Hjälp till att rädda Hallstahammars bibliotek

Kommentarer

#1

Jag jobbar på Hallstahammars bibliotek och jag ser vilken viktig funktion biblioteket fyller för Hallstahammars invånare.

Personalen behövs vara närvarande i biblioteket för att hjälpa besökarna. Om vi drar in på personal kommer de boende i Hallstahammar bli lidande.

I nuläget är biblioteket den enda öppna mötesplatsen där invånarna kan få personlig hjälp och service i sin vardag. Om vi drar in på personal och därmed öppettider kommer det inte tas emot väl av våra invånare.

Jennifer Bolmefalk (Köping, 2023-03-14)

#5

Vi måste bevara våra kulturinstitutioner!

Kristina Ståhl (Västerås, 2023-03-14)

#7

Biblioteken behöver sin personal för hjälp och handledning av besökare

Ewa Mårtensson (Hallstahammar , 2023-03-14)

#11

Viktigt att det finns öppna bibliotek med personal.

Sven Lundquist (Hallstahammar , 2023-03-14)

#12

Biblioteket är en samhällsviktig plats dit alla är välkomna och kan träffas, oavsett vem du är. Det finns inte så många platser kvar. Även om digitaliseringen har ökat behövs den mänskliga kontakten.

Ulrika Jansson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#14

Jag tycker att biblioteken är viktiga och att Hallstahammars bibliotek får vara kvar. Tycker att öppettiderna och personalen ska vara kvar. De är till stor hjälp. Biblioteket är en bra samlingsplats

Amanda Kanterfors (Hallstahammar, 2023-03-14)

#15

Ett bibliotek är så viktigt för alla

Solweig Gulliksson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#22

Jag anser att biblioteksverksamheten snarare borde få mera resurser

Stefan Karlsson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#24

TTycker att varje ort/stad ska ha ett bibliotek!

Monika Lehmann (KolbÄck, 2023-03-14)

#25

Biblioteken utgör en samhällesviktigt funktion.

Joakim Eklund (Västerås, 2023-03-14)

#27

Biblioteket är viktigt för samhället.

Paulina Tanskanen (Hallstahammar, 2023-03-14)

#29

Bibliotek är så viktiga på många olika sätt. För bildning och kunskap. För läsfrämjande. Som mötesplats. Som social plats för de ensamma. För projekt. För program. Det handlar inte bara om att kunna låna en bok o lämna tillbaka den, det är så mycket mer som har att göra med att människor möts och att det finns kunnig personal på plats för att möta, inspirera, berätta, samordna och bara finnas där.

Helena Arnell (Västerås , 2023-03-14)

#32

Bibliotek är viktiga

Li Wahlberg (Kolbäck, 2023-03-14)

#33

Jag vill ha ett levande bibliotek, för mig, mina barn och resten av kommuninvånarna.

Anna-Karin Lundmark (Hallstahammar, 2023-03-14)

#34

biblioteket behövs

pirjo ahoniemi (HALLSTAHAMMAR, 2023-03-14)

#35

Jag och mina barn uppskattar biblioteket & vill att det ska vara kvar. Det bör vara en självklarhet att prioritera kunskap vilket man får på biblioteket

Amanda Jewander (Hallstahammar , 2023-03-14)

#39

Jag och min familj använder biblioteket mycket. Läsning är grunden till så mycket!

Elin Koop (Hallstahammar, 2023-03-14)

#40

Biblioteket bör få ökad budget, inte sänkt, pga är en viktig plats för många i kommunen.

Jeanette Wendin (Västerås, 2023-03-14)

#41

Biblioteket är en viktig del av samhället!

Tanja Thunman (Hallstahammar , 2023-03-14)

#42

Vill inte att nedskärningar drabbar biblioteket.

Ilkka Aho (Hallstahammar, 2023-03-14)

#44

Biblioteken fyller en viktig funktion! En plats för läsning, kunskap och kultur. Och-också en viktig plats för gemenskap för såväl äldre som yngre. En av få platser som är öppen för allmänheten, dit du kan gå oavsett ålder, bakgrund eller utbildningsnivå. Sverige har en stolt tradition av bibliotek, där alla kan känna sig välkomna. Den ska vi värna!

Maria Edström (Hallstahammar , 2023-03-14)

#45

Men självklart vill vi ha biblioteket kvar. Viktigt för många och enligt mig en grundpelare i samhället.

Jenny Laakkonen (Hallstahammar, 2023-03-14)

#46

Barnens möjligheter är guld värda på biblioteket. De behöver utökas inte skäras ner. Fantastiska personal, bra utbud och roliga aktiviteter ❤️👍

Diana Linna (Hallstahammar, 2023-03-14)

#50

Att det självklart ska finnas ett bibliotek i Hallstahammar

Lena Hagemo (Hallstahammar, 2023-03-14)

#53

Betyder mycket för alla innevånare, ung som gammal.

Iréne Ström (Hallstahammar, 2023-03-14)

#54

Jag vill att biblioteket ska få vara kvar som det är nu.

Agneta Lillsund (Hallstahammar , 2023-03-14)

#55

Vill behålla nuvarande service och öppettider. Minskad personal kommer göra detta sämre.
Det borde snarare satsas mer pengar på en så samhällsviktig verksamhet.

Andreas Tibbling (Hallstahammar, 2023-03-14)

#59

Biblioteket är viktigt och en rättighet för alla, att skära ner på anställda betyder att man tar ett ställningstagande mot främjandet av barn och ungas läslust. Och sen oroar man sig för läskunnigheten och läsförståelsen går ner hos barn och unga. Detta förslag säger emot det.

Lisa Dahlgren (HÄgersten, 2023-03-14)

#60

Det är en självklarhet att det ska bestå som det är idag!

Amanda Todor (Hallstahammar , 2023-03-14)

#61

Bibliotek o läsning är viktigt

Nadia Akkawi Gustafsson (VÄsterÅs, 2023-03-14)

#62

biblioteket är så viktigt att bevara

jonas kättström (Hallstahammar, 2023-03-14)

#63

Ett bibliotek är ett måste i dagens samhälle och ett bibliotek med personal!!!

Monica Öhlander (KolbÄck, 2023-03-14)

#64

Biblioteket är något av det viktigaste vi har!!! Barn och unga måste få ner tillgång till det, inte mindre!!! Jag är UPPRÖRD.

Karolina Tejnung (Strömsholm, 2023-03-14)

#69

Jag skriver under pga att jag vill ha kvar personalen på biblioteket. Dem är superviktiga för en sådan viktig samhällstjänst!

Sofia Ståhl (Västerås, 2023-03-14)

#70

Bevara landsbygden!

Erik Connatty (Västerås , 2023-03-14)

#71

Är på biblioteket varje vecka. Läser mycket.

Rita Fredriksson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#72

Biblioteket är en viktig del i vår kommun. För både unga och gamla!

Marit Olsson Pyykkö (Hallstahammar , 2023-03-14)

#75

Biblioteket behövs.

Markus Nilsson (Hallstahammar , 2023-03-14)

#77

Biblioteket är så viktigt för många i samhället, speciellt för studerande nyanlända, pensionärer och barn. Det är en trygg samlingspunkt för många i samhället som erbjuder en undanflykt från verklighetens
kriser. Så mycket pengar har använts till renoveringen av byggnaden, bättre att satsa på möjligheter istället för att begränsa den befintliga verksamheten. Personalen är helt fantastiska

Lisa Nordqvist (Hallstahammar, 2023-03-14)

#78

Vi besöker Hallstahammars biblioteket flera gånger i veckan.

Ida Tilly (Hallstahammar, 2023-03-14)

#94

Bibliotek är så viktiga. Särskilt för barn och särskilt där det kanske inte finns så mycket att göra. På mindre orter

Maria Sollerhag (Stockholm, 2023-03-14)

#95

Biblioteket är en mycket viktig plats i samhället! Att besöka det som vuxen eller tillsammans med barn är väldigt berikande! Språk, läsförståelse är viktiga saker för att utvecklas som människa!

Marianne Lindberg (KÖping, 2023-03-14)

#98

Rädda biblioteket

Pierre Bolmefalk (Köping, 2023-03-14)

#101

I min roll som författare har jag besökt Hallstahammars bibliotek och på nära håll sett hur viktigt och engagerat personalen jobbar med ungdoms- och mångfaldsfrågor. Att dra ner på det arbetet vore en stor förlust för kommunen.

Anna Ahlund (Uppsala, 2023-03-14)

#103

Lånar många böcker ofta till mig , maken och barnbarnen . Har alltid en bok på gång och det är bra service på biblioteket Det MÅSTE finnas bibliotek på bygden

Åsa Lindberg (Strömsholm , 2023-03-14)

#109

Biblioteket ska finnas kvar som det är!!

Ova Croner (Hallstahammar , 2023-03-14)

#110

Ett land utan bibliotek är ett land utan kultur.

Thord Andersson (Kolbäck , 2023-03-14)

#112

Jag och min familj besöker biblioteket ofta. Tack vare det har min 6 åriga son fått upp ett intresse för böcker och läsning. Jag hoppas att han kommer fortsätta kunna nyttja biblioteket under hela sin uppväxt.

Therese Södereng (Hallstahammar, 2023-03-14)

#113

Biblioteket är inte bara en plats att låna böcker på, det är även en kulturell knutpunkt.
En plats att gå till och träffa andra som är intresserade av samma ämnen som en själv, för både barn och vuxna.Det är enkelt att mötas i samtal på biblioteket.

Kornélia Smideby (Hallstahammar, 2023-03-14)

#119

Bibliotek måste skyddas. Ingen kan garantera internet och elen. Böcker är fysiska och kan bevaras.

Carina Nilsson (Östersund , 2023-03-14)

#123

Bibblan är mitt andra hem.

Sonia Bigenius (Hallstahammar, 2023-03-14)

#124

Såklart måste biblioteket vara tillgängligt för alla.

Wignerhag Charlotte (Kolbäck , 2023-03-14)

#126

Biblioteket är viktigt för ett tryggt och levande samhälle

Marie Zeising (Stockholm , 2023-03-14)

#132

Jag vill ha biblioteket kvar!

Molly Ahlbom (Hallstahammar , 2023-03-14)

#133

Biblioteket är en viktig resurs som bör främjas, inte beskäras!

Malin Larsson (Hallstahammar , 2023-03-14)

#134

Bibliotek är viktigt!!

Karl Edén (Hallstahammar, 2023-03-14)

#136

Ett bibliotek är en samhällsfunktion som inte får sparas in på!

Elizabeth Kättström (Hallstahammar , 2023-03-14)

#137

Om människor på plats försvinner så försvinner även utbyten av empati, glädje, gemenskap och skratt som uppstår i de möten som blir till med personalen på biblioteket. Utsatta grupper i vår kommun som behöver detta allra mest blir ännu mer lidande.

Jennifer Väisänen (Hallstahammar , 2023-03-14)

#138

Jag lånar böcker ofta jag vill verkligen ha biblioteket kvar som det är idag.

Kerstin Blomgren (Hästhovsvägen, 2023-03-14)

#142

Våra bibliotek behöver vara kvar!

Kristina Langgren (Kolbäck, 2023-03-14)

#143

Vill ha biblioteket kvar

Maritha Pettersson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#145

Jag tycker att biblioteken ska få vara kvar precis som de är.

Emily Karlsson (Örebro, 2023-03-14)

#148

Jag tycker absolut inte att man ska dra ner på personal på biblioteket. Älskar biblioteket och mina barn lånar alla böcker där.

Caroline Oduro (Hallstahammar, 2023-03-14)

#149

Jag tycker det är viktigt med ett välutrustat bibliotek i Hallstahammar

Anna Lennartsson (Hallstahammar, 2023-03-14)

#153

För våra bibliotek är viktig del, i vår kultur och folkbildning och förmodligen på mer sätt än vad jag kan komma på, trots att jag vet att de är viktiga. De ska inte försämras

Daniel Löthskog Kluck (Köping, 2023-03-14)

#154

Jag vill att biblioteket ska finnas och vara öppet ofta.

Åsa Kfouri (Hallstahammar, 2023-03-14)

#157

Vill ha våra få öppettider kvar i Kolbäck

Maya Svensson (Kolbäck , 2023-03-15)

#161

Biblioteket är så viktigt för så många människor!

Veronica Lindberg (Hallstahammar , 2023-03-15)

#164

Att läsa en demokratisk rättighet och skyldighet.

Petra Schmidt (Strömsholm , 2023-03-15)

#170

Biblioteket ska vara kvar !!

Mariann Nurmi (Hallstahammar , 2023-03-15)

#175

Självklart att Hallstahammar ska ha sitt fantastiska bibliotek kvar!

Frida Heldemar (Köping, 2023-03-15)

#176

Vi älskar biblioteken i kolbäck och hallstahammar. Det är verkligen en viktig del av mångas liv. Skär inte ner!!

Sandra Eriksson Peromo (Kolbäck , 2023-03-15)

#177

En ort/stad behöver ett tillgängligt bibliotek!

Lindblom, Anna-Karin (Kolbäck, 2023-03-15)

#185

Ett bibliotek är samhällets hjärt och behövs för i stort sett alla personer i samhället utan biblioteket blir samhället en väldigt öde plats

Marina Bolmefalk (Köping , 2023-03-15)

#187

Jag tror att böcker ska vara mer tillgängliga

Kristina Engler (KolbÄck, 2023-03-15)

#188

Snälla låt biblioteket få vara som det är idag. Här finns trevlig personal, ett stort utbud av böcker men också en trygg plats att vara på. På biblioteket möts människor i alla åldrar och vi är nog många som älskar lugnet som biblioteket ger. Jag har svårt att tänka mig att det kommer kännas likadant om det inte finns någon personal på plats. Jag tänker också på de barn som söker sig dit, var ska de ta vägen om biblioteket inte är öppet? Spar in på fyrverkerier eller något annat som inte ger någon långvarig glädje istället.

Karoline Borg (Hallstahammar, 2023-03-15)

#192

Hallstahammar och Kolbäck bibliotek är fantastiska mötesplatser och används av generationer. Alltid välbesökt när vi är där, och vi är där en till två ggr i veckan.

Brita Helmersson (Hallstahammar , 2023-03-15)

#197

Jag lånar gärna böcker på biblioteket. Det är en fin möjlighet för människor som inte har råd att köpa böcker och filmer. En bra plats att läsa tidningen. Att vila eller söka information. Låna en dator, skriva ut något. Låna studielitteratur mm.

Carina Haraldsson (Kolbäck, 2023-03-15)

#200

Jag skriver under gör biblioteket är otroligt viktigt i vårat samhälle. Jag vill ha kvar vårt kunniga och generösa biblioteket precis som det är.

Lena Bergström (Hallstahammar, 2023-03-15)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...