Stoppa nedskärningarna i skolan nu!

Kommentarer

#3

Jag skriver under på att skolan behöver mer pengar och resurser!

Emma Mårtensson (Göteborg , 2023-05-17)

#4

Jag skriver under då jag är emot nedskärningar i skolan.Detta får inte ske vi måste ha råd att satsa på barnen, vår framtid .Det skulle vara förödande och få stora konsekvenser.

Lisa Markänger (Göteborg, 2023-05-18)

#6

Alla förtjänar en bra förskole/skolmiljö. Barn, elever såsom lärare!!

Sigge Markänger (Göteborg, 2023-05-18)

#7

Jag vill se att alla barn i svensk skola kan få den utbildning och trygghet de har rätt till! Jag vill även se att alla som arbetar i skolan får möjlighet till en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning!

Sofi Ljungholm (Göteborg , 2023-05-18)

#8

Att ja tycker det är fel att dra in så mycket på personal i skolan. Speciellt resurser eftersom det behövs för att kunna stötta upp lärarna som redan har fullt upp. Samt för att kunna stötta elever som behöver hjälp

Madelene Almeida (Göteborg, 2023-05-18)

#12

Nedskärningarna i förskolan och skolan kommer att få stora konsekvenser för våra elever och Sveriges framtid.

Ylva Warkki (Mölnlycke, 2023-05-18)

#21

För att det är helt galet med alla dessa neddragningar i skolan!!!!

Anna Bader (Göteborg , 2023-05-18)

#23

Barnen behöver fler vuxna i skolan och inte färre.

Emma Jonsson (Falköping , 2023-05-18)

#26

Det behövs mer inte mindre resurser till skolan.

Anne Wallberg Törnbäck (Göteborg, 2023-05-18)

#28

Utbildning är viktig och ska ej "sparas" på!

Eva Skyborn (MÖlndal, 2023-05-18)

#29

Gigantiska klasser och frågan är hur trygghet o studiero skall bli samt om barnen kommer nå sina mål i resp ämne i skolan. Dålig kvalitet i samband med dessa nedskärningar. Arbetsmiljön kommer bli försämrad och till följd utbrändhet bland personal vilket leder till att folk slutar arbeta inom skolan.

Malin Andersson (Göteborg , 2023-05-18)

#31

Man måste satsa på våra kids och det går inte när det är stora grupper och få lärare,

Maria Carlsson (Lilla Edet, 2023-05-18)

#32

Skolan är jätteviktig och redan idag finns det tyvärr för lite resurser.

Sandra Olofsson (Göteborg , 2023-05-18)

#33

Detta är min och elevernas arbetsmiljö. Detta skall i grunden vara en trygg plats. Tryggheten är en av grundstenarna för att kunna utvecklas och formas till en stark människa. Med mindre resurser är det omöjligt att behålla tryggheten för eleverna och pedagogernas miljö. Med många trygga pedagoger har vi all möjlighet att skapa så många fler lärmiljöer, sociala utvecklande situationer eller bara en hand på någons axel är ibland det lilla som behövs!

Malin Bechel (Kungälv , 2023-05-18)

#37

Arbetar som lågstadielärare och får se de förödande konsekvenserna från första parkett!

Emma Solveigsdotter (Göteborg , 2023-05-18)

#38

Jag jobbar som lärare

Ann holm Holm (Göteborg , 2023-05-18)

#41

Pga nedskärningar

Sari Julkunen (Landvetter , 2023-05-19)

#42

Skolan behöver mer resurser att då spara straffar sig.

Göran Markänger (Landvetter, 2023-05-19)

#46

Skilan är den viktigaste plattformen för framtiden

Kenneth Carlsson (Kungsbacka, 2023-05-19)

#52

Våra barn och ungas framtid. För vårt samhälles framtid

Samantha Janzen (Göteborg , 2023-05-19)

#53

För att jag är emot alla nedskärningar i skolan

Christine Guve (Göteborg , 2023-05-20)

#54

För våra barn skull!

Maria Fritzen (Göteborg, 2023-05-20)

#55

Jag vill att mina barn ska ha en bra och trygg skolgång och för att Sverige borde kunna hålla en världsledande skola!

Jennie Midler (Göteborg , 2023-05-20)

#60

Jag arbetar inom skolan som klasslärare och snart speciallärare. Jag har själv barn i skolan. Vi kämpar redan med stora svårigheter; måluppfyllelse, draman o konflikter, npf, skolfrånvaro. Fler vuxna behövs

Gunilla Johansson (Mölndal , 2023-05-21)

#62

Jag dagligen upplever hur illa det är med Svenskskola!

Cecilia Andersson (Göteborg , 2023-05-21)

#65

Skola och förskola är grundpelarna för vårt samhälle och en förutsättning för att vi ska ha välmående barn som får möjlighet till en utbildning som i sin tur skapar en långsiktigt välfungerande samhälle och medborgare med kunskap och värderingar som skapar ett välmående och starkt land. Lärare och övrig personals välmående och resurser för att kunna stötta elever är avgörande för detta. I dagsläget finns inte tillräckliga resurser i skola och förskola och att ytterligare skära ner kommer att omöjliggöra för skolan verksamhet att fungera på det sätt som är nödvändigt och så viktigt!

Adelina Lundell (Göteborg , 2023-05-21)

#74

Barnen är vår framtid.

Annika Andersson (Göteborg , 2023-05-22)

#75

Jag är både mamma och lärare och känner stor oro i båda lägen.

Karin Kuusk (Göteborg , 2023-05-22)

#76

Jag vill att alla barn ska ha den bästa skolan och den bästa framtiden. Det gynnar alla i förlängningen! Sluta dra ner på resurser till skolan!

Karin Saltin (Pixbo, 2023-05-22)

#78

Att satsa på barn är att satsa på vår framtid!

Evelyne Dahlberg (Alingsås , 2023-05-22)

#81

Jag stöder inte detta beslut

Jessica Axelsson (Göteborg , 2023-05-22)

#82

Stoppa nedskärningarna i skolan nu.

Gossayeneh Worku (Göteborg , 2023-05-22)

#83

Vi behöver resurser till skolan. Barnen är vår framtid!

Josefine Jonsén (Umeå , 2023-05-22)

#84

Skolan behöver mer resurser, inte mindre resurser!

Daniel Markänger (Göteborg, 2023-05-22)

#85

Jag har två barn som redan har över 60 % frånvaro och de går inget stöd för att det ”saknas resurser” - både personal och möjlighet till mindre/avskilda rum. Sparas det mer kommer både lättare och elever gå sönder i ännu snabbare takt. Man borde satsa istället, för människor, hälsan och samhällets ekonomi.

Maria Håkansson (Göteborg , 2023-05-23)

#86

Det är en skam att Sverige inte satsar på skolan, trots alla löften före val.

Ninni Ingrid Åberg (Göteborg, 2023-05-23)

#87

Barnen är vår planets framtid!

Linda Olsson (Göteborg , 2023-05-23)

#89

Hela samhället vinner på att vi satsar mer på barnen och barnfamiljerna. Utvecklingen har varit åt andra hållet alltför länge.

Gill Widell (Brännö, 2023-05-23)

#90

Vi borde satsa mer på skolan och våra barn istället!

Björn Mattsson (Göteborg, 2023-05-24)

#91

Man kan inte spara på barnens utbildning eller sociala miljö. Blir stora konsekvenser för människornas framtid.

Carin Hansén Geissler (Göteborg, 2023-05-24)

#92

Stoppa nedskärningen

Livia Zettler (Göteborg, 2023-05-24)

#94

Att skära ner på våra barns utbildning kommer att skapa katastrofala konsekvenser för flera generationer framåt

Teysir Subhi Shami (Göteborg, 2023-05-24)

#95

Jag har två barn med NPF diagnoser som kämpar dagligen att ta sig till skolan men får inte rätt förutsättningar för sina diagnoser! Min bästa väns dotter 13 år tog livet av sig på grund av psykisk ohälsa & alla prestationskrav från både skola & andra håll! Vi behöver få in psykisk hälsa i schemat & just nu är de en pandemi att våra tonåringar mår jättedåligt och har självskadebeteenden samt andra problematiker och vi behöver vuxna i skolan så inte fler barn väljer att ta sitt liv!! Helt galet att de ska dras ner resurser i skolan & barnen är vår framtid!!

Mimmi Bergman (Göteborg , 2023-05-25)

#97

Dessa nedskärningarna som politikerna vill göra inom förskola och skola kommer påverka våra barn lång tid framöver! En skola i världsklass kan vi glömma! Lärarnas arbetsmiljö försämras ännu mer och eleverna får ej den undervisning och framförallt trygghet de har rätt till!

Malin Elgetun Markänger (Göteborg, 2023-05-25)

#98

Jag vill inte ha mindre pengar till skola o förskola i Göteborg

Elisabeth Rodhe (Styrsö, 2023-05-25)

#106

Jag skriver under detta för att jag instämmer i vad som är skrivet i namninsamlingen.

Johan Lyberger (Göteborg, 2023-05-25)

#109

Nedskärningarna.

Kristina Stjernholm (Göteborg , 2023-05-25)

#114

Vi kan inte skära ner mer på skolorna. Tvärtom! Skolorna skapar grunden för Sveriges framtid - det måste få kosta. Redan nu måste typ 50% av ungarna medicineras för att klara skolgången. Det verkar mycket bättre om det skapas tillräckligt med resurser i skolan så att alla elever får den hjälp de behöver istället för att ge dem mediciner.
En bra skola håller också ungarna borta från kriminalitet - det är min åsikt!

Amanda Norre (Bromma, 2023-05-25)

#119

Det är hemskt att spara på våra barn och därmed också vår framtid.

Hannah Sonnenberg (Göteborg , 2023-05-26)

#121

Barnen och lärarna i skolan behöver åtminstone drägliga förutsättningar för att överhuvudtaget vilja vistas i skolan. Det är redan stora brister, men uteblir ännu mer ekonomiskt underlag kommer lärare fly skolan. Utan lärare ingen skola. Utan skola ingen framtid för alla barn.

Marie Fransson (Göteborg, 2023-05-26)

#122

Skär inte ner på det viktigaste vi har, barnen! Fruktansvärt! Det räcker nu!

Emma Eklund-Munthe (Göteborg , 2023-05-26)

#125

Stoppa nedskärningarna i skolan

Zehra Cinarli (Göteborg , 2023-05-26)

#128

För att det är allas vår framtid

Kirsten Rydhög (Solna, 2023-05-28)

#130

Barnen är vår framtid. De måste få förutsättningar att klara av skolan. Mer resurser behövs, inte mindre.

Karin Kjell From (Göteborg , 2023-05-28)

#131

Våra barn ska få en bra skolgång med engagerade och kompetenta lärare. Varken barn eller personal orkar med arbetet när resurserna i skolan hela tiden minskar. Mer pengar till skola och förskola nu!

Marita Hallenberg Linkruus (HÄGERSTEN, 2023-05-29)

#132

Jag har NPF barn som behöver hjälp att klara skolan och då behövs mer lärare

Sandra Håkansson (Karlstad, 2023-05-30)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...