Stoppa nedläggningen av kommunal personlig assistans i Örkelljunga kommun!

Kommentarer

#201

Stöttar såklart mina kollegor runt om i landet. Dags att förbättra inte försämra mer

Marika Sundberg (Ludvika, 2023-01-23)

#204

Att använda privata företag kommer kosta kommunen mer, men de ser bara de kortsidiga besparingarna mot hur mycket de kommer kosta dem i framtiden. Spara en miljon nu mot att spendera flera miljoner om något/några år. Men då är de väl inte valda längre och har inte längre kontrollen, så inte deras problem.

Christoffer Andersson (Klippan, 2023-01-23)

#208

Jobbar i Örkelljunga kommun i hemtjänst där vi redan börjat ta över de vårdtagare som har kommunens personliga assistenter och det är inte bra för deras VT att få hemtjänsten ost som ska förstå och ge dom rätt vård i lugn och ro då det redan idag är stressigt i hemtjänsten . Tänk om på besparingar!!!

Catharina Fältheim (Ängelholm+, 2023-01-24)

#210

Det är för jävligt att dom ska spara in pengar på sådana saker

Mattias Göstasson (Skånesfagerhult, 2023-01-24)

#212

Jag tycker att det behövs

Nathalii Möllerström (Skånes Fagerhult , 2023-01-24)

#213

Det kommer inte bli bra för dem äldre när dem ska få helt ny personal, plus att de andra vård organisationerna kommer inte kunna samarbeta lika bra utanför kommunen som innanför.

Freya Holmsen Hermansdottir (Örkelljunga , 2023-01-24)

#215

Jag är kritisk till privatisering pga sämre löner och sämre anställningsvillkor för personalen. Svårigheten för de privata bolagen att behålla personal över tid talar sitt tydliga språk. Detta innebär stor otrygghet för brukarna. Brukare och personal som inte mår bra innebär större kostnader. Kommunen kommer inte att spara något om detta förslag genomförs. Tvärtom.

Kristina Börjesson (Örkelljunga , 2023-01-24)

#224

Jag är personlig assistent

Eva Brink (Örkelljunga, 2023-01-24)

#228

...Vård oavsett inte är något man bör spara in pengar på och speciellt inte den som påverkar det dagliga livet hos dessa brukare. Det känns som att vi går bakåt i tiden istället för framåt där personer med funktionsvariationer uppenbarligen är mindre värda enligt politiker. Skamligt.

Rebecca Elger (Örkelljunga, 2023-01-24)

#233

Det är helt vansinnigt att ta bort kommunal assistans för att istället satsa på privata företag som bara bryr sig om sina egna vinster.

Monica Baidori (Örkelljunga , 2023-01-24)

#235

Att ingen kommer att ”tjäna” på detta. Varken brukare, personal eller kommunen.

Anette Johlin (Örkelljunga , 2023-01-24)

#236

Jag tycker detta är en verksamhet som skall drivas kommunalt och inte av vinstdrivande företag. Tror att varken brukare eller personal kommer att må bra av detta.

Kristian Svärd (Örkelljunga, 2023-01-24)

#237

Den sortens verksamhet bör inte privatiseras

Johan Lindau (Örkelljunga, 2023-01-24)

#238

Jag tycker detta är katastrof av en kommun

Jan Fransson (Örkelljunga, 2023-01-24)

#243

Min fru jobbar som personlig assistent.

Markus Börjesson (Örkelljunga , 2023-01-24)

#254

Komunbefolkningen behöver detta

Daniel Ny (Skånes Värsjö, 2023-01-25)

#255

Idiotiskt ohumant

Ingemar Bringsén (Örkelljunga, 2023-01-25)

#256

Alla brukare som vill ska ha rätt att bli kvar i kommunen .

Carina Lindgren (Örkelljunga, 2023-01-25)

#260

Stötta samhällets allra svagaste grupper.

Sella Karabit (Örkelljunga , 2023-01-25)

#261

Tror inte att privata företag kan ge billigare och bättre verksamhet åt kommunen .

Agneta Lindau Persson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#264

Självklart behöver detta finnas i Örkelljunga!!!! Håll inte på och snåla in på svaga individers bekostnad!

Mattias Andersson (Kvidinge , 2023-01-25)

#265

Det som nämnts i texten

Robin Fransson (Örkelljunga , 2023-01-25)

#267

Typiskt Örkelljunga kommun! Ta från de svaga som behöver del av välfärden! SKÄMMS PÅ ER SOM RÖSTAT FRAM DETTA! Vi möter er i kommunen kan ni möta vår blick med stolthet? En kommun där folk ska flytta från?

Gitte Andersson (Åsljunga , 2023-01-25)

#268

De behöver vara kvar.

Monica Rosenqvist (Örkelljunga , 2023-01-25)

#272

Det är en värdelös ide

kimmie brink (Örkelljunga , 2023-01-25)

#273

Ja anser att det är ett felaktigt beslut.

Hampus Ekberg (Örkelljunga , 2023-01-25)

#278

Örkelljunga kommun bör tnka längre än näsan räcker

Ivar Börjesson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#279

Vill behålla de kommunala tjänsterna!

Ingemar Persson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#280

Det finns förmodligen andra saker man kan spara in på till exempel miljonavgångslöner som politikerna själva klubbat igenom

Kent Petersen (Örkelljunga, 2023-01-25)

#284

jag tycker inte om att man förändrar en verksamhet som fungerar.

jens blixt (örkelljunga , 2023-01-25)

#289

Detta är viktigt

Sabina Jakupovic (Örkelljunga , 2023-01-25)

#290

Det är ett rent idiotiskt förslag som helt saknar konsekvenstänk för vad det kan komma att innebära för brukarna.

Mikael Windahl (Örkelljunga , 2023-01-25)

#294

Privatisering innebär sämre villkor och lägre lön.

Daniel Vånemo (Örkelljunga , 2023-01-25)

#295

För individens rätt att välja anordnare själv. Sant är en annan koll och ansvar när det är kommunalt

Jenny Johansson (Åstorp, 2023-01-25)

#296

Stackars folk

Sajma Jakupovic (Örkelljunga , 2023-01-25)

#297

Att kommunen tvingar de som har personlig assistans att välja en ny aktör för kommunen tycker det är för dyrt att själv hålla i.Villket stöd/ hjälp har dessa personer från kommunen när detta beslut är spikat?

Laila Nielsen (Åstorp, 2023-01-25)

#300

Jag tycker att detta ska ligga under kommunerna

Majken Hermansson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#301

Jobbar inom LSS i Örkelljunga och är orolig för brukarna inom LSS assistans. Misstänker att ett byte till privat version av assistans inte är gynnsam för brukare och anhöriga.

Mattis Magnusson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#302

Superviktigt att någon för brukarnas talan att detta förslag inte blir verklighet.

Annelie Gustafsson (Örkelljunga , 2023-01-25)

#303

Det är fel att spara pengar på människors bekostnad , både brukare och de anställdas .

Sanna Kiraly (Örkelljunga , 2023-01-25)

#304

Jag vill stoppa nedläggningen av kommunal personlig assistans i Örkelljunga kommun.

Anna Svärd (Örkelljunga , 2023-01-25)

#312

Högst tveksam till om en kommun ens har laglig rätt att inte erbjuda den möjligheten i egen regi åt sina kommuninvånare? I vilket fall är det högst motbjudande att spara in på de invånare som har störst behov av stöd och hjälp av icke vinstdrivande organisationer..de, som alla andra i samhället, ska ges möjlighet att själva få välja!
Gör om och gör rätt!

Susanne Gadd (LJUNGBYHED, 2023-01-25)

#313

En kommunal verksamhet är en garanti för att det finns ett seriöst alternativ om det ska finnas valfrihet.

Sven Ohlsson (ÅSTORP, 2023-01-25)

#316

Folket har fått nog detta är inte okej någonstans

Petter Andersson (Örkelljunga , 2023-01-25)

#318

Trams

Ilijaz Jakupovic (Örkelljunga , 2023-01-25)

#319

de ska vara kvar. Våra personliga assistenter

Hannah Opdahl (Skånes Fagerhult , 2023-01-25)

#320

Det handlar inte om omsorg för dem som behöver sin assistent för att leva ett liv och ha en vardag som alla andra, att lämna över assistansen till någon annan. Det handlar enbart om pengar och det visar hur samhället behandlar våra svagaste och utsatta medborgare

Birgitta Söderlund (Klippan , 2023-01-25)

#321

Jag anser att detta är ett felaktigt och ett idiotiskt beslut.

Frida Johansson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#322

Jobbar som fast anställd i den kommunala LSS så detta förslag hotar min anställning samt gör det otroligt osäkert för mina brukare.

Sofie Cederholm (Örkelljunga, 2023-01-25)

#323

Jag vet vilken insats personliga assister gör och det är en organisation som naturligtvis ska bevaras.

Christina Lundh (Ängelholm , 2023-01-25)

#324

Det är förfärligt om det läggs ner!!!

Maria Bjurland (Påarp, 2023-01-25)

#325

För att jag tycker det är viktigt med personlig assistans och fel om den tjänsten riskerar gå till ett privat alternativ som kan vara vinstdrivande.

Eva Sörensen (Klippan , 2023-01-25)

#326

Tycker det helt vansinnigt.. jobbar som assistent i skolan.

Lena Andersson (Skånes Fagerhult , 2023-01-25)

#329

De är fel åtgärd!

Robin Larsson (Örkelljunga, 2023-01-25)

#330

Vet vilket jobb som görs och även att 40 Örkelljungaanställda förlorar jobbet till privata företag som inte ser på jobben på samma sett dom en kommunal arbetsgivare tidigare gjort. Tydligen så tror man även att jobbet ska bli billigare...

Daniel Rosenfeldt (Klippan, 2023-01-25)

#331

Det behövs trygghet för personal, ordentliga avtal, arbetstider men även trygghet för brukarna.

Pia Hallström (Perstorp , 2023-01-25)

#333

Hör jävligt…..

JanÅke Larsson (Åstorp, 2023-01-25)

#334

Vi måste behövas i samhället

Inger Bengtsson (Örkelljunga , 2023-01-25)

#337

Att all vård ska vara kommunalt. Dra in på minichefer till chefer

Connie Hansen (Örkelljunga , 2023-01-25)

#338

Det ska finnas kvar personer behöver hjäpen

Marc Nilsson (Örkelljunga , 2023-01-25)

#342

Detta är inte klokt. Att dom som behöver det som mest , blir mest drabbade .
Pengar ska inte få styra något sådant.

Jimmy Bengtsson (Nyvång , 2023-01-26)

#343

Billigare och lika bra eller bättre finns inte som kombination

Marcus Lind (Örkelljunga , 2023-01-26)

#344

Det är fruktansvärt och befängt att ens tänka tanken att lägga ner kommunal assistans. Anledningen till att det har fungerat så dåligt är för att de högsta i ledningen inte varken ser, hör eller har någon koll på vad som händer "på marken" där personalen kränger sig själva ut och in i ansträngning för att få allting att fungera. Lyssna, titta, prata med chefer, personalansvarig, bemanningsansvarig, personal och brukare för att försöka lösa problemen på rätt nivå, istället för att fortsätta skövla människor för vinst

Elin Danielsson (Klippan, 2023-01-26)

#346

Kommunen kunde spara in på andra saker som löner till politikerna.

Ellinor Johnsson (Örkelljunga , 2023-01-26)

#351

Stoppa nedläggningen av kommunal personlig assistans i örkelljunga.

Michael Björk (Örkelljunga, 2023-01-26)

#352

Stoppa nedläggningen av kommunal personlig assistans i Örkelljunga

Marie Björk (Örkelljunga , 2023-01-26)

#354

En av mina föräldrar är en av brukarna som kommer att bli berörd av detta.

Dan Brink (Örkelljunga, 2023-01-26)

#358

Jag instämmer till fullo det Daniel skriver fram.

Emma Petersson (Markaryd, 2023-01-26)

#360

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2023-01-26)

#364

Detta är för jävligt

Lars Hultstrand (Örkelljunga , 2023-01-26)

#365

Att det kan man inte stoppa

Inga-lill Hultstrand (Örkelljunga , 2023-01-26)

#368

Jobbar som assistent

Frida Martinsson (Örkelljunga, 2023-01-26)

#370

Jag kommer från Örkelljunga och anser att det alltid bör finnas ett skattefinansierat alternativ inom all vård.

Isabell Söderholm (Hjortsberga , 2023-01-26)

#374

Det håller inte.

Martin Olofsson (Åsljunga, 2023-01-26)

#384

Jag vill dessa människor det bästa!

Johanna Nilsson (Örkelljunga, 2023-01-27)

#385

Detta kommer att få många negativa följder

Kersti Hansson (Örkelljunga , 2023-01-27)

#388

Skall drivas av kommunen för bästa resultat.

Mats Johansson (Landskrona, 2023-01-27)

#391

Bor inte i Örkelljunga men bryr mig ändå.

Peter Rosengren (Klippan, 2023-01-27)

#394

Absolut inga privata aktörer inom assistans. Se hur det har blivit.

Stefan Albertsson (Eket, 2023-01-27)

#397

Ge fan i de svaga. De behöver omtanke,INTE nerläggning

Ted Birgersson (Åsljunga, 2023-01-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...