Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#403

Strider mot bibliotekslagen och mänskliga rättigheter. Biblioteket är för alla.
Mitt yrke är att hjälpa alla som söker information och kunskap och alla ska kunna känna förtroende för oss.

Ann Hanzon (Strömsnäsbruk, 2023-05-25)

#406

Det går emot bibliotekslagen och internationella konventioner. Det är inte förenligt med demokrati.

Linnéa Rodin (Malmö, 2023-05-25)

#412

Det går stick i stäv med bibliotekslagen och all mänsklig moral.

Stellan Klint (Malmö, 2023-05-25)

#415

Det är fel att en yrkesgrupp som arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och sina demokratiska rättigheter ska börja med angiveri.

Katarina Kling Löfbom (Skellefteå, 2023-05-25)

#420

Jag vill inte leva i ett angivarsamhälle. Det för tankarna till diktaturer av olika slag. Obehagligt.

Olle Bäckström (Härnösand, 2023-05-25)

#423

Jag anser att alla har lika värde och att människor på flykt ska inte behöva känna sig jagade i Sverige. Jag vill att de ska känna trygghet på bibliotek, kanske enda platsen de kan använda internet för kommunikation med t ex svenska myndigheter eller en plats att försjunka i litteratur för att t ex lära sig svenska.

Ulrika Lindén (Umeå, 2023-05-25)

#425

Ett helt sjukt förslag som jag aldrig kommer följa.

Mikael Farstrand (Motala , 2023-05-25)

#433

Det är inte rätt att det ska gå till så.

Gunilla Andersson (Perstorp, 2023-05-25)

#439

I en demokrati ska man inte tvinga offentlighetsanställda såsom bibliotekarier att agera angivare.

Magnus Nordin (Stockholm , 2023-05-25)

#442

Biblioteken är en del av det demokratiska samhället och där hör inte angiveri hemma!

Kristina Persson (Örebro, 2023-05-25)

#445

Jag vill inte ha ett angiveri-samhälle som driver utsatta ut i skuggorna. Jag vill välkomna in folk i värme och gemenskap, även om de inte får stanna kvar i vårt land. Att utvisa människor utan tillstånd är en polisiär uppgift, inte nåt som en bibliotekarie skall ägna sig åt.

Per Lagerström (Tyresö, 2023-05-25)

#451

Det strider mot min yrkesetik, mot min människosyn och mot all medmänsklighet.

Elisabeth Reinosdotter (Halmstad, 2023-05-25)

#455

Ett oetiskt, odemokratiskt förslag! Värna bibliotekets uppdrag och ytor som en fri demokratisk zon för varje människa.

Monica Gustafsson-Wallin (Eskikstuna, 2023-05-25)

#457

Jag vägrar ange besökare. Alla våra låntagare skyddas av GDPR, alla våra besökare är fria att nyttja biblioteket. Anmälningsplikten strider mot bibliotekslagens ändamål - Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Petra Mases (Falun, 2023-05-25)

#459

Biblioteket är en ovärderlig mötesplats och fristad för tankar. F

Lars-Gunnar Tjärnquist (Arholma, 2023-05-25)

#460

Jag protesterar mot att Tidöpartierna vill göra Sverige till ett angiverisamhälle.

Karin Graube (Göteborg, 2023-05-25)

#462

Biblioteken är till för alla. Vi lever i ett demokratiskt samhälle och en av bibliotekens lagstadgade uppgifter är att verka för att utveckla demokratin.

Jasmin Zetterquist Gunnarsson (Göteborg, 2023-05-25)

#466

Detta är ett fruktansvärt förslag som inte är förenligt med barnkonventionen, mänskliga rättigheter eller alla barn rätt till utbildning.

Angela Carleson (Osby, 2023-05-25)

#469

Anmälningsplikt är omänskligt och helt orimligt.

Jannice Jonsson (Dorotea, 2023-05-25)

#475

Jag inte tänker medverka i ett angiverisystem i min yrkesutövning. Ligger definitivt inte i min arbetsbeskrivning och hamnar den där kommer jag inte göra det ändå.

Lars Nordesjö (Vallentuna , 2023-05-25)

#477

Det är fel!

Malin Wadin (Färjestaden, 2023-05-25)

#479

Det helt enkelt är fel

Sebastian Myhrberg (Karlstad , 2023-05-25)

#482

En anmälningsplikt strider mot min professions uppdrag, bibliotekslagen, mänskliga rättigheter och att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Den strider också mot mitt samvete och allt jag menar är att vara medmänniska.

Anna Falk (Malmö, 2023-05-25)

#483

Detta strider mot allt jag arbetat för i mitt yrkesliv.

Birgit Lindmark (Luleå, 2023-05-25)

#484

Människor har rätt att få skydd. Bibliotekarier ska inte utreda om en människa har uppehållstillstånd eller inte.

Helena Wannberg (Örebro, 2023-05-25)

#485

Jag tycker inte man ska angiva människor.

Inga-Lill Eriksson (Borlänge, 2023-05-25)

#487

Det är omänskligt för både personal och för den drabbade.
Angiverisystem får mig att rysa av obehag
Vart är vi på väg?

Bitte Jacbsson (Västervik, 2023-05-25)

#488

Biblioteken är till för alla och ska vara en trygg plats.

Gillian Wijk (Svenljunga, 2023-05-25)

#491

För vi ska inte ha angiveri i vårt Sverige

Eva Strömbom (Visby, 2023-05-25)

#492

Det är en viktig fråga!

Pernilla Schultz (Nybro, 2023-05-25)

#495

I en demokrati anger vi inte varandra.

Kerstin Hellman (Falköping, 2023-05-25)

#499

Biblioteket är till för alla och alla ska känna sig trygga på biblioteket.

Maria Lundqvist (Växjö, 2023-05-25)

#502

Jag värnar mänskliga rättigheter

Anna Ekman (Borås, 2023-05-25)

#503

Vi är inte i 1930-talets nazi-Tyskland...än.

Kent Backman (Östersund, 2023-05-25)

#505

För att detta är en oerhört viktig fråga och att vi alla måste protestera och försöka stoppa den negativa utveckling som Sveriges regering verkar vilja se ske i vårt land. Vi vill inte ha det som Östtyskland! Vi vill kunna lita på varandra och anförtro oss till varandra. En angiverilag skapar ett samhälle med minskad tillit mellan människor och en tillit till våra samhälleliga institutioner däribland hela bibliotekssektorn.

Adam Turic (Malmö, 2023-05-25)

#507

Angiveriplikt för människor som bildar och vårdar människor (kultur, sjukvård, skola) är ett dumt och samhällsgiftigt påhitt.

Camilla Lundgren (Bromma, 2023-05-25)

#511

Jag tycker att det går emot bibliotekens roll i samhället att syssla med angiveri. Det är inte bibliotekens ansvar eller uppdrag.

Erik Nilsson (Malmö, 2023-05-25)

#514

Angiveri hör inte hemma i en demokrati

Johan Nilsson (Malmö, 2023-05-25)

#516

Det är något som jag inte kan stå för.

Sara Elmqvist (Malmö, 2023-05-25)

#519

Det är ett uselt förslag som kommer förstöra tilliten mellan människor.

Henrik Wiktor (Tjörnatp, 2023-05-25)

#521

Anmälningsplikt skulle strida mot allt det biblioteken ska stå för.

Eva Akne (Örbyhus, 2023-05-25)

#523

Var ska det sluta?

John Holmberg Runsten (Alsen, 2023-05-25)

#524

Hur ska det här ens gå till? Det här är ett sluttande plan till ett fruktansvärt angiverisamhälle som ingen vill leva i.

Peter Stenlund (Sparreholm, 2023-05-25)

#525

Angiverilagar går stick i stäv med allt som biblioteksverksamhet står för. Ingen med ryggraden i behåll kan gå med på att sortera ut och ange människor.

Alexandra Machol (Hässleholm, 2023-05-25)

#527

Den angiverilag som föreslås är inget som ska tvingas på anställda inom kommunala verksamheten, och självklart inte någon annanstans heller.

Sheila Gmar (Norrköping , 2023-05-25)

#528

Angiveri är inget jag tycker tillhör ett modernt samhälle

Carola Annanperä (Kiruna , 2023-05-25)

#530

Sverige är inte ett land där man anger sina medmänniskor. Sådant gjorde man i DDR.

Magnus Åberg (Uppsala, 2023-05-25)

#535

Detta är något som inte hör hemma i Sverige

Anette Granström (Älvkarleby , 2023-05-25)

#540

Jag instämmer i uppropet!

Helena Brännström (Göteborg, 2023-05-25)

#541

Biblioteken är för alla.

Jennifer Lagerskog (Luleå, 2023-05-25)

#544

Anmälningsplikten strider mot min yrkesroll.

Agnes Gerner (Stockholm, 2023-05-25)

#546

Min övertygelse är att bibliotek är till för alla och att information och kunskap är en rättighet oavsett var en människa kommer ifrån.

Anna Klaar (Höör, 2023-05-25)

#547

Förslaget är fullkomligt barockt och människofientligt och demokratividrigt.

Frida Stridbar (Härnösand, 2023-05-25)

#552

Jag är för hjälpa människor, inte sätta dit dem!

Tandis Talay (Borås, 2023-05-25)

#555

ALLA behöver bibliotek!

Cilla Dalén (Vällingby, 2023-05-25)

#560

Biblioteken skall vara en skyddad plats dit vem som helst är välkommen, då skall inte vi tvingas "sätta dit" dem som hittar till oss och som kansek inte har någon annanstans att vara eller få hjälp på!

Tove Lekselius (Borås, 2023-05-25)

#561

Bibliotek är en plats för demokrati, och en plats där alla är välkomna.

Stina Hallin (Kävlinge, 2023-05-25)

#564

Det t en självklarhet att biblioteken
ska vara till för ALLA!

Ninni Lindberg (Jokkmokk, 2023-05-25)

#569

Jag anser det här går tvärtemot att biblioteken ska vara tillgängliga för alla och kan skrämma bort folk från biblioteken .

Bengt Jonsson (Uppsala, 2023-05-25)

#570

Ett bibliotek är öppet för alla!

Sandra Johansson (Hjärnarp , 2023-05-25)

#579

Vi är till för alla i vårt samhälle. Om vi skulle börja göra polisens jobb och ange människor som vi inte vet något om mer än ett papper skulle det kunna leda till sämre rättssäkerhet och vem vet vad politiker vill tvinga oss att göra mer? Jag kommer aldrig ange en papperslösa.

Tanja Giacomelli (Växjö, 2023-05-25)

#582

Angiveri hör inte hemma i en demokrati. Sveriges nuvarande styre leder Sverige i riktning mot en Auktoritär stat.

Krister Aronsson (Lund, 2023-05-25)

#583

Ingen ska vara rädd för att komma till biblioteket.

Jonna Stenlund Jönsson (Gävle, 2023-05-25)

#585

Jag vill slå vakt om demokratin och skyddet för asylsökande.

Christer Felth (Skellefteå, 2023-05-25)

#586

Demokratiska anledningsr

Gabriella Tyric (Malmö, 2023-05-25)

#588

Barn ska ha tillgång till böcker för att lära sig språket i det land de befinner sig. De har inte valt att komma hit, men vi behöver dem för att vårt land ska fortsätta att utvecklas.

Birgitta Brandt (Rimforsa , 2023-05-25)

#593

Offentliganställda, som inte är poliser, ska inte fungera som kontrollanter av att lagar följs.

Christin Bierbrier (Stockholm , 2023-05-25)

#594

Jag vill inte ha ett sånt samhälle som SD vill ha.

Gunilla Larsson (Älta, 2023-05-25)