Namninsamling för tillräckliga resurser i Göteborgs stads förskolor och skolor

Kommentarer

#1

Skolan behöver alla resurser som finns och ska inte behöva skära ner.

Niclas Malaguti (Göteborg , 2023-05-02)

#2

Jag kräver tillräckliga resurser till förskola och skola så att barnen får det som de behöver.

Sofia Rodin (Göteborg, 2023-05-02)

#3

Jag som förskollärare, under mitt första år i yrket, redan känner mig utmattad och stressad. Jag orkar inte jobba i det här yrket.

Lucas Johansson (Göteborg, 2023-05-02)

#4

Våra barn är värda en bra dag på sitt ”jobb”.
Våra lärare är värda en bra dag på sitt jobb.

Ulla Silvola (Göteborg , 2023-05-02)

#5

Mer resurser behövs till förskola och skola. Satsa på barnen och framtiden

Malin Jönsson (Göteborg, 2023-05-02)

#8

Skolan behöver mer resurser!!!

Lisa Segerfelt (Göteborg , 2023-05-02)

#9

Det är nog för längesedan, hur kan en inte satsa på barn och ungdomar? Hur kan en inte vilja ge lärare de bästa förutsättningarna att utföra sitt uppdrag. Pengar behövs ut i verksamheten, till kärnuppdraget och de som befinner sig där. Det är nog. Mer än nog.

Camilla Ericsson (Göteborg, 2023-05-02)

#10

Barnen är framtiden.

Jonas Salonen (Göteborg, 2023-05-02)

#12

Arbetar som förskollärare, vi behöver bli fler inte färre. Hör vår röst!

Elina Lindgren (Göteborg , 2023-05-02)

#13

Som verksam förskollärare har jag fått nog av dessa nedskärningar som påverkar både oss pedagoger och främst barnen. Vi behöver få rätt medel och resurser för alla barns rätt till likvärdig och kvalitativ skolgång hela vägen!

Amanda Öbom (Göteborg , 2023-05-02)

#14

För barnens skull!

Annika Skalski (Göteborg, 2023-05-02)

#15

Jag är förskollärare och skyddsombud och värnar om min egen och mina kollegors arbetsmiljö och hälsa och alla barns rätt till en förskola med hög kvalité.

Yvonne Larsson (Göteborg , 2023-05-02)

#17

Förskola och skola behöver mer och inte mindre resurser. För barnens och vår framtids skull!

Karin Rydén (Götebor, 2023-05-02)

#18

Dotter

Leif Jonsson (Göteborg, 2023-05-02)

#21

Skolan är redan nu ansträngd. Har stora barngrupper där flera av eleverna har särskilda behov med olika åtgärdsprogram. Många av dessa barn skulle må mycket bättre i mindre grupper med anpassad stödpersonal.

Anita Hjelmgren (Göteborg , 2023-05-02)

#24

Alldeles för många besparingar på det som är viktigast barn, vårt framtid!

Yilaini Pettersson (Göteborg , 2023-05-02)

#28

Jag arbetar som lärare i en av Göteborgs förorter och är orolig hur det kommer att bli, framför allt för våra elever, men även arbetsbelastningen för oss lärare och annan personal på skolan. Har vi inte problem med att få tag på behöriga lärare som det är?

Jag har själv också två små barn som går på kommunal förskola och jag ser hur deras pedagoger kämpar för att få ihop verksamheten som det är nu. Det skulle vara katastrof ifall pedagoger skulle försvinna.

Ska vi inte satsa på barnen? Framtidens Göteborg, de som ska få den här staden att gå framåt. Vi kan inte skylla gängkriminaliteten på något annat än politiken. På segregationen, på besparingarna där pengarna behövs mest och på politikernas skyddande av de allra rikaste.

Fanny Wiik (Göteborg, 2023-05-02)

#30

Orimlig arbetsbelastning

Susanne Lindblom (Göteborg, 2023-05-02)

#31

Vi upplever sämre och sämre förutsättningar för barnen i förskolan & för oss personal att kunna genomföra vårt uppdrag samtidigt som arbetsmiljön för alla inblandade är hållbar.

Malin Flood (Göteborg , 2023-05-02)

#32

Jag är lärare

Mikael Männer (Göteborg , 2023-05-02)

#34

Stoppa nedskärningarna

Anna Sofia Lunneryd (Göteborg, 2023-05-02)

#35

Läget är helt och hållet ohållbart och absurt. Hur har man mage att sätta framtiden för så många barn på spel på det här sättet? Barn i Sverige får inte den utbildning de har rätt till. Vuxna sviker de framtida generationerna. Politiker prioriterar bort skolan på ett sätt som kommer få stora konsekvenser för samhällsekonomin på sikt, för att inte tala om hur det redan på kort sikt kommer skapa större otrygghet i skolan, barn som mår sämre och sjunkande resultat. Vi är många som jobbar inom skolan som river vårt hår och bryter ihop för att vi inte räcker till, vi ser att barnen far illa. Det behövs MER resurser till skolan, inte mindre. Vi får höra att vi inte har råd med den personal som behövs för att bedriva vår verksamhets på ett fungerande och lagriktigt sätt. Hur är det möjligt att vi inte har råd med det? Har vi råd att urholka vårt skolsystem, försumma den svenska skolan och Sveriges barn och framtid? Tydligen.

Elsa Torstenson (Göteborg , 2023-05-02)

#38

Det får vara nog med besparingar i skolan. Vi går under och orkar inte jobba kvar!

Susanne Malmqvist (Göteborg , 2023-05-02)

#41

Detta kommer drabba våra barn hårt. De kommer inte få den stöttning de behöver, varken kunskapsmässigt eller omvårdnad. Dessutom kommer personal kommer gå in i väggen.

Emelie Liljeroth (Göteborg, 2023-05-02)

#45

Det går inteatt bedriva en verksamhet som man inte tillför tillräckliga resurser för. Det kan vem som helst räkna ut med lilltån!!

Carina Sjursen (Göteborg , 2023-05-02)

#47

Pga: Att arbetsmiljön redan är katastrofal och att staden inte följer arbetsmiljölagen, skollag eller socialförsäkringsbalken.

Terje Adkins (Göteborg , 2023-05-02)

#48

Vi och våra elever behöver resurser! Vi har inte råd med nedskärningar!

Eleonore Johansson (Göteborg, 2023-05-02)

#49

Arbetsbelastningen är redan nu för tuff i förskolan. Vi är sjukskrivna och vi saknar utbildade kollegor. Barnen får inte allt som de har rätt till enligt våra styrdokument.

Sofie Källhage (Göteborg, 2023-05-02)

#51

Jag arbetar i skola och detta påverkar mig dagligen.

Josefine Werner (Göteborg , 2023-05-02)

#53

All personal behövs verkligen för barnen och för att hålla undervisning i gång så alla kan få den hjälp dom behöver

Camilla Hermansson (Göteborg+, 2023-05-02)

#55

Det behövs fler lärare inte färre!!!

Marianne Wärdig (Trollhättan, 2023-05-02)

#56

Vi ska inte spara på våra barn och på utbildning. Satsa från början, det har vi igen när de växer upp.

Susanne Rydén (Göteborg , 2023-05-02)

#58

Göteborgs stad sviker sina pedagoger, men framför allt alla elever!

Kristina Flodin (Göteborg , 2023-05-02)

#59

Jag instämmer helt med det som står. Redan nu är skolorna och förskolorna i Göteborg underfinansierade i förhållande till de krav som ställs och arbetsmiljön för både elever och lärare är under all kritik! Personal slår knut på sig själva för att försöka kompensera bristande resurser, men det räcker ändå inte. Att nu dessutom förvärra situationen ytterligare känns nästan surrealistiskt. Många behöriga lärare kommer nog ev söka annat arbete (helt utanför skolans och förskolans underfinansierade verksamhet i relation till de krav som ställs och orsakar osund samvetsstress) och den negativa spiralen snurrar på….

Therese Emdal (Partille, 2023-05-02)

#60

Barnen är det viktigaste vi har och man måste satsa på framtiden

Carina Sundqvist (Älvängen , 2023-05-02)

#61

Jag är lärare och ser att sparningar skadar skolan och elever.

Zizi Shiervani (Göteborg, 2023-05-02)

#64

Jag anser att med nuvarande indrag av resurser, både ekonomiska till läromedel och personal, får eleverna inte förutsättning av lyckas i samma utsträckning som tidigare.

Pernilla Lindberg (Göteborg, 2023-05-02)

#65

För att alla barn och pedagoger förtjänar en dräglig vardag, att inte satsa på detta nu kommer bli dyrt i det långa loppet.

Isabell Westman (Göteborg , 2023-05-02)

#66

Vi måste värna skolan. Barnen är vår framtid och med föreslagna neddragningar blir det spiken i kistan på ett redan sjunkande skepp.

Ylva Ljung (Göteborg, 2023-05-02)

#67

Barnen är vår framtid, det vi inte satsar nu får vi betala sen.

Karin Frid (Vara , 2023-05-02)

#74

Det handlar om framtidens vuxna! Ge dom chansen att få växa och bli fantastiska människor. Och ge oss pedagoger möjlighet att få ge våra framtida vuxna denna chansen. Ta inte bort viktiga resurser! Utöka dom istället!

Liselott Kjellén (Göteborg , 2023-05-02)

#79

Sveriges skolor behöver mer pengar och inte mindre för att kunna upprätthålla en pedagogisk verksamhet, ha resurspersonal och stöd för de elever som behöver det. Minimera gigantiskt stora barngrupper, kunna arbeta utefter vår läroplan och kunna göra det vi är ålagda och anställda att göra.

Åsa Årebo (Göteborg , 2023-05-02)

#81

Politikerna måste ta ansvar! Man kan inte skära ner på redan underfinansierade verksamheter! Pengar finns till annat, ta ansvar och prioritera rätt

Lina Larsson (Göteborg , 2023-05-02)

#82

Jag arbetar som lärare och det här är dessvärre inte fake news - större barngrupper i kombination med mindre personaltäthet är 100% sanning. Skola och utbildning är en av de viktigaste politiska punkterna om du frågar allmänheten - det märks inte.

Charlotta Stefansdotter Landqvist (Göteborg, 2023-05-02)

#85

Alla barn har rätt att klara skolan och då behövs fler lärare. Det handlar om ett politiskt val. Vi har sett en enorm omfördelning från offentliga sektorn till privata personer och storföretag.

Anita Molin (Göteborg , 2023-05-02)

#90

Jag är lärare och vet hur drabbade våra elever kommer bli av nedskärningar i skolan. Vi har i många år sett hur våra elevers betyg dalar utifrån bland annat Pisa-resultat mm. Ytterligare nedskärningar kommer bara att göra klyftan ännu större kunskapsmässigt mellan Sverige och andra länder.

Caroline Gustavsson (Göteborg, 2023-05-02)

#96

Mer resurser behövs till förskola och skola. Satsa på barnen och framtiden

Maria Jansson (Göteborg, 2023-05-02)

#97

Just när man trodde att det inte kunde bli sämre…

Sebastian Fieril (Göteborg, 2023-05-02)

#98

Jag orkar inte jobba med dessa arbetsvillkor längre

Stina Svartvik (Göteborg, 2023-05-02)

#103

Jag arbetar i grundskolan. Det har under de senaste 14 åren aldrig varit så slitigt som det är nu. Det räcker! Se till att skapa en likvärdig skola för våra barn och ungdomar!

Lena Karlsson (Göteborg , 2023-05-02)

#106

Min dotter jobbar i fröslolan och jag ser hur tufft det är

Inger Strömberg (Varberg, 2023-05-02)

#108

Det är helt sjukt hur det sparas på vår framtid!

Christina Holgersson (Göteborg , 2023-05-02)

#111

Skolpersonal går redan på knäna, nedskärningar är en total omöjlighet!

Elin Riber Gunnarson (Partille, 2023-05-02)

#116

Det räcker nu!

Mirella Boero Rol Hålldén (Göteborg , 2023-05-02)

#120

Resurser måste satsas på generationer som skall ta över ansvaret för vårt samhälle som vuxna. Vi behöver inte fler barn och ungdomar utan framtidstro.

Marion Ahl (Älvängen, 2023-05-02)

#121

Jag själv arbetar i förskolan och anser att arbetsbelastning redan nu är på tok för hög!

Annelie Pettersson (Göteborg, 2023-05-02)

#122

Det går inte att skära ner mer på lärare och resurser i skolan.
Det satsas alltmer på administrativa poster istället för lärartjänster.

Helena Åhgren (Göteborg, 2023-05-02)

#135

Jag är lärare

Hilding Rislund (Göteborg, 2023-05-02)

#137

Förskolan är ett sjunkande skepp, snart kommer det inte finnas besättning ombord. Detta kommer leda till: STOR ökning av antal barn som hamnar riktigt snett och inte längre går att rädda, utanförskap, psykisk ohälsa, ökade kostnader, inga lärare kvar, katastrof för svensk utbildning mm. Till politiker som prioriterar ner satsningar på förskola/skola vill jag bara säga att när skeppet sjunkit klart, ska vi påminna er om att vi larmade och larmade igen, gång på gång i åratal, men ni litade inte på oss .........

Caroline Eisenberg (Torslanda , 2023-05-03)

#139

Jag har arbetat som Förskollärare i Göteborgs kommun i 45 år och har sett och upplevt hur barngrupperna bara har blivit större och större! Man hinner inte med att ge varje barn det dom behöver!

Eva Borg (Göteborg , 2023-05-03)

#141

Skolorna i Göteborg kan inte leva upp till skollagen. Nu ska vi effektivisera/spara in ännu mer. Vi lärare har en usel arbetsmiljö och eleverna får inte den utbildning de har rätt till.

Christian Bejke (Göteborg, 2023-05-03)

#143

Situationen är ohållbar inte bara i Göteborg utan praktiskt taget i hela Sverige.

Johan Isberg (Göteborg , 2023-05-03)

#145

Sveriges skolor blöder och det är inget jag stöder! Ge lärare och elever vad de behöver🙌

Therese Lomfors Næss (Göteborg , 2023-05-03)

#146

Min sambo är lärare

Victor Christensson (Borås , 2023-05-03)

#150

Nedskärningar i Göteborgs stad som drabbar oss alla. Vi drabbas på vår skola och blir av med medarbetare.

Malin Johnson (Göteborg , 2023-05-03)

#151

Alla barn har rätt till utbildning. Göteborgs stad ska följa lagen och barnkonventionen. Det sker inte nu, och kommer inte ske framöver med dessa besparningar. Med besparningarna finns det bara negativa konsekvenser för samhälle och medborgare. OHÅLLBART FÖR ALLA!

Felicia Ramsén (Göteborg, 2023-05-03)

#152

Jag har sagt detta i många många år. Att inte politikerna fattar att det är det man ska göra om man bl.a. vill få mindre krimialiteten som kostar ssmhället enorma summor. Lärare i 48år.

Ingrid Malm (Kungälv, 2023-05-03)

#154

Vi kan inte skära ner mer i skolan våra lärare behövs och fler lärare kommer att sluta på grund av de orimliga arbetsförhållanden som råder och kommer att råda.

Charlotte Gustafsson (Göteborg , 2023-05-03)

#155

Det finns inget alternativ! Det handlar om våra barns framtid, och en stor yrkesgrupp som redan sliter mer än de borde.

Johanna Gustafsson (Göteborg , 2023-05-03)

#156

Jag är själv lärare och förstår allvaret i detta.

Anna Martin (Stockholm, 2023-05-03)

#157

Vi behöver jobba proaktivt och preventivt för att bygga ett välfungerande samhälle, skolan är en av de viktigaste byggstenarna i det arbetet vilket helt verket ha glömts bort. Skolan behöver få fler resurser, fler utbildade lärare, fler specialpedagoger, fler socialpedagoger, fler kuratorer fler fritidspersonal mm. Skärpning nu.

Pia Wiberg (Göteborg , 2023-05-03)

#158

Vi ska ha tillräckligt med lärare. Punkt.

Isak Lurie (Göteborg, 2023-05-03)

#160

Balans mellan krav och resurser är a och o

Ulrika Brosten (Göteborg , 2023-05-03)

#161

Vi har som samhälle inte råd att skära ner på skolan.

Maria Fridén (Göteborg , 2023-05-03)

#164

Det är viktigt att skolan får tillräckliga resurser.

Theres Friberg (Partille , 2023-05-03)

#165

Skolan som arbetsplats måste vara gynnsam och dräglig för alla parter , för deras väl och för vår framtid.

Helen Sörensen (Göteborg , 2023-05-03)

#166

Jag jobbar som lärare och ser dagligen hur effekter av nedskärningar förstör vår verksamhet.

Linda Adolfsson-Stattin (Göteborg, 2023-05-03)

#169

Det skapar en ohållbar arbetssituation när kollegor försvinner.

Amanda Parviainen (Mölndal, 2023-05-03)

#174

Som tidigare rektor vet jag att tidiga insatser räddar många elever från att hamna snett senare i livet. Stat/kommun kan inte bara satsa på ”senare” insatser och tro att det ska hjälpa.

Anna Rudolfsson (Stenungsund , 2023-05-03)

#175

Göteborgs skolor har sedan många många år kämpat på med dåliga resurser, men nu blir det bättre än värst. Hur i allsin dar ska skolan kunna möta upp o srb förebyggande mot kriminalitet, hot, mm i utsatta områden, vilket man från statsmakterna kräver?

Jeanette Sterner (Göteborg, 2023-05-03)

#176

Skolan är samhällets fundament. Om den inte är solid kommer det framtida samhället att rasa.

Lars Santelius (Sundbyberg , 2023-05-03)

#177

Det räcker, våra förskolor, skolor och gymnasier blöder pga. nedskärningarna som år efter år. Utbildning måste få kosta annars kostar det samhället längre fram.

nicole Elaaraj (Göteborg, 2023-05-03)

#180

Jag jobbar som lärare och har barn

Reema Atya (Göteborg , 2023-05-03)

#185

Barn och ungdomar är vår framtid och ska självklart förses med rätt förutsättningar för att bli fungerande vuxna. Alla har rätt till en likvärdig och fullvärdig utbildning.

Robin Rask (Göteborg, 2023-05-03)

#188

Det är barnen som ska föra allt vidare.
Ge dom tid, uppmärksamhet och många positiva vuxna med bra värderingar.

Elisabeth Engblom (Smögen, 2023-05-03)

#189

Det får vara nog med sparandet vad gäller barnen!!

Tina Denzel (Göteborg, 2023-05-03)

#190

Jag är lärare!

Emma Rudolfsson (Göteborg , 2023-05-03)

#191

Nedskärningarna får negativa konsekvenser för hela samhället men drabbar främst elever i utsatta stadsdelar. Skolan är bland det viktigaste vi har och det borde vara självklarheter för varenda politiker oavsett färg, att skolan måste fungera för att samhället skall fungera. Quick fix och tillfälliga projekt som ska lappa ihop det som skolan/ politiska nedskärningar har misslyckats med leder sällan till långvarigt positiva resultat. Man måste satsa ordentligt och börja bygga underifrån. Därför måste skolan kosta mycket pengar. Lika för alla.

Elin Baude (Göteborg , 2023-05-03)

#193

Jag skriver under för att rädda mina barnbarns framtid.

Britta Forsten (Göteborg, 2023-05-03)

#197

Instämmer fullständig!

Kirsten Nylund (Göteborg , 2023-05-03)