JA till Sickla Idrottspark - NEJ till detaljplan bostäder Sydvästra plania

Kommentarer

#206

Vi har sinnessjukt lite yta i nacka för idrott. Skärpning.

Thomas Murvall (Stockholm , 2022-10-20)

#209

Jag är en av de föräldrar som under 5-6 år, skjutsade Nackabarn till fotbollsplan för träning (Järla) och matcher (Boo mm). Planera idrottsytor där barnen bor.

Christina Ottander (Stockholm, 2022-10-20)

#214

Barnen är vår framtid - de måste få ta plats i centrala Nacka

Liselotte Bergman (Nacka, 2022-10-20)

#215

Jag anser att idrott och rörelse är viktigt för vår hälsa och för all de positiva samhällseffekter det för med sig med fler ungdomar inom idrotten.

Carl Johan Eiderbrant (Saltsjö-Boo, 2022-10-20)

#217

Självklart ska det finnas en idrottspark i västra Nacka (Sickla) som bl a innehåller en 11-spelarplan

Magnus Rindefjell (Nacka, 2022-10-20)

#221

Hur mycket kan man bygga ut med bostäder när man inte har idrottsanläggningar som klarar att ta emot de bostäder som är klara ?

Annette Jansson pantolin (Nacka , 2022-10-20)

#222

Oacceptabelt! Den här och många FLER idrottsytor är vad vi som bor här vill ha. För ALLAS skull. Särskilt för våra vara och ungdomars skull. De är vår framtid.

Karin Ulfvengren (Nacka, 2022-10-20)

#224

Båda mina barn spelar fotboll flera gånger i veckan och det är helt orimligt att det inte finns bättre möjligheter för dem att göra det i närområdet än vad det gör.

Marcus Widengren (Nacka , 2022-10-20)

#225

Det är viktigt för våra framtida vuxna.

Anna Björnäs (Nacka , 2022-10-20)

#228

Förutsättningar för hälsa, rörelse, glädje och samarbete börjar för barn o ungdomar genom lättillgängligt idrotts-och föreningsliv. Grunden för välmående! Grunden för en attraktiv kommun

Manni Björk (Nacka, 2022-10-20)

#229

Ser ett stort behov av möjlighet till idrott

Mattias Millinger (Nacka, 2022-10-20)

#231

Självklart ska barn ha tillgång till mer bollplaner i sitt närområde, nu när det byggs mer!
Dagens situation e bedrövlig och ovärdigt en kommun med god ekonomi.

Olle Lundbäck (Älta, 2022-10-21)

#233

Det är så viktigt att ge barn utrymme för idrott i närheten av där de bor.

Anja Möberg (Nacka, 2022-10-21)

#241

Nacka och Sickla behöver satsa på ungdomar och dess rörelse

Angelica Bierfeldt Liptak (Stockholm , 2022-10-21)

#244

För att jag är väldigt oroad över att man bygger bort barn och ungas möjlighet till idrott, spontan och organiserad.

Svärdström Ylva (Nacka, 2022-10-21)

#247

Att möjliggöra utövande av idrott är en grundsten i folkhälsan. Vi behöver röra på oss mer. Alternativet är långsiktiga kostnadsökningar inom vård och omsorg.

Lukas Thiel (Nacka, 2022-10-21)

#249

att barns idrottande är viktigt, och det måste finnas nära, så att de kan ta sig dit själva. Både för deras skull och för miljön. (slippa onödigt bilskjutsande)

Monica Wild (Saltsjö-Boo, 2022-10-21)

#264

Fysisk inaktivitet hos barn är ett hotande, och redan existerande, samhällsproblem. Nära idrott är viktig för att alla, oavsett familj och ekonomi, ska få ökad möjlighet till idrottsutövande. Ytor och anläggningar till idrott i närområde minskar också behovet av bilburen transport och möjliggör aktiv transport (gång/cykel/sparkcykel mm). Win-Win för både individuell och planeter hälsa!

Klara Torlén Wennlund (Stockholm, 2022-10-21)

#266

Barn behöver ytan mer än människor som inte har flyttat in ännu

Cristian Mardones (Nacka , 2022-10-21)

#270

Det råder STOR brist på tillgängliga idrottsplatser i hela Storstockholm.

Åsa Carlestam (Stockholm, 2022-10-21)

#273

jag anser att det är ett kommunalt ansvar att tillgodose barns och ungas behov av såväl bra mötesplatser som rörelse, motion och idrott och jag tycker kommuner ska ha skatteintäkter för att kunna tillgodose dessa behov.

Elin Haettner (Göteborg, 2022-10-21)

#275

Mats Gerdau måste stoppas.

Andreas Löfstedt (Nacka, 2022-10-21)

#278

Ungas möjlighet till lek och fysisk aktivitet i närområdet - så otroligt viktigt.
Är också Nackabo.

Sofia Hamrå (Stockholm, 2022-10-21)

#281

Alliansens förslag 'är korkat' i hela sin utformning och missgynnar idrottsutövning för låg- och medelinkomsttagarfamiljer. Det samma kommer förmodligen att gälla de bostäder som är planerade där.

Kent Nyman (Älta , 2022-10-21)

#287

Våra barn och ungdomar behöver tillgång till idrottsytor! Utan närhet till planer kommer ungdomar slutar med fotboll när dom går över till 11-manna. Fler och fler ungdomar slutar med sin idrott när dom når tonåren. Vi vet att närhetsprincipen är viktig för att minska tappet.

Agnes Karlsson (Sickla, 2022-10-21)

#293

Jag skriver under på grund av att jag är personligen övertygad om att det är folkets vilja. Beslutet att lägga ner- flytta Sicklavallen är ett politiskt hån av folkviljan - ett svek av de styrande och MP

Göran Murvall (Nacka, 2022-10-21)

#299

När man bygger stad är det svårt att i efterhand pressa in fotbollsplaner och liknande. Vi behöver planera staden så att det finns från början.

Lisa Rasmussen (Saltsjö-Boo, 2022-10-21)

#303

Jag värnar om människors hälsa, och är speciellt mån om att barn och unga ska ha tillgång till bra idrottsplatser!

Ulrica Såmark-Roth (Nacka, 2022-10-21)

#304

Barn och ungdomar (även vuxna) behöver utrymme för lek och idrott. Annars hamnar de lättare i destruktiva sammanhang.
Dessutom blir det annars så väldigt tättbebyggt och det mår inte människan bra av.

Ann-Marie Tross-Torlén (Nacka, 2022-10-21)

#308

Idrotten får inte tillräckligt med plats i Nacka. Politikerna förstår inte dess förebyggande syfte.

Sara Johansson (Saltsjö-Boo , 2022-10-21)

#310

Det är viktigt att barn har tillgång till aktivitets/ idrottsytor för att främja välmående och hälsa. Det är brist på ytor,så behåll de idrottsytor som finns,samt planera in fler,så att fler barn får tillgång till rörelse.

Elisson Eklund Maria (Nacka, 2022-10-21)

#311

Folkhälsan räknas. Gör om gör rätt!

Annica Alm (Nacka, 2022-10-21)

#313

Barnen behöver en central plats att idrotta på så de själva kan ta sig till och från träningen. En central synlig plats kan inspirera andra att börja röra på sig.

Kim Granqvist (Stockholm , 2022-10-21)

#318

Jag vill att barnen i mitt närområde ska ha en meningsfull fritid. Jag anser att det är viktigt för folkhälsan att lära barn att rör på sig. Barnen är för stillasittande idag o det är vi vuxna som kan se till att det skapas möjligheter för rörelse i närområdet. Idag leker de kurragömma i Nacka forum vilket inte är en bra lösning.

Linda Arvidsson (Nacka, 2022-10-21)

#319

Möjligheter till idrott för barn är en viktig samhällsfråga!

Hans Forsmark (Stockholm, 2022-10-21)

#323

Jag skriver under för att våra barn och ungdomar måste erbjudas plats att utföra idrott för att kunna få ett hälsosam livsstil.

Frida Harlén (Nacka , 2022-10-21)

#325

Jag skriver under på grund av att vi idag behöver göra kloka beslut för en utveckling av våra gemenskaper (så som kommunalt ägd mark och kommunalt finansierade välfärdstjänster) som skapar bättre livschanser och livsmiljöer för barn, vuxna och äldre idag och i framtiden. Rörelse och hälsa ska inte vara en konsumtionsvara.

Moa Lindunger (Stockholm, 2022-10-21)

#327

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-10-21)

#329

För att öka människors livslängd så är det a och o med rörelse. Idrotten ger glädje och rörlighet - livsviktigt.

Kristina Wennerström (Saltsjö-Boo, 2022-10-21)

#332

Jag anser att barn och ungdomar på västra sicklahalvön ska ha möjlighet till en idrott i närområdet av alla skäl som motion och sammanhang är bra för deras hälsa och framtid.

Anna Ek (Nacka, 2022-10-21)

#336

Allt annat än idrottspark på den platsen är dåligt stadsplanering

Max holst (Nacka, 2022-10-21)

#339

Kommunen behöver fler platser där vi som bor kan utföra idrott och hälsoarbete, så att vi blir en frisk kommun och inte bara bostäder och shoppingstråk

Isolde Palombo (Nacka, 2022-10-21)

#342

Idrotten är så viktig, för ett bra framtida samhälle genom barnen.

Christina Norlin (Nacka, 2022-10-21)

#345

Jag vill att barnen ska kunna röra på sig. Vi behöver inte fler hus.

Johan Ågren (Nacka, 2022-10-21)

#348

Bygg inte bort idrott, hälsa och gemenskap!

Emma Lenholm (Stockholm, 2022-10-21)

#350

Det är av stor vikt att våra barn kan få möjlighet att idrotta i närheten av hem och skola.

Tina Furevik (Gustavsberg , 2022-10-21)

#351

Tycker det är viktigt att grönområden finns för barn och barnidrotten. Barnen behöver kunna ta sig lätt till sport och aktiviteter nära hemmet.

Birgitta Lindberg (Nacka, 2022-10-21)

#354

Barn som bor i området behöver spontan-lek-ytor att vara på! Sickla If behöver egen fotbollsplan, utan att man behöver skjutsa barnen. Skolan behöver idrottsytan! Vi behöver INTE fler hus i centrala Sickla.

Anders Ferrari (Älta, 2022-10-21)

#356

Barn-och ungdomar behöver närhet till sitt idrottsutövare, och det är en stor brist på anläggningar i Nacka idag. Barnen behöver idag åka kors och tvärs över kommunen för att komma till sin träning, och till slut tröttnar många och slutar idrotta. Och vi ideella ledare forslar utrustning kors och tvärs, vilket sliter på de ideella krafterna.

Yvonne Ohlsson (Nacka, 2022-10-21)

#357

Samtliga förslag som innebär bebyggelse på grönområden ska omprövas. Bostäder måste inte ligga 2 min från kommande t-banesträckning!!!!

Lars-Åke Fredberg (Nacka, 2022-10-21)

#362

Ungdomar måste få röra på sig

Christina Forsström Daravina (Nacka, 2022-10-21)

#365

Jag vill ha en sportanläggning! Våra ungdomar behöver röra på sig. Ältavägen är redan belastad som den är. Vi har inte rum för fler bilister

Diana Backelin (Nacka, 2022-10-21)

#371

Ytor för barns aktiviteter, idrott, kultur och grönområden i närheten av bostäder är självklarheter i en modern samhällsplanering. Det finns mycket kunskap, utredningar, forskning och riktlinjer som visar på detta.

Nacka är en rik kommun, vilket ökar handlingsfriheten. Nacka bygger en stad, vilket innebär stora möjligheter att skapa något klokt och långsiktigt samt ett stort ansvar för framtiden.

Nackas väljare visade alldeles nyligen att de inte var nöjda med det gamla styret. Majoriteten av röstande Nackabor vill inte att Nacka ska styras som det gjorts de senaste åren. Majoriteten röstade på oppositionspartierna. Det skulle därmed vara passande med en stor ödmjukhet och lyhördhet från det gamla styret.

Malin Lindborg (Saltsjö-Boo, 2022-10-22)

#373

Tycker att det är så viktigt med aktiva unga för folkhälsa och minska brott

Anders Andersson (Gustavsberg , 2022-10-22)

#375

Det behövs fler idrottsanläggningar, inte färre!

Malin Watkins (Stockholm , 2022-10-22)

#379

Det saknas enormt mycket ytor och lokaler för hallar i kommunen.
Västra Sicklaön är hårt drabbat av detta. Sickla Idrottspark är inte hela lösningen men ett måste för att breddidrotten i Nacka ska gå under.

Magnus Rådahl (Nacka, 2022-10-22)

#381

Det är stor brist på idrottsplatser i Nacka och barn och ungdomar behöver röra på sig

Magnus Lageson (Älta, 2022-10-22)

#388

Idrottsplatser behöver finnas i tillräcklig utsträckning i närhet av bostadsområden. Det måste vara enkelt för barn och unga att ta sig till träningar och det måste finnas plats för alla som vill (=tillräcklig yta för många grupper). I dagens samhälle där barn fastnar framför skärmen är det så viktigt att göra idrott lättillgängligt, för alla åldrar, för att man skall kunna börja och inte sedan behöva lämna, och ohälsotalen skall skena.

Sara Östborg (Saltsjö-Boo , 2022-10-22)

#394

Främja idrott och hälsa till förmån för ett fåtal, helt onödiga, bostäder

Sebastian Helge (Nacka, 2022-10-22)

#395

Vansinne att sälja ut mark och förtäta på bekostnad av idrottsplatser och grönområden.

Anders Danielsson (Saltsjö-Duvnäs, 2022-10-22)

#397

Jag har själv drabbats av arenabristen i Sickla och det är självklart en god investering i framtiden för alla.

Morgan Algarp (Sickla, 2022-10-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...