VI PROTESTERAR MOT PLANERNA ATT BYGGA BOSTÄDER PÅ GRÖNYTAN VID ÖSTRA SKOLAN!

Kommentarer

#1

Jag vill ha kvar grönytan framför skola. Den används av väldigt många.

Anders Linck (Hudiksvall, 2022-12-01)

#3

Det är ett stort ingrepp på området. Skolan tappar idrottsplats och vi grannar blir ihoptryckta. Förstör kvarteret som är från 40-50 talet

Per Skoglund (Hudiksvall , 2022-12-01)

#8

Grönytor behövs i Hudiksvall, på flera olika ställen.

Östlin Annette (Hudiksvall+, 2022-12-01)

#14

Jag vill gärna ha kvar denna gröna yta i närheten av skolan.

David Sving (Hudiksvall , 2022-12-01)

#21

Det behöver inte byggas på alla områden centralt i hudiksvall låt oss behålla några parker

Göran Hedbom (Näsviken , 2022-12-01)

#22

Så dumt förslag! Hudiksvall behöver fler grönytor, inte färre! Planen används frekvent av Östra skolans elever och allmänheten.

Berith Nilsson (Hudiksvall , 2022-12-01)

#23

Super viktigt att vi har något grönområde kvar i stan!

Emilia Bergman (Harmånger, 2022-12-01)

#25

Jag vill bevara den gröna ytan på Nybyggaregatan/Djupegatan för de boende, för skolorna och för föreningar som i generationer använt och använder planen i både spontana och organiserade aktiviteter.

Jenny Berglund (Hudiksvall, 2022-12-01)

#26

Det är vansinne, att förstöra ännu mer av en vacker stadsmiljö! Nu får det väl vara nog! Träd och naturliga grönytor har nu under många år raderats bort i hela Hudik och bidragit till en förfulad och allt gråare stadsmiljö, mer lik förortsmiljöer. Det är ansvarslöst och tyder på stor inkompetens att inte beakta de negativa miljöaspekterna. Vi behöver mer träd och grönytor, inte mindre.

Maya Olsson (Hudiksvall, 2022-12-01)

#31

Ända gräsplätten vi har typ i hudik förutom borgaparken, nån måste man väl kunna ha kvar

Daniel Bengter (Hudiksvall, 2022-12-01)

#35

Det är oerhört viktigt att det finns grönytor och så mycket växtlighet som möjligt kvar i stadskärnan på städer som växer. Använd den forskning som finns och lär från stöder som lyckats växa och ändå behålla sin charm, som t ex Uppsala.

Charlotta Karlsson (Hudiksvall , 2022-12-01)

#38

Parken är en samlingsplats för barn, unga och vuxna. Används av barn och unga på fritid och skoltid. En viktig plats för spontanlek. Kommunen ska väga in barnperspektivet vid viktiga beslut!!

Anette Molarin (Iggesund, 2022-12-01)

#40

Grönytor behövs, särskilt i en stad som inte håller parker särskilt högt.

Martin Sidorson (Hudiksvall , 2022-12-01)

#44

vill ha en yta för spontan lek, rörelse sammankomster, tävlingar, för att östra skolan skall kunna bedriva lektoner så som idrott eller hälsofrämjande arbete, behövs fler grönområden än borgarparken,

anna hamberg (hudiksvall, 2022-12-01)

#45

Det måste få finnas gröna ytor kvar i närområden i vår stad som inte är styrd aktivitet i någon inriktning.

Benny Eriksson (Hudiksvall, 2022-12-01)

#47

Jag skriver på då jag tycker det är viktigt med lite natur i vår stad. Vi kommer inte behöva mycket fler lägenheter efter allt nere på kajen. Jag ser Hudiksvall som en mysig stad och vill inte att det ska likna en ”storstad” med bara massa gråa tråkiga hus!

Saga Lehnberg (Hudiksvall , 2022-12-02)

#59

Förstör inte miljön - bevara grönområden !

Kerstin Karlsson (Forsa , 2022-12-02)

#66

Jag skriver under detta för det är viktigt att bevara lika delar grönytor som bostäder.

Susanne Damström (Enånger, 2022-12-02)

#67

Ett helt galet beslut

Roger Lönnberg (Hudiksvall , 2022-12-02)

#69

Ungdomarna behöver ytan både till spontan rörelse på fritiden samt på Östra skolans lektioner!

Ulf Bäckström (Hudiksvall , 2022-12-02)

#70

Flyttar till Trädgårdsgatan 47 i månadsskiftet februari-mars 2023

Annika von Wachenfeldt Jonsson (Bergsjö, 2022-12-02)

#75

Grön ytor är vilyiga!

thommy malmström (Iggesund, 2022-12-02)

#79

Det är ju katastrof att bygga där .sluta och förstör sånt fin gräsområde ..skärpning

Annette Messaoudi sjödin (Hudiksvall , 2022-12-02)

#80

Kommer att förstöra fina områden
Kommer att se förjävligt ut

Pertti Tikkanen (Hudiksvall , 2022-12-02)

#82

Man blir bara upprörd över att läsa om dessa planer och man vill förstöra det som skolans elever men även människor i närområdet använder. Vi måste behålla de öppna gräsytor i centrala som är kvar.
Området är viktigt att behålla för både utflykter och barns olika lekar och det är säkert möjligt att hitta andra områden för att bygga ännu mer i Hudiksvall. Bygg radhusen då vid Håstaholmen .

Perfekt Berg (Hudiksvall , 2022-12-02)

#83

Jag vill att Östra skolans elever ska kunna använda denna gröna yta till fritidsaktiviteter även i fortsättningen.

Barbro Malmström (Iggesund, 2022-12-02)

#86

Grönytan ska vara kvar inga bostäder på grönytan vid östra skolsn

Urban Nilsson (Hudiksvsll, 2022-12-03)

#88

Nå grönområde måste få finnas kvar.

Ewa Hallén (Hudiksvall , 2022-12-03)

#90

Vansinnigt att upplåta en grönyta som används så flitigt av både Östra skolan samt boende i området!!!
Nyttan i boende uppvägs inte av den stora förlusten av detta användbara parkområde!

Mats Fagerström (Hudiksvall, 2022-12-03)

#91

Det är helt förkastligt att slösa detta område, som nyttjas av så många, på bostäder till så få!!

Caroline Wenner Fagerström (Hudiksvall, 2022-12-03)

#92

Vansinnigt att bygga bort ett av få grönområden som finns kvar i centrala Hudiksvall, som nyttjas flitigt av östra skolans elever och av många personer unga som äldre för olika aktiviteter både sommar och vinter samtidigt som det byggs på kattvikskajen.

ulf Nordenståhl (Hudiksvall , 2022-12-03)

#99

Jag har så länge jag kan minnas alltid sprungit runt på gräsplätten tillsammans med min farmors hund när jag var liten. Det var en plats vi kunde ta oss tillsammans med kompisar. Jag vill att andra barn ska ha möjlighet att göra samma. Låt barnen få leka och ha roligt. Det är inte många grönområden i stan så därav borde vi bevara den lilla vi har.

Alicia Löjdström (Hudiksvall , 2022-12-03)

#100

Jag har vuxit upp på Nybyggaregatan har även delaktighet i fastigheten fortfarande. Där har vi spelat fotboll och haft picknick under hela min uppväxt.
Detta område måste få vara kvar det är ju människor på detta grönområde varje dag så vi tjänar alla på att spara detta område för byggnationer!!!

Örjan Löjdström (Hudiksvall, 2022-12-03)

#101

Vill ha kvar grönområdet som används flitigt!!!!

Lena Johansson (Hudiksvall, 2022-12-03)

#103

Även om det behövs bostäder i Hudiksvall så behövs det likväl grönområden

Lennart Diamant (Hudiksvall , 2022-12-03)

#105

Barnen på östra skolan behöver denna gröna yta till skolans aktiviteter mm. Stort minus om de inte får behålla denna gräsmatta framför skolan. Även skidor åks där på vinter mm

Anna Olsson (Hudiksvall, 2022-12-03)

#108

Det är viktigt att måna om våra grönytor/-områden, eftersom de betyder så mycket för vårt välmående.

Maria Nahringbauer (Hudiksvall, 2022-12-03)

#109

Vi behöver behålla grönområden även inne i stan!

Sara Geijer (Hudiksvall, 2022-12-03)

#113

Det måste finnas andra ställen att bygga på än en grönyta som används?!

Anna-Karin Vilhelmsson (Hudiksvall, 2022-12-03)

#116

Några grönytor måste få vara kvar i staden. Vik inte efter profithungriga byggherrar. Finns inte en chans att "vanligt" folk har råd att skaffa nybyggd bostad idag.

Kåge Wennström (Hudiksvall , 2022-12-04)

#119

Denna plats används av många.Bland annat av elever och lärare på östra skolan.

ylva mähler (hudiksvall, 2022-12-04)

#122

Dessa grönytor behövs för att bevara trivselfaktorn och dessa ytor skapar mervärden för alla.

Mattias Jonsson (Hudiksvall , 2022-12-04)

#123

Jag skriver under för att ha kvar detta som grönområde då det används både av skolan och av oss som bor i området.

Johanna Lyrén (Hudiksvall, 2022-12-04)

#124

Östra skolan behöver parken för elevernas uteaktiviteter. Samt att det behövs en grön plätt lite varstans. Sen undrar jag: Behöver vi verkligen förtäta innerstan? Kommer det inte att finnas tillräckligt med bostäder när Kattvikskajen är färdigt?

Carina Fredriksson (Hudiksvall, 2022-12-04)

#128

Kommunen kan uppbåda andra ytor till bostäder. Men dom orkar inte anstränga sig. Det finns hur mycket mark som helst runt centrala Hudik. Använd hjärnan och erbjud markägare bra alternativ så går det att lösa.

Jocke Bohlin (Hudiksvall, 2022-12-04)

#134

Jag tycker det är det är ett mycket dåligt förslag att ta bort grönområdet för skolan och alla andra utomhusaktiviteter som utförs där varje vecka!!!!!
// Anna

Anna Nyberg (Hudiksvall, 2022-12-04)

#135

Bevara gröna ytan för allmänheten och skolelever!

Erne Wiström (Hudiksvall , 2022-12-04)

#136

Bristen på mark för bostäder får ej göra att vi utplånar parkytor.

Lennart Winberg (Hudiksvall, 2022-12-04)

#140

Finns ingen anledning till att förtäta byggandet i Hudiksvall ( Det här är inte London)
Ytan behövs för såväl skolungdom som andra som vill kunna på ett enkelt sätt utöva fritidsaktivitet som kräver plan mark.

David Zetterman (Hudiksvall , 2022-12-04)

#142

Grönytan norr om Östra skolan behövs bla för skolungdomarna som kan nyttja den på t ex idrotten, istället för att ta sig 1,5 km enkelväg till skidstadion. Det är fel att bygga sönder grönområden och rekreationsområden. Bygg inte sönder staden mer nu.

Marianne Åsåker (Hudiksvall, 2022-12-04)

#145

Finns snart inga gräsmattor, för människor och djuren.

Diana Mård (Hudiksvall, 2022-12-04)

#146

Bostadsplanen strider mot hållbart samhällsbyggande. Tar bort grönområden samt spontanidrottsmöjlighet.

Louise Sandberg (Hudiksvall , 2022-12-04)

#147

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-12-04)

#150

Vi och många andra använder grönytan till fotboll, brännboll m.m. Vart ska vi annars gå för spontanidrott?

Jan Sandberg (Hudiksvall , 2022-12-04)

#154

Jag har svårt att se varför man måste bebygga alla grönområden i våran stad. Just detta område utnyttjas ju av både skolan, privatpersoner och idrottsföreningar.

Siw Wiklund (Hudiksvall, 2022-12-04)

#161

Även om Hudiksvall nu skulle behöva fler bostäder, vilket jag betvivlar, så behöver dessa bostäder inte vara mitt i stan på ett grönområde som flitigt används. Dumheter!

Maria Åström (Hudiksvall , 2022-12-04)

#163

Tycker det är helt fel att en grönyta som används av många ska byggas bort.

Jeanette Sulser (Hudiksvall , 2022-12-04)

#168

Den gröna ytan är ett spännande lufthål i kvarteret. För min inre syn ser jag festliga långbord och vimplar och människor som umgås. Den öppna ytan är också en förutsättning för att det stora magnifika huset - Östra skolan - ska kunna beundras. Den behöver helt enkelt en gräsplan framför sig för balansens skull. Bygg inte på denna plats!

Marie Westling (Hudiksvall , 2022-12-05)

#170

Grönytan är viktig för våra ungdomar på Östra skolan.

Lisbet Abelsson (Hudiksvall , 2022-12-05)

#171

Grönytan används av såväl skola som allmänhet för undervisning och rekreation, det vore förödande att ytterligare "förtäta" i detta bostadsområde. Tänk om Hudiksvalls kommun! Stoppa byggplanerna!

Ulv Arén (Hudiksvall , 2022-12-05)

#174

Dels tycker jag att den lilla grönytan ska vara kvar och
Dels kommer många bostäder komma ut till försäljning inom ett år då många i närområdet kommer att flytta till en lgh på Kattvikskajen.

IngaMärta Dahlberg (Hudiksvall, 2022-12-05)

#175

Det bör finnas några gröna ytor i stan där man har möjlighet att vistas närhelst man vill, utan att det kostar pengar och utan att man är med i förening/ordnad aktivitet. Helt enkelt en plats för alla och envar, och som är lättillgänglig.

Lena Jonsson (Hudiksvall, 2022-12-05)

#178

Jag skriver på för att jag tycker det är viktigt att bevara våra grönområden. Hade jag kunskapen om hur man gör en sån här namninsamling hade jag gjort en likadan mot att de ska ta bort en stor del av Borgarängen för att bygga en multisportarena.

sofi käller (Hudiksvall, 2022-12-05)

#186

Denna gräsplan används dagligen av Skolbyn och Östra skolan. Byggs redan tillräckligen..

Gunny Connysson (Hudiksvall , 2022-12-05)

#187

Barnens måste få tillgång till detta grönområde!

Jonsson Marianne (Hudiksvall , 2022-12-05)

#188

Den gröna ytan behövs för rekreation. Det behövs för att vi ska kunna andas

Gunlög Hed (Hudiksvall, 2022-12-05)

#199

Det finns så få grönytor för ungdomarna att kunna använda sig av vid skolaktiviteter. Samt är det ju annars bara grått runt omkring.

Jeanette Hännestrand (Iggesund, 2022-12-05)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...