Rädda Rålis!

Kommentarer

#601

Jag inte vill se en viktig och fin park förvandlas till en arbetsplats. Även så bor jag nära inpå.

Marcus Kjellberg (Stockholm, 2023-05-13)

#604

Bevara grönområden

Valdemar Winberg (Stockholm , 2023-05-14)

#609

För att rädda det lilla av parker vi har i Stockholm och samtidigt ge den bästa lösningen för projektet

Anders Björklund (STOCKHOLM, 2023-05-14)

#610

Stockholm behöver alla grönområden som finns kvar.

Roland Mattsson (Stockholm, 2023-05-14)

#617

Jag tycker man kan överväga annan yta för arbetstunneln

Jaqueline Bajo Lundberg (Stockholm , 2023-05-15)

#619

Jag vill rädda Rålis och skydda området.

Maria Aldebert (Stockholm , 2023-05-15)

#621

Bättre ta bort mack än träd!

Susanne Johansson (stockholm, 2023-05-15)

#624

Jag bor i närheten o vill ha kvar Rålis som denmär i dag!

Anita Gadelius (Stockholm, 2023-05-15)

#625

Rålis är Stockholms vackraste park och bör hållas fri från buller.

Anna Saibel (Stockholm, 2023-05-15)

#626

Jag bor i området och anser att lägga tunneln där macken ligger är det bästa alternativet.

Andreas Jenven (Stockholm, 2023-05-16)

#628

Rålis är en lunga för staden med sina tråd. De måste bevaras. Finns annan lösning som bensinmacken så gör det! Allt annat vore hål i huvudet!

Lina Hossar (Gustavsberg, 2023-05-17)

#629

Rålambshovsparken är Kungsholmens lunga

Bodil Frankander (Stockholm, 2023-05-17)

#631

Rålamshovsparken är ett andningshål för människor som inte har möjlighet att lämna staden, en möjlighet till lugn och ro och gemenskap

Siv Winberg (Stockholm, 2023-05-17)

#637

Den här delen av Kungsholmen har redan förlorat ett stort grönområde med 60-70 träd där nu Marriot hotell och bostäder ligger.
Det är en trafikerad del av Kungsholmen som behöver sina träd för förbättra luftkvaliteten.

Alltså - det räcker nu!
Karin Röding

Karin Rlding (Stockholm , 2023-05-18)

#638

Av logiska skäl finns bättre lösningar än att flankera en av Stockholms mest uppskattade parker med denna tunnel. Lindhagensplan lämpar sig bättreav många skäl.

Nadia Khan (Stockholm, 2023-05-18)

#639

Det måste räcka med ineffektiva och kostsamma beslut som drabbar hälsa, miljö och effektivitet.

Lydia Capolicchio (Stockholm , 2023-05-19)

#643

Lindhagensplan lämpar sig bättre. Och det tycker jag trots att jag bor närmare jag bor närmare där än jag gör Rålis...

Daniel Andersson (Stockholm, 2023-05-19)

#644

Rålis är en oas.

Linda Berglund (Stockholm, 2023-05-19)

#649

Rädda Rålis!

Gustav Broström (Stockholm , 2023-05-21)

#650

Trafiken behöver inte ett till inlopp . Då det redan finns åtskilliga

Ulf Eriksson (Sthlm, 2023-05-21)

#652

Är född och uppvuxen i Marieberg och bor fortfarande kvar här, jag uppskattar grönskan och det rofyllda vi har tillgång till även under andra årstider än vår och sommar. Det är vackert med alla träd och buskar samt blommor .. Jag ser hellre att ytorna vid bensinmacken används som arbetsplats/arbetstunnel under byggets gång som fler innan mig har nämnt som alternativ.

Gunilla Stense-Lugn (Stockholm, 2023-05-22)

#653

Bevara Rållis 💪💕🌸

Sandra Sandra Pettersson (Stockholm , 2023-05-22)

#654

Vill behålla Rålis intakt. Lindhagensplan är ett mindre dåligt alternativ.

Bodil Wels (Stockholm, 2023-05-22)

#658

Bor på Sysslomansgatan och vill inte ha omgivningen förstörd!

Eva Guhnby (Stockholm , 2023-05-22)

#662

Det är det absolut sämsta alternativet och gör ingrepp på en grön oas.

Marie Tiger (Stockholm, 2023-05-24)

#663

Jag bor på Kungsholmen när parken och är oroad över de miljöeffekter som bygget medför och över att parken som helhet kommer att påverkas negativt.

Hildegun Varhelyi (Stockholm, 2023-05-24)

#665

Rålis är en alltför viktig plats för Stockholm för att få förstöras på det sätt som nu befaras. Det är dessutom helt onödigt eftersom det finns ett bättre alternativ: Lindhagensplan.

Göran Persson (Stockholm, 2023-05-25)

#668

Det finns bättre alternativ istället för att förstöra denna fina området - t.e. Närmare Lindhagenplan och bensinmacken!

Sepehr Mousavi (Stockholm, 2023-05-28)

#674

Det är viktigt med detta grönområde för rekreation för alla boende på Kungsholmen.

Ebba Wannegård (Stockholm, 2023-05-29)

#679

Parkområdet måste värnas. Vill att träden och grönområdet vid Norr Mälarstrand och Rålis bevaras.

Gunilla Dahmm (Stockholm, 2023-06-09)

#683

Jag vill stoppa arbetstunneln och rampen vid Rålis och att man istället lägger detta vid Lindhagensplan.

Richard-John Lagerberg (Stockholm, 2023-06-13)

#684

Detta är en lunga för oss på Kungsholmen och för många fler. Det har o är bitvis än jobbigt att parken varit avstäng i segment för att åtgärda vattenrening bl a.
Nu vill jag och alla andra ha tillgång till parken och det vackra.

Eva Vadenmark (Stockholm, 2023-06-14)

#685

Vill inte att Rålis drabbas av detta.

Josefine Lagerberg (Stockholm , 2023-06-14)

#686

Vi vill ha Rålis kvar, oberörd !@
Många sommarminnen här !!

Jennifer Starbrath (Solna, 2023-06-15)

#688

Jag anser att det är ett bättre förslag att lägga arbetstunneln vid Lindhagensplan.

Christer Astrand (Stockholm , 2023-06-16)

#690

Jag vill ha Rålis kvar. Mycket bättre att använda platsen bensinmack Lindhagensplan. Rålis en så bra park att stressa av sig. Vi behöver den.

Nina Delin-Hunger (Stockholm , 2023-06-16)

#691

Rålambshovs parken är en livsviktig , vacker oas , underbar att vara i .
Låt den förbli vår lugna vardags oas
Där vi alla har möjlighet att umgås och bara njuta .
.

Carina Herza (Stockholm, 2023-06-18)

#699

Rädda rålis!!

Hanna Keskiner (Stockholm, 2023-06-21)

#701

Jag är en stockholmare som älskar min stad och en orsak att vi som älskar Stockholm älskar den så pass mycket är på grund av stadens grönområden och parker. Ni får inte ta bort en millimeter park någonsin. Lägg uppgången vid bensinmacken.

Lova Bennerdt (Stockholm , 2023-06-21)

#702

Värnar om parken

Simon Thorn (Stockholm, 2023-06-25)

#703

Vi behöver fri ytor till alla

Libertad Bustinza (Stockholm , 2023-07-02)

#707

Försämrad miljö

Sven Åkerstrand (Stockholm, 2023-07-17)

#711

Stadens "lungor" måste hanteras varsamt!

Åsa Sjöqvist (Stockholm, 2023-07-19)

#712

Prioriterar grönområden inom tullarna. Råliis stannar. Bensinmacken skall bort.

Rickard Castillus (Stockholm, 2023-07-20)

#713

Viktigt att bevara grönområden.

Charlotta Hildeman (Stockholm, 2023-07-23)

#714

För att stoppa förstörelsen av Rålis.

Harry Grauers (Stockholm, 2023-07-24)

#717

Finns mycket bättre alternativ som inte påverkar publika ytan

Johan Lingmark (Stockholm, 2023-08-07)

#719

Det är uppenbart dåligt att förstöra en plats som handlar om MÄNSKLIGA värden (livet = bostad, skola, rekreation, hälsa…) framför att utnyttja en plats som på sin höjd gör att bilen får tankas några kilometer bort och att några få människor får sin arbetsplats flyttad.

Linda Hiller (Stockholm , 2023-08-16)

#720

Det finns ett mycket bättre alternativ som inte kommer att påverka hela Stockholms tillgång till grönområden under en mer än överskådlig framtid. Varje träd är så viktigt för återhämtningen av både människan och naturen, det finns inget godtagbart skäl att förstöra Rålambshovsparken.

Johan Hiller (Stockholm, 2023-08-16)

#721

Jag skriver under pga att jag tycker att Rålis är en oas som måste skyddas för oss som bor i Stockholm. Det finns alternativ som även om det kan vara kortsiktigt dyrare är en bättre långsiktig lösning.

Lars Wilhelmsson (Stockholm , 2023-08-17)

#725

Jag tycker den alternativa planen är bättre

Martin Rolinski (Stockholm, 2023-08-17)

#726

Jag vill att Rålis, vår gröna oas, ska vara intakt.

Hanna Olsson (Stockholm , 2023-08-17)

#727

Omtanke.

Gustav Wallerius (Stockholm, 2023-08-17)

#728

Det är en helt orimligt kortsiktig lösning att ta ner flera stora uppvuxna träd i Rålambshovsparken istället för att utnyttja redan ianspråktagen mark.

Anna Rex (Stockholm , 2023-08-17)

#735

Rålis är den enda utrymme på Kungsholmen där kultur och film kan visas.
En fantastisk park för allmänheten!

Git Scheynius (Stockholm, 2023-08-17)

#739

Totalekonomi och hållbarhet måste gå före kortsiktighet!

Anna-Karin Hallqvist (Stockholm , 2023-08-17)

#740

Jag skriver under pga att alternativa förslaget är bättre för natur/växter och människors hälsa. Planera istället området vid bensinmacken.

Inger Linfström (Stockholm, 2023-08-17)

#742

Det är en fördömt trevlig park!

Anna Molldius (Stockholm , 2023-08-17)

#748

Rädda Rålis!!

Diana Lagerkranz (Stockholm, 2023-08-17)

#751

Stockholm är redan fyllt av högljudda byggprojekt överallt. Rålis är en liten oas. Rädda träden, rädda våra trumhinnor, bli av med bensinmacken på Lindhagensplan.

Håll trafiken och bullret där det redan är. Vill du verkligen springa, cykla eller ha picknick bland sprängningarna?

Det är en mindre, smartare plan som inte stör parken vi använder varje dag.

F Babb (Stockholm, 2023-08-18)

#752

Jag älskar rålis<3

Helmie Säll Fuglerud (Stockholm , 2023-08-18)

#759

Jag bor i närområdet, och ser gång på gång hur byggnadsprojekt kan göras på långt bättre sätt än hur de genomförs idag.

Mikael Vallin (Stockholm , 2023-08-18)

#760

Rålis behövs som grönområde med många aktiviter in en allt mer förtätad storstad

Anders Carnerud (Sthlm , 2023-08-18)

#763

Bensinmackens tomt är en mycket bättre placering.

Fredrik Fredricsson (Stockholm , 2023-08-18)

#773

Rålis är en park full av härlig aktivitet och vänskap och grönska!

Camilla Lundqvist (Stockholm, 2023-08-18)

#774

Bor i området

Isabel Andersson (Stockholm, 2023-08-18)

#775

Jag ofta besöker Rålambshovsparken och vill ha den kvar intakt.

Johannes Jacks (Bandhagen, 2023-08-18)

#778

Rädda rålis från tunnelbanan

Sophia Bengtsson (Stockholm , 2023-08-18)

#781

Det känns vansinnigt att använda ett så fint parkområde

Johan Falk (Stockholm , 2023-08-19)

#782

Det känns vansinnigt att använda ett sånt fint parkområde.

Lena Olin Falk (Stockholm , 2023-08-19)

#784

All parkmark som Stockholm har kvar behöver bevaras av miljömässiga skäl!
Tar vi bort mer grönområden riskerar vi större skador från ev kommande naturfenomen som stora skyfall och värmeböljor.

Anna Lilja (Stockholm , 2023-08-19)

#787

Rålis är en unik plats i Stockholm som måste bevaras!!

Victoria Engman Broadley (Stockholm, 2023-08-19)

#789

I don’t think this should be done so close to the children’s park, if there’s a better option. It’s also a place for so many great events.

Callum Lewis (Stockholm, 2023-08-19)

#791

Det är helt sjukt att rålis ska få en egen tunnelbana det är redan mycket träd som behövts ta ned! Den gröna ytan är viktig för hundägare och personer som bor i området.

Olivia Plan (Stockholm, 2023-08-19)

#793

Rädda rålis!

Filippa Frostensson (Stockholm, 2023-08-19)

#795

Parker behövs!

Ingemar Bogestad (Göteborg, 2023-08-19)

#796

Rålambshovsparken ska inte exploateras under några som helst omständigheter och exploateringen ska heller inte beröra eller påverka parken mer än trafiken redan gör.
Parken är en mycket värdefull plats för inte bara de boende i staden utan även för många som kommer och besöker staden.

Jari Saarinen (Stockholm , 2023-08-19)

#797

Jag bor i området och skulle uppleva en servicetunnel i kanten av Rålis som oerhört störande.

Johannes Jarlebring (Stockholm , 2023-08-19)

#799

Vi behöver ha kvar våra parker! Förstör inte vacker miljö för boende och alla som njuter av Rålambshovsparken och dess omgivningar!

Ann-Catrine Jonsson (Stockholm, 2023-08-19)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...