Hjälp till att rädda Hallstahammars bibliotek

Kommentarer

#203

Jag vill att biblioteket ska fortsätta vara en plats som är tillgänglig och öppen för alla.

Emilia Wahlqvist Jung (Hallstahammar , 2023-03-15)

#206

Det är viktigt att läsa böcker och inte bara använda internet , och det är bra att det finns tillgängligt nära så man kan gå dit när man vill , hela vår familj beöker biblioteket med jämna mellanrum

Eva Öst (Hallstahammar, 2023-03-15)

#210

Biblioteket ska ha kvar all personal o absolut inte ändra/korta ner öppettiderna.

Forsberg Annika (Hallstahammar, 2023-03-15)

#212

Då vi inte längre prioriterar skolbibliotekarien som pedagog så är det av yttersta vikt att vi har ett öppet bibliotek i kommunen..redan idag är det ofta stängt vid sjukdom, vilket är märkligt. Som att stänga skola, fritids, apotek?

Jeanette Nilsson (Hallstahammar, 2023-03-15)

#216

Biblioteket behövs för att sprida den kunskap och glädje som finns i böcker.

Raimo Hemteg (Hallstahammar , 2023-03-15)

#222

Viktig fråga

Susanna Humble (Kolbäck, 2023-03-15)

#225

Jag har läst böcker hela mitt liv och då också gått till biblioteken där jag bott. Bor nu här och vill att våra fina bibliotek ska få finnas kvar.

Maria Jansson (Kolbäck, 2023-03-15)

#226

Biblioteket i Hallstahammar är en viktig plats för många, utan vårt bibliotek blir samhället fattigare, det är en liten del av hjärtat i ett litet samhälle som Hallstahammar.

Anki Stafström (Kolbäck, 2023-03-15)

#233

Jag anser att tillgång till information är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.
Därför tycker jag att det är rent förkastligt att skära ner på Biblioteken, speciellt i dessa tider då läsandet minskar borde man istället SATSA på Biblioteken.

Johan Peromo (Kolbäck, 2023-03-15)

#235

En sådan stor kommun som Hallstahammar ska naturligtvis ha ett bibliotek för innevånarna. Det är väl klart att man ska kunna få hålla i o läsa en bok. Biblioteket är en bra mötesplats för både barn o vuxna. Antagligen kan man göra mer för att utveckla biblioteket.

Ewa Borg Hedlund (Hallstahammar, 2023-03-15)

#236

Det är inte samma sak att ha ett meröppet bibliotek som att ha ett bibliotek med kunnig personal. Många gånger har jag fått hjälp av bibliptekspersonal både med böcker till mig själv och till mina barn.

Cristina Pérez (Kolbäck, 2023-03-15)

#242

Vi behöver verkligen en plats som fungerar så bra för så många.

Anneli Lind (Hallstahammar , 2023-03-15)

#243

Jag tycker att det är viktigt att de som bor i Hallstahammar har ett bibliotek som är öppet på bra tider. Minskad tillgänglighet kan påverkar barn, ungas och vuxnas läsvanor negativt.

Moa Fjällborg Tulek (Växjö, 2023-03-15)

#249

Det vore katastrof om bibliotekets tillgänglighet skulle begränsas! Starten på ett förfall och ett ännu ensligare och segregerat samhälle. Nej!!

Stina Larsson (Hallstahammar, 2023-03-15)

#250

detta bibliotek är i stort den viktigaste mötesplatsen för alla oss i hallstahammar. det är ett kulturcenter och vi behöver personalen.

Fia Andersen (hallstahammar , 2023-03-15)

#251

Jag tycker det är viktigt att biblioteket finns kvar i sin nuvarande form.

Maria Abrahamsson (Hallstahammar , 2023-03-15)

#252

Jag använder bibliotek flitigt. Om denna institution tas bort, så försvinner en stor del kultur och en samlingsplats där t ex seniorer kommer ut och träffar andra. Biblioteket är nödvändigt för information, umgänge, folkbildning för alla samhällsklasser och åldrar.

Linnea Nyberg (Hallstahammar, 2023-03-15)

#255

Min dotters största intresse är böcker och hon älskar att besöka biblioteket ♥️

Alice Löfman (Hallstahammar, 2023-03-15)

#257

Biblioteket är en jätteviktig tillgång för alla.

Gun Björk (Hallstahammar, 2023-03-16)

#260

Vill ha kvar biblioteket i Hallstahammar.

Helena Perez (Kolbäck, 2023-03-16)

#261

Det är viktigt att biblioteken finns kvar i våran kommun. Att få låna en bok på biblioteket och även få beställa en bok på fjärrlån från någon annat bibliotek i vårat län betyder så mycket när dagens inflation är så hög och böcker är så dyra. Jag stöder verkligen kommunens bibliotek

Britt-Inger Nylund (Kolbäck, 2023-03-16)

#262

Idioti att gå tillbaka 60 år och ta bort främjandet för hälsa och kunskap

Kjell Sill'en (Kolbäck, 2023-03-16)

#264

Vill inte att de ska dra ner på öppettiderna och minska personal styrkan

Maria vretling (VÄSTERÅS , 2023-03-16)

#268

biblioteket behövs för att få hjälp med lite av varje. Och naturligtvis för att låna böcker i stället för att köpa.

Yvonne Lindell (Strömsholm, 2023-03-16)

#269

Det är så viktigt med att bevara det skrivna ordets fria fristad. En mötesplats där man kan möta drömmar, fakta, idéer, tankar, hopp och tröst.

ÅSA Larsson (VÄsterÅs, 2023-03-16)

#274

Biblioteket behövs, för alla.

Agneta Kjellberg (Hallstahammar , 2023-03-16)

#275

Biblioteket behövs som ett öppet forum med anställda, kompetenta och engagerade bibliotikarier som gör ett mycket viktigt jobb i mötet med olika människor som har olika behov av kultur och läsning på olika nivåer.

Anders Vidén (Hallstahammar , 2023-03-16)

#276

Jag tycker bibliotekets verksamhet är viktig och att nedskärningarna bör prioriteras annorlunda

Tjarls Metzmaa (Hallstahammar, 2023-03-16)

#277

Bibliotek är viktiga för demokratin och så även dess personal!

Jenny Löyttynen (Köping , 2023-03-16)

#279

Växte upp i Hallstahammar och biblioteket var en viktig del av uppväxten

Niklas Zettergren (VÄsterÅs, 2023-03-16)

#280

Biblioteket är en viktig plats för både unga och gamla i samhället att samlas på för att få nya kunskaper via böcker men även lära sig mer om andra grupper i samhället. Det är inte alla som har möjlighet att ta sig fysiskt till Biblioteket,
då är personalen till stor hjäl, jag är en av dem. Biblioteken är viktigt för mångfalden i vårt samhälle!

Jessica Karlsson (Hallstahammar , 2023-03-16)

#281

Bibliotek är viktiga, särskilt för unga.

Birgitta Stridh (Västerås, 2023-03-16)

#282

Inga nerskärningar på Hallstahammars bibliotek! Hallstahammars viktigaste inrättning!

Bo Stefan Eriksson (Hallstahammar , 2023-03-16)

#283

Bevara Hallstahammars viktigaste instution!!

Monica Kindblad (Hallstahammar, 2023-03-16)

#284

Man ska inte dra ner på kulturen

Mats Jonsson (Sverige, 2023-03-16)

#287

Biblioteket är en viktig komponent i det förebyggande arbetet och en koppling mellan generationerna.

Rustan Eriksson (Kolbäck, 2023-03-16)

#289

Jag arbetar på förskola och uppskattar verkligen att kunna ta med barnen till biblioteket, både för högläsning och låna böcker

Mikaela Fernerö (KolbÄck, 2023-03-16)

#293

Bevara biblioteket.

Lars Johansson (Hallstahammar, 2023-03-16)

#295

Biblioteket fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Ser ingen vettig anledning tilö att dra in på personal som i sin tur leder till sämre service. Låt det vara som det är idag.

Karin Palmgren (Hallstahammar, 2023-03-16)

#311

Sååå viktigt att vårt fin biblioteket med fantastisk duktiga människor får finnas kvar! Jag pluggar på universitet och har Hallstahammars bibliotek att tacka för så mycket fin hjälp med multum av litteratur. Finns det inte här då fixar de från andra ställen! Så tacksam över dem!

Jessica Ahlström (Hallstahammar, 2023-03-16)

#313

Det är viktigt att biblioteket finns kvar och är tillgängligt för alla.

Ing-Marie Pettersson (Hallstahammar , 2023-03-16)

#317

Biblioteket är en viktig del av våran kommun.

Camilla Ekström (Hallstahammar, 2023-03-16)

#320

Biblioteket ger alla i vårat samhälle tillgång till olika slags litteratur och bör få fortsätta ha de öppettider som är nu , så tillgången kommer fortsätta finnas för alla.

Pia Mikkelsen (Hallstahammar, 2023-03-16)

#325

En enormt viktig plats för både barn och vuxna och något som ska vara kvar.

Isabell Hultkvist (Hallstahammar , 2023-03-16)

#328

Rädda biblioteket i Hallstahammar

Jan-Erik Johansson (Hallstahammar, 2023-03-16)

#332

Ett bibliotek fyller en mycket viktig samhällsfunktion. En social träffpunkt, en kulturfrämjande plats för alla att hitta information och lära av. Fantastiskt att få låna böcker, film, musik som många inte har råd att köpa själv. En plats för alla att ta del i verksamheter och olika evenemang. Så satsa mer på personal och verksamhet./En f.d Hallstabo.

Barbro Fröjd (Uppsala , 2023-03-16)

#333

Biblioteket har en viktig funktion i vårt samhälle. Hur ska vi få barn och ungdomar att öka sitt läsande om vi tar bort möjligheten för dem att ha tillgänglighet till böcker som biblioteket ger? Läsförståelsen i Sverige blir bara sämre och sämre. Ska Hallstahammar bidra till den utvecklingen? Hoppas verkligen inte det!

Christine Karlén (Hallstahammar , 2023-03-16)

#336

Biblioteket behövs som samhällstjänst

Markus Kumpula (Hallstahammar , 2023-03-16)

#341

Ett bibliotek är varje människas rättighet att få tillskansa sig kunskap, uppmuntr läsning och utveckla sin fantasi utan att det ska kosta extra att få tillgodogöra sig det bibliotek kan erbjuda.

Eva Öling (Kolbäck , 2023-03-16)

#342

Biblioteket är en mötesplats för barnen men även många vuxna framförallt de som kanske är ensamma. Då kan de gå dit och träffa andra och sitta ner och prata med. Självklart ska vi ha de öppettider vi har idag!

Susanne Fredriksson (Hallstahammar, 2023-03-16)

#343

Jag och min dotter vill ha kvar bibliotek för vi tycker om att gå dit, tycker det är så mysigt.

Lindqvist Jenny (Hallstahammar, 2023-03-16)

#344

Både som privat och anställd i Hallstahammars skolomsorg kunna ta del av bibliotekets utbud för att kunna främja läsningen för barnen. Läsning är en viktig del i livet och det är fantastiskt att vi har ett bibliotek med bra hjälpsam och driven personal.

Johanna Widén (Hallstahammar, 2023-03-16)

#350

Jag tycker att det är viktigt att behålla alla bibliotek, barnen kan hitta sina favorit böcker och kan samlas på ett kulturell viktigt ställe. Behålla detta för barnen.

C***a A****l (Solna, 2023-03-16)

#352

Hallstahammar bör ha ett bibliotek, det är navet för ett samhälle

Sirwan Zarifnejad (Stockholm , 2023-03-16)

#356

Det bör och ska finnas fler offentliga platser som är till för att delta i samhället utan att konsumera. Det behövs i Hallstahammar och borde snarare utökas med andra verksamheter.

Ida Leo (Strömsholm, 2023-03-16)

#360

Biblioteket är viktigt, behöver ha bra öppettider och ha tillräckligt med personal.

Anette Måård (Hallstahammar , 2023-03-16)

#361

Inskränk inte biblioteket ich kulturen i Hallsta!

Erik Oksanem (Hallstahammar, 2023-03-16)

#363

Ett fungerande, bemannat, bibliotek behövs i vårt samhälle

Eijlis Andersson (Hallstahammar+, 2023-03-16)

#364

Biblioteket är verkligen en skatt för mig själv men även för mina barn som älskar att gå till biblioteket. Älskar att det finns i närheten så det INTE blir en krånglig aktivitet som aldrig skulle bli av.

Alexandra Mariedahl (Hallstahammar, 2023-03-16)

#367

Jag tycker att biblioteket är viktigt och de som arbetar där gör ett jättebra jobb, särskilt för barnen.

Alexandra Joannisson (Hallstahammar , 2023-03-16)

#370

Bibliotek är en livsviktig mötesplats för ett samhälle.

Marie Jakobsson (Hallstahammar, 2023-03-16)

#371

Biblioteket är en mänsklig rättighet

Kajsa Wallin (Hallstahammar , 2023-03-16)

#373

Vill ha biblioteket kvar som det är

Bernt Westman (Hallstahammar , 2023-03-16)

#375

Kunnig personal behövs på biblioteket för att hjälpa till och inspirera till läsning i alla åldrar!

Jenny Hedström (Hallstahammar , 2023-03-16)

#377

vill att biblioteket är som det är.

Marie Ytterberg (73430 Hallstahammar, 2023-03-16)

#379

Är man uppvuxen i Hallstahammar så vill jag ge mitt stöd till Biblioteket

Ann-Louise Ahlberg (Tranemo, 2023-03-16)

#380

Detta är jätteviktigt och horribelt om det så skulle vara att biblioteket försvinner.

Rasmus Forsström (Hallstahammar, 2023-03-16)

#382

Biblioteket är en av de viktigaste platserna vi har i hallsta

Alice Rosenberg (Hallstahammar, 2023-03-16)

#383

Biblioteket behövs. Antalet personal ska inte minskas utan hellre ökas. De gör ett fantastiskt arbete.

Monica Jonsson (Hallstahammar, 2023-03-16)

#384

Rör ej biblan!

Renée Östling (Hallstahammar, 2023-03-16)

#388

Det är livsviktigt att biblioteket kan hållas öppet så mycket som möjligt. Tillgänglighet för studiematerial, mötesplatser för studier och allmänbildning är av största vikt, särskilt ur ett socioekonomiskt perspektiv!
Uppmuntrar till läsglädje för alla!

Carina Norrgrann (Kolbäck , 2023-03-16)

#389

Jag tycker att det är självklart med ett öppet och bemannat bibliotek. Ett bibliotek är viktigt för ett samhälle med dess innevånare, risken är annars att det blir "fattigt" och en utarmad ort.

Sofia Westman (Hallstahammar , 2023-03-16)

#392

Jag tycker att biblioteket fyller en viktig funktion i samhället och bör prioriteras!

Susanna Lindroos (Hallstahammar , 2023-03-16)

#395

Vill behålla biblioteket som det är idag.

Rita Rosenqvist (Hallstahammar, 2023-03-16)

#397

Biblioteket dka finnas kvar som det är idag.

Emma Hammarbäck (Smedjebacken , 2023-03-16)

#398

Jag tycker att biblioteket är en samlingsplats för människor som behöver någonstans att vara, om det så är för att låna böcker, komma bort eller hänga! Det är ett ställe där man kan få vara

Natalie Umell (Hallstahammar, 2023-03-16)

#399

Biblioteket är viktigt i många avseenden. En öppen plats tillgänglig för alla som möjliggör gratis tillgång till litteratur.

Cajsa Lindholm (Hallstahammar , 2023-03-16)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...