Behåll Lerumsnabben, Gråbosnabben & Aspedalen

Kommentarer

#601

Jag åker LERS från Floda portar flera gånger i veckan. Jag kam inte knalla 20 minuter till tåget varje gång.
Och 531 som går en gång i timman och missar tåget med 10 minuter är inget alternativ.
Att bussen inte längre går till Ingared är helt dumt i huvudet då det området expanderar kraftigt.

Thomas Vennström (Floda, 2023-03-29)

#602

Att avveckla Lerumsnabben är det absolut det värsta som kan göras! Tänk all de gånger det är strul med tågtrafiken, hur skall invånarna kunna ta sig till sina jobb och skolor?!?!? Många gånger har man då sagt, ”Tacka västtrafik för Lerumssnabben”! Det kommer bli katastrof om det inte finns valmöjligheter i kollektivtrafiken utan det kommer bli fler som tar bilen. Mer trängre och eländigt kommer det att bli, både på vägarna och på tågen! Hur kan västtrafik överhuvudtaget överväga ett sånt korkat beslut!

Sophia Granbom (Lerum, 2023-03-29)

#605

Bussarna behövs, likaså Aspedalen.

Peter Jemtfelt (Lerum , 2023-03-29)

#606

Det ska vara utökad kollektivtrafik!
INTE FÖRSÄMRAD !!!

Ewa Hjälm (tollered, 2023-03-30)

#607

Min dotter åker Lerumsnabben från Nääs fabriker till sin skola i Gbg varje dag.

Ylva Sjöström (Tollered, 2023-03-30)

#614

Kommer bli tvungen att köra bil mycket mer och det kommer bli problem för alla

Liam Walter (Lerum, 2023-03-30)

#616

Kollektivtrafiken behöver öka inte minska

Peter Aarsrud (Lerum, 2023-03-30)

#617

En väldigt viktig pendlingsmöjlighet som måste få vara kvar!

Anna Jerkvall (Tollered, 2023-03-30)

#618

Snabben är ett fantastiskt sätt att öka kollektivtrafikens upptagningsområde och minska antalet byten för många människor. Åker snabben de flesta dagarna i veckan. Vi måste fortsätta ha det lätt att välja kollektivtrafik!

Mariette Thid (Floda, 2023-03-30)

#621

Gråbosnabben är ett fantastiskt sätt att ta sig in till Göteborg, inte minst för oss som bor på sträckan Gråbo-Sjövik. Vi har redan förlorat turer och får byta flera gånger för att ta oss till Göteborg. Är det inte buss vi ska åka istället för bil?

Lotta Bävman (Gråbo, 2023-03-30)

#623

Politiker vill att vi ska åka mer kollektivt och att det ska vara lätt att göra rätt. Därför måste gråbosnabben vara kvar för att rädda miljön. Jag kommer köpa bil annars.

Tim Edvardsson (Gråbo, 2023-03-30)

#624

Jag vill att gråbosnabben och lerumsnabbben fortsätter enligt nuvarande linje med tätare turer

Maria Ackerberg (Gråbo, 2023-03-30)

#625

Jag tycker vi behöver ha kvar båda snabb bussarna i kommunen.

Nina Bergagård (Lerum, 2023-03-30)

#627

Jag tycker att det är för jävligt att lägga ner Lerum och Gråbo snabben.

Anna-Karin Nordberg (Lerum, 2023-03-30)

#628

Använder den.

Raúl Pino (Gråbo, 2023-03-30)

#636

Tillgängligheten på LERS är så mycket bättre än tåget! Jag ser hellre utökade turer.

Lisa Skintemo (Lerum, 2023-03-30)

#643

Jag vill ha kvar gråbosnabben till Göteborg.

Kenny Olsson (Gråbo , 2023-03-30)

#647

Mina barn bor v.v vecka i Lerum och ska ha en ärlig chans att kunna ta sig till skolan.

Ulrika Yngvik (Olofstorp , 2023-03-30)

#648

Jag använder Gråbosnabben 5 dagar i veckan för att ta mig till mitt arbete.

Stephanie Irvine (Göteborg, 2023-03-30)

#649

Vi måste öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken, inte minska.
Vi måste göra vår del för miljön och vår planet.

Jennie Wahlqvist (Gråbo, 2023-03-30)

#652

Västtrafik vill försämra människors möjligheter att resa kollektivt. Förstår sig inte ens på sina egna tåg som är kass och kommer förbli värdelösa även i framtiden.

Fredrik Larson (Gråbo, 2023-03-30)

#654

Bussarna behövs!!

Kikki Andersson (Olofstorp, 2023-03-30)

#656

Regionalt tillväxtarbete är viktigt - insatser för att skapa eller vidhålla hållbar regional tillväxt och utveckling. Det främjar man inte genom att göra den här förändringen.

Johan Ribaeus (Olofstorp, 2023-03-30)

#662

Åker bussen varje dag

Albin Conradsson (Gråbo, 2023-03-30)

#663

Ta ej bort förbindelserna.

Biljana Karanovic (Olofstorp, 2023-03-30)

#666

Vi behöver kollektivtrafiken kvar i Lerum!!!

Maria Jörbratt (Lerum, 2023-03-30)

#673

Mitt barn använder lerumssnabben dagligen och jag känner mig trygg i detta.

Malin Hovde (Stenkullen, 2023-03-30)

#674

Är beroende av lerumsnabben och Aspedalens station för att inte behöva köra bil till Göteborg emellanåt

Ulrika Siira (Lerum, 2023-03-30)

#676

De behöver behålla sina bussar!

Johan Nyman (Göteborg, 2023-03-30)

#678

Det är fel att lägga ned antal stationer i Lerum. Det leder till att flera fordon färdas på våra redan tungt trafikerade vägat.

Robby Andersson (Lerum, 2023-03-30)

#679

Jag anser att det är en viktig förbindelse

Oliver Pantic (Göteborg, 2023-03-30)

#681

Jag åker Lerumsnabben varje dag t&r till jobbet, om den dras in kommer jag köra bil istället, vill inte hamna på Gbg Central för att sen åka tillbaka i färdriktningen till arbetsplatsen.

Veronica Erdogan (Lerum, 2023-03-30)

#682

Jag åker med Lerumsnabben ibland. Den går i tid och under alla år som jag har åkt med den har den bara varit inställd ett fåtal gånger. Det kan man inte säga om tåget som kan vara inställt oftare. När tåget är inställt är det en trygghet att veta att man alltid kan ta Lerumsnabben hem även om man det blir trångt och att man får stå upp.

Per Örtenblad (Lerum, 2023-03-30)

#684

Min dotter går i skola i stan i musikklass och är helt beroende av Gråbosnabben. Hon kan inte fortsätta om den dras in. Det är en fantastisk linje som ger möjlighet för många människor att ställa bilen och åka kollektivt trots att man bor i ett litet samhälle eller på landsbygden. Vi vädjar till er att behålla Gråbosnabben så som den är idag! Den behövs otroligt mycket!

Jenny Clark (GrÅbo, 2023-03-30)

#685

Behövs mer, INTE mindre lokaltrafik. Är redan nu fullknökat på västtåg och bussar (Lerum-gbg). Om det ska finas en levande ”landsbygd” och vara attraktivt att bo här måste det finnas bra pendlingsmöjligheter. Eller vill ni som bestämmer att vi alla ska flytta till Gbg. alternativt köpa bil och öka den pendlingen med ökade köer. Vart är miljötänket?

A****e G********n (L****, 2023-03-30)

#695

Det är en riktigt dålig ide, öka kollektivtrafiken istället för att minska den. Verka för att det ska vara attraktivt och åka buss och tvinga oss inte ta bilen.

Tobias Hjeltman (Gråbo, 2023-03-30)

#698

Bussen behövs!

Maria Stenberg (Lerum, 2023-03-30)

#703

Om detta beslut går igenom kommer det bli en sämre situation för alla oss som använder denna kommunikation

Magnus Ström (Olofstorp , 2023-03-30)

#707

Gråbosnabben minskar restiden med ca. 15 minuter en väg Gråbo - Göteborg.
Räknar man som Trafikverket gör när man tjänar in samhällstid så blir detta en ansenlig mängd jämfört med om motsavarande antal passagerare skall åka tåg.

Hans Amberntsson (Gråbo, 2023-03-30)

#708

Jag vill ha kvar Lerumsnabben

Westerlund Klara (Lerum , 2023-03-30)

#711

Kollektivtrafiken måste funka för oss som bor lite utanför centrum, annars blir det svårt att arbetspendla

Johan Lindgren (Olofstorp, 2023-03-30)

#712

Inte ta bort väl fungerande busslinjer till Lerum, Gråbo

Monica Ziegler (Lerum, 2023-03-30)

#716

Det behövs fler alternativ i kollektivtrafiken inte färre.

Isabell Linnér (Tollered, 2023-03-30)

#717

Utan X3 snabben från olofstorp till Göteborg fungerar inte pendling med jobb och skola!

Charlotta Berndt (Olofstorp, 2023-03-30)

#719

Jag åker med lLerumsnabben från Hulan. Om något borde trafiken utökas och inte läggas ned. Kollektivtrafiken från Lerum blir sämre utan bussen. Dessutom kommer det inte finnas ett naturligt alternativ när ett tafikslag står stilla (vilket händer ofta, särskilt tåget!).

Jon Zetterström (Lerum, 2023-03-30)

#725

Kollektivtrafik isf bilar! Levande samhällen.

Jessica Andersson (Älvsjö , 2023-03-30)

#727

Gråbo och Lerum behöver inte mindre förbindelser till Göteborg utan mer. Bilen skall aldrig vara bättre val än lokaltrafiken. Det är bättre för miljön samt mindre trafik i Göteborg. Det är sämre lokaltrafik i lerum än vad Partille hade på 90 talet när jag växte upp.

Jacob Vennerholm (Gråbo, 2023-03-30)

#731

Pendlar från Gråbo till stan. Tar över en timme ibland med buss till Lerum och sedan pendeln, en väg.

Sandra Cimerman (Gråbo, 2023-03-30)

#733

Son, sonhustru och barnbarn i Lerum.

Eva Zetterström (Göteborg , 2023-03-30)

#734

Lerumsnabben behövs verkligen, smart sätt att komma in till stan snabbt i rusningstid och mycket trafik i omlopp till och från jobbet.

Britt-Marie Emanuelsson (Lerum, 2023-03-30)

#737

Åker dagligen med Lerumssnabben och vill absolut inte att den läggs ner!!!
Behövs snarare fler bussar för att täcka behovet. Indragen busslinje innebär ökat tryck på Alingsåspendeln och där är redan fullt på tågen i rusningstrafik vilket skulle innebära flera följdproblem. Västtrafik har redan svårt att täcka behovet av tågset på pendelsträckorna Kungsbacka- Vänersborg och Alingsås. Hur skulle det bli om ännu fler börjar pendla med tåg?? Skulle man lyckas lösa fler tåg och ev. fler avgångar för att kompensera så innebär det ökat tryck på Västra stambanan, vilken redan är tungt belastad.

Karin Hultgren (Lerum, 2023-03-30)

#739

Hej
Jag vill ha kvar gråbo snabben. Jag åker den ganska kontinuerligt
och min dotter är beroende av den dagligen då hon går på ett gymnasium i centra Göteborg. Det ska kunna vara smidigt och bekvämt att ta sig in utan byten och väntetider pga skolor och arbetsplatser

EvaLena Wennerholm (Gråbo , 2023-03-30)

#742

Detta är det dummaste förslaget sedan man ville lägga ner lokaltågen. Aurora borde dra Västtrafik inför rätta för miljöbrott.

Filip Bergquist (Lerum , 2023-03-31)

#747

Buss är det enda säkra transportmedlet att ta sig emellan Olofstorp och Lerum. Förutsatt att man varken har körkort eller bil. Många äldre och skolbarn som är beroende av busstrafiken..

Katja Åhs (Olofstorp , 2023-03-31)

#750

Att det försämrar läget att komma in till Göteborg.

Karoline Uskokovic (Lerum, 2023-03-31)

#751

Klimatet (fler kmr ta bil)
Gråbo/Lerum kmr inte vara attraktivt o byggen kmr avstanna

Isabella Georgsson (Gråbo, 2023-03-31)

#752

Vi behöver mer kommunikation till Göteborg

Tina Kajerlöv (Gråbo, 2023-03-31)

#753

Min son åker med den till skolan.

Satu Kuosku (Gunnilse, 2023-03-31)

#754

Sonen går på gymnasiet o åker buss dagligen

Pia Billekvist (Göteborg+, 2023-03-31)

#757

Jag bor vid Hulan. Hulan är ett område där många bor med ekonomiskt mindre möjligheter än i andra delar av Lerum. Många här har inte råd med att ha bilar. Lerumssnabben går ju endast vid rusningstrafik och är ofta full. Vi är betornde av bra pendlingsmöjligheter. Man ser tydligt att det är just vid Hulan som många går av och på lerumssnabben. Lerumssnabben u derlättar vardagsstressen. Men visst det är ju viktigaste att ha kvar tåghållplatsen Aspen

Jennie Hedelin (Lerum, 2023-03-31)

#761

Det är en självklarhet att dessa bussar måste finnas kvar!

Emma Westman (Lerum, 2023-03-31)

#762

Tycker verkligen att vi ska behålla bussen som vi åker varje dag med till jobb och skola! Hoppas ni tar erat förnuft till fånga och ser att folk ställer sin bil och åker gemensamt istället!

Sofia Johansson (Lerum, 2023-03-31)

#764

Jag vill ha bussen kvar

Jonas Mönell (Lerum, 2023-03-31)

#766

Gråbo växer och västtrafik krymper bara våra valmöjligheter och minskar vår livskvalitet, skam på dem. Vi behöver fler skäl att använda mindre bilen, inte tvärtom.

Luciano Fernandez (Gråbo, 2023-03-31)

#767

Jag pendlar till Goteborg minst 3 gånger per vecka och bor i Anneskarr. Det skulle bli katastrof om Grås läggs ner. Också många vänner som kommer besök oss ska ha problem och kommer att ta bil instället.

Paulina Bakunowicz (Gråbo, 2023-03-31)

#768

Jag bor i Hulan och tar Lerumssnabben de tider den går. Jag skulle hellre se fler avgångar!

Solveig Svensson (Lerum , 2023-03-31)

#771

Lerumssnabben via Skallsjö kyrka och Tollered är det bästa beslut Västtrafik tagit sen vi flyttade hit 1994. Vi har reducerat användningen av bilen in till Göteborg till ett minimum sen vi kunde åka med Lerumssnabben istället. Vi skulle istället ha önskemål om fler turer under kvällstid. Snälla, se till att den får fortsatt köra som den gör idag.

Christer Malmqvist (Floda, 2023-03-31)

#775

Åker lerumsnabben varje vecka.. tågen går inte att matcha..

Frida Innocenti (Lerum, 2023-03-31)

#776

Åker lerumssnabben varje dag och den är FULL. Viktigt att den finns kvar annars kommer jag och troligtvis många fler behöva ta bilen…

Linnéa Sjöstrand (Floda , 2023-03-31)

#777

Använder lerumsnabben dagligen från Hulan för att ta mig till och från jobbet. Att det fanns så goda förbindelser in till staden var en stor anledning till att vi lämnade centrala stan och flyttade till just Lerum, bråta.

Annelie Ekman (Lerum , 2023-03-31)

#778

Bussen ska finnas kvar som ett bättre alternativ än tåget vilket ofta är försenat eller annat strul.
Bussen fungerar oklanderligt.

Kurt Arne Rosén (Lerum , 2023-03-31)

#781

Lerumsnabben och gråbosnabben är mycket bra och effektiva pendlingsalternativ in till gbg. Delar av gbg nås effektivare och avlastar gbg c. Busslinjer bidrar också till redundans i fall att något trafikslag havererar.

Det viktigaste är dock att det bidrar till att fler kommuninvånare pendlar kollektivt. Utan buss kommer garanterat fler människor pendla med bil vilket ökar belastningen på E20, köer vid Lerums mot samt köer in mot gbg.

Utan buss kommer fler kommuninvånare bli beroende av bil vill vilket bidrar till att fler behöver äga en eller två bilar per hushåll. Men mer kollektivtrafik kan hushållens bilberoende minska vilket är positivt för trafikbilden och miljön.

Jonatan Blomstrand (Lerum, 2023-03-31)

#783

Pendlar till Gbg varje dag med lerumsnabben. Kommunikationer från Rydsberg till Aspen stn i princip obefintliga!

Anna Ung (Lerum, 2023-03-31)

#785

För att jag vill ha kvar lerumssnabben. Den har gjort att så många fler kan åka kommunalt även om man bor långt från tåget. Kan inte förstå varför de ska lägga ner nåt som funkar. De måste ju tjäna på den för den är full jämt!

Ljungberg Linnea (Lerum, 2023-03-31)

#786

Jag åker bussen.

Tommie Eliasson (Lerum, 2023-03-31)

#787

Jag använder mig av bussen

Jakob Vennström (Göteborg, 2023-03-31)

#788

Håller med!

Stina Brolin (Göteborg, 2023-03-31)

#790

Behåll kollektivtrafiken! Desto mer desto bättre. Anpassa den efter invånarnas behov, inte efter skrivbordskalkyler.

Anitha Bergvik (Lerum, 2023-03-31)

#791

Jag har barn och barnbarn i Lerum

Annika Svensson (Göteborg , 2023-03-31)

#793

Jag åker med Lerumsnabben varje dag till mitt jobb i Göteborg, Kortedala.
Ni får INTE lägga ner Lerumsnabben!

Rosita Udovicic (Lerum, 2023-03-31)

#797

Att bussar i Gråbo och Lerum inte ska tas bort .

inger nilsson (sävedalen, 2023-04-01)

#799

Denna förändring skulle kraftigt försämra möjligheterna att åka kollektivt till/från lerum

Sebastian Westman (Lerum, 2023-04-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...