Tvinga inte bibliotekarier till angiveri!

Kommentarer

#201

Förslaget strider mot allt jag står för, förslaget strider mot allt som Sverige står för. Att göra avkall på mänsklighet är aldrig ett steg i rätt riktning.

Nadja Neumann (Karlstad , 2023-05-25)

#202

För att det är bara fascister som gör sådana lagar.

Björn A W (Gävle , 2023-05-25)

#204

Ingen ansvarig medmänniska inom vård, omsorg, bibliotek, skola, ska behöva användas som angivare i ett system av nya lagar som kör över mänskliga rättigheter. Varje människa i nöd, om så sjuk eller på annat sätt behövande ska få hjälp utan risk för sin personliga integritet. Det är grundläggande etik i ett samhälle värt namnet.

Gabrielle Björnstrand (Marsfjäll, 2023-05-25)

#205

Det är ovärdigt en demokrati att införa anmälningsplikt på det sätt ni föreslår. Det är ett destabiliserande av tilliten i vårt samhälle och leder bort från humanism.

Moa Boren (Uppsala, 2023-05-25)

#206

Usch för ett samhälle där man tvingas ange en medmänniska! Får man ens begära något sådant av folk?
Strider mot de mänskliga rättigheterna.

Sonja Jankovic (Göteborg, 2023-05-25)

#207

Sverige har en yrkeskår som ska sköta problem som uppkommer i samband med att personer befinner sig olagligt i Sverige. Det är Polisen. Att ange personer ingår inte i en biblitekaries yrkesroll.

Kaijsa Keusch (Tyresö , 2023-05-25)

#210

Angiveri hör inte hemma i en demokrati.

Edberg Jacobsson Ranveig (Stickholm, 2023-05-25)

#211

För att demokrati är det viktigaste vi har och jag är livrädd för de små stegens tyranni.

Lars Wärnelid (Örebro, 2023-05-25)

#216

Allas rätt till information, litteratur och demokrati.

Malin Johansson (Nyköping , 2023-05-25)

#220

Detta kommer jag aldrig någonsin att göra. Över min döda kropp. Jag har talat med mina lärarkollegor på skolan och inte en enda tvekade ett ögonblick när jag frågade huruvida de kan tänka sig att ange en elev om de vet eller ”misstänker” att denne är papperslös. Svaret var ett rungande ”NEJ” från samtliga. Jag tycker att jakten på de mest utsatta och sårbara människorna som finns i det här landet är outsägligt osmaklig och oetisk. Att vi ska börja förvägra en enda person, oavsett status, det absolut mest grundläggande i ett demokratiskt och humant samhälle - vård för den som är sjuk, skolgång för barn och möjlighet att skaffa den information och kunskap man behöver - är en vidrig utveckling. Jag har alltid varit stolt över att komma från Sverige. Nu skäms jag.

Jenny Lind (Stockholm, 2023-05-25)

#221

Angiverilagar bryter mot mänskliga rättigheter.

Tomas Rodriguez Hedling (Stockholm , 2023-05-25)

#224

Jag står för mänskliga fri och rättigheter, allas lika värde och asylrätten

Eva Juhl (Åkersberga , 2023-05-25)

#225

Det strider mot vad biblioteken står för.

Carina Norderäng (Visby , 2023-05-25)

#228

Jag vill värna mänskliga rättigheter

Maria Skarin (Valdemarsvik, 2023-05-25)

#233

Angiveri är inte OK , det tillhör totalitära system - inte demokratiska!

Bert Jidebom (Vallentuna, 2023-05-25)

#236

Detta samhälle är inget vi vill ha.Otäckt😡

Ylva blomquist (Gustavsberg, 2023-05-25)

#241

Värna de mänskliga rättigheterna ❤️

Mari Sjöstedt (Skellefteå , 2023-05-25)

#245

Jag tycker förslaget om angiveri är omänskligt.

Eva Room (Slite, 2023-05-25)

#246

Detta är fel!!!

Kristina Bergdahl (Luleå, 2023-05-25)

#247

Skydda demokratin och mänskliga rättigheterna

Martin Liljeblad (Göteborg , 2023-05-25)

#250

Bibliotek, skola och liknande platser skall ha fokus på folkbildning, kultur, utbildning etc och inte vara en del av samhällets repressiva instanser.

Annelie Berntsson Berg (Henån , 2023-05-25)

#252

Angiveri skulle helt ändra förutsättningarna för mitt arbete. Jag skulle inte längre kunna stå för det jag gör.

Linda Wagenius (Falun, 2023-05-25)

#262

Angiveri är inte något som finns i ett demokratiskt samhälle. Bevara demokratin.

Karin Fredriksson (Stockholm, 2023-05-25)

#266

Angiveri är oförenligt med bibliotekets demokratiuppdrag och ändamålsparagrafen.

Anna-Carolina Brandels (Sorsele, 2023-05-25)

#267

Alla människor är lika värda och ska kunna leva ett normalt liv utan rädsla. Vi måste stötta varandra i stället för att dela in oss i 'vi' och 'de'.

Astrid Rubenowitz (Svanesund, 2023-05-25)

#274

För ett bibliotek är till för alla, där alla är lika mycket värda. Vi ska inte agera ”poliser” som ska rapportera om människor befinner sig i Sverige olagligt. Biblioteket är många gånger en frizon och behöver få vara en frizon.

Susanne Köhler (Norrköping , 2023-05-25)

#277

Bibliotekarier är inte poliser, de kommer att utsättas för fara. Utsatta människor är inte sopor som ska städas bort.

Jonas Collin (Sollentuna, 2023-05-25)

#300

#viangerinte

Hanna Rhodin (Norrtälje, 2023-05-25)

#301

Jag tycker det strider mot mänskliga rättigheter att jaga redan utsatta personer.

Charlotta Höckerfors (Göteborg , 2023-05-25)

#302

Jag värnar om universella mänskliga rättigheter och svenska värderingar.

Bo Ludvigsson (Vadstena , 2023-05-25)

#304

För att detta är så långt från anständigheten man kan komma. Historien borde förskräcka. Nu är det viktigare än någonsin med civil olydnad och protester mot dumheterna.

Liselotte Gullberg (Hjo, 2023-05-25)

#305

Förslaget strider mot vår yrkesetik, mot bibliotekslagen och mot alla människors rätt till fri information

Klara Onnerfalt (Lund, 2023-05-25)

#307

Landets bibliotek är en av de få kvarvarande demokratiska institutioner i landet, och ska så förbli. Därför protesterar jag emot förslaget om anmälningsplikt.

Per Olov Olsson (Växjö, 2023-05-25)

#308

Angiveri går inte bara emot vad biblioteken representerar utan även varje vettig solidarisk instinkt!

Amanda Stenberg (Stockholm , 2023-05-25)

#318

Biblioteken hör till de samhällsfunktioner som högst förtroende av alla i Sverige. Vår verksamhet är till för alla och att tvinga in oss i angiveriverksamhet skulle inte bara bryta mot bibliotekslagen och internationella konventioner utan också mina egna djupt förankrade övertygelser om alla människors lika värde.

Jannike Lundgren (Skellefteå, 2023-05-25)

#321

Jag är emot angiverilagar. Det strider emot människors frihet och rättigheter.

Andrew Butterworth (Sundsvall, 2023-05-25)

#323

Bibliotek ska vara en fristad. Jag vill inte leva i ett angvivarsamhälle. Vart är vi på väg i Sverige?

Pia Shekhter (Göteborg, 2023-05-25)

#324

Strider mot mänskliga rättigheter.

Jessica H (Stockholm, 2023-05-25)

#326

I en demokrati är det förutsägbart och transparent vilken myndighet som gör vad. De som bor i en demokrati ska kunna lita på att det är polisen, och ingen annan, som genomför polisiärt myndighetsutövande. Alla ska känna sig välkomna på våra bibliotek och kunna lita på att bibliotekarier och andra biblioteksanställda ägnar sig åt biblioteksverksamhet och inget annat.

Ingela Wahlgren (Malmö, 2023-05-25)

#328

Bibliotek ska vara en fristad, öppen för alla.

Inger Jullander (Göteborg, 2023-05-25)

#330

Bibliotekarier ska inte vara poliser! Jag vill inte ha en polisstat. Biblioteken ska fokusera på det de är till för och inget annat.

Katja Sarajeva (Stockholm, 2023-05-25)

#332

Det är fullständigt orimligt att vi ska tillåta angiveri mot människor som inte begår brott. Vi ska INTE ha en nationalsocialistisk ideologi som styr vårt land. Demokrati råder ännu, och det är vår skyldighet att stå emot!

Mikael Kjell (Vargön, 2023-05-25)

#333

Angiverilagar strider mot mänskliga rättigheter och hör inte hemma i en demokrati.

Marie Karlsson (Lycksele, 2023-05-25)

#334

Angiveriplikt av detta slag skapar ett obehagligt samhälle

Göran Staf (Lund, 2023-05-25)

#337

Inhumant och osolidariskt.
Vi jobbar inte så.

Alexander Holmström Lundqvist (Nyköping , 2023-05-25)

#341

Vill inte att vare sig Sverige eller personer i Sverige ska bryta mot internationella lagar och syssla med angiveri

Karin Rawden (Skellefteå , 2023-05-25)

#343

jag vill inte ha ett angiverisamhälle!

Anneli Backlund (Hässleholm , 2023-05-25)

#345

Det är ett människovidrigt förslag, helt ofattbart att det skulle kunna bli verklighet. Folkbibliotek känns ibland som demokratins yttersta utpost, som alla måste kunna lita på. Jag är pensionerad bibliotekarie och har under många yrkesverksamma år upplevt hur viktiga och uppskattade biblioteken är av våra nyanlända, oavsett medborgarskap och papper. Låt det förbli så! Låt biblioteket vara en trygg plats för alla!

Åsa Österlöf (Västervik , 2023-05-25)

#348

Strider mot allt jag tror på och förtroendet för biblioteket.

Harriet Mårtensson (Växjö, 2023-05-25)

#349

Den föreslagna lagen om anmälningsplikt går stick i stäv med vår yrkeskodex, och över huvud allt som folkbiblioteken står för.

Bo Alsterberg (Hjo, 2023-05-25)

#351

Jag skriver under för jag är en humanist, inte en fascist.

Desirée Wilhelmsson (Helsingborg, 2023-05-25)

#352

Idén är oetisk, omoralisk, bisarr och inte ens genomförbar.

Teresa Alm Forden (Hedemora, 2023-05-25)

#354

Det ligger i bibliotekens demokratiska uppdrag att vara till för alla

Carolina Dennisdotter (Göteborg, 2023-05-25)

#356

Arbetar som bibliotekarie

Anna Theander (Kristianstad, 2023-05-25)

#357

Bibliotekariers roll är att stå upp för demokratin, inte att ange papperslösa.

Nikolina Nordin (Stockholm , 2023-05-25)

#361

Tidöpartiermas förslag hör inte hemma i en demokrati.

Christer Larsson (Karlstad, 2023-05-25)

#362

Angiverilagar strider mot mänskliga rättigheter och hör inte hemma i en demokrati.

Mathilda Fitoussy (Stockholm, 2023-05-25)

#365

Det är moraliskt fel

Ronnie Jonasson (Stockholm, 2023-05-25)

#366

Angiveri hör inte hemma i en demokrati.

Magnus Jonsson (Stockholm, 2023-05-25)

#370

Bibliotekslagen säger uttryckligen att biblioteken är till för alla. Att då stänga ute människor genom att hota med angiveri är inget annat än ett lagbrott.

Tina Ottosson (DOMSJÖ, 2023-05-25)

#372

Går emot vad min arbetsplats står för

Johanna Larsson (Skellefteå , 2023-05-25)

#373

Förslaget strider mot människovärdet

Britta Smångs (Lund, 2023-05-25)

#374

Jag är emot förslaget om anmälningsplikt.

Angelica Johansson (Falköping, 2023-05-25)

#380

Bibliotekens och bibliotekariernas uppgift är att värna demokrati och mänskliga rättigheter, erbjuda tillgång till information och kunskap för alla och att främja läslust.

Charlotte Zackariasson (Malmö, 2023-05-25)

#382

Det är en mycket viktig demokratisk rättighet att behandla alla människor jämlikt!!

Ann Malm (Stockholm, 2023-05-25)

#387

Biblioteken är en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle. De är till för alla. Och ingen får tvingas ange någon.

Birgitta Bolinder (Stockholm, 2023-05-25)

#388

För att jag tycker medmänsklighet är viktigare än mycket annat.

Örjan Åberg (Hallsberg , 2023-05-25)

#391

Angivelse är en osolidarisk handling mot de mest utsatta i samhället.

Anders Johansson (Borås , 2023-05-25)

#392

Det är skamligt att svika medmänniskor som befinner sig i utsatt läge. Och att kräva att hela yrkeskårer anpassar sig till sådant angiveri är inget mindre än ett bevis på hur långt ner vårt samhälle har sjunkit med avseende på demokrati och synen på medmänsklighet. Hellre civilkurage än feodalism.

Ella Styf (Växjö, 2023-05-25)

#396

Detta är inte en bibliotekarieuppgify.

Anna Andersson (Solna, 2023-05-25)

#398

Folkbiblioteken skall vara ett demokratiskr rum som alla skall kunna känna sig trygga i

Magnus Svartvall (Luleå, 2023-05-25)

#400

Det strider mot både bibliotekslagen och eget moraliskt ställningstagande.

Maria Andersson (Malmö, 2023-05-25)