BYGG OM FRAMTIDEN - SKÄRP KLIMATPOLITIKEN!

Kommentarer

#5

För att vi behöver göra allt vi kan, nu.

Anna Holst (Stockholm, 2022-07-30)

#6

Läget är akut och det går för långsamt!

Nicolai Larasse (Oslo, 2022-07-30)

#8

I den takt vi hittills minskat våra CO2-utslåpp med är vi långt ifrån att klara den av Sverige undertecknade Agenda 2030-överenskommelsen. Sverige måste agera kraftfullare!

Martin Spengler (Stockholm, 2022-07-30)

#9

Jag tänker på alla barn, som redan nu har drabbats av klimatförändringar och i framtiden även av massutrotning. Om inte omställningen sker snart kommer även våra barn och barnbarn drabbas hårt. Det är bråttom!

Anna Wetterblad (Stockholm , 2022-07-30)

#10

Därför jag anser att klimatfrågan är viktigare än allt annat inför framtiden.

Lotte Söborg (Degerhamn , 2022-07-30)

#13

På grund av den akuta klimatkrisen, samt att jag någonstans är optimist och föredrar långsiktigt och förstås klimatsmart byggande.

Leif Carlsson (Enskede, 2022-07-30)

#14

Det är akut läge för klimatet!

Julia Frohn (Stockholm, 2022-07-30)

#15

Jag inte litar på politikerna längre.
Det är som alltid endast ekonomisk tillväxt och valfjäsk som jagas.

De glömmer alla bort att vi snart står på gränsen till överlevnad som människor på denna planet om inte de släpper jakten på ekonomisk tillväxt.

Joakim Andersson (Stockholm, 2022-07-30)

#19

Det är hög tid att agera på riktigt nu. Vi behöver ta tag i de stora frågorna och tänka kring ett nytt samhällssystem som är hållbart för natur och människor.

Tandi Agrell (Stockholm, 2022-07-31)

#20

Jag har arbetat med klimatförändringarns sedan 1970-talet och är besviken på olitiken och den oengagerade arkitektkåren.

Hans Eek (Västerås, 2022-07-31)

#29

Hotet är akut. Klimatperspektivet måste införlivas i alla andra viktiga frågor.

Maria Grunditz (Gustavsberg, 2022-08-01)

#30

Dessa utgångspunkter har varit självklara för mig i ett antal årtionden.

Hans Göransson (Gustavsberg Värmdö, 2022-08-01)

#56

Jag fullständigt håller med om att de politiska partierna måste ta detta på mer allvar och ta sitt ansvar. Förändring måste ske på många plan och framförallt genom lagändringar. Är man för populistisk och inte ”vågar” ta tag i detta har man inget inom, någon som helst, politik att göra!

Daniel Svahn (Stockholm, 2022-08-02)

#57

Det är oerhört prioriterat att ställa om arkitekt och byggbranschen till en cirkulär modell. Det går inte att längre använda ändbara resurser med den vetskap som finns om hur det påverkar klimat och miljö för framtida generationer. Val av material och byggprocesser har mycket stor påverkan på klimatet men den största påverkan går att göra genom att välja att inte göra stora skrytbyggen och riva befintliga byggnader utan att ta hand om det som redan finns. Men det saknas ekonomiska modeller och smarta byggprocesser för klimatsmarta ombyggnationer i stor skala. Det finns tex mycket att lära från Ellen MacArtur Foundation mfl likande organisationer: Refuse, Resuse, Repair, Remake/Repurpose och absolut sist Recycle.

Anna Thörnblom (Stockholm, 2022-08-02)

#59

Det är viktigt att klimatfrågan och miljöfrågan lyfts fram.

Sigrid Zenger (Stockholm , 2022-08-02)

#74

Vi måste skapa större förändring än vad vi gör nu. Vi måste skapa acceptans hos fler för den förändring av vardagen som måste ske. Vi måste agera gemensamt för detta.

Jenny Lundahl (Visby, 2022-08-03)

#81

Vi måste agera för att ge oss själva och nästkommande en chans till drägliga liv. Ska vi spela bort hela den mänskliga civilisationen för att det är obekvämt att ändra ett beteende? Jag tycker inte det, jag tycker att vi ställer om. Nu.

Hedda Arlid (Gothenburg, 2022-08-03)

#86

Byggbranschen arbetar med oerhört många kravställningar, men de flesta gör bara vad man måste. Därför är det så viktigt att de politiska kraven eller incitamenten finns och branschen utvecklar sin kunskap och tar sitt ansvar.

Josefine Wikholm (Göteborg, 2022-08-04)

#92

Klimatfrågan måste prioriteras inför och efter valet!

Hanna Persson (Göteborg, 2022-08-04)

#102

Klimatambitionen hos våra partier är för låga.

lars Pettersson (Stockholm , 2022-08-05)

#110

Klimatkrisen är den absolut viktigaste valfrågan eftersom den riskerar att försämra livsförutsättningarna för människan och andra arter i vår natur.

Ingvar Olofsson (Uddevalla, 2022-08-08)

#111

Vi är långt ifrån att klara klimatmålen så som byggbranschen fungerar idag. Den kommer alldeles för enkelt undan med tanke på den enorma klimatpåverkan den har i form av koldioxidutsläpp, resursanvändning, spill och avfallsmängder samt utarmning av den biologiska mångfalden då den tar naturresurser i anspråk både för nybyggnation och materialutvinning.

Björn Johansson (Stockholm, 2022-08-08)

#114

Klimat, miljö, hållbarhet, biologisk mångfald, planetens gränser etc är de absolut viktigaste frågorna och de behöver prioriteras högre i politiken annars har vi ingen chans att behålla planeten i en status där mänskligheten kan leva.

Pernilla Ivarsson (Stockholm, 2022-08-08)

#133

Klimatet är superviktigt.

Peter Aderstedt (Lerberget, 2022-08-10)

#135

Vår allas framtid är nu vetenskapligt belagt hotad. Som stadsplanerare tar vi del i utredningar som beskriver klimatkonsekvenserna varje arbetsdag. Om ni politiker inte tar ett ansvar nu finns ingen framtid att planera för. Det är nu ni ska visa ert ledarskap..

Tua Sandberg (Bromma, 2022-08-10)

#136

Jag skriver under för att min roll inom stadsplanering kan göra skillnad, vi har potential att göra allt vi kan för att förhindra klimatförändringarna, göra de åtgärder som krävs för att hantera fler skyfall, fler värmeböljor, brist på grundvatten och ökad risk för översvämningar- men då behövs en proaktivt politik! Vi behöver tänka om vad gäller parkeringsnormer, lokalisering av bebyggelse och arbetsplatser m.m. för att människor ska ha en god livsmiljö även i framtiden krävs omställning nu.

Josefina Söderberg (Johanneshov, 2022-08-11)

#138

Jag vill att politikerna tar sitt ansvar och slutar att dansa efter industrins pipa. För en framtid där alla kan leva under drägliga omständigheter.

Julie Sponar (Stockholm, 2022-08-11)

#143

Vi yrkesverksamma kan inte sköta vårt jobb på ett etiskt och hållbart vis när vi måste följa en strategi och en samhällsplanering som är ohållbar och förödande mot den biologiska mångfalden och naturens resurser

Mia Border (Malmö, 2022-08-13)

#146

Omställningen måste gå fortare och tas på större allvar

Jenny Wahlgren (Stockholm, 2022-08-15)

#156

jag skriver under därför att det är nödvändigt!

Liv Stein (stockholm, 2022-08-16)

#166

Jag är oerhört oroad för framtiden.

Katrin Svensson (Älvsjö, 2022-08-17)

#167

Jag vill lämna över en jord som funkar

David Bergman (Västra Frölunda, 2022-08-17)

#176

Jag värnar om mina vänners och syskons barns överlevnad.

Josefin Nord (Hägersten, 2022-08-20)

#181

Att vi måste agera nu

Tina Paulson (Stockholm+, 2022-08-25)

#182

Fokuset i förändringen måste ligga hos de stora aktörerna. Politiken måste vara modig nu.

Amalia Marin (Stockholm , 2022-08-25)

#197

Jag vill att branchen ska ta sitt ansvar och bli bättre

Sara Boustedt (Stockholm, 2023-02-20)

#198

Jag saknar en seriösoch ambitiös hantering av klimatfrågan av regeringen. Som stöds av rådande forskning och som verkar för att Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen för ett hållbart samhälle.

Ellen Uggla (Stockholm, 2023-09-14)