fagerstam Anette (Motala, 2023-09-14)

#74

Jag tycker det är fel.

Anna Eklundh Jonsson (Vadstena, 2023-09-14)

#78

Jag skriver under pga att en satsning på kultur och möjlighet att uttrycka sig för barn och unga kan öka hälsa och välbefinnande och skydda mot risken för utanförskap och ohälsa.

Anna Hellman (Norrköping , 2023-09-14)

#79

Jag vill ha kvar El sistema

Sofie Sjöberg (Motala, 2023-09-14)

#80

Tycker inte man ska spara på våra barn!

Carina Bohm (Motala , 2023-09-14)

#82

Jag tycker El Sistema är ett jättebra sätt att introducera barn till att spela instrument och vill inte att detta ska stoppas i Motala av politiker!!!

Eva Elvin (Norrköping , 2023-09-14)

#83

Jag vill att El Sistema ska vara kvar i Motala! Väldigt viktigt för våra barn och ungdomar att få ta del av denna verksamhet! Den berikar många barn och deras familjers liv.

Pernilla Vigren (Motala , 2023-09-14)

#84

Verksamheten El Sistema ska få finns kvar i Motala!

Sarah Ahlm (Motala, 2023-09-14)

#86

Måste få finnas kvar. Integration är viktigt på alla plan och sätt

Marita Dokkmark (Vadstena , 2023-09-14)

#87

Så fruktansvärt trött på denna kommuns besparingar.😠

Yvonne Schön (Motala, 2023-09-14)

#91

För barns utveckling och välmående!

Linda Molander (Motala , 2023-09-14)

#93

Att musicera skapar självkänsla, språklig medvetenhet och gemenskap. Ta inte ifrån barnen denna möjlighet till utveckling och glädje!

Petra Regnstrand (Motala, 2023-09-14)

#94

Vilken glädje det ger. Jag själv är inte så musikintresserad av så jag vet att jag inte skulle erbjudit detta till mina barn om de inte hade fått det till en början genom förskolan/skolan. Dottern 9år har äntligen fått ta hem ett instrument, så nöjd, glad och stolt. Hon har själv valt instrumentet kornett. Hon känner sig så stor. Hon har haft El Sistema sedan 5 års ålder (på förskolan). Redan då tyckte hon om och få gå upp på scenen och sjunga och spela. Nu har äntligen lillebror fyllt 5 år och fått börja på El Sistema som han pratat och längtat efter denna stund.

Lisa korall (Motala, 2023-09-14)

#96

En fantastisk livsdanande, och förebyggande verksamhet behövs som mest nu.

Pelle Anelid (Norrköping , 2023-09-14)

#100

Tycker det är en fantastisk verksamhet både ur integrations och kulturaspekt!

Ewa Gustafsson (Motala , 2023-09-14)

#103

Detta är för alla ,kostar inger. Man får spela olika instrument. Sjunga. Alla de skolor och förskolor som är med i detta vet hur bra det är. Gemenskap över gränserna

Marie Vettergren (Motala , 2023-09-14)

#105

Jag vet att musikutövande betyder oerhört mycket för barns utveckling och El Sistema är ett väl utarbetat koncept som bör få finnas kvar.

Astrid Pullar (Krokom, 2023-09-14)

#112

Rädda kulturen för barn och unga, se vad Mjölby kommun gör, satsar på kulturen, inte bara hockey o curling.

Christina Larsson (Motala , 2023-09-14)

#113

Har arbetat i Motala- Mjölby som läkare.

Förslaget att lägga ned el sistema Motala är extra chockerande år 2023 när gängkriminalitet och våld i samhället står i fokus i Sverige, och många kommuner söker satsningar mot utanförskap som ni med el sistema redan har i Motala.

Ett barn som hittar ökad livsglädje, ökad koncentrationförmåga, självkänsla och drivkraft i mötet med fantastiska motiverade pedagoger är en blivande vuxna som kliver in i yrkesliv och samhällsgemenskap.
Ensemblespel och musik är entydigt bevisad i forskning som utvecklande för empati, kreativitet, och leder till en påtaglig mognad av hjärna- nervsystem. El sistema är en forskningsverifierad verksamhet. Att kortsiktigt se betyg som mått på effektiviteten av El sistema är inte hållbart.
Ber var och en av er politiker som ska fatta beslut om el sistema Motala att före mötet i november gå på en musikaktivitet med barn, med el sistema, med en barnkör eller ungdomsorkester i din närhet och uppleva stämningen, se hur de lyser, hur stolta de och hela familjen ja släkten blir av att se sina barnen musicera.

Hur tänker ni? Jag skulle vilja läsa intervjuer med alla individer som ska fatta beslutet.
Ber er sedan fatta ett klokt beslut: låt El sistema Motala leva vidare!
Kom ihåg det som uppropet gäller; en miljon kronor från kommunen. Det finns inga ekonomiska eller politiska argument för en nedläggning som håller. EN ungdom som kommer in i kriminalitet eller missbruk kostar kommunen det dubbla.
Barnen och deras familjer välkomnas in i Motala, in i samhället. Lärarna betalar skatt.
Var stolta över el sistema Motala både av politiska humanistiska och ekonomiska skäl- den innebär en besparing för kommunen och är ett föredöme för hela Sverige.

Kom ihåg det som uppropet gäller; en miljon kronor från kommunen. Det finns inga ekonomiska eller politiska argument för en nedläggning som håller. EN ungdom som kommer in i kriminalitet eller missbruk kostar kommunen det dubbla.
Barnen och deras familjer välkomnas in i Motala, in i samhället. Lärarna betalar skatt.
Vänligen
Klara Löfgren-Vallström

Klara Löfgren- Vallström (Rimforsa, 2023-09-14)

#116

Man genom att lägga ner verksamheten drar undan mattan för de barn som skulle fått ta del av en väl fungerande engagerande, integrerande och inspirerande verksamhet

Thomas Björk (Motala, 2023-09-14)

#121

El Sistema är en möjlighet för familjer med dålig ekonomi att pröva på musik, sång och dans

Lindvall Charlotte (Motala , 2023-09-14)

#122

Min dotter gick på El Sistema under sin förskoletid under många år och det var det bästa hon visste! Jag som förälder önskar att fler föräldrar och barn ska kunna få njuta av denna underbara gruppverksamhet. Bland det bästa jag varit med om! Underbara människor!

Ronja Rimsby (Motala, 2023-09-14)

#125

El Sistema är oerhört viktig både för integration , jämlikhet och inte minst att alla barn får möjlighet att mötas i musik. Tragiskt om det läggs ner !!!

Christine Hjertberg Ekström (Oskarshamn , 2023-09-14)

#126

Det är en mycket bra verksamhet

Helen Isacsson (Motala , 2023-09-14)

#127

För allas bättre gemenskap!

Helene Karlson (Motala, 2023-09-14)

#128

El Sistema behöver finnas kvar i Motala.

Elinor Mörk (Motala, 2023-09-14)

#129

En mycket viktig verksamhet

Jessica Björk (Motala , 2023-09-14)

#131

Vi ska ge barn och ungdomar det allra bästa

Eva Ekdahl (Norrköping , 2023-09-14)

#132

Vi vill ha denna aktivitet kvar. Dom är så himla bra för alla barn.

Sabina Nilsson (Motala , 2023-09-14)

#136

För mig är det helt obegripligt varför man väljer att lägga ner El Sistema.
Det har gett mina två söner så otroligt mycket, att få möta kultur och glädje.
Den gemenskap vi föräldrar får med andra familjer under deras Vänstay är helt fantastisk.
Och pedagogarna är verkligen alldeles underbara, så stort engagemang och så mycket glädje.

Josefin Norrbom (Motala, 2023-09-14)

#142

Nedmontering av barns fritidsaktiviter i slutänden bara kostar mer pengar senare i deras liv.

Erika Hammarberg (Skärholmen, 2023-09-14)

#143

För El Sistema betyder musik för alla, glädje, gemenskap,hälsa och integration❣️

Elin Moberg (Motala , 2023-09-14)

#148

El Sistema ska vara kvar.

Karin Kuylenstierna (Motala, 2023-09-14)

#152

Självklart att jag skriver på detta 👍👏

Anki Hasselgren (Motala, 2023-09-14)

#153

Jag jobbar på Ekenässkolan och vet hur positivt El Sistema påverkar våra elever. Jag tillåter inte att negativa krafter i kommunen försöker ta ifrån våra elever i redan utsatta områden, något så bra och så värdefullt som El sistema.

Jenny Allali (Borensberg , 2023-09-14)

#156

Det är oerhört kortsiktigt att spara in en verksamhet som både är samhällsnyttig och verkar för god integration.

Camilla Mellberg (Vadstena , 2023-09-14)

#157

Sweden

Magnus Fritz (STOCKHOLM, 2023-09-14)

#159

Fantastiskt verksamhet! Både musikaliskt och socialt!

Matilda Senewiratne (Linköping , 2023-09-14)

#161

Jag är musiklärare, värnar kultur som samhällsviktig och ibland avgörande kraft för barn och unga - en insats som inte direkt mäts lätt i pengar utan gör skillnaden som bl.a. gör att barn och unga får en betydelsefull fritid och får ett bra liv.
Integrationsfrämjande verksamhet! Fantastiskt! Samhällsbyggnad på hög nivå! Dessutom är jag lojal med mina musiklärarkollegor i Motala och mina syskonbarn som går i musikskolan i Motala.

Anna Andersson Vass (Arvika, 2023-09-14)

#162

Vansinnigt att lägga ner!

Anders Blom (Norrköping , 2023-09-14)

#163

Detta är en otroligt fin verksamhet som leder till en bättre och tryggare barndom för hundratals barn.

Monia Sundin (Linköping, 2023-09-14)

#166

Detta får inte ske!! En väl upparbetad verksamhet som sprider så mycket glädje och är så viktig med jättefina ledare! Låt det vara kvar!

Sara Walters (Motala, 2023-09-14)

#167

Det är fullkomligt idiotiskt att lägga ner en väl fungerande verksamhet som är betydelsefull för både barnen och deras familjer. För en i sammanhanget väldigt liten summa blir barn och deras föräldrar en del i ett större sammanhang och får en kontakt med samhället som de kanske aldrig annars skulle få. Musik, förutom att det har ett egenvärde, hjälper ju till i tex språkinlärning, matematik och motorisk utveckling (ja, det är bevisat!) och bidrar på så vis till skolans måluppfyllelse.

Det kommer i slutändan att kosta betydligt mer att lägga ner denna verksamhet än att ha den kvar. Den borde snarare utökas!

Marcus Nilsson (Motala, 2023-09-14)

#168

Bevara detta fantastiska integrationsprojekt, som väcker barns nyfikenhet och för människor samman istället för att skapa splittringen. Kultur måste få kosta. Människor måste få kosta.

Mikael Falk (Motala , 2023-09-14)

#181

Jag anser att nedläggningen saknar grund. Att beslutsfattarna saknar kunskap och insikt om arbetet och dess konsekvenser om verksamheten läggs ner.
Inkludering för barnens och familjernas och samhällets bästa!

Maria Sjöström (Motala, 2023-09-14)

#188

Det El Sistema erbjuder barnen är av största vikt för att lägga en grund i deras liv. Metoden som är väl omtalad och bevisligen oerhört uppskattad av såväl barnen själva som deras familjer bör göras tillgänglig för fler och absolut inte läggas ner!
Om unga tidigt i livet får se att de kan något och får drömma och lyckas samt lära sig vikten av samarbete kommer alla i samhället tjäna på det.

China Kambler (Linköping , 2023-09-14)

#190

Rädda el sistema

Peter Hugo (Motala, 2023-09-14)

#191

Att dumsnåla på kultur och undervisning kommer ha dyra och katastrofala följder i det långa loppet

Martin Chorell (Motala, 2023-09-14)

#193

El Sistema behöver finns kvar för barnen och bör utvecklas istället för avvecklas! Vår Autistiska dotter hade El sistema under en 2års period och hennes grovmotorik, hennes tal, hennes beteende med andra barn och vuxna bla har utvecklats något kopiöst under den tiden. Det är ren idioti att lägga ner en fungerande verksamhet som för tillfället engagerar ca 500(!) barn i vår kommun för att "spara" pengar, för att i nästa sekund ev starta upp en ny verksamhet i samma områden och med samma aktörer!? Hur kan det vara billigare än att behålla det som redan funkar? Utveckla El Sistema, inte Avveckla

Jesper Axbom (Motala, 2023-09-14)

#194

El Sistema är viktigt och behövs! Beröva inte barnen rätt till kultur och utveckling! Barnkonventionen är lag i Sverige och borde lyftas fram i detta fall.

Thomas Haglund (Säter, 2023-09-14)

#199

Låt El Sistema i Motala finnas kvar! <3 För barnens bästa som leder till Motalas bästa. Tänk långsiktigt!

Maria Hovlund (Motala , 2023-09-14)