Behåll våra arbetstider och en fungerande ambulansverksamhet i hela Sverige!

Kommentarer

#1

Jag vill ha ett fortsatt fungerande familjeliv och ett bra liv i övrigt!

Louise Kulmala (Växjö, 2023-05-21)

#5

Förbättra chanserna till bättre arbetsmiljö och arbetstider.

Cindy Nissen (Hörby, 2023-05-21)

#7

Jag vill behålla våra dygn för att det är bra arbetstider man får mycket god återhämtning mellan arbetspassen.

Krister Karlsson (Kalmar, 2023-05-21)

#10

Viktigt med en fungerande ambulansvård!

Kenneth Söderman (Stockholm , 2023-05-21)

#11

Viktigt att vi får behålla våra arbetstider och den höga kompetens vi håller idag

Anna Roosling (Kalmar , 2023-05-21)

#13

Kommer få sämre arbetstider med mindre utrymme för återhämtning. Kommer att få pendla oftare till min arbetsplats med fler arbetspass i månaden och mindre tid med familjen.

Emma Hällström (Kalmar, 2023-05-21)

#17

Min dotter jobbar som ambulanssjuksköterska som tycker de nya villkoren är oacceptabla och det tycker jag också!

Ewa Ackebjer (Borgholm , 2023-05-21)

#18

Vill behålla dygn

Anders Rosenqvist (Färjestaden , 2023-05-21)

#19

Vill ha kvar mina nuvarande arbetstider och arbetsplats

Emmie Mattsson (Nybro, 2023-05-21)

#21

Eudirektivet påverkar mig och mina kollegor negativt. Massa stress nu när man är ovetande om vad som kommer hända

Tim Kaspersson (Oskarshamn , 2023-05-21)

#23

Jag vill inte ha försämrade arbetstider som leder till försämrad ambulanssjukvård.

Thorbjörn Eriksson (Nybro , 2023-05-21)

#25

Bättre återhämtning, av familjeskäl och för att undvika att behöva ställa av ambulanser

Peter Runnerström (Harplinge, 2023-05-21)

#26

Jag vill behålla nuvarande arbetstider.

Camilla Rosen (Kalmar, 2023-05-21)

#30

Jag arbetar som ambulanssjuksköterska

Åsa Jägerbrink (Kalmar , 2023-05-21)

#31

Vi behöver en fungerande ambulanssjukvård, vilket vi hae idag på befintligt arbetstidsavtal. Vi kommer förlora all kompetens om vi plötsligt river upp scheman som går att kombinera med ett liv vid sidan av jobbet.

Johanna Wemminger (Göteborg , 2023-05-21)

#32

De nya arbetsförhållandena är helt oacceptabla.
Konsekvenserna för de som behöver vård kommer bli oerhört mycket sämre och människoliv kommer att riskeras.

Evalena carina Erman (Kalmar, 2023-05-21)

#36

Jag mår bra av att arbeta dygn

Nina Linder (Mönsterås , 2023-05-21)

#38

Jag jobbar som ambulanssjuksköterska och jag vill behålla våra dygnspass

Terese Bergman (Kalmar, 2023-05-21)

#39

Jag vill ha en fungerande ambulanssjukvård där jag bor med personal med rätt kompetens

Marie Härdstedt (Rockneby, 2023-05-21)

#40

Jag jobbar som ambulanssjuksköterska och vill ha kvar dygnen

Samuel Sjögren (Vrigstad , 2023-05-22)

#42

Jag skriver under med mitt namn!

Felipe Nilsell (Kalmar, 2023-05-22)

#43

Blir varken hållbart eller ”hälsosamt” schema om detta direktiv genomförs!

Gunnarsson Magnus (Kalmar , 2023-05-22)

#46

Jag själv jobbar som personlig assistent och vi påverkas också av detta. Tycker att man ska se över verksamheten på lokalnivå och lyssna på de som jobbar inom yrket

Sofi Forsberg (Karlskrona , 2023-05-22)

#49

Fungerar väldigt bra med de arbetstider vi har idag.

Robin Lundgren (Ljungby, 2023-05-22)

#50

mycket sämre återhämtning på helgerna

svärd lars (Värnamo , 2023-05-22)

#53

Art jag själv jobbar i vården och är drabbad.

Cina Gottfridsson (Kalmar, 2023-05-22)

#54

Jag vill ha en fortsatt bra och trygg ambulansverksamhet.

Helena Johansson (Emmaboda, 2023-05-22)

#55

Vill behålla dygnspassen för det fungerar mkt bra. Jag får även en längre återhämtning mellan passen som förmodligen leder till en högre patientsäkerhet. Förvinner dygnen blir det även svårare att planera sin fritid då vi aldrig kan räkna med att sluta på planerad tid.

Andreas Fransson (Kalmar, 2023-05-22)

#57

Vill behålla dygnen för medmänniskornas rättigheter och säkerhet, Sveriges ekonomi samt mitt egna välbefinnande!!!

Lena Mellborg Håkansson (Kalmar, 2023-05-22)

#61

Jag vill ha kvar min dygnstjänstgöring och anledningen till detta är;

Främst hälsoskäl. Jag arbetar på en liten station med snitt 4 larm/dygn. Om jag skulle behöva arbeta dubbelt så många arbetstillfällen som vid halvdygn, blir det kraftigt försämrad möjlighet till återhämtning. Jag skulle aldrig kunna arbeta 2 eller 3 nätter på rad som det är vid halvdygn, det skulle knäcka mig direkt. Jag skulle inte kunna återhämta mig mellan passen. Stressnivån skulle skjuta i höjden, med försämrad fysisk och psykisk hälsa, med risk för utmattning och hjärtkärlsjukdom m.m.

Ökad kostnad samt miljöskäl. Jag pendlar 13 mil per arbetspass. Och vid en en halvdygnstjänstgöring skulle jag tillbringa 14 timmar mer på vägarna i obetald pendling per månad och dubblade pendlingskostnader samt vad detta innebär för miljön.

Jag trivs på bra på min arbetsplats sedan 23 år tillbaka. Men får vi inte behålla dygnstjänstgöringen blir jag tvungen att sluta på ambulansen, för jag kan inte utsätta min hälsa med alla negativa konsekvenser halvdygnstjänstgöring innebär.

Mvh Anders Lindhen Ambulanssjuksköterska Emmaboda

Anders Lindhen (Kalmar, 2023-05-22)

#74

Denna fråga är viktig

Peter Svensson (Torsås , 2023-05-24)

#75

Tycker att man ska lyssna på dem som jobbar och vad de vill och känner. Inte följa byråkratin i Europa. LYSSNA på de som är en av våra viktigaste yrkesutövare.

Lise-Lott Johansson (Kalmar, 2023-05-24)

#76

Jag skriver under för att detta medför en kraftigt försämrad arbetsmiljö för hela ambulans-verksamheten i hela Sverige.
det är personalbrist idag inom vår verksamhet som hos många andra och att denna schemaförändring medför att personal kommer att sluta. Detta har redan börjat i t.ex Ljungby.

Per-Åke Larsson (Kalmar, 2023-05-24)

#81

Denna förändring innebär stora svårigheter att rekrytera personal till en redan svårrekryterad bransch.

Peder Örnerstig (Färjestaden, 2023-05-24)

#83

Håller med skribenten fullständigt

Pamela Munther (Mörlunda, 2023-05-24)

#86

Fortsatt fungerande arbetstider som både arbetsgivare och arbetstagare är nöjda med. Inte belasta en redan hårt belastad sjukvård med onödiga restriktioner.

Patrik Ljungström (Färjestaden, 2023-05-24)

#87

För att jag vill ha kvar det schemat vi har så det fungerar bäst för mig!

Jonathan Hessel (Eksjö, 2023-05-24)

#91

Stor del av Sveriges sjukvård kommer att bli inkapaciterad vid genomförandet av denna bestämmelse. I synnerhet ambulanssjukvård, som inte kommer att kunna utföra sin grundsyssla på den nivå som förekommer idag. Den kategoriska hållning som visats i frågan är anmärkningsvärd och tar inte hänsyn till de skillnader som olika verksamheter i sin natur kräver.

Erik Håkansson (Kalmar, 2023-05-24)

#95

Idiotiskt beslut. Sjukvården kommer att krascha. Vi skattebetalare kommer att få betala till ingen förbättring. Fack och arbetsgivare för inte vår talan. Hur gör övriga Europa?

Stefan Svensson (Färjestaden, 2023-05-24)

#96

För att få ett fungerade schema som gör att vi kan få återhämtning mellan arbetspassen

Jörgenj Pettersson (Vimmerby, 2023-05-24)

#103

Varför ändra på något som funkar! dom som jobbar med detta måste ju dock vara mest erfarna av denna fråga! Så respektera dessa små önskningar, så slipper vi uppsägning i massor, och en larmcentral skall låta som ett taxi bolag som inte har någon bil ledig.. vården är riktigt illa skött,va rädd om det vi har,och som funkar för dom som drabbas, personal/+ oss

Jeanette Ek (Göteborg, 2023-05-25)

#105

Vill behålla dygn ser ingen förbättring med att dela dygn. Man kommer ej vara mera utvilad snarare mer trött. Man kommer inte få den långa återhämtning man har i dag.

Per Källen (Färjestaden, 2023-05-25)

#107

Jag på alla sätt håller med det skrivna. De alternativ för halvdygn presenterade är inte något förslag jag anser främjar personalens hälsa. Upplever att de nya förutsättningar gör att mitt jobb på ambulansen inte kommer bli den verksamhet jag pensionerar mig ifrån. Vilket är med stor sorg, då jag idag älskar att arbeta här.

Carolina Schäfer (Västervik, 2023-05-25)

#110

Jag pendlar till arbetet och kommer inte ha tiden, orken eller ekonomin att åka så pass fler ggr till arbetet. Jag har arbetat i 30 år inom ambulansen och trivs jättebra med mina arbetstider och att jobba dygn. Kommer att söka mig till annat yrke på närmre håll om dygnen tas bort. För övrigt står jag för samma saker som skrivits av Louise K. V

Marie Hjelte (Vimmerby, 2023-05-27)

#111

Jag vill jobba dygn vilket ger mig bättre möjligheter för återhämtning och därmed bättre arbetsmiljö. Att jobba 2 alt 3 skift kommer innebära en stor försämring för min familj, fler timmar på jobbet, mindre lön däremot större utgifter med tanke på drivmedel och större negativ påverkan på miljön.

dorota kajhem (färjestaden, 2023-05-27)

#112

Självklart pga absurda och löjeväckande förändringar/krav från fack och SKR som grundar sig på prestige och principer i stället för rimlighet och nöjd, välmående personal.
Nej till facket!
Ja till bemanning!

Sofie Karlsson (Oskarshamn, 2023-05-27)

#114

Jag vill behålla dygn!

Tobias Perzon (Ljungby, 2023-05-27)

#115

Vi på ambulansen kommer få det mkt sämre om dygnen tas bort. Mindre tid för återhämtning och sammanhängande ledigt. Vidriga helgpass och sämre lön. Stora delar av det som var positivt med ambulansyrket försvinner. Vilket en majoritet tycker. En välfungerande verksamhet, där få eller inga slutar frivilligt. Till skillnad från övriga sjukvården….
Plötsligt kommer man troligen inte längre orka jobba heltid. Vilket ger både sämre inkomst och pension. Jag ser INGA fördelar med att ta bort dygnen.

Anette Faxe (Algutsrum , 2023-05-27)

#116

Jag trivs med att jobba dygn och det möjliggör pendlingen till Oskarshamn.

Peter Andersson (Kalmar, 2023-05-28)

#118

Stödjer ambulanspersonalen

Ola Malmkvist (Kalmar , 2023-05-28)

#121

Kunna bibehålla den värdefulla fritid som nu är mellan varje dygn och den värdefulla tid för återhämtning som är idag mellan varje arbetspass.

Johanna Olsson (Västervik, 2023-05-29)

#123

Dygn fungerar bra på mindre orter med mindre belastning, bibehåller hög kompetens på bilarna.

Magdalena Adolfsson (Hultsfred , 2023-05-30)

#125

Dom som jobbar i det vet bäst!

Rebecka Johansson (Lindås , 2023-06-01)

#127

Lyssna på professionen.

Ulrika Gidmark (Kalmar , 2023-06-01)

#134

Jag vill inte se en försämring av ambulanspersonalens arbetsvillkor, och patienternas säkerhet i synnerhet.
Om (ni i)Eu får igenom sin/er regel angående ambulanspersonalen här i Sverige, och det kommer att bli försämringar,
(vilket jag då tror att det kommer att bli),
Då kommer det vara svårt att ändra tillbaka till just de bättre omständigheterna för ambulanspersonal, patienter, samhällskostnader, som redan nu finns. Om det ens går att återställa en kraschad arbetsmiljö och ambulanssjukvård, när den redan är bra?

Om ert (EUs) lagförslag går igenom och försämring sker i landet som sådant, DÅ KOMMER inte bara ambulanspersonalen och patienter drabbas, utan då kommer även en större reformation att krävas(för att få tillbaka ambulanssjukvården till där den är idag), dvs. Ytterligare pengar behöver skjutas till, för att få tillbaka Sveriges Ambulanssjukvård till dess normalläge.
DETTA tar tid att åtgärda, kostar en massa extrapengar som vi i Sverige inte har att ta ur vårt BNP(både med tanke på att Ambulanspersonalen får mindre i lön), Men också för att det i varje val i Sverige pratas om hur pengar ska fördelas och vissa sektorer i landet får offras till förmån för andra, för att det alltid råder ett budgetunderskott i Sverige.
Och jag finner ingen annan råd, än att;
Som Louise Kulmala Välijeesiö påpekar bör göras( som ändå har sitt yrkesutövande som referens):
"Behåll våra arbetstider som det är idag, fullt fungerande och anpassad efter verksamheten och de krav som ställs på en fungerande ambulanssjukvård" .

Mim-Ariel Almquist! (Bergkvara , 2023-06-11)

#138

Att dela dygnen blir slutet på en väl fungerande ambulansverksamhet och en stor försämring för tredje man i slutändan, Har för många år sedan jobbat halvdygn och det är inget jag rekommenderar i hälsohänseende. stor skillnad med dygn där du vid varje pass kommer utvilad till ditt arbetspass och längre viloperiod efter. så detta nya system blir både kostsamt och att personalen går på knäna.

Mikael Andersson (kalmar, 2023-06-14)

#140

För att visa mitt stöd.

Annica Svensson (Ålem , 2023-06-16)

#142

Det nya schemaförslag som nu finns är inte förenliga med livet i övrigt. Det är dags att de som bestämmer lyssnar på vad vi som utför arbetet faktiskt tycker ger en fungerande verksamhet.

Sara Fäste (Kalmar, 2023-06-18)

#143

Varför ändra något som fungerar inom vården och vid förändring leder till det sämre.

Miksel Seger (Enköping, 2023-06-19)

#146

Denna förändring kommer leda till tapp av personal (vilket i dagsläget nästintill är obefintlig) = tapp av kompetens = sämre ambulanssjukvård. Värst blir det för tredje man, alltså våra invånare/patienter. Det vore katastrof.

Sofie Rydström (Kalmar, 2023-06-24)

#152

Jag vill behålla dygnen

Johanna Habbe (Hultsfred, 2023-06-24)

#155

Jag vill behålla dygnen

Annelie Johanson (Vimmerby , 2023-06-25)

#156

Rädda mitt jobb, mina arbetstider och säkra en fungerande ambulanssjukvård

Petra Eliasen (Mönsterås, 2023-06-25)

#157

Jag jobbar på akuten o jag vill ha kvar vår ambulanspersonal!

Felicia Fahlstedt (Västervik , 2023-06-25)

#158

Arbetstiderna som förändras, även om vi inte jobbar dygn, gör det svårare för mig att få ihop livet som ensamstående med barn varannan vecka

Rebecka Stark (Landskrona, 2023-06-25)

#162

Jag arbetar på ambulansstation Hultsfred 7 mil från min bostadsort. Kommer inte att hinna ha någon form av tillfredsställande återhämtning och dygnsvila med presenterat schemaförslag som inkluderar jour. Vi har även väldigt långa resor till sjukhus och befinner oss inte alltid på plats då arbetsdagen ska sluta = flera timmars övertid + restid hem och med halvdygn även tillbaka till arbetet efter några få timmar i hemmet. Kan inte se hur detta kan vara säkert eller hållbart ur flera aspekter.

Linda Berggren (Oskarshamn , 2023-06-25)

#163

Självklart ska vi ha en fungerande ambulansverksamhet som är viktigt för oss medborgare.

Liza Karlsson (Emmaboda, 2023-06-25)

#165

Arbetar inom ambulanssjukvården och ser och upplever problematiken med de nya arbetstiderna. Vår arbetsmiljö kommer försämras drastiskt till den sämre vilket kam påverka vår förmåga att lösa vårt arbete.

Johan Rosén (Nässjö , 2023-06-25)

#169

Jag skriver under för att visa att jag är helt emot att dygnsarbete hotas för att införa halvdygn då man tänker att alla mår bättre av detta. Inte jag iallafall och många med mig.
Låt en fungerande verksamhet fortsätta fungera.

Susanne Mjösberg (Vimmerby , 2023-06-26)

#170

Önskar behålla dygn

Trevor Sullivan (Hultsfred, 2023-06-26)

#176

Det finns inte ord för hur idiotiskt vårdförbundet, SKR, våra regioner och EU beter sig. Hur något som är väl fungerande och där personalen mår bra är på väg att raseras pga okunskap, idioti, prestige och principer.
TACK OCH HEJ till regionen om detta drivs igenom.

Sofie Karlsson (Oskarshamn, 2023-06-28)

#177

Vill behålla dygnspassen inom ambulansen.

Helen Sandor Eriksson (Kalmar, 2023-06-28)

#178

Jag vill behålla våra arbetstider med dygntjänstgöring

Åsa Dahlin Eriksson (Högsby, 2023-06-28)

#185

Jag jobbar dygn på ambulansen och vill fortsätta göra det, då jag pendlar 13,5 mil enkel väg till mitt jobb. Bästa schemat jag någonsin haft!

Elin Månsson (Karlskrona, 2023-07-03)

#189

Jag vill behålla dygnen då jag själv arbetar inom ambulanssjukvården.

Andreas Gottfridsson (Vingåker , 2023-07-03)

#193

Låt dom som jobbar här få ha kvar sina arbetstider så länge de trivs med det. Finns fördelar att arbeta dygn med längre sammanhållen ledighet och chans att vila.

Susanne Wikerstam (Partille , 2023-07-04)

#194

Jobbar själv på ambulansen i glesbygd och har börjat titta på andra jobb om det här får igenom.

Per Alm (Östhammar , 2023-07-04)

#196

Bra som det är idag

Max Änggård (Östhammar , 2023-07-04)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...