Rätten till tandvård på lika villkor får inte urholkas

Kommentarer

#6

Tandläkarförbundet måste se till allas lika rättigheter till tandvård/vård

Georgios Tsilingaridis (Stockholm , 2023-05-25)

#7

Jag vill uppmana Sveriges Tandläkarförbund att omgående skriva under uppropet

Carina Norberg (Sölvesborg, 2023-05-25)

#9

Tycker att tandläkarförbundet också borde skriva under uppropet om rätt till vård.

Nilofar Rashidi (Malmö, 2023-05-25)

#10

Jag skriver under för att uppmana Sveriges Tandläkarförbund att omgående skriva under uppropet. Jag står bakom de enkla och självklara principer som uppropet för fram.

Lubna Alward (Malmö, 2023-05-25)

#13

Även tandläkarprofessionen bör vara med på detta upprop!

Annika Björkner (Malmö, 2023-05-25)

#15

Rätt till jämlik vård, lika villkor och barnkonventionen får inte åsidosättas/riskeras.

Therese Kvist (Stockholm, 2023-05-25)

#17

Rätten till vård för alla

Birgitta Jälevik (Göteborg , 2023-05-25)

#18

Jag skriver under uppropet om Rätt till Vård!

Farhan Bazargani (Göteborg, 2023-05-25)

#20

Vill inte att rätten till vård ska urholkss

Hans Sandberg (Trosa, 2023-05-25)

#25

Håller med och uppmanar tandläkarförbundet att skriva under "Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas"

Nina Sabel (Mölndal, 2023-05-25)

#27

Jag kräver att regeringen ska dra tillbaka förslaget som innebär att tandvårdspersonal måste bryta tystnadsplikten och ange papperslösa till myndigheter.

Johan Lidberg (Malmö, 2023-05-25)

#31

Synnerligen viktigt att stå upp för grundläggande vårdetiska principer

Anna Nydell Helkimo (Jönköping, 2023-05-25)

#32

Jag önskar att Sveriges Tandläkarförbund undertecknar uppropet "Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas".

Caroline Hafström (Göteborg, 2023-05-25)

#34

Alla har rätt till vård på lika villkor och jag uppmanar Sveriges Tandläkarförbund att omgående skriva under uppropet ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

Ann Weibull (Helsingborg, 2023-05-25)

#35

Jag delar initiativtagarnas åsikt och tycker att Sveriges tandläkarförbund måste skriva under uppropet om Rätt till vård

Sahar Sohrabi (Höllviken, 2023-05-25)

#37

Jag står bakom uppropet och är upprörd över att att STF inte undertecknat!

Sara Rangmar (Göteborg, 2023-05-25)

#38

En för alla - alla för en.

Senida Begovic (Oslo, 2023-05-25)

#42

Alla människors lika värde.

Erika Bergholm (Göteborg, 2023-05-25)

#46

Jag tycker att Sveriges Tandläkarförbund ska skriva under uppropet: ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”.

Karin Ridell (Malmö, 2023-05-25)

#47

Alla människor jag har i min omgivning, både privat och yrkesmässigt, har stora behov av tandvård. Tyvärr har ingen av dem råd att betala!!!!! Tandvård borde ingå i sjukförsäkringen och inte kosta mera än ett läkarbesök!!!

Anna Lindgren (Märsta, 2023-05-25)

#49

Detta är ett stort steg i fel riktning och på så många sätt. Det är nu extra viktigt att en enad kår står bakom att förslaget helt förkastas.

Peder Wilhelmsson (Umeå, 2023-05-25)

#52

Det är självklart att alla människor som befinner sig i Sverige skall kunna söka akut sjukvård eller tandvård utan att känna oro för att bli anmälda till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Annars kommer allvarligt sjuka i Sverige att dö på grund att de inte vågat uppsöka vård. Barn kommer att ha livshotande sjukdomar som inte behandlas och drabbas av allvarliga akuta infektioner och svåra smärttillstånd på grund av att de inte får den tandvård eller sjukvård de har rätt till.

Anne Hultgren Talvilahti (Falun, 2023-05-25)

#54

För människors lika värde!

Avin Nouri (Göteborg, 2023-05-25)

#62

Alla människor har lika värde, och lika rätt till vård.

David Öhman (Göteborg, 2023-05-26)

#64

Mänskliga rättigheter gäller alla människor.

Susanne Manning (Bohus Björkö, 2023-05-26)

#69

Urholka inte vården. Ingen anmälningsplikt

Gunilla Pousette Lundgren (Säter, 2023-05-26)

#70

av etiska & moraliska skäl

Carl Johan Behle (Hjärup, 2023-05-26)

#71

Har mött många förtvivlade papperslösa /asylsökande familjer i mitt långa yrkesliv. Många med stort tandvårdsbehov, skrämmande att ett upprop som detta ens behövs!

Inger Odeholm (Partille, 2023-05-26)

#72

Alla har rätt till vård!

Anja Prah (Örebro, 2023-05-26)

#75

Alla ska ha rätt till akut tandvård!

Emma Göranson (Vikingstad, 2023-05-26)

#76

Alla, vuxna som barn, har rätt till vård som inte kan anstå och ett gott och tryggt bemötande

Anna-Maria Thelander (Gränna , 2023-05-26)

#78

Alla har rätt till lika vård

Linnéa Larsson (Helsingborg , 2023-05-26)

#82

Det är en självklarhet att vi inom tandvården ska stå upp för rätten till tandvård på lika villkor, beakta mänskliga rättigheter och följa våra etiska riktlinjer.

Yanelys Lind (Helsingborg , 2023-05-26)

#90

Medmänsklighet och rätten till likvärdigt liv går före politiken.

Mirja Mohseni (Stockholm , 2023-05-27)

#92

Jag skriver under för att denna regering visar ingen empati för de grupper i samhället som är mest utsatta. Det är en självklarhet att alla människor ska få hjälp om den finns att få och att Sverige med all sin rikedom ska försvåra för dessa grupper är hjärtlöst!

Åsa Remper (Lerum, 2023-05-28)

#93

1. Det är ett lagbrott enl barnkonventionen.
2. Nödvändig tandvård är en del av sjukvården och kan vara livsnödvändig
3. Tystnadsplikten är essentiell för vård och socialt omhändertagande. Ingen skall behöva vara rädd för att känsliga uppgifter skall spridas som kan påverka integriteten

Marianne Rythén (Göteborg, 2023-05-28)

#95

Jag stöder tankarna i inlägget.

Fredrik Gränse (Malmö, 2023-05-28)

#98

Människor ska inte vara rädda för att söka vård om dem behöver det.

Rage Abdullahi (Örebro, 2023-05-29)

#99

Jämlik tandvård för alla!

Stina Ekström (Stockholm, 2023-05-30)

#103

Vård på lika villkor är en självklarhet!

Lisa Jagers (Göteborg, 2023-05-31)

#105

Mitt jobb är att utföra den vård som skall göras och ha min patients förtroende för detta och bryta tystnadsplikt tillhör inte mitt jobb.

Ghazaleh Boroomand (Göteborg, 2023-05-31)

#106

Jag skriver på för utsatta barn och utsatta vuxnas skull. Tar i övrigt avstånd från eventuella publicistiska egenintressen hos initiativtagaren till namninsamligen. Skriver på som privatperson.
Med vänlig hälsning, Mikael

Mikael Sonesson (Malmo, 2023-06-01)

#107

Tandläkare som vill att alla människor i Sverige ska åtminstone ha rätt till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Kalid Kadhim (Göteborg, 2023-06-01)

#108

Viktigt att alla patienter har samma rättigheter

Hadil Bondesson (Mölndal, 2023-06-01)

#109

Människor har rätt till vård på lika villkor

Christine Lennartsson (Kungsbacka , 2023-06-01)

#112

Alla människor har lika värde

charlotte andrén andås (göteborg, 2023-06-02)

#113

.

Helén Isaksson (Jönköping , 2023-06-02)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...