Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#1204

Jag har medkänsla

Ava Johansson (Göteborg , 2023-05-26)

#1205

Jag tror att denna form av tvång till angiveri är under all kritik och ett av numera flera inslag förödande för samhällsutvecklingen. Fullständigt absurt och jag hoppas i detta fallet på en bred uppslutning av civil olydnad.
Tomas, numera pensionär

Tomas Blidberg (Göteborg, 2023-05-26)

#1208

Biblioteken måste vara öppna för alla som vill läsa eller få samhällsinformation eller möta andra människor i grupper eller vid sammankomster. På biblioteken finns litteratur, musik, film mm för både vuxna och barn. Inte ska bibliotekarierna då ange familjer som letar språkkurser, texter, ljudböcker, tidningar, tidskrifter, på svenska eller andra språk!

Gunnel Arvidson Nilsson (Stockholm, 2023-05-26)

#1218

Jag tycker att förslaget är dåligt och inhumant.

Anna-Maria Waldh (Linköping, 2023-05-26)

#1219

Jag vägrar följa en lag som går emot allt vad jag tror på både som professionell och som medmänniska. Ingen människa är illegal! Mitt arbete består av att tillhandahålla litteratur och information till ALLA som kommer till biblioteket. Detta för att främja fri åsiktsbildning och i förlängningen demokratin.
Aldrig någonsin skulle jag följa en lag som skulle leda till att vissa grupper eller individer stängdes ute från biblioteken. Hellre betalar jag dryga böter eller sitter i fängelse! Vilket samhälle vill vi ha? Hur vill vi att det ska bli i framtiden? Jag vill i alla fall inte vara en del av ett angiverisamhälle som slår mot de svaga och mot barnen.

John Engström (Göteborg , 2023-05-26)

#1220

Det vore emot bibliotekslagen att göra biblioteken till en zon där du kan bli angiven. Och för att det ger seriösa nazistvibbar.

Sofia Schöön (Borås , 2023-05-26)

#1221

Det är för jävligt!

Gundela Pettersson (Nynäshamn, 2023-05-26)

#1224

Alla människor skall ha informations- och yttrandefrihet oavsett var i världen. Det räcker med de auktoritära länder i världen som i dag inte erkänner det.

Yngve Johnsson (Rönninge, 2023-05-26)

#1234

det strider mot mänskliga rättigheter

Gabriella Isaksson (Malmö, 2023-05-26)

#1244

Omänskligt

Claes Ringqvist (Göteborg, 2023-05-26)

#1245

Sverige är ett fritt land och skuggsamhället ska få hjälp och inte skälpas å bli ännu hårdare!

Jerry Andersson (Hagfors, 2023-05-26)

#1246

Biblioteket är en plats för alla.

Ronja Fridvall Niklasson (Växjö, 2023-05-26)

#1247

För att motverka avhumaniseringen av personer som potentiellt kan vidga den svenska själv- och världsbilden.

Anna Laine (Stockholm , 2023-05-26)

#1248

Helt fel att angiva personer som söker uppehållstillstånd och som är papperlösa. Ingen människa är illegal.

Marie Hagberg (Göteborg , 2023-05-26)

#1257

Angiverilagar är diktatur.

Irene Svensson (Vänersborg , 2023-05-26)

#1258

Bibliotek ska vara en trygg plats för alla. Ingen människa är illegal!

Julia Fantenberg Persson (Hova, 2023-05-26)

#1260

Som blivande bibliotekarie kan jag bara säga följande: Biblioteken finns till för ALLA - utan undantag!
Jag kommer aldrig någonsin ange någon. Aldrig.

Alice Svensson (Borlänge, 2023-05-26)

#1261

Ingen ska någonsin tvingas ange. Vi lever inte i en diktatur. Vi ska inte ha ett angiverisamhälle.

Anna Johan Westerdahl (Göteborg, 2023-05-26)

#1268

Jag vill inte att detta millenniums 20-tal ska leda fram till ett 30-tal som är en repris på 1900-talets.

My Järphed (Stockholm , 2023-05-26)

#1276

Att det är en självklarhet att man inte ska behöva ange människor

Malin Borg (Stockholm, 2023-05-26)

#1277

Jag skriver under på grund av att allt annat är omänskligt, basta.

Aiva Insulander (Sundsvall , 2023-05-26)

#1289

Jag skriver under på grund av att lagförslaget strider mot bibliotekslagen

Bengt-Gunnar Österberg (Karlskrona , 2023-05-26)

#1293

Det går emot alla mänskliga rättigheter. Folk som tvingas leva utanför pga vår rasism behandlas som spetälska och ska jagas som fredlösa. Inkludera istället!

Marie Rikand (Malmö , 2023-05-26)

#1296

Regeringen är helt inkompetent och saknar all form av empati!

Annica Hagel Arvidsson (Kristinehamn , 2023-05-26)

#1297

Det ligger inte i linje med att vara en demokrati att tvinga människor till angiveri.

Malin Borg (Växjö, 2023-05-26)

#1309

Jag är emot anmälningsplikten och tänker inte ange någon.

Lotta Bergsten (Fjugesta, 2023-05-26)

#1311

Vill inte ha en angiverilag och i förlängningen ett angiverisamhälle!

Camilla Alriksson (Enskede, 2023-05-26)

#1315

Vi måste skydda människor på flykt

Jon Boman (Stockholm, 2023-05-26)

#1324

Jag anser att det går emot allt vad ett bibliotek står för och som blivande bibliotekarie kan jag omöjligen ställa upp på det.

Ida Grundström Nyberg (Malmö , 2023-05-26)

#1331

Självklart ska INTE biblioteken ha anmälningsplikt!! Det är ju ALLAS rätt att kunna låna böcker 📕

Anna Söderström (Kungsör, 2023-05-26)

#1334

Att tvingas ange människor strider mot bibliotekets uppdrag att vara tillgängligt för alla. Hur ska jag veta? Ska jag gissa? Ska jag kräva att besökare visar upp papper? Jag som, i min yrkesroll, inte ens har rätt att avvisa människor som uppför sig illa och överträder regler.

Carin Carlsson (Uppsala, 2023-05-26)

#1340

Angiveri tillhör inte be demokrati och Sverige ska vara till för alla

Juni Thåström (Stockholm , 2023-05-26)

#1343

Angiveri hör inte hemma i en demokrati där humanitet ska råda. Ingen ska tvingas till det - inte ens Tidö-politikerna.

Gun Zetterström (Stockholm , 2023-05-26)

#1352

Bibliotek ska vara en trygg plats för alla.

Tilde Östlund (Uppsala, 2023-05-26)

#1357

Jag vägrar att vara en angivare i ett angivarsamhälle!

Agnes Almström (Stockholm, 2023-05-26)

#1360

Golare har inga polare

Patrik Båtelsson (Uppsala, 2023-05-26)

#1363

Detta förslag går emot mina principer av solidaritet ,demokrati...det är ett steg på vägen till ett Nazi Sverige.

Olivia Acosta (Stockholm, 2023-05-27)

#1372

Vi skall inte ha några Gestapofasoner eller Stasifasoner i Sverige

Lindahl Leif (Motala, 2023-05-27)

#1375

Detta ingår inte i mitt jobb

Åsa Falk ( Nora, 2023-05-27)

#1376

Ingen människa är illegal

Julia Gumpert (Hägersten , 2023-05-27)

#1382

Bibliotekarier jobbar inte på socialförvaltningen

Lisa Rudstrom (Umeå , 2023-05-27)

#1384

Samhället är påväg mot ett hårdare och mer osolidariskt, inhumant dito.
Sverigedemokraterna lägger förslag som leder oss bit för bit mot ett odemokratiskt samhälle.

Anna Andersson Vass (Arvika, 2023-05-27)

#1387

Jag vill inte bo i ett land där angiveri är normen

Berit Abrahamsson (Göteborg, 2023-05-27)

#1388

Angiveri skulle leda till tappat förtroende för en av samhällets viktigaste resurser, biblioteket och dess personal.

Ylva Leijonhufvud (Östersund, 2023-05-27)

#1390

.

Jenny Aronsson (Ås, 2023-05-27)

#1393

Bibilioteken måste vara en trygg plats

Oskar Aspman (Lund, 2023-05-27)

#1398

Detta är en oetiskt lag och handling, att utsätta redan utsätta personer är oetiskt. Vi alla vet redan att SD är ett oetiskt och inhumant parti, men M, KD och L är inte bättre. Denna regering är inte min regering, de är inte den sanna Sverige.

Phenicia Tindani (Örnsköldsvik , 2023-05-27)