Rädda Rålis!

Kommentarer

#1004

Hållbarhet kräver stadsmiljöer med attraktiva gröna områden utan barriärer. Kollektivtrafik behöver gynnas, men än mer cykel, gång och naturliga sociala samlingspunkter som är enkelt tillgängliga för alla. Avverkning av stora träd behöver undvikas så mycket som möjligt. Göteborgarna vet vad stora och mångåriga sår i innerstaden för med sig.

Rolf Broberg (Göteborg, 2023-08-23)

#1006

Vill att rålis ska finnas kvar som det är. Oerhört många människor samlas i rålis, ibland är hela parken fullsatt, vilket betyder att det nyttjas. Rålis borde absolut inte förminskas pga byggeri.

Nicole Rajden (Stockholm, 2023-08-23)

#1007

Jag är rädd om Rålambshovsparken

Birgitta Jonsson (Stockholm, 2023-08-23)

#1008

Jag kommer bli direkt negativt påverkad av beslutet i min boendemiljö på Pontonjärgatan.

Christian Lystrup (Stockholm, 2023-08-24)

#1009

Jag anser att Rålis är en viktig del i att låta oss som bor och lever i staden ha gröna lungor för rekreation, sociala möten och aktiviteter för stadens människor. Vi behöver våra gröna områden både för att vi som lever här ska må bra och för att stadens miljö hjälper oss att rena luften och vara en påminnelse om vårt gemensamma arbete för klimatet!

Kristine Lium (STOCKHOLM, 2023-08-24)

#1013

Det är viktigt med ställen som Rålis, där människor från olika generationer, fysiskt, kan mötas upp på så många olika sätt. Livsviktigt, helt enkelt! För vilket område ska ersätta allt det positiva med Rålis om det ska sprängas och byggas här i 10 år?

Anna Håkansson (Stockholm, 2023-08-24)

#1016

Jag bor på Kungsholmen och för att man behöver inte förstöra varje grönområde som än så länge finns i våra innerstads områden!!
Politiker - BÖRJA ANVÄND HUVUDET OCH VAD SOM EVENTUELLT FINNS INNANFÖR KALUFSEN!!!

Annika Fredriksson (Stockholm , 2023-08-24)

#1018

Jag har upplevt hur viktig Rålamshovsparken är - både som barn, ung och som anhörig till morföräldrar som bott i Fredhäll.
Grönområdet måste värnas och bevaras.

Karin Tufvesson (Göteborg, 2023-08-24)

#1019

Rålis är var oas i staden, låt våra barn få fortsätta leka här!

Fanny Wiseby (Stockholm, 2023-08-24)

#1022

Den alt lösningen känns bättre. Rålis bör inte påverkas då det är en urban lunga!

Nils Ljunggren (Stockholm, 2023-08-24)

#1027

Bygget kommer förstöra parken i 10 år framöver

Marc Rönnlöv (Norrmälarstrand 90, 2023-08-24)

#1028

Skriver under pga ovan nämnda skäl om hoten mot en av Stockholms mest populära och välkomnande parker.

Eva Nyberg (Stockholm , 2023-08-24)

#1030

Jag skriver under för att jag tycker att förslaget med att lägga rampen vid bensinmacken är en bättre lösning än att störa en omtyckt park.

Emelie Näsman (Sundbyberg , 2023-08-25)

#1031

Rålis är det första stället jag fick hänga med riktigt bra vänner. Tänker inte låta det rivas för en tunnelbana!!

Leonora Marshall Årman (Vårberg, 2023-08-25)

#1032

Jag har ofta besökt parken och ser att det är en av stans mest besökta och populära parker. En stad måste ha parker, många parker.

Gunnar Jakobsson (Lidingö, 2023-08-25)

#1034

Rålambshovsparken bör skyddas och bevaras, det finns dessutom mycket bättre alternativ för underhållstunnel!

Niklas Sandstedt (Stockholm, 2023-08-25)

#1035

Förslaget är befängt och påverkar en så stor del av Stockholms grönområden att jag är mörkrädd att ens höra att det finns som förslag. Det finns andra alternativ, dags att visa att vi kan ta korrekta beslut.

Josephine Broberg Henning (Stockholm, 2023-08-25)

#1039

Det är bättre att ta bort bensinmacks. Grönskan behövs!

Carlota Canalias (Stockholm, 2023-08-25)

#1041

Det är få lungor och grönområden kvar i Stockholm. Det får inte vara Stockholms ”regnskogsmassaker” som ska äga rum!!

Rolf Löfgren Cassergren (Stockholm , 2023-08-25)

#1053

Det förstör ett vackert område med mycket aktiviteter som gör många olika människor glada.

Linnea Midelf (Stockholm , 2023-08-25)

#1068

Är mycket på Rålis och det är ett område där både våra barn leker och vi föräldrar får återhämtning.

Axel Börner (Stockholm, 2023-08-26)

#1070

Jag vill behålla parken

Mielika Paiam (Handen, 2023-08-26)

#1073

För att skydda rålis och alla dess aktiviteter

Saga Skogsberg (Stockholm, 2023-08-26)

#1075

skydda grönområden i storstan!! viktig plats för möten, motion och lek

elinn nyberg (Stockholm, 2023-08-26)

#1078

Det kommer förstöra parken

Amelia Svensson (Stockholm , 2023-08-26)

#1083

Alternativet med en ramp vid Lindhagensplan är bättre!!

Christer Åberg (Stockholm, 2023-08-26)

#1086

människor behöver naturliga utrymmen!

Lisa Hagberg (Stockholm , 2023-08-26)

#1096

Jag håller med.

Mathias Holmberg (Stockholm, 2023-08-26)

#1099

Om bensinmacken är ett möjligt alternativ, så verkar det ju helt galet att lägga denna ramp/tunnel utmed parken.

Johan Selsfors (Stockholm, 2023-08-26)

#1102

Jag bor nära

Johanna Bengtsson (Stockholm, 2023-08-26)

#1104

Rålis är en viktig rofylld grön oas för många som bor i Stockholm, inte bara Kungshilmsbor. Det vore vansinne att placera arbetstunneln där när det finns ett bättre alternativ.

Sanna Setterwall (Stockholm, 2023-08-26)

#1113

Jag bor här och jag vill rädda parken

Ruba Abou Torab (Stockholm, 2023-08-27)

#1114

Rålis inte ska förstöras

Håkan Lundgren (Stockholm, 2023-08-27)

#1116

Bevara den vackra miljön och naturen. Vem bryr sig om macken?

Alexandra Sanzobar (Stockholm , 2023-08-27)

#1119

Vi behöver bevara alla gröna ytor som finns kvar i Stockholm.

Stefan Emanuelsson (Stockholm , 2023-08-27)

#1121

Tycker man ska bevara grönområden i stan

Hedyah Faghir (Stockholm, 2023-08-27)

#1122

Tycker att lindhagensplan är bättre

Ronald Meier (Stockholm, 2023-08-27)

#1123

Rålis är en kulturhistorisk viktig park och ett älskat och välbesökt grömområde. Parken fyller en viktig social funktion i staden med alla sina olika möjligheter till lek, idrott och rekreation. Parken är också ett viktigt grönt stråk i den urbana miljön. Detta måste förvaltas och det andra alternativet verkar ha en midre negativ påverkan på alla dessa värden.

Erika Öist (Stockholm, 2023-08-27)

#1124

Rädda Rålis!

Miska Nenonen (Stockholm, 2023-08-27)

#1125

Bor precis vid parken..och ÄLSKAR att den är central mötespunkt för så otroligt många människor och djur!

Claudia Guerrero (Stockholm, 2023-08-27)

#1126

Rålambshovsparken är en av Stockholms "lungor".
Att förstöra eller inskränka på en av stadens mest populära grönområden är en skymf...

Mikael Ström (Hägersten, 2023-08-27)

#1128

Vi måste få ha kvar vårat andningshål.Där så många aktivitet utövas, gamla som unga.En oas o idyll på vackra Kungsholmen.

Monica Agurell (Sthlm, 2023-08-27)

#1130

Rålis bör kulturmärkas

Jocke Pagard (Stockholm , 2023-08-27)

#1133

Det kommer att förstöra trevnaden och omgivningen med parken att ha en arbetsstunnel framför parken

Göran Granlund (Stockholm, 2023-08-27)

#1134

Jag vill ha fina Rålis kvar . Åker ofta in och har picknick träffar kompisar och umgås där .

Cecilia Arvidsson (Vendelsö , 2023-08-27)

#1135

Kommer att göra intrång i Rålambshovsparken och omgivande bostäder.

Charlotte Linder von Platen (Stockholm , 2023-08-27)

#1136

En alldeles för omfattande lösning som påverkar närmiljön, både för de boende i området och för Rålambshovsparken som förstörs. Om Region Stockholm önskar att Stockholmarna reser mer miljövänligt och kollektivt, så skall Region Stockholm själva tänka på vilka naturvärden som förstörs vid anläggandet av en arbetstunnel.

Carl Eric von Platen (Stockholm , 2023-08-27)

#1139

Rålambshovsparken är ett av stadens viktigaste rekreationsområden och den närmaste innerstadsparken inte minst för folk som kommer in till staden från de västra förorterna. Det är en samlingspunkt för hela Stockholm på somrarna.

Martin Wottle (Stockholm, 2023-08-27)

#1143

Jag vill inte jaen arbetstunnel på Norr Mälarstrand

Nuria Granlund (Stockholm, 2023-08-28)

#1144

Jag vill rädda rålis!

Ilham Bouroucha (Stockholm , 2023-08-28)

#1149

Vore en skandal utan like om Rålambshovsparken och dess omgivningar förstörs av byggarbeten OCH om det dessutom är praktiskt och tekniskt möjligt att anvisa annan plats för projektet.
Rålambshovsparken är en unik park i Stockholm som måste skyddas till varje pris.

Göran Casserlöv (Stockholm, 2023-08-28)

#1153

alternativet vid Lindhagensplan är bättre än att förfula Rålambshovsparken och Norr Mälarstrand

Lars Gezelius (Stockholm, 2023-08-28)

#1154

Rålis är oersättlig.

Birgitta Eeg-Olofsson (Sthlm , 2023-08-28)

#1155

Jag älskar Rålis. Ett andningshål i Stockholm

Roland Lindgren (Stockholm , 2023-08-28)

#1157

Parken är finare och ger mer glädje än macken.

Håkan Tengmo (Stockholm, 2023-08-28)

#1159

Att beslutsfattare inte prioriterar parken och deras användare. om andra lösningar finns så bör dessa ses som prioriterade. Jag tror inte att det finns 1 större projekt inom kommunen som hållit sin budget, varpå en inlösning av bensinstation bör ses som den bästa vägen att ta

Jonas Nilsso (Stockholm, 2023-08-28)

#1161

Tycker att detta förstör Stockholm

Mona Ghaffarian (Stockholm , 2023-08-28)

#1162

inte rätt att förstöra stadens välbesökta parker och grönområden

Mirja Hallia (Stockholm, 2023-08-28)

#1164

Rålis är en otroligt viktig park i Stockholm och kulturellt center som ej borde påverkas av ett sådant stort och störande byggprojekt

Dante Hernborg (Tumba, 2023-08-28)

#1166

Det finns en lösning som sparar träd - en av flera viktiga ingredienser i en vacker stad men i mina ögon den viktigaste.

Daniel Holmberg (Stockholm, 2023-08-28)

#1167

Rålis går jag i varje dag. Mina vmbarnbarn älskar parken så vi är ofta här.

Inger Jonsson (Stockholm, 2023-08-28)

#1168

Vi behöver Rålis!

Eleanor Ekman (Stockholm, 2023-08-28)

#1169

Det är fel att ta bort grönyta och förstöra parkupplevelsen dessutom finns det bättre alternativ placering.

Märta Friman (Stockholm, 2023-08-28)

#1171

Rålis har funnits ett bra tag och är ett barndomsminnen som många av mina vänner och föräldrar också och skulle bli förstörda om denna plats som både är fylld med massa minnen och flera kommande

Julia Kwizera (Stockholm , 2023-08-28)

#1177

Jag skriver under på grund av att jag tycker att Rålambshovsparken och dess närmaste omgivningar är ett viktigt rekreationsområde i Stockholm och att det planerade T-banebygget påverkar området mycket negativt.

Eva Strååt (Stockholm, 2023-08-29)

#1178

Jag bor nära Rålis, använder parken regelbundet för utflykter, promenader och parklek. Promenerar med litet barn och hund. Många andra använder parken också och kommer störas. Parkeringarna längs norr Mälarstrand behövs då det redan finns ett stort underskott på parkeringar i området.

Erik Liss (Kungsholmen , 2023-08-29)

#1179

Jag älskar rålis

Mikaela Habbo (Stockholm , 2023-08-29)

#1182

Jag berörs direkt av en arbetstunnel från Rålambhovsleden då den fortsätter under Karlsviksgatan upp till Fridhemsplan. Vid den öppna delen av arbetstunneln mot Karlsviksgatan är det troligt att ventilationen för arbetstunnel kommer att placeras. Detta innebär kraftiga bullerstörningar för de boende vid korsningen mellan Norr Mälarstrand och Karlsviksgatan!

Bertil Järnberg (Stockholm, 2023-08-29)

#1184

Har lekt i Rålis sen barnsben.

Peter Gerlich (Stockholm, 2023-08-29)

#1186

Viktigt att ta ställning

Isabella Berglund (Stockholm , 2023-08-29)

#1188

Jag vill rädda rålis

Astor Humlesjö (Stockholm, 2023-08-29)

#1192

Rålambshovsparken i sin nuvarande form behövs för rekreation för vuxna och barn. Den är tillräckligt stor för att rymma oss alls. Förstör i te våra parker och alla andra kulturvärden.

Monica Olsson (Stockholm, 2023-08-29)

#1193

Rålis måste räddas. Det finns ett alternativ som inte förstör parken och närmiljön för oss som bor nära denna oas.

Ingegerd Rönnberg (Stockholm, 2023-08-29)

#1196

Rålis ska fan vara rålis, inte tunnelbana

Per Danasten (Stockholm, 2023-08-29)

#1197

Rädda grönområden i innerstan!

Paula Blanck (Stockholm, 2023-08-29)

#1199

Vill bevara parken

Christine Bergljottsdotter (Stockholm, 2023-08-29)

#1200

Ta inte bort våran underbara park med att förstöra något som jag är uppvuxen
Precis som mina barn .
Tills ni ska förstöra det glädje dödare

Tabita Nygren invenius (Stockholm , 2023-08-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...