Vi vill att UL:s buss 119 ska gå till Norrhällby igen

Kommentarer

#1

Jag skriver på detta då jag och min familj är i stort behov av buss till Norrhällby. När vi flyttade till Halmbyboda, som ligger cirka 2 km från Norrhällby, så räknade vi med att kunna ta buss 119 till och från Uppsala central. Jag behöver själv ta bussen till jobbet och när vår dotter blir äldre kommer hon att vara beroende av bussen för att kunna ta sig till skola, vänner och fritidsaktiviteter. Nu när bussen försvinner från Norrhällby kommer jag behöva ta bilen till jobbet i centrala Uppsala vilket belastar både klimatet och samhället med föroreningar och biltrafik. Det är också en ekonomisk fråga för oss, det kommer bli dyrt att behöva ta bilen överallt och även skjutsa vår dotter överallt. Vi är flera nyinflyttade barnfamiljer här ute som räknade med denna busslinje när vi flyttade hit. Vi är väldigt ledsna över att bli utan den här bussen, det påverkar vårt liv väldigt mycket och gör det betydligt krångligare, dyrare och mer tidskrävande för oss.

Sofia Wahlström (Uppsala, 2022-12-10)

#4

Bussen ska vara för resenärern. Inte för att UL ska spara pengar.

Ellinor Hillfelt (Uppsala , 2022-12-10)

#5

Vi vill gärna fortsätta kunna gå på bussen uppe vid mellangården, för vi bor borta i svia och får nu längre till bussen.

Micaela Edman (Uppsala , 2022-12-10)

#6

Vi har precis flyttat FRÅN Skölsta TILL Halmbyboda och våra 2 barn åker alltid buss (och har alltid gjort) till och från skolan (Palmblad). Och att den nu helt ska sluta gå ifrån Halmbyboda korsningen, får ju katastrofala konsekvenser! Hur ska dom ta sig till skolan och hur ska dom kunna ta sig hem? Det är ju fruktansvärt långt att gå härifrån till närmaste busshållplats i skölsta. Det kommer ta 45 min att gå till bussen, det kan jag bara inte låta mina döttrar på 12 & 14 år göra varje morgon och eftermiddag när dom ska hem igen, det är inte rimligt över huvud taget.

Ann-Sofi Nergaard (Halmbyboda 8A, 2022-12-10)

#11

Bussen är en form av livlina för mig då jag tillbringar cirka sex månader varje år på fastigheten Norrhällby 29.
Det är också en möjlighet för mina vänner som inte är bilburna att hälsa på mig.

Michael Tolstoy (Uppsala, 2022-12-10)

#13

Bussen till Norrhällby har varit ett bra sätt att med tåg och buss komma från Stockholm till Norrhällby och Halmbyboda och tillbaka. Att gå ända från och till Skölsta blir långt.

Nikolaj Tolstoy (Lidingö, 2022-12-10)

#14

Jag tycker det är fel att folk på landet inte ska ha tillgång till buss

Malin Ahlström (Uppsala, 2022-12-10)

#18

Many children take the bus everyday from Norrhällby to the city center as they don't study in schools nearby. Our daughter for example has to take 2 buses in order to get to school if you remove this lines it will mean she will need to take 3 buses in order to get to school and then back home. We also use the bus to pick up our son from daycare when we don't have a car.

Mariana Eriksson (Uppsala , 2022-12-11)

#20

vi måste ha en förbindelse med staden, där våra arbeten,skolor och andra aktiviteter finns.
Någon gång på 80-talet hade vi en liknande situation när stadsbussen med nr 23 drogs in och ersattes med regional buss (den nuvarande).
Vill påminna om att vi som bor i området är skattebetalare som alla andra i kommunen och tycker oss ha rätt att kräva samma service.

elisabeth klev (uppsala, 2022-12-11)

#21

Jag vill ha kvar busshållplatsen Norrhällby för buss 119.

Rikard Klev (Uppsala, 2022-12-11)

#25

Jag har god nytta av bussen.

Andreas Tonstoy (Uppsala, 2022-12-12)

#26

Hur har ni tänkt att de barn och ungdomar som bor i Norrhällby ska kunna ta sig till och från skola/ fritidsaktiviteter????
Detta är skandal!!!
En stad som Uppsala där utbildning är viktigt, borde verkligen satsa på att se till att barn kan ta sig till skolan!!!
Vi som bor på landet/ utkanten av stan, betalar skatt, precis som andra invånare och borde ha rätt till samma saker som folk som bor inne i stan. Så är det ju inte riktigt, nu när vår busslinje dras in. Undrar också hur kommunens planer om miljö och hållbarhet går ihop med indragna busslinjer dsom innebär att ni tvingar folk att köra mer bil????
Ändring!!!

Kinga Craciun (Uopsala, 2022-12-12)

#30

Barnen i min by kommer inte till skolan utan buss! De ha ringde råd med en dubbad cykel!! De köper mat för de pengarna!

Naomi Angerstig (Uppsala, 2022-12-12)

#31

Vi bor i området!

Anna-Maria Angerstig (Uppsala , 2022-12-12)

#32

Jag bor i närheten av bussen

Amanda Angerstig (Uppsala, 2022-12-12)

#33

Jag bor i gamla delen av skölsta o självklart stöttar jag alla som bor avsides

Malin Johansson (Uppsala , 2022-12-12)

#34

Personer som inte har bil och behöver/vill komma till oss i Halmbyboda blir helt strandsatta om buss 119 tas bort.

Birgitta Niemelä (Uppsala , 2022-12-12)

#35

Jag skriver under då vi i Norrhällby kommer att bli av med de få kommunikationerna vi idag har. Det är inte miljömässigt hållbart att tvinga familjerna här att skaffa flerbilar för att ta sig in till Uppsala. Våra döttrar är ännu för unga för att själva åka buss in till Uppsala, men det dröjer inte många år innan det blir aktuellt. Alternativet för dem är att vänta till dess att de uppnår åldern för att få köra moped. Ska de cykla 10 km (enkel väg) året om för att komma in till centrala Uppsala?

Jonas Säfström (Uppsala, 2022-12-12)

#36

Det är ju självklart att Uppsala även ska värna om en landsbygd med bra service. Dit räknas kollektivtrafiken. Att lägga ner en busslinje/dra om sträckning är inte ett tecken på ett demokratiskt och likvärdigt samhälle, snarare tvärtom. Låt bussen fortsätta att trafikera Norrhällby.

Maria Ekholm (Uppsala , 2022-12-12)

#38

Vi besöker ofta våran vänner som bor där. Barnen behöver sina kompisar och vi föräldrar känner som våran vänner som bor där är en del av vår familj.

Monica Wennerstrand (Uppsala , 2022-12-12)

#39

Barn behöver åka till skolan

Öivin Grönberg (Uppsala , 2022-12-12)

#42

Det är viktigt att alla skolbarn i området kan ta sig till skolan på ett smidigt sätt.

Svea Lindblad (Uppsala , 2022-12-12)

#44

Bor i Norrhällby och berörs.

Eva Lundblad (Uppsala , 2022-12-12)

#45

Det är fördjävligt att man betalar för samma service men får skit på landet!

Edvard Holmlund (Uppsala, 2022-12-12)

#51

Bevara busslinjen

Lena Sten (Strömstad, 2022-12-12)

#52

Vi är nyinflyttade i Halmbyboda med barn på 11 resp 13 år som går i skola i Bergsbrunna och Sävja. Vi flyttade hit och planerade för att barnen skulle kunna ta sig till och från skolan själva nu när de börjar bli lite äldre. Nu blir det för långt att cykla då denna hållplats tas bort. Dessutom kommer jag och min sambo inte kunna klara oss på en bil pga detta. Vi hade räknat med att en av oss skulle kunna ta buss. Detta försämrar ju läget väldigt mycket!

Elinor Gising (Uppsala, 2022-12-12)

#53

Vi köpte tomt och byggde nytt hus på halmbyboda 8a, har precis flyttat hit med 2 barn om 12 och 14 år. Avståndet till norrhällby korsningen och bussarna var helt ok, rimligt avstånd för barnen att ta sig till/från då dom ibland går skola sent och inte hinner med skolbussarna och får åka kommunalt från Gränby, men inte längre. Inte kan vi ta bussen hem från arbetet längre, det förväntas att man skall gå nästan 4km för å ta sig hem vilket är helt orimligt. Vårt behov försvinner inte bara för att Skölsta växer. Ge oss bussen tillbaks och skapa ny linje till Skölsta!!

Rolf-Kåre Nergaard (Uppsala, 2022-12-12)

#55

Vi åker med bussen när vi ska hjälpa barn och barnbarn till och från skolan och andra aktiviteter det blir annars väldigt svårt att ta sig fram Med vänlig hälsning, Roger

Roger Elfving (Sollentuna, 2022-12-12)

#56

Vi brukar åka till Halmbyboda med buss 119 för att hälsa på barn o barnbarn, vi kräver att bussen ska börja gå igen.
Anna-Lena

Anna-Lena Elfving Elfving (Sollentuna , 2022-12-12)

#59

Jag skriver under för att jag anser att fortsatt kollektivtrafik i Norrhällby är viktig för att hålla landsbygden levande samtidigt som det ur miljösynpunkt minskar antalet privata resor.

Karin Hartman Lindgren (Uppsala, 2022-12-13)

#61

Uppsala har sagt att man ska ha en levande landsbygd och detta beslut strider mot det och det är även ett hot mot miljön om människor på landsbygden ska behöva åka bil jämnt

Tony Persson (Uppsala , 2022-12-13)

#62

För en fortsatt levande landsbygd behövs en fungerande kollektivtrafik. Det måste gå att ta sig kollektivt från landsbygden till arbete och fritidsaktiviteter. Alternativet blir att alla måste köra egen bil, vilket gör att Region Uppsala direkt motverkat miljöpolitiken.

Linda Wahlström (Uppsala, 2022-12-13)

#63

Rädda busstrafiken! Vi måste kunna klara oss utan att alla har var sin bil även om vi bor utanför storstäderna!! Vår miljö, vår ekonomi och vår hälsa är beroende av fungerande och tillgänglig kollektivtrafik.

Kajsa Södergran (Stocksund , 2022-12-13)

#69

Vi bor i ett av de närmaste husen i Norrhällby (Norrhällby Haga 19) och har ändå 2,6km att gå till närmaste hållplats i Skölsta och det på en smal väg med 70km/h hastighetsgräns. De flesta andra i Norrhällby och Halmbyboda har ännu längre. Hur är det tänkt att barnen ska komma till skolan? Våra barn går på den kommunala skola som är klart närmast vårt hem, men har nu varken linjebuss eller skolbuss som kan ta dem till skolan. Detta verkar vara väldigt ogenomtänkt. Hur långt anser kommunen att det är rimligt att man ska gå till bussen egentligen?

Ernö Craciun (Uppsala, 2022-12-14)

#71

bor i området sedan 1980-talet och vi som bor här är hänvisade till enda kommunala förbindelse med staden som UL nu har dragit in och dessutom med mycket kort varsel.

bengt klev (uppsala, 2022-12-14)

#72

Vi som bor i Halmbyboda kommer nu att få 4 km till närmaste busstation. Vi behöver verkligen en busshållplats närmre för att ta oss till jobb, skola och service.

Olle Södergran (Uppsala, 2022-12-14)

#73

Jag bor i närheten och har syskon som behöver tillgång till buss

Jemima Angerstig (Uppsala, 2022-12-14)

#74

Mina barn tar sig inte till skolan vid sovmorgon eller hem när de slutar sent. Kompisar till barnen kan inte åka till dem eller ta sig hem med buss från oss längre. Detta ställer till det oerhört mycket gör oss.

Fredrica Holgersson (Uppsala, 2022-12-14)

#76

Självklart att det ska gå en buss dit.

Agnetha Wahl (Uppsala+, 2022-12-14)

#77

Har förstått att det är ett önskvärt behov i området. Borde vara en självklarhet!

Sara Selander (Uppsala , 2022-12-14)

#78

min fackliga kollega/vän bor där!

Monica Helmersson (Uppsala, 2022-12-14)

#84

Kunna åka med bussen

Helena Ersson (Uppsala , 2022-12-15)

#97

Jag blir tvungen att åka egen bil till mitt arbete i centrala Uppsala.

Pekka Niemelä (uppsala , 2022-12-16)

#98

Jag är beroende av denna buss , då jag inte har bil .

Kristina Ekelöf (Uppsala , 2022-12-16)

#100

Klart det ska gå buss där

Lars Gradin (Uppsala, 2022-12-17)

#101

Buss 119 som slutar gå mellan jälla och skölsta .
😢

Eva -Lena Faringstam (Uppsala, 2022-12-17)

#103

Bussen är väldigt viktig för oss och framförallt våra barn så de kan ta sig in mot stan och hem.

Daney Rizkalla (Uppsala, 2022-12-19)

#104

Busslinje 119s sträckning och möjligheten att enkelt åka kollektivt in till stan var en avgörande faktor när vi flyttade ut till Norrhällby för 8 år sen. Nu blir vi plötsligt helt bilberoende under den årstid när det inte är möjligt eller lämpligt att cykla till närmsta buss, och vår gymnasieungdom kan inte längre ta sig själv till och från skolan. Det blir en stor försämring för oss.

Jenny Rahbek (Uppsala, 2022-12-22)

#105

Jag vill att både jag och mina barn ska kunna ta sig hem från skolan själva!

Markus Rydh (UPPSALA, 2022-12-22)

#106

Det är viktigt för en välmående landsbygd att man har kollektivtrafik. Att säga att elever får välja anvisad skola i stan för att få skolbuss annars får de ordna resa till skolan själv är enbart en bortförklaring för att slippa ta itu med problemet, men det är också helt i linje med kommunen och regionens strategi att missgynna landsbygden. Med den lösningen försvinner nämligen valfriheten helt för eleverna att välja skola i skolvalet! Eleverna på landsbygden får inte alls samma förutsättningar som elever boende i stan, och jämställdheten sätts åt sidan. Och det handlar inte bara om skolan, det handlar om fritidsaktiviteter. Hur många Duplantis eller Maggio missar vi nu när eleverna från Norrhällby inte kan kan stanna kvar i stan efter skolan för sina träningar och fritidsaktiviteter?
Och de äldre, de som mår och lever väl ute i landsbygden men som inte vågar sätta sig bakom ratten längre pga svårigheter med synen eller reflexerna. Ska de ändå ta bilen in för att handla nu? Att de ska åka med skolbussen hjälper ju inte när de då bara kommer till "den anvisade skolan" och inte till butikerna.
Och detta för att tjäna vad? 5 minuter för några få resenärer som hoppat på bussen längre ut på linjen?

Anna-Maria Odén (Bälinge, 2022-12-23)

#107

Vi är beroende av bussen eftersom vi endast har en bil i familjen. Nu när bussen slutat gå blir vi väldigt isolerade vilket påverkar oss negativt.

Janina Bäckström MacLean (Uppsala, 2022-12-31)

#108

Jag behöver buss 119. Tack för att du fixar det.

Paul MacLean (Uppsala, 2022-12-31)

#111

Kunna åka kollektivt till min syster och hennes familj

Martin Lindahl (Åkersberga, 2023-01-09)

#113

Det känns som en självklarhet att denna sträcka ska ha en busslinje då det är en lång sträcka utan gångväg och belysning för de familjer som bor i området

Mats Nyamn (Uppsala, 2023-01-29)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...